Arctic

  A, ENG-THA

Arctic

 

คำนาม

(อา-ร-ก-ติก-ค)

 

Arctic หมายถึง อาร์กติก คือพื้นที่ในเขตขั้วโลกเหนือ โดยที่นักวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่ให้คำนิยามว่าเป็นพื้นที่ที่อยู่เหนือ เส้นอาร์กติก  (Arctic Circle) เหนือละติจูด 66° 34′ N

เขตอาร์กติกประกอบด้วย มหาสมุทรอาร์กติก และบางส่วนของอลาสก้า (สหรัฐอเมริกา) แคนาดา ฟินแลนด์ กรีนแลนด์ (เดนมาร์ก) ไอซ์แลนด์ นอร์เวย์ รัสเซีย และสวีเดน

ในเขตอาร์กติกกจะเป็นเขตที่หนาวโดยมีหิมะหรือน้ำแข็งปกคลุมเป็นส่วนใหญ่ตามฤดูการ พื้นดินจะเป็นพื้นดินเพอร์มาฟรอสท์ เป็นส่วนใหญ่เช่นกัน

Arctic Circle