Category : A

Home » Archive by category : A

up the ante   คำวลี ups the ante; upped the ante; upped the ante; upping the ante หรือใช้ raise/raises/raised/raised/raising up the ante   up the ante หรือ raise the ante มีความหมายตามตัวอักษรว่า เพิ่มเงินเดิมพัน ซึ่งคือ เพิ่มเงินเดิมพันในการเล่นไพ่โป๊กเกอร์ ปัจจุบันใช้ up the ante มากในรูปคำสำนวนที่ให้ความหมายว่า พยายามทำอะไรที่เสี่ยงมากขึ้น เพื่อหวังที่จะประสบความสำเร็จที่หวังไว้ ตัวอย่าง Sanctions upped the ante considerably in the Middle East crisis. อธิบายหรือแปลว่า การคว่ำบาตรได้เพิ่มเงินเดิมพันเป็นอย่างมากในวิกฤตของตะวันออกกลาง   ..

Read more

ante   คำนาม antes (แอน-ดี) หรือ (แอน-ที)   ante หมายความว่า เงินเดิมพัน หรือ เงินพนัน ซึ่งคือเงินที่ผู้เล่นไพ่โป๊กเกอร์จะต้องวางเดิมพันก่อนที่จะรับไพ่ ante เป็นคำภาษาละตินที่แปลว่า ก่อน   ตัวอย่าง The dealer called for a dollar ante. แปลว่า เจ้ามือเรียกเงินพนันหนึ่งดอลลาร์     คำกริยา antes; anted; anted; anteing   ante และส่วนใหญ่ใช้ในรูป ante up (something) หมายความว่า วาง(บางสิ่งบางอย่างโดยเฉพาะเงิน)ล้วงหน้า หรือ ลง(บางสิ่งบางอย่างโดยเฉพาะเงิน)ล้วงหน้า โดยเฉพาะเพื่อที่จะเข้าร่วมบางสิ่งบางอย่าง หากใช้ในรูป intransitive verb ante up จะหมายความว่า วางเงินเดิมพัน หรือ วางเงินล้วงหน้า ตัวอย่าง ..

Read more

at fault   คำวลี   (be) at fault หมายความว่า เป็นสาเหตุ หรือ เป็นผู้รับผิดชอบ หรือ เป็นสิ่งรับผิดชอบ (ต่อบางสิ่งที่ไม่ดีที่ได้เกิดขึ้น) ตัวอย่าง The police said that the other driver was at fault. อธิบายหรือแปลว่า ตำรวจบอกว่าคนขับอีกคนเป็นผู้รับผิดชอบ   She claims that the system is at fault and she’s right, in a sense. อธิบายหรือแปลว่า เธออ้างว่าระบบเป็นสาเหตุ และเธอพูดถูกในแง่มุมหนึ่ง &nb..

Read more

attrition   คำนาม (อะ-′ทริ-ชั่น)   attrition มีรากมาจากคำกริยาในภาษาละติน atterere ที่แปลว่า ขัดถู  ในปัจจุบันจะมีความหมายสรุปได้ดังต่อไปนี้ 1 (คำใช้ในอเมริกา) การลดลงของพนังงาน ซึ่งคือการลดจำนวนพนังงานลงโดยการไม่จ้างทดแทนพนักงานที่ออกไปโดยการลาออกอย่างสมัครใจหรือเกษียณงานไป ประเทศอังกฤษเรียกว่า natural wastage ตัวอย่าง The company also faced higher attrition as unnerved employees looked elsewhere. อธิบายหรือแปลว่า บริษัทยังต้องเผชิญกับการลดลงของพนังงานที่มากขึ้นเนื่องจากพนักงานขวัญเสียมองหางานที่อื่น   2 (คำใช้ในอเมริกา) การสูญเสียนักเรียน ซึ่งคือการสูญเสียนักเรียนเพราะนักเรียนเลิกเรียนไปก่อนที่จะจบหลักสูตร ประเทศอังกฤษเรียกว่า wastage ตัวอย่าง The high attrition rates on the degree programs are a cause for concern. อธิบายหรือแปลว่า อัตราการสูญเสียนักเรียนที่สูงในหลักสูตรปริญญาเป็นสาเหตุของความกังวล   ..

Read more

assembly   คำนาม assemblies (อ-′เซม-บลี่)   assembly หมายความว่า 1  (คำนามนับได้) assembly หรือมักขึ้นต้นด้วยตัวใหญ่ในรูป Assembly หมายความว่า กลุ่มบุคคลที่ได้รับเลือกให้ทำหน้าตัดสินใจหรือออกกฎหมายสำหรับประเทศหนึ่งหรือองค์กรหนึ่ง ในภาษาไทยจะเรียกว่า สมัชชา เช่น the United Nations General Assembly แปลว่า สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ ตัวอย่าง He was elected to the state assembly and then to the state senate, where he served 14 years. อธิบายหรือแปลว่า เขาได้รับเลือกเข้าสู่สมัชชาของรัฐและจากนั้นก็เป็นสมัชชาของวุฒิสภาซึ่งเขาได้ทำหน้าที่ 14 ปี   2  การชุมนุม ซึ่งคือการรวมตัวกันเพื่อมีจุดประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง ในความหมายนี้ assembly เป็นได้ทั้งคำนามนับได้และนับไม่ได้ ..

