assortment

  A, ENG-THA

assortment

 

คำนาม assortments

(อัส-′ซอร๋ต-เมิน-ท)

 

assortment หมายความว่า ความหลากหลาย(ของบางสิ่งบางอย่าง)  ซึ่งคือกลุ่มของสิ่งชนิดเดียวกันหรือสิ่งที่จัดอยู่ในกลุ่มเดียวกัน  ส่วนใหญ่ใช้ในรูป assortment of (something) หมายความว่า  ความหลากหลายของ(บางสิ่งบางอย่าง) แต่ภาษาไทยมักนิยมพูดว่า (บางสิ่งบางอย่าง)ที่มีความหลากหลาย เช่น a assortment of cars แปลว่า ความหลากหลายของรถยนต์ -แต่คนไทยนิยมพูด รถยนต์ที่มีความหลากหลาย

ตัวอย่าง

A great assortment of cars was on display. อธิบายหรือแปลว่า  ความหลากหลายของรถยนต์ที่ยอดเยี่ยมได้เปิดแสดงให้ดู – ซึ่งคือรถยนต์ต่างๆที่มีความหลากหลายได้เปิดแสดงให้ดู

 

The Store says it’s working to expand the assortment of products available. อธิบายหรือแปลว่า ร้านค้าบอกว่าทางร้านกำลังทำงานเพื่อขยายความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ให้มากขึ้น – ซึ่งคือขยายผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายเพิ่มขึ้น

 

On Thursday, one Fed official said further planned rate hikes should be halted until that large assortment of global issues gets resolved. อธิบายหรือแปลว่า ในวันพฤหัสบดีเจ้าหน้าที่ของธนาคารกลางสหรัฐฯคนหนึ่งกล่าวว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นไปอีกตามแผนควรจะหยุดลงจนกว่าความหลากหลายของปัญหาต่างๆทั่วโลกได้รับการแก้ไข – ซึ่งคือปัญหาที่มีความหลากหลายต่างๆ