ภาษาอังกฤษกับ COVID-19 

ตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมา coronavirus เป็นข่าวเผยแพร่มากที่สุด ถึงแม้ไวรัสจะมีชื่ออย่างเป็นทางการแล้วว่า SARS-CoV-2 ก็ตามสื่อต่างประเทศอาจยังคงเรียกว่า  novel coronavirus หรือ  coronavirus ซึ่ง novel แปลว่า ใหม่

a coronavirus เป็นไวรัสชนิดที่ก่อให้เกิดโรคที่เรียกว่า zoonosis ซึ่งคือโรคติดเชื้อที่ถ่ายทอดจากสัตว์สู่มนุษย์ หรือภาษาไทยจะเรียกว่า โรครับจากสัตว์

สังเกตเห็นความสับสนของสื่อบางรายที่ใช้ชื่อโรคเป็นชื่อไวรัส โรคที่มีสาเหตุมาจาก coronavirus สายพันธุ์ใหม่เราจะเรียกว่า coronavirus disease 2019 (โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019) หรือย่อ COVID-19 ( โควิด 19)

coronavirus สายพันธุ์ใหม่ได้รับชื่ออย่างเป็นทางการว่า Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 หรือย่อว่า SARS-CoV-2  หรือภาษาไทย ไวรัสโคโรนาซาร์ส 2 ซึ่งจะเป็นไวรัสสายพันธุ์ย่อยของ coronavirus ที่ก่อให้เกิดโรค SARS  โดยที่ไวรัสที่ก่อให้เกิดโรค SARS เรียกว่า Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus หรือย่อว่า SARS-CoV

ข้อสังเกต ก่อนที่ไวรัส SARS-CoV-2 จะถูกบัญญัติชื่อขึ้นมาไวรัสจะมีชื่อเดิมเรียกกันว่า 2019-nCoV หรือชื่อเต็ม novel coronavirus 2019 หรือภาษาไทย ไวรัสโคโรนาใหม่ 2019

เนื่องจากชื่อที่ยาวเหยียดของไวรัส Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 และเมื่อย่อแล้ว SARS-CoV-2 ไม่รู้จะอ่านอย่างไรทำให้บางคนหรือแม้แต่สื่อบางรายเริ่มใช้ชื่อโรคมาเรียกชื่อไวรัสว่า ไวรัสโควิด 19

SARS-CoV-2 จะอ่านว่า ซาร๋ส-คะ-โร-นะ-ไว-รัส-2

ในทางวิชาการแล้วโรคและเชื้อไวรัสที่ก่อให้เกิดโรคนั้นจะมีชื่อแตกต่างกัน เช่น เชื้อไวรัสเอชไอวี (HIV – human immunodeficiency viruses) ก่อให้เกิดโรคเอดส์​ (AIDS – acquired immune deficiency syndrome) เราไม่เรียกว่า ไวรัสเอดส์

อ่าน SARS-CoV-2 เพิ่มเติม

 

คำเกี่ยวข้องที่น่าสนใจอื่น ๆ ได้แก่

social distancing

quarantine

contain

underlying

ventilator

aerosol