Author : dr. krok

Home » Articles posted by dr. krok

up the ante   คำวลี ups the ante; upped the ante; upped the ante; upping the ante หรือใช้ raise/raises/raised/raised/raising up the ante   up the ante หรือ raise the ante มีความหมายตามตัวอักษรว่า เพิ่มเงินเดิมพัน ซึ่งคือ เพิ่มเงินเดิมพันในการเล่นไพ่โป๊กเกอร์ ปัจจุบันใช้ up the ante มากในรูปคำสำนวนที่ให้ความหมายว่า พยายามทำอะไรที่เสี่ยงมากขึ้น เพื่อหวังที่จะประสบความสำเร็จที่หวังไว้ ตัวอย่าง Sanctions upped the ante considerably in the Middle East crisis. อธิบายหรือแปลว่า การคว่ำบาตรได้เพิ่มเงินเดิมพันเป็นอย่างมากในวิกฤตของตะวันออกกลาง   ..

Read more

red-eyed   คำคุณศัพท์ (เรด-ด-อาย-ด)   red-eyed หมายความว่า (มี)ตาแดง ซึ่งคือมีดวงตาสีแดง ตัวอย่าง  She sat up with the red-eyed, wounded look of a person jerked from sleep. อธิบายหรือแปลว่า เธอได้ลุกขึ้นนั่งด้วยน่าตาที่ตาแดงและเจ็บเหมือนคนที่ถูกกระชากออกจากการนอนหลับ   Instead, they wrote letters to their parents, and arrived in chapel red-eyed every morning. อธิบายหรือแปลว่า แทนที่ พวกเขาเขียนจดหมายถึงพ่อแม่ของพวกเขา และมาถึงโบสถ์ตาแดงทุกเช้า   ดูคำที่เขียนคล้ายกัน red-eye     red-eyed gravy   คำนาม ชื่อของอาหาร ..

Read more

red-eye   คำนาม red-eyes; หรืออาจเขียน redeye; redeyes (เรด-ด-อาย)   red-eye หมายความว่า 1  red-eye หรือ red-eye flight หมายความว่า เที่ยวบินเที่ยวดึก ซึ่งคือเที่ยวบินที่บินในช่วงดึกและอาจจะบินทั้งคืน ผู้โดยสารอาจไม่ได้นอนเต็มที่อย่างปกติมักมีตาสีแดงจากการง่วงนอนหรือนอนหลับๆตื่นๆ ตัวอย่าง Martins was so eager to get started with United, he took a red-eye from Seattle on Tuesday night. อธิบายหรือแปลว่า มาร์ตินส์กระตือรือร้นที่จะเริ่มต้นกับ(ทีม)ยูไนเต็ด เขาได้ใช้เที่ยวบินเที่ยวดึกจากซีแอตเทิลเมื่อคืนวันอังคาร   (คำนามขยายคำนาม) The cabin lights dimmed and passengers all around us began to ..

Read more

ante   คำนาม antes (แอน-ดี) หรือ (แอน-ที)   ante หมายความว่า เงินเดิมพัน หรือ เงินพนัน ซึ่งคือเงินที่ผู้เล่นไพ่โป๊กเกอร์จะต้องวางเดิมพันก่อนที่จะรับไพ่ ante เป็นคำภาษาละตินที่แปลว่า ก่อน   ตัวอย่าง The dealer called for a dollar ante. แปลว่า เจ้ามือเรียกเงินพนันหนึ่งดอลลาร์     คำกริยา antes; anted; anted; anteing   ante และส่วนใหญ่ใช้ในรูป ante up (something) หมายความว่า วาง(บางสิ่งบางอย่างโดยเฉพาะเงิน)ล้วงหน้า หรือ ลง(บางสิ่งบางอย่างโดยเฉพาะเงิน)ล้วงหน้า โดยเฉพาะเพื่อที่จะเข้าร่วมบางสิ่งบางอย่าง หากใช้ในรูป intransitive verb ante up จะหมายความว่า วางเงินเดิมพัน หรือ วางเงินล้วงหน้า ตัวอย่าง ..

