call of nature

  C, ENG-THA

call of nature

 

คำสำนวน (ในลักษณะขําขัน)

 

(the) call of nature หมายความว่า ความต้องการที่จะไปห้องน้ำ (ไม่ว่าจะเป็นหนักหรือเบา)  คำนี้แปลตามตัวอักษรได้ว่า การเรียกของธรรมชาติ  ส่วนมากจะใช้ในรูป answer + the call of nature  ที่แปลว่า ไปเข้าห้องน้ำเพราะปวดหนักหรือเบา

(ตัวอย่าง He left to answer the call of nature. อธิบายหรือแปลได้ว่า เขาไปแล้วเพื่อไปเข้าห้องน้ำ)