augmentation

  A, ENG-THA

augmentation

 

คำนาม เป็นได้ทั้งคำนามนับไม่ได้ และนับได้ พหูพจน์ augmentations

(อ็อก-เมิน-′เท-ชั่น)

 

augmentation หมายความว่า

1  การเสริม หรือ การเพิ่ม (จำนวน หรือ ขนาด ของสิ่งหนึ่ง) หรือ การขยาย (ขนาดของสิ่งหนึ่ง) ซึ่งคือการทำให้สิ่งหนึ่งใหญ่ขึ้นหรือมีจำนวนมากขึ้น ในความหมายนี้ augmentation เป็นคำนามที่นับไม่ได้เพราะเป็นการกระทำหนึ่ง เช่น

breast augmentation หมายความว่า การเสริมหน้าอก ซึ่งคือการผ่าตัดใส่เต้านมเทียม (breast implants) ใต้เนื้อเยื่อเต้านมหรือกล้ามเนื้อหน้าอกเพื่อทำให้หน้าอกใหญ่ขึ้น

human augmentation หมายความว่า การเสริมสมรรถภาพมนุษย์ ซึ่งคือการเสริมความสามารถให้กับมนุษย์ด้วยเทคโนโลยีหรือการแพทย์ทำให้มนุษย์มีความสามารถมากกว่าที่ได้รับจากธรรมชาติ

ตัวอย่าง

For some women, breast augmentation is a way to feel more confident. อธิบายหรือแปลว่า สำหรับผู้หญิงบางคน การเสริมหน้าอกเป็นวิธีที่ทำให้รู้สึกมั่นใจมากขึ้น

 

The survey showed the majority of people felt that only the rich would be able to get access to human augmentation technology. อธิบายหรือแปลว่า การสำรวจแสดงให้เห็นว่าคนส่วนใหญ่รู้สึกว่า เพียงคนรวยเท่านั้นที่จะสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีการเสริมสมรรถภาพมนุษย์ได้

 

Their gene augmentation therapy involved the delivery of healthy genes using engineered harmless viruses. อธิบายหรือแปลว่า การบำบัดด้วยการเสริมยีนของพวกเขาเกี่ยวข้องกับการส่งยีนที่มีสุขภาพดีโดยใช้ไวรัสที่ถูกทำวิศวกรรมที่ไม่เป็นอันตราย

 

 

2  สิ่งที่เสริม หรือ สิ่งที่ขยาย หรือ สิ่งที่เพิ่ม ซึ่งคือสิ่งที่ได้รับการเสริมหรือเพิ่มหรือขนายให้ใหญ่ขึ้นหรือมีจำนวนหรือปริมาณมากขึ้น ในความหมายนี้ augmentation เป็นคำนามที่นับได้เพราะเป็นสิ่งหนึ่ง

ตัวอย่าง Beginning in the 1970s, silicone was the primary implantable material used for breast implants and other body augmentations. อธิบายหรือแปลว่า เริ่มต้นในปี 1970 ซิลิโคนเป็นวัสดุหลักที่ใช้ปลูกถ่ายได้สำหรับเต้านมเทียมและสิ่งที่เสริม(ส่วน)ของร่างกายอื่น ๆ