ทัศนวิสัย

  THA-ENG

ทัศนวิสัย

 

คำนาม

 

ทัศนวิสัย หมายถึง ระยะการมองเห็นซึ่งเป็นระยะที่ไกลที่สุดที่เราสามารถมองเห็นวัตถุด้วยตาเปล่า และสามารถบ่งบอกลักษณะของวัตถุได้

มาจาก ทัศน ซึ่งมาจากภาษาพาลี Dassa ที่แปลว่า การมอง

 

ทัศนวิสัย ภาษาอังกฤษดู visibility