algorithm, algorithmic

  A, ENG-THA

algorithm

 

คำนาม algorithms

(แอล-ล-กะ-ริธึม)

 

algorithm หมายความว่า อัลกอริธึม ซึ่งคือ ขั้นตอนหรือกระบวนการใด ๆ ที่ใช้ในการแก้ปัญหาซึ่งอาจจะเป็นสูตรคณิตสาตร์หรือลำดับของขั้นตอนการกระทำเพื่อนำไปสู่ผลลัพธ์

คำว่า algorithm มีที่มาจากศตวรรษที่ 9 (CE 825) เมื่อนักคณิตศาสตร์อิสลามชาวเปอร์เซียที่มีชื่อว่า Al-Khwārizmī เขียนวิธีการเกี่ยวกับการคำนวณอย่างหนึ่ง  300 ปีต่อมาในทางใดทางหนึ่งชื่อของเขาผู้นี้ถูกแปลเป็นภาษาลาติน Algoritmi ที่มีความหมายว่า กระบวนการหรือขั้นตอนในการแก้ปัญหา

คำนี้จะพบบ่อยในทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ที่นำสูตรคณิตสาตร์หรือลำดับขั้นตอนต่าง ๆ มาเขียนเป็นโปรแกรมที่เป็นลำดับขั้นตอนของคำสั่งเพื่อคอมพิวเตอร์คำนวณหรือประมวลผลให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ

 

ตัวอย่าง I work on the mathematics, algorithms, signal processing techniques, and machine-learning. อธิบายหรือแปลได้ว่า ฉันทำงานเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ อัลกอริธึม เทคนิคการประมวลผลสัญญาณ และการเรียนรู้ด้วยตัวเองของคอมพิวเตอร์

 


 

คำคุณศัพท์

algorithmic

เช่น an algorithmic search engine แปลว่า เครื่องมือค้นหาที่ใช้อัลกอริทึม