ความแตกต่างของ know (someone) และ know about (someone) know of (someone)

คำว่า know (someone) และ know about (someone) know of (someone) จะมีความหมายที่ค่อนข้างแตกต่างกันมาก  การเลือกใช้คำให้ถูกต้องและเข้าใจคำที่ได้ยินมามีความสำคัญในการสนทนาอย่างมากโดยเฉพาะคำที่คล้าย ๆ กันที่อาจทำให้เราเข้าใจผิดไปอย่างมาก

เรามาดูความหมายของประโยคง่ายๆ ต่อไปนี้  I know him หรือ I  know about him หรือ I  know of him

 

I know him แปลว่า ฉันรู้จักเขา ซึ่งจะหมายถึงรู้จักเขาผู้นี้ค่อนข้างดี เคยพูดคุยกับเขาผู้นี้และรู้จักเป็นการส่วนตัวอย่างน้อยในระดับหนึ่ง

 

know about him แปลว่า ฉันรู้เกี่ยวกับเขา ซึ่งจะหมายถึงเคยได้ยินหลายสิ่งหลายอย่างเกี่ยวกับเขาคนนี้ แต่ไม่ได้รู้จักกันเป็นการส่วนตัว และไม่เคยได้พูดคุยกับเขาผู้นี้เลย เป็นเพียงได้ยินคนอื่นพูดให้ฟัง หรือได้อ่านจากข้อมูลต่าง ๆ มา

 

know of him แปลว่า ฉันเคยได้ยินชื่อของเขา ซึ่งจะหมายถึงเคยได้ยินชื่อของเขาและรู้ว่าเขาผู้นี้มีตัวตนอยู่ แต่ไม่รู้จักกันเป็นการส่วนตัว และไม่เคยได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับตัวเขาเลยหรือถ้าได้ยินก็เพียงเล็กน้อยมากที่ไม่สามารถให้ลายละเอียดอะไรได้เลย

 

นอกจากการใช้ know กับบุคคลแล้วเรายังสามารถใช้กับสิ่งของเช่นกัน ดังเช่น know (something) และ know about (something) know of (something) ซึ่งจะให้ความหมายในลักษณะเดียวกันดังที่อธิบายมาแล้วข้างตน