beat to the band

  B, ENG-THA

beat to the band

 

คำสำนวน โดยเฉพาะประเทศอเมริกา

 

beat to the band เป็นคำที่ใช้เป็นคำวิเศษณ์ที่พูดเพื่อเน้นว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นหรือเป็นอยู่ในระดับสูงมากดังนั้นจึงหมายถึง  อย่างหนักมาก หรือ อย่างมาก หรือ อย่างดังมาก หรือ อย่างเร็วมาก

 

It was raining to beat the band. อธิบหายหรือแปลได้ว่า ผลกำลังตกอย่างหนักมาก

 

She sang to beat the band. อธิบหายหรือแปลได้ว่า เธอร้องเพลงอย่างดังมาก