anastrozole

  A, ENG-THA

anastrozole

 

คำนาม คำทางการแพทย์

(อะ–แนส–โทร–ซอล-ล)

 

anastrozole คือ ยาอแนสโทรซอล ซึ่งคือยาที่ใช้ในการรักษาโรคมะเร็งเต้านมบางชนิดในผู้หญิงผู้หลังหมดประจำเดือน และผู้หญิงที่ได้รับการรักษาด้วยยาทาม็อกซิเฟน (tamoxifen) แต่ไม่หาย ในบางกรณียังใช้เป็นยาเพื่อป้องกันโรคมะเร็งเต้านมสำหรับผู้หญิงหลังหมดประจำเดือนไปแล้ว  ยาอแนสโทรซอลเป็นตัวหยุดการทำงานของ aromatase ซึ่งเป็นเอนไซม์พบในเนื้อเยื่อไขมันที่เป็นส่วนหนึ่งของการผลิตของสโตรเจนฮอร์โมน สโตรเจนฮอร์โมนเป็นสารที่มะเร็งต้องการในการเจริญเติบโต