a piece of cake

  C, ENG-THA, P

a piece of cake

 

คำวลี คำนาม

 

a piece of cake แปลตามตัวอักษรได้ว่าเค้กชิ้นหนึ่ง ซึ่งเป็นคำพูดเพื่อบอกว่าการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั้นง่ายมากๆ ที่เหมือนกับการกินเค้กชิ้นหนึ่งนั้นง่ายและอร่อย ในภาษาไทยมีความหมายตรงกับคำว่า ง่ายเหมือนปอกกล้วยเข้าปาก

1  (คำไม่เป็นทางการใช้ในภาษาพูด) สิ่งที่ง่ายมาก ซึ่งคือ สิ่งที่ง่ายเหมือนปอกกล้วยเข้าปาก

ตัวอย่าง

For him, a school assignment is a piece of cake. อธิบายหรือแปลว่า สำหรับเขาแล้ว การบ้านคือสิ่งที่ง่ายเหมือนปอกกล้วยเข้าปาก

 

But since the problem is pretty easy to reproduce, it should be a piece of cake to solve. อธิบายหรือแปลว่า แต่เนื่องจากปัญหาค่อนข้างง่ายที่จะทำซ้ำขึ้นมา (ดังนั้น)มันควรเป็นสิ่งที่ง่ายเหมือนปอกกล้วยเข้าปากที่จะแก้ไข

 

2 ความหมายตามตัวอักษร เค้กชิ้นหนึ่ง

ตัวอย่าง She’ll be back after a while to bring me a piece of cake with fine white icing. อธิบายหรือแปลว่า เธอจะกลับมา(หลังจาก)อีกสักครู่เพื่อที่จะนำเค้กชิ้นหนึ่งที่มีไอซิ่งสีขาวละเอียดมาให้ฉัน