archeology, archeologist

  A, ENG-THA

archeology

 

คำนาม

(อะ-คิ-ออ-โลจี่)

 

archeology หมายถึง โบราณคดี ซึ่งคือสาขาวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของมนุษย์และสัตว์และประวัติศาสตร์ของโลกโดยการขุดค้นและการวิเคราะห์ของสิ่งประดิษฐ์และซากทางกายของมนุษย์และสัตว์และสิ่งที่พบทั้งหมด

 


 

archeologist

 

คำนาม archeologists

 

archeologist หมายถึง นักโบราณคดี