alligation, alligate

  A, ENG-THA

alligation

 

คำนาม

 

alligation หมายถึง การร่วม การผูก หรือ การเชื่อมโยงกัน คำนี้ในปัจจุบันแทบจะไม่พบในการใช้แล้ว

คำกริยาของคำนี้คือ alligate

หมายเหตุ อย่าสับสนกับคำว่า allegation