antibody

  A, ENG-THA

antibody

 

คำนาม antibodies หรือ immunoglobulin

(แอน-ติ-บาดี)

 

antibody หรือ immunoglobulin หมายถึง แอนติบอดี หรือ แอนติบอดี่ ซึ่งคือโปรตีนที่มีรูปเป็นตัว Y มีหน้าที่ในการตรวจจับและช่วยในการกำจัดแอนติเจนซึ่งเป็นสิ่งแปลกปลอมในร่างกายเช่น ไวรัสและแบคทีเรีย แอนติบอดีแต่ละชนิดจะสามารถตรวจจับแอนติเจนที่แตกต่างกันนั้นก็เพราะว่ารูปทรงตัว Y ถูกออกแบบมาเพื่อจับโปรตีนของแอนติเจนที่แตกต่างกัน แอนติบอดีผลิตโดยระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายในการตอบสนองต่อการปรากฏตัวของแอนติเจนในร่างกาย 

immunotherapy