antihistamine

  A, ENG-THA

antihistamine

 

คำนาม คำทางชีวเคมี antihistamines

(แอน-ดะ-′ฮีส-ดะ-มีน)

 

antihistamine หมายความว่า ยาแก้อาการภูมิแพ้ หรือสั้นว่า ยาแก้แพ้ ซึ่งคือสารที่ทำให้เซลล์ของร่างกายมีผลกระทบต่อสาร histamine น้อยลง histamine โดยปกติจะเป็นประโยชน์ในการช่วยป้องกันเซลล์ต่าง ๆ ของร่างกายจากการติดเชื้อ

เมื่อสิ่งแปลกปลอมเข้าสู่ร่างกาย histamine จะเริ่มกระบวนการขับสิ่งแปลกปลอมเหล่านั้นออกจากร่างกายโดยการทำให้ร่างกายของเราเกิดการจาม น้ำตาไหล น้ำมูกไหล หรือมีอาการคันบนผิวหนัง ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการป้องกันร่างกายจากการติดเชื้อ แต่บางครั้งสิ่งแปลกปลอมที่ไม่มีอันตรายเช่น เกสรดอกไม้ ละอองของขนสัตว์ หรือฝุ่นละอองเมื่อเข้าสู่ร่างกาย histamine จะเริ่มกระบวนการขับสิ่งเหล่านั้นออกและในบางครั้งมากเกินไปจนทำให้เกิดเป็นอาการภูมิแพ้ antihistamine

ตัวอย่าง Allergy experts recommend taking antihistamines in combination with nasal sprays to help with congestion. อธิบายหรือแปลว่า ผู้เชี่ยวชาญด้านภูมิแพ้แนะนำให้กินยาแก้แพ้ร่วมกับสเปรย์ฉีดจมูก

 

 

ดู histamine