antibody

Home » A » antibody
A, ENG-THA No Comments

antibody

 

คำนาม antibodies หรือ immunoglobulin

(แอน-ติ-บาดี)

 

antibody หรือ immunoglobulin หมายถึง แอนติบอดี ซึ่งคือโปรตีนที่มีรูปเป็นตัว Y มีหน้าที่ในการตรวจจับและช่วยในการกำจัดแอนติเจนซึ่งเป็นสิ่งแปลกปลอมในร่างกายเช่น ไวรัสและแบคทีเรีย แอนติบอดี่แต่ละชนิดจะสามารถตรวจจับแอนติเจนที่แตกต่างกันนั้นก็เพราะว่ารูปทรงตัว Y ถูกออกแบบมาเพื่อจับแอนติเจนที่แตกต่างกัน แอนติบอดี่ผลิตโดยระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายในการตอบสนองต่อการปรากฏตัวของแอนติเจนในร่างกาย 

immunotherapy