ประวัติความเป็นมาของวัน Thanksgiving Day

หนึ่งในงานเฉลิมฉลองบนเกาะอังกฤษที่มีมานานแล้วคือ งานเฉลิมฉลองหลังจากฤดูเก็บเกี่ยวที่สิ้นสุดลงเพื่อขอบคุณพระเจ้าที่มีความเมตาต่อพวกเขากับผลผลิตที่ได้รับ ในช่วงต้นศตวรรษที่ 15 ชาวอังกฤษกลุ่มหนึ่งที่เรียกว่า ชาวพิลกริม (the Pilgrims) ได้เกิดมีความขัดแย่งกับคริสตจักรแห่งอังกฤษ (the Church of England) เพราะเห็นว่าคริสตจักรแห่งอังกฤษยังคงปฏิบัติตามทำเนียมของคริสตจักรโรมันคาทอลิกอยู่มากเกินไป ถึงแม้คริสตจักรถือว่าตัวเองว่าเป็นโปรเตสแตนต์

ชาวพิลกริมเป็นสมาชิกของกลุ่มคริสตจักรที่สนับสนุนการแยกตัวเองออกจากคริสตจักรแห่งอังกฤษ (the English Separatist Church) เพราะต้องการปฏิรูปคริสตจักรโปรเตสแตนต์ และปฏิเสธที่จะเข้ารวมพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับคริสตจักรโรมันคาทอลิก เช่น พิธีกรรมของวันคริสมาสและพิธีกรรมของวันอีสเตอร์ และต้องการที่จะมีพีธีกรรมของวันขอบคุณพระเจ้าเท่านั้น

ในสมัยนั้นผู้ที่ไม่เข้าร่วมพิธีกรรมทางศาสนาจะถูกลงโทษ และเสียค่าปรับ ชาวพิลกริมจึงได้หนีไปอยู่ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์เพื่อหลบหนีการลงโทษทางศาสนาดังกล่าว แต่ภายหลังก็มีความไม่พอใจวิถีชีวิตของชาวดัตช์ที่มีความเปิดกว้างทางศาสนามากกว่า ชาวพิลกริมจึงแสวงหาการเดินทางไปอยู่อเมริกาอีกครั้งหนึ่งเพื่อความอิสระทางศาสนาในความเชื่อของตน

ดังนั้นชาวพิลกริมได้ต่อลองกับบริษัทในลอนดอนเพื่อให้การสนับสนุนทางด้านการเงินสำหรับการเดินทางไปยังอเมริกา ในที่สุดชาวพิลกริมได้เดินทางด้วยเรือที่มีชื่อว่า เมย์ฟลาวเวอร์ (Mayflower) โดยที่บนเรือมีผู้อพยพที่ไม่ใช้ชาวพิลกริมรวมอยู่ด้วยเพื่อเป็นการปิดบังและปกป้องชื่อเสียงของบริษัท

เรือเมย์ฟลาวเวอร์ได้เดินมาถึงอเมริกา และผู้อพบพได้ตั้งอาณานิคมขึ้นที่เมืองพลีมัทรัฐแมสซาชูเซตในวันที่ 11 ธันวาคม 1620 ซึ่งเป็นช่วงเวลาของฤดูหนาวที่เป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากมาก ในช่วงฤดูใบไม้ผลิของปีต่อมาจำนวนประชากรอาณานิคมได้ลดเหลือ 46 คนจากทั้งหมด 102 แต่การเก็บเกี่ยวในปีนั้นประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก ชาวอาณานิคมจึงตัดสินใจที่จะจัดงานเฉลิมฉลอง และได้เชิญชาวพื้นเมืองอเมริกาจำนวน 91 มาเข้าร่วมเพื่อเป็นการขอบคุณการช่วยเหลือต่าง ๆ ที่ได้รับจากชาวพื้นเมืองอเมริกา และนั้นก็เป็นที่มาของวัน Thanksgiving Day ในปัจจุบัน ถึงแม้ว่างานเฉลิมฉลองที่เกิดขึ้นในครั้งนั้นเป็นไปตามเทศกาลเก็บเกี่ยวชาวอังกฤษแบบดั้งเดิมก็ตาม

หลังจากนั้นความนิยมของงานเทศกาลดังกล่าวก็เริ่มขยายไปยังอาณานิคมของชาวอังกฤษกลุ่มอื่น ๆ ในอเมริกา จนกระทั้งปี 1863 ประธานาธิปดีลินคอล์นได้ประกาศให้วัน Thanksgiving Day เป็นวันหยุดประจำปีที่เกิดขึ้นในวันพฤหัสบดีสัปดาห์สุดท้ายของเดือนพฤศจิกายนของทุกปี

ในปัจจุบัน Thanksgiving Day ถือเป็นเทศกาลวันหยุดที่สำคัญของชาวอเมริกา และสำหรับชาวอเมริกาแล้ว Thanksgiving Day คือวันของ ขบวนพาเหรด การร่วมกินอาหารกับครอบครัว และอาจรวมถึงการดูการแข่งขันอเมริกันฟุตบอล อาหารที่ชาวอเมริกานิยมกินกันในวัน Thanksgiving มากที่สุดคือ ไก่งวง (turkeys) และของหวานก็อาจเป็นที่นิยมคือ พายฟักทอง (pumpkin pies)