acute

  A, ENG-THA

acute

 

คำคุณศัพท์ acute (กว่า); acutest (ที่สุด)

(อะ-คิว-ท)

 

acute มีรากมาจากภาษาลาติน acutus ที่แปลว่า แหลม ในภาษาอังกฤษปัจจุบันมีความหมายดังต่อไปนี้

1 เฉียบพลัน ซึ่งหมายถึงที่เกิดขึ่นอย่างอย่างฉับพลันและพัฒนาอย่างรวดเร็วและส่วนใหญ่จะรุนแรง คำนี้ใช้อธิบายสถานะการณ์ที่ไม่ดีเกิดขึ้นทำให้เกิดความเสียหายโดยเฉพาะอย่างรวดเร็วและรุนแรง  คำนี้

(ตัวอย่าง Police are now describing it as “an acute terror situation. อธิบายหรือแปลได้ว่า ตำรวจตอนนี้อธิบายว่าสถานการณ์ความหวาดกลัวแบบเฉียบพลัน – คือเกิดขึ้นด้วยความรุนแรงและรวดเร็ว)

 

2  (คำทางการแพทย์) เฉียบพลัน นั้นก็คือรุนแรงแต่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาสั้น ๆ ชั่วคราวดูคำตรงกันข้าม chronic เช่น acute abdominal pains แปลว่า ปวดท้องเฉียบพลัน

ตัวอย่าง  Her family took her to the clinic, where she was diagnosed with severe acute malnutrition. อธิบายหรือแปลว่า ครอบครัวของเธอพาเธอไปที่คลินิก ซึ่งเธอได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคขาดสารอาหารเฉียบพลันที่รุนแรง

 

(คำทางคณิตศาสตร์) acute angle คือ มุมแหลม ซึ่งต่างกับมุมฉาก (right angle)