adhesion

  A, ENG-THA

adhesion

 

คำนาม

(แอด-ฮีซ-ชั่น)

 

adhesion หมายความว่า

(คำนามนับไม่ได้) การยึดติด หรือ การยึดเกาะ

ตัวอย่าง 

Over time, Metal pans eventually rust and lose adhesion to the sealer. อธิบายหรือแปลได้ว่า เมื่อเวลาผ่านไปอย่างช้า ๆ กระทะโลหะในที่สุดจะเป็นสนิมและสูญเสียการยึดติดกับสิ่งยึดปิด

 

Better driving equipment will improve track adhesion in slippery conditions. อธิบายหรือแปลได้ว่า อุปกรณ์การขับขี่ที่ดีขึ้นจะช่วยปรับปรุงการยึดเกาะพื้นผิวในสภาพลื่นต่าง ๆ

 

(คำนามนับไม่ได้) การเข้าร่วมเป็นภาคี ซึ่งหมายถึง การตกลงในการเข้ามีส่วนร่วมกับบุคคลหรือกลุ่มบุคคลหรือกับความคิด

ตัวอย่าง  The protection of minorities is one of the political criteria for adhesion to the European Union. อธิบายหรือแปลได้ว่า การคุ้มครองชนกลุ่มน้อยเป็นหนึ่งในกฏเกณฑ์ทางการเมืองสำหรับการเข้าร่วมเป็นภาคีกับสหภาพยุโรป

 

(คำทางการแพทย์ คำนามนับได้ส่วนใหญ่ใช้ในรูปพหูพจน์) adhesions หมายความว่า ผังผืด ซึ่งคือแผ่นเนื้อเยื่อผังผืดที่มีลักษณะเป็นแผ่นเกิดขึ้นเนื่องจากอวัยวะภายในบริเวณหนึ่งได้รับบาดเจ็บหรือติดเชื้อ

ตัวอย่าง She underwent laparoscopies to remove adhesions on her womb and bladder. อธิบายหรือแปลได้ว่า เธอได้รับการการผ่าตัดช่องท้องเพื่อเอาผังผืดในครรภ์และกระเพาะปัสสาวะของเธอออก