เกี่ยวกับ

เกี่ยวกับพจนานุกรม Dr. Krok

 

พจนานุกรมนี้จัดทำขึ้นเพื่อการให้บริการด้านความรู้เกี่ยวกับความหมายของคำในภาษาอังกฤษโดยละเอียด รวมถึงคำสำนวนคำแสลงและคำทางวิทยาศาสตร์ต่าง ๆ การเรียนภาษาต่างชาติไม่ใช้หมายถึงการแปลจากภาษาหนึ่งไปอีกภาษาหนึ่งเพียงอย่างเดียว คำบางคำหรือประโยคบางประโยคไม่สามารถที่จะแปลเป็นอีกภาษาหนึ่งได้อย่างสมบูรณ์ การพูดของแต่ละภาษาจะแตกต่างกันหากแปลตรง ๆ ก็จะฟังขัดหูหากแปลให้สวยความหมายก็จะผิดเพี้ยนไปไม่มากก็น้อย

เราต้องเรียนจากความเข้าใจในภาษานั้นเอง เหมือนกับเด็กที่เริ่มเรียนพูดที่เขาไม่ได้เรียนจากการแปล แต่เขาเรียนรู้จากความเข้าใจ ภาษาหรือคำหรือประโยคหรือลักษณะการพูดเกิดมาจากสิ่งแวดล้อมรอบตัวหรือวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นในสังคมนั้น ๆ

ในวัฒนธรรมหรือสถานที่หนึ่งอาจจะไม่มีหรือไม่จำเป็นที่จะต้องใช้คำหรือประโยคนั้น ๆ ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่เกิดขึ้นในวัฒนธรรมตะวันตกซึ่งมีความแตกต่างจากวัฒนธรรมตะวันออกอย่างมาก ดังนั้นเราควรเรียนภาษาด้วยความเข้าใจดีกว่าที่จะทำการแปล

พจนานุกรมอังกฤษเป็นไทยในประเทศมีอยู่มากมาย แต่ส่วนมากจะจัดทำโดยนักพัฒนาโปรแกรมที่คัดลอกมาจากแหล่งข้อมูลเดียวกันสองหรือสามแหล่งเท่านั้น  ดังนั้นพจนานุกรมนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เป็นพจนานุกรมทางเลือกสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้ความหมายของคำอย่างละเอียด การแปลความหมายประโยคตัวอย่างในพรจนานุกรมจะพยายามแปลตรง ๆ กับความหมายที่สื่อในภาษาอังกฤษมากที่สุด ถึงแม้ว่าในภาษาไทยอาจฟังดูแปลก ๆ และไม่นิยมในการพูดในลักษณะแบบนั้นก็ตาม

คำบางคำเป็นคำหยาบคาย พจนานุกรมนี้มีความต้องการให้ตระหนักถึงถึงความหมายและความเข้าใจโดยละเอียดสำหรับคำเหล่านั้นเท่านั้น โดยไม่ต้องการที่สอนหรือเผยแพร่ให้ใช้คำหยาบคายเหล่านั้นเลยแต่อย่างใด

ความหมายของคำศัพท์ต่าง ๆ รวบรวมจากพจนานุกรมของสหรัฐฯและสหราชอาณาจักร รวมถึงหนังสือและเอกสารทางวิชาการชั้นนำที่เป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวาง

คำศัพท์อาจจะยังไม่สมบูรณ์ แต่เรากำลังทำงานอย่างหนักเพื่อเพิ่มคำให้มากที่สุด หากมีข้อแนะนำหรือต้องการติดต่อโปรดติดต่อ

 


 

 

นโยบายการใช้งานและความเป็นส่วนตัว