ageusia

  A, ENG-THA

ageusia

 

คำนาม คำทางการแพทย์

(อะ-′กิว-เซีย)

 

ageusia หมายความว่า  ภาวะเสียการรู้รส หรือ การเสียการรู้รส ซึ่งคือภาวะที่บุคคลคนหนึ่งไม่สามารถรู้รสชาติของอาหารโดยสิ้นเชิง

ตัวอย่าง  True ageusia is relatively rare compared to hypogeusia and dysgeusia. อธิบายหรือแปลว่า ภาวะเสียการรู้รสที่แท้จริงค่อนข้างหายากเมื่อเทียบกับภาวะเสียการรู้รสบางส่วน และ ภาวะประสาทรับรสผิดไป