Read more

agent provocateur   คำนาม หพูพจน์เขียน agents provocateurs (อา-(จ)-ฉอ-โพร-ว็อก-คะ-เทอ-ร) หรือ (เอ-เจน-ท-โพร-ว็อก-คะ-เทอ-ร)   agent provocateur เป็นคำที่มาจากภาษาฝรั่งเศษดังนั้นการออกเสียงจึงเป็นการออกเสียงของภาษาฝรั่งเศษและบางคนออกเสียงตามหลักภาษาอังกฤษ 1  agent provocateur หรือในอเมริกาอาจเรียกสั้นๆว่า provocateur หมายความว่า เจ้าหน้าที่ยั่วยุปลุกปั่น (ให้ผู้คนทำผิดกฎหมายหรือหลงผิด) ซึ่งคือบุคคลโดยเฉพาะเป็นเจ้าหน้าที่ลับของรัฐบาลหรือของตำรวจมีหน้าที่ยั่วยุและปลุกปั่นให้ผู้คนกระทำผิดกฎหมายหรือหลงผิดไป โดยการแอบแฟงเข้าไปอยู่ในกลุ่มผู้คนและทำทีว่าเห็นอกเห็นใจและเข้าใจในปัญหาหนึ่งเพื่อยัวยุให้ผู้คนเหล่านั้นกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งที่ผิดกฎหมายโดยมีจุดประสงค์เพื่อบ่อนทำลายอะไรบางอย่าง ตัวอย่าง  Defense lawyers say Mr. Hussain was an agent provocateur who helped the government entrap their clients. อธิบายหรือแปลว่า ทนายฝ่ายจำเลยกล่าวว่านายฮุสเซนเป็นเจ้าหน้าที่ยั่วยุปลุกปั่น ผู้ที่ได้ช่วยให้รัฐบาลทำให้ลูกค้าของพวกเขาติดกับดัก   The government used agents provocateurs to try to undermine the ..

Read more

the apple never falls far from the tree   คำสุภาษิต หรือใช้ the apple doesn’t fall far from the tree   the apple never falls far from the tree หมายความว่า แอปเปิ้ลจะไม่ล่วงหล่นห่างไกลจากต้น ซึ่งเป็นคำสุภาษิตของอังกฤษที่ตรงกับสุภาษิตไทยว่า ลูกไม้ย่อมหล่นไม่ไกลต้น ที่ให้ความหมายว่า เด็กคนหนึ่งจะมีคุณลักษณะและนิสัยต่างๆไม่ต่างไปจากพ่อแม่ของเขาผู้นั้น   ตัวอย่าง My grandfather loved fishing very much and I am afraid the apple never falls far from the tree. อธิบายหรือแปลว่า ..

Read more

ancient   คำคุณศัพท์ (เอ้น-ชั่น-ท)   ancient หมายความว่า โบราณ ซึ่งคือมีอยู่หรือเกิดขึ้นนานมาแล้ว นอกจากนั้นยังใช้อธิบายสิ่งหนึ่งที่เก่ามากจนอุปมาอุปไมยเหมือนสิ่งของโบราณ ตัวอย่าง  The ancient skull of Peking Man has been pieced together from fragments. อธิบายหรือแปลว่า กะโหลกศีรษะโบราณของมนุษย์ปักกิ่งได้รับการประกอบเข้าด้วยกันจากชิ้นเศษส่วนต่างๆ   The disease killed the ancient Greeks and Romans—as well as the peoples who tried to conquer them—by the hundreds of thousands, playing a major role in the outcomes of their ..

Read more

ancestry   คำนาม เป็นได้ทั้งคำนามนับได้และนับไม่ได้ พหูพจน์เขียน ancestry (′แอน-เซส-ทรี)   ancestry หมายความว่า บรรพบุรุษ หรือ ต้นตระกูล หรือ เชื้อสาย ซึ่งคือผู้เป็นต้นตระกูลของครอบครัวหนึ่งซึ่งเป็นผู้สืบสายโลหิต ancestry อาจใช้กับสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ที่หมายถึงต้นต่อของสิ่งมีชีวิตนั้น ตัวอย่าง  My mother is of German ancestry. อธิบายหรือแปลว่า แม่ของฉันมีต้นตระกูลชาวเยอรมัน   The loss of a single gene 2 to 3 million years ago in our ancestry may help explain why humans are the only animals in which ..

Read more

anomalously   คำวิเศษณ์ (อะ-′นา-มะ-ลัส-ลี่)   anomalously หมายความว่า อย่างไม่ปกติ หรือ อย่างไม่คาดผัน หรือ อย่างไม่คาดคิด หรือ อย่างไม่เคยพบเห็นมาก่อน ตัวอย่าง The National Weather Service on Thursday said winds will be “anomalously high” from Friday to Sunday. อธิบายหรือแปลว่า บริการสภาพอากาศแห่งชาติในวันพฤหัสบดีที่กล่าวว่าลมจะ“ แรงอย่างไม่ปกติ” ตั้งแต่วันศุกร์ถึงวันอาทิตย์   A team of researchers took another look around Santiago and found numerous boulders anomalously strewn across two plateaus. อธิบายหรือแปลว่า ..

Read more