cardiopulmonary resuscitation

  C, ENG-THA

cardiopulmonary resuscitation

 

คำนาม คำทางการแพทย์ หรือย่อว่า CPR

(คา-ร-ดิ-โอ-′พูล-มะ-เน-รี่-ริ-สัส-สะ-′เท-ชั่น)

 

cardiopulmonary resuscitation หมายความว่า การฟื้นระบบการทำงานของหัวใจและปอด หรือย่อว่า ซีพีอาร์ หรืออาจเรียกว่า การกู้ชีพฉุกเฉิน ซึ่งคือขั้นตอนการกู้ชีวิตฉุกเฉินให้กับผู้ที่หัวใจหยุดเต้นไปแล้ว โดยการช่วยปั๊มหัวใจและการเป่าลมเข้าปอดเพื่อรักษาการทำงานของสมองไว้จนกระทั่งหัวใจสามารถเต้นกลับคืนมาได้เองอีกครั้ง เมื่อสมองได้รับออกซิเจนการทำงานของสมองก็อาจยังคงอยู่และเริ่มต้นส่งสัญญาณให้กับหัวใจอีกครั้ง

ตัวอย่าง 

A woman saved her husband’s life twice in 10 days by performing cardiopulmonary resuscitation when he suffered two cardiac arrests at home. อธิบายหรือแปลว่า ผู้หญิงคนหนึ่งได้ช่วยชีวิตสามีของเธอไว้สองครั้งใน 10 วัน โดยการทำการฟื้นระบบการทำงานของหัวใจและปอดเมื่อเขาประสบกับภาวะหัวใจหยุดเต้นสองครั้งที่บ้าน

 

Police say the parent began cardiopulmonary resuscitation until paramedics arrived. อธิบายหรือแปลว่า ตำรวจบอกว่าพ่อแม่ได้เริ่มการฟื้นระบบการทำงานของหัวใจและปอดจนกระทั่งเจ้าหน้าที่กู้ชีพฉุกเฉินมาถึง