Author : dr. krok

jaywalker   คำนาม คำส่วนมากใช้ในประเทศอเมริกา พหูพจน์ jaywalkers (′เจ-วอก-เคอ-ร)   jaywalker หมายความว่า คนเดินข้ามถนนบริเวณที่ไม่ใช้ทางข้าม หรือ คนเดินตามถนนที่ไม่ใช้ทางเท้า หรือโดยทั่วไปคือ คนเดินเพ่นพ่านบนถนน ซึ่งคือคนที่เดินข้ามถนนบริเวณที่ไม่ใช้ทางข้ามหรือทางทางม้าลาย หรือคนที่เดินบนถนนแทนที่จะเดินบนทางเท้าที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุ  jaywalker ถูกบัญญัติขึ้นในแคนซัสซิตี้ประเทศสหรัฐอเมริกาในปี 1906 ซึ่งเป็นคำที่มาจากคำว่า jay ที่เป็นคำภาษาอังกฤษเก่าที่หมายถึง คนไม่รู้เรื่อง และคำว่า walker แปลว่า คนเดิน     ตัวอย่าง We don’t pass a law prohibiting jaywalking to punish jaywalkers. We passed a law to prevent jaywalking to prevent car accidents and pedestrian accidents อธิบายหรือแปลได้ว่า เราไม่ได้ผ่านกฎหมายที่ห้ามการเดินข้ามถนนบริเวณที่ไม่ใช้ทางข้ามเพื่อลงโทษคนเดินข้ามถนนบริเวณที่ไม่ใช้ทางข้าม ..

Read more

formula   คำนาม พหูพจน์ formulas หรือ formulae (ฟอ-ร-มิว-ลี่) (′ฟอ-ร-มิว-ละ)   formula หมายความว่า 1  สูตร ซึ่งคือกฎหรือความสัมพันธ์ทางคณิตศาสตร์ที่แสดงในรูปสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ นอกจากนั้นยังหมายถึง สูตร หรือ กรรมวิธี ซึ่งในที่นี้คือกรรมวิธีหรือวิธีการหรือขั้นตอนเพื่อทำบางสิ่งบางอย่างให้สำเร็จด้วย ตัวอย่าง  These are not easy situations, there is no simple formula, but we are doing everything we can. อธิบายหรือแปลว่า สิ่งเหล่านี้ไม่ได้เป็นสถานการณ์ที่ง่าย ไม่มีสูตรง่าย ๆ แต่เรากำลังทำทุกสิ่งที่เราสามารถทำได้   Beijing recently imposed a security law that critics say undermines Hong ..

Read more

infant   คำนาม พหูพจน์ infants (′อิน-ฟั่น-ท)   infant หมายความว่า ทารก หรือ เด็กทารก หรือ เด็กแบเบาะ ซึ่งคือเด็กที่ยังแบเบาะและที่ยังช่วยตัวเองอะไรไม่ได้ ข้อสังเกต infant ส่วนใหญ่จะใช้พูดถึงทารกของมนุษย์ แต่ก็สามารถหมายถึงทารกของสัตว์ได้     ตัวอย่าง  Most of the children are African and between 12 and 15 years old, and some are infants. อธิบายหรือแปลว่า เด็กส่วนใหญ่เป็นชาวแอฟริกาและมีอายุระหว่าง 12 ถึง 15 ปี และบางคนเป็นทารก   The 3-month-old infant died after being taken to ..

Read more

monkshood   คำนาม เป็นทั้งคำนามนับได้และนับไม่ได้ พหูพจน์ monkshoods (′มัง-ส-ฮูด-ด)    monkshood  หมายความว่า โหราเดือยไก หรือ มังค์ฮูด ซึ่งคือพืชสมุนไพรชนิดที่อยู่ในสกุล Aconitum (แอค-คะ-ไน-ดัม) ที่มีดอกสีออกน้ำเงินหรือม่วงและมียางของดอกไม้ที่เป็นพิษ monkshood อาจรู้จักกันในชื่อ aconite (แอค-คะ-ไน-ท) หรือ wolfsbane (วูล-ฟ-ส-เบน) แต่เมื่อพูดถึง monkshood และ wolfsbane เราจะพูดถึงเฉพาะชนิดที่มีสีของดอกออกสีน้ำเงินหรือสีม่วง   ตัวอย่าง Hunters would use the sap of monkshood to poison their spears. อธิบายหรือแปลว่า นักล่าจะใช้ยางของโหราเดือยไก่เพื่อที่จะใส่พิษกับหอกของพวกเขา &nb..

Read more

toxin   คำนาม พหูพจน์ toxins (′ท็อก-ซึน)   toxin หมายความว่า ชีวพิษ หรือสั้น ๆ ว่า พิษ ซึ่งคือพิษจากสิ่งมีชีวิต โดยเฉพาะเป็นสารจำพวกโปรตีนที่ได้จากหรือผลิตโดยพืชหรือสัตว์ และโดยเฉพาะที่ผลิตโดยหรือได้มาจากจุลินทรีย์หรือเชื้อรา และ toxin จะเป็นสารแอนติเจน (antigen) ที่จะกระตุ้นปฏิกิริยาของ แอนติบอดี (antibody) ในร่างกาย ดูความแตกต่าง poison   ตัวอย่าง Botox, a drug made from a toxin produced by the bacterium Clostridium botulinum, works by weakening or paralyzing specific muscles or by blocking certain nerves. อธิบายหรือแปลว่า ..

