โดดเรียน โดดงาน

  THA-ENG

โดดเรียน หรือ โดดงาน

 

คำสำนวน

 

โดดเรียน หรือ โดดงาน ภาษาอังกฤษดู play hooky หรือในประเทศอังกฤษ play truant