apology

  A, ENG-THA

apology

 

คำนาม apologies

(อะ–′พอ–ละ–จี)

 

apology หมายถึง

1 คำขอโทษ

(ตัวอย่าง The United States Olympic Committee has issued an apology for the incident. อธิบายหรือแปลได้ว่า คณะกรรมการโอลิมปิกสหรัฐอเมริกาได้ออกคำขอโทษสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น)

 

2 การขอโทษ หรือ การขออภัย

ตัวอย่าง He sent me some flowers by way of an apology. อธิบายหรือแปลว่า เขาส่งดอกไม้มาให้ฉันเป็นวิธีการของการขอโทษ

 

ดูคำกริยา apologize