เกี่ยวกับ

เกี่ยวกับ Dr. Krok

 

พจนานุกรมนี้จัดทำขึ้นเพื่อต้องการใช้เป็นพจนานุกรมที่ช่วยในการอธิบายความหมายของคำโดยเฉพาะคำที่ไม่พบกันบ่อย ๆ รวมถึงคำสำนวนคำแสลงและคำทางวิทยาศาสตร์ต่าง ๆ การเรียนภาษาต่างชาติไม่ใช้หมายถึงการแปลจากภาษาหนึ่งไปอีกภาษาหนึ่งเพียงอย่างเดียว คำบางคำหรือประโยคบางประโยคไม่สามารถที่จะแปลเป็นอีกภาษาหนึ่งได้อย่างสมบูรณ์ เราต้องเรียนจากความเข้าใจเหมือนกับเด็กที่เริ่มเรียนพูดที่เขาไม่ได้เรียนจากการแปล แต่เขาเรียนรู้จากความเข้าใจ ภาษาหรือคำหรือประโยคบางประโยคเกิดมาจากสิ่งแวดล้อมรอบตัวหรือวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นในสังคมนั้นๆ

ในวัฒนธรรมหรือสถานที่หนึ่งอาจจะไม่มีหรือไม่จำเป็นที่จะต้องใช้คำหรือประโยคนั้นๆ ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่เกิดขึ้นในวัฒนธรรมตะวันตกซึ่งมีความแตกต่างจากวัฒนธรรมตะวันออกอย่างมาก ดังนั้นเราควรเรียนภาษาด้วยความเข้าใจดีกว่าที่จะทำการแปล  พจนานุกรมอังกฤษเป็นไทยในประเทศมีมากมาย แต่ส่วนมากจะมีแหล่งที่มาจากสองหรือสามแหล่งเท่านั้น  ดังนั้นพจนานุกรมนี้ทำขึ้นมีจุดมุ่งหมายเพื่อนำเสนอความหมายของคำอย่างลึกซึ่งเพื่อเป็นทางเลือกสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้ความหมายของคำอย่างละเอียด การแปลความหมายประโยคตัวอย่างในพรจนานุกรมจะพยายามแปลตรงกับความหมายที่สื่อในภาษาอังกฤษมากที่สุดถึงแม้ว่าในภาษาไทยอาจไม่นิยมในการพูดแบบนั้น

คำศัพท์ที่มีอาจจะยังไม่สมบูรณ์ แต่เรากำลังทำงานอย่างหนักเพื่อเพิ่มคำให้มากที่สุด หากมีข้อแนะนำหรือถ้าต้องการรู้ความหมายของคำอะไรที่ไม่พบในพจนานุกรมนี้สามารถกดที่นี่เพื่อขอเสนอเพิ่มคำศัพท์ได้

 


 

 

นโยบายการใช้งานและความเป็นส่วนตัว