รัฐบาลฝรั่งเศษกำลังปราบปรามการใช้ภาษาอังกฤษ

รัฐบาลฝรั่งเศษกำลังปราบปรามการใช้ภาษาอังกฤษในประเทศเพราะปัจจุบันเห็นว่ากำลังเป็นที่นิยมทั้งในสื่อสังคมและในโฆษณาโทรทัศน์มากเกินไป

ต้องยอมรับว่าภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติการแสดงความคิดเห็นในสื่อสังคมต่างๆผู้คนหันมาใช้ภาษาอังกฤษเพื่อสื่อให้และรับข้อมูลจากผู้คนทั่วโลก แม้แต่ประธานาธิบดีของฝรั่งเศษเอง Emmanuel Macron ยังทวิตข้อความเป็นภาษาอังกฤษอยู่เนื่องๆ

 

ต้องเข้าใจว่าในอดีตประเทศฝรั่งเศษเป็นประเทศที่ภาคภูมิใจในภาษาของต้นไม่ค่อยยอมพูดภาษาอังกฤษอาจมีเหตุผลอันเนื่องมาจากเป็นคู่แข่งกันมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้ว อย่างไรคนรุ่นใหม่ไม่ได้คิดอย่างนั้นอีกต่อไป

ในอดีตจริงๆแล้วฝรั่งเศษเกือบที่จะทำให้ภาษาอังกฤษหายไป แต่ภาษาอังกฤษก็ยังคงลอดมาได้และกลายเป็นภาษาสากลที่ทุกประเทศใช้ในการสื่อสารอย่างเป็นทางการกับประเทศที่พูดต่างภาษา

เมื่อปี 1066 CE เป็นปีที่ชาวอังกฤษทุกคนจำได้อย่างฝังใจเพราะเป็นปีที่เปลี่ยนชีวิตของชาวอังกฤษไปตลอดกาล เป็นปีที่ William the Conqueror (วิลเลียมผู้พิชิต)​ซึ่งเป็นชาวฝรั่งเศษเชื้อสายไวกิ่งได้เข้าไปปกครองประเทศอังกฤษหลังจากพิชิตกองกำลังอังกฤษได้

William the Conqueror ได้นำภาษาฝรั่งเศษไปใช้และห้ามผู้คนพูดภาษาอังกฤษ แต่ผู้คนยังคงใช้พูดกันในครัวเรือนและในชุมชน ในช่วงเวลาที่ William the Conqueror ครอบครองอังกฤษภาษาฝรั่งเศษได้เข้ามาใช้ในชีวิตประจำวันของชาวอังกฤษประมาณ 10,000 คำ ซึ่งในจำนวนนี้ปัจจุบันยังคงใช้กันอยู่ถึง 7,000 คำ

 

เราสังเกตได้ว่าทำไหมภาษาอังกฤษจึงมีศัพท์สำหรับเนื้อสัตว์ที่แตกต่างจากตอนสัตว์ยังไม่ตาย เช่น a pig คือ หมูหนึ่งตัว แต่ pork คือ เนื้อหมู ความแตกต่างของคำเหล่านี้เนื่องมาจาก William the Conqueror  ชาวบ้านเลี้ยงหมูก็ใช้ภาษาอังกฤษคือ a pig แต่เมื่อทำเป็นอาหารให้กับผู้ปกครองไม่สามารถใช้คำว่า pig ได้ต้องใช้ภาษาฝรั่งเศษ porc ซึ่งคือ pork ในภาษาอังกฤษปัจจุบัน

คำที่เป็นทางในทางกฎหมายการเมืองสังคมการหลายคำชาวอังกฤษถูกบังคับให้ใช้ภาษาฝรั่งเศษแทน ตัวอย่างต่อไปนี้เป็นเพียงส่วนน้อยที่คนไทยรู้จักกันดี

อาหารเช่น  beef, cream, custard, filet, salad

การทูตเช่น accord, treaty, alliance, passport, protocol

ศิลปะเช่น art, music, dance, theatre