Read more

myocyte   คำนาม คำทางสรีรวิทยา พหูพจน์ myocytes หรืออาจรู้จักกันโดยทั่วไปว่า muscle cell; muscle cells (′มาย-อะ-ไซ-ท)   myocyte หมายความว่า เซลล์กล้ามเนื้อ ซึ่งคือเซลล์ชนิดหนึ่งที่หดตัวได้พบในเนื้อเยื่อกล้ามเนื้อบางประเภท ในร่างกายของมนุษย์ myocytes จะมีอยู่สามประเภท skeletal muscle (กล้ามเนื้อโครง) smooth muscle (กล้ามเนื้อเรียบ) และ cardiac muscle (กล้ามเนื้อหัวใจ).   ตัวอย่าง The common function of each specialized myocyte is the contraction of their various organs, some essential for life. อธิบายหรือแปลว่า หน้าที่ทั่วไปของเซลล์กล้ามเนื้อพิเศษแต่ละตัวคือการหดตัวของอวัยวะต่าง ๆ (ของมัน) (ซึ่ง)บางชนิดจำเป็นสำหรับการดำรงชีวิต ..

Read more

netizen   คำนาม พหูพจน์ netizens (′เน็ต-ดะ-เซิน)   netizen และส่วนมากในรูปพหูพจน์ netizens  หมายความว่า ชาวเน็ต ซึ่งคือผู้คนที่ใช้อินเทอร์เน็ตโดยเฉพาะที่ใช้อยู่เป็นประจำ netizen เป็นคำที่มาจากคำว่า net ที่แปลว่า เน็ต ซึ่งคือคำสั้นของคำว่า internet และคำว่า citizen ที่แปลว่า ประชาชน   ตัวอย่าง  Chinese netizens don’t have a lot of love for Mike Pompeo, and regard him as “evil” and “the king of lies”. อธิบายหรือแปลว่า ชาวเน็ตชาวจีนไม่ได้มีความรักให้ไมค์ พอมเพโอ มากนักและถือว่าเขาเป็น “ความชั่วร้าย” และ “ราชาแห่งการโกหก”   ..

Read more

two peas in a pod   คำสำนวน   two peas in a pod มีความหมายตามตัวอักษรว่า ถั่วลันเตาสองเม็ดในฝักหนึ่ง ที่มีความหมายว่า คนสองคนหรือสิ่งสองสิ่งที่มีลักษณะเหมือนกัน เสมือนถั่วลันเตาในฝักหากเรามองดูก็จะไม่เห็นความแตกต่าง และอาจจะให้ในรูป like two peas in a pod มีความหมายตามตัวอักษรว่า  เหมือนถั่วลันเตาสองเม็ดในฝักหนึ่ง ซึ่งคือ มีลักษณะที่เหมือนกัน like peas in a pod มีความหมายตามตัวอักษรว่า เหมือนถั่วลันเตาในฝักหนึ่ง ซึ่งคือ มีลักษณะที่เหมือนกัน   ตัวอย่าง My sister and I are two peas in a pod. We both like the same ..

Read more

substantively   คำวิเศษณ์ (ซับ-ส-ตัน-ทีฟ-v-ลี่)   substantively หมายความว่า อย่างมีแกนสาร หรือ อย่างมีแกนสารสำคัญแท้จริง   ตัวอย่าง  Murray also raised concerns about the health of educators, which did not get addressed substantively at the hearing. อธิบายหรือแปลว่า เมอร์เรย์ยังได้หยิบยกข้อกังวลเกี่ยวกับสุขภาพของผู้สอน ซึ่งไม่ได้รับการจัดการอย่างมีแกนสารสำคัญแท้จริงที่การสืบพยานหลักฐาน   No one denies that fossil fuels drove the Industrial Revolution and contributed substantively to rising living standards for hundreds of millions ..

Read more

substantive law   คำนาม คำทางกฎหมาย (′ซับ-ส-ตัน-ทีฟ-v-′ลอ)   substantive law หมายความว่า กฎหมายสารบัญญัติ ซึ่งคือส่วนของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมสิทธิและหน้าที่ของประชาชนและองค์กร ไม่ใช้ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมกระบวนการทางกฎหมาย ดูคำตรงกันข้าม procedural law   ตัวอย่าง  The federal courts in diversity actions must apply state substantive law and federal procedural law. อธิบายหรือแปลว่า ศาลรัฐบาลกลางในการรับฟังคดีจากประชาชนที่หลากหลายจะต้องใช้กฎหมายสารบัญญัติของรัฐและกฎหมายวิธีพิจารณาความของรัฐบาลกลาง &nb..

Read more