Read more

chancellor   คำนาม chancellors (′แชน-ซัล-เลอ-ร)   chancellor เป็นคำที่ให้ความหมายได้หลายอย่างจะขึ้นอยู่กับแต่ละประเทศที่ใช้ ซึ่งสรุปความหมายได้ดังต่อไปนี้ 1  the chancellor หรือ the Chancellor  คือ หัวหน้าของรัฐบาลในบางประเทศ เช่น ประเทศเยอรมัน และประเทศออสเตรีย  chancellor ให้ความหมายและมีหน้าที่เหมือนๆกับ นายกรัฐมนตรี ตัวอย่าง Mr Johnson’s meeting with the German chancellor is the first in a series of talks with EU leaders. อธิบายหรือแปลว่า การประชุมของนายจอห์นสันกับนายกรัฐมนตรีเยอรมันเป็นการประชุมครั้งแรกในการเจรจาที่ติดต่อกันหลายครั้งกับผู้นำสหภาพยุโรป   2  ในมหาวิทยาลัยของประเทศอังกฤษ the chancellor หรือ the Chancellor จะหมายถึง หัวหน้ากิตติมศักดิ์ของมหาวิทยาลัย ซึ่งจะไม่มีหน้าที่ในการบริหารมหาวิทยาลัยแต่อย่างใด ..

Read more

backstop   คำนาม backstops (′แบ็ก-ส-ต็อป-พ)   backstop หมายความว่า 1  ในกีฬาเบสบอล backstop คือ รั้วตาข่ายกั้นลูกบอล ซึ่งคือรั้วตาข่ายมีไว้สำหรับกั้นลูกบอลไม่ได้กระเด้นไปไกล   2  มาตราการป้องกันสุดท้าย หรือ ตัวป้องกันสุดท้าย  ซึ่งคือสิ่งหนึ่งที่มีไว้สำหรับเป็นทางเลือกสุดท้ายหากแผนการอื่นๆล้มเหลว  อุปมาอุปไมยเหมือน backstop ที่ใช้ในการกั้นลูกบอล ตัวอย่าง Many people still don’t have a financial backstop in the form of a savings account. อธิบายหรือแปลว่า ผู้คนหลายคนยังไม่มีมาตราการป้องกันสุดท้ายทางการเงินในรูปแบบของบัญชีออมทรัพย์   He acted as a backstop in case anything went wrong. อธิบายหรือแปลว่า เขาทำหน้าที่เป็นตัวป้องกันสุดท้ายในกรณีที่มีอะไรผิดพลาด   ..

Read more

lay in   คำวลี lays in; laid in; laid in; laying in   lay in หมายความว่า 1  (คำเป็นทางการ) lay in (something) หรือ lay (something) in หมายความว่า จัดหา(บางสิ่งบางอย่าง) ซึ่งคือจัดหาและเก็บบางสิ่งบางอย่างไว้ใช้ในอนาคตเมื่อจำเป็น ตัวอย่าง We began to lay in food supplies for the long Alaska winter. อธิบายหรือแปลว่า เราได้เริ่มที่จะจัดหาเสบียงอาหารสำหรับฤดูหนาวที่ยาวนานของอลาสกา   We had the providence to lay in supplies before the storm ..

Read more

providence   คำนาม  (′พรอ-วะ-ดัน-ส)   providence หมายความว่า 1  พลังอำนาจของ(พระผู้เป็นเจ้าหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์) ซึ่งเป็นความเชื่อของใครบางคน ตัวอย่าง Maybe it was luck that brought me here, or maybe it was providence. อธิบายหรือแปลว่า บางทีมันอาจจะเป็นโชคที่นำฉันมาที่นี่ หรืออาจจะเป็นพลังอำนาจของพระเจ้า   Divine providence is often adduced when a few faithful people survive a disaster, but all the religious folks who died and atheists who lived are expediently ignored. ..

Read more

knock down   คำวลี คำกริยา  knocks down; knocked down; knocked down; knocking down   knock down หมายความว่า 1   knock (someone) down หรือ knock (someone) over หมายความว่า ชน(ใครบางคนด้วยยานพาหนะจนล้มลง) ส่วนใหญ่ใช้ในรูป passive (be) knocked down หรือ (be) knocked over หมายความว่า ถูกชน (จากยานพาหนะจนล้มลง) ตัวอย่าง  A drunk driver knocked him down and killed him. อธิบายหรือแปลว่า คนขับเมาคนหนึ่งชนเขาล้มและฆ่าเขา   He died ..

Read more

at fault   คำวลี   (be) at fault หมายความว่า เป็นสาเหตุ หรือ เป็นผู้รับผิดชอบ หรือ เป็นสิ่งรับผิดชอบ (ต่อบางสิ่งที่ไม่ดีที่ได้เกิดขึ้น) ตัวอย่าง The police said that the other driver was at fault. อธิบายหรือแปลว่า ตำรวจบอกว่าคนขับอีกคนเป็นผู้รับผิดชอบ   She claims that the system is at fault and she’s right, in a sense. อธิบายหรือแปลว่า เธออ้างว่าระบบเป็นสาเหตุ และเธอพูดถูกในแง่มุมหนึ่ง &nb..

Read more