Category : A

anosmia   คำนาม คำทางการแพทย์ (แอน-′นอส-เมีย)   anosmia หมายความว่า ภาวะเสียการรู้กลิ่น หรือ การไม่รู้กลิ่น ซึ่งคือการสูญเสียเสียประสาทรับกลิ่นไม่ว่าจะสูญเสียโดยสิ้นเชิงหรือบางส่วน anosmia อาจเกิดจากการได้บาดเจ็บที่ศีรษะ การติดเชื้อ หรือการอุดตันของจมูก   ตัวอย่าง I became aware of anosmia myself around 10 years ago, when my husband fell off his bike and suffered concussion. อธิบายหรือแปลว่า ฉันได้เริ่มรู้จักกับภาวะเสียการรู้กลิ่นด้วยตัวเองเมื่อประมาณ 10 ปีที่แล้วตอนที่สามีของฉันตกจากจักรยานและได้รับผลกระทบกับสมองกระทบกระเทือน &nb..

Read more

aftermath   คำนาม เป็นคำนามนับได้แต่ส่วนมากใช้ในรูปคำนามเอกพจน์ (′แอฟ-เตอ-ร-แมต-th)   aftermath หมายความว่า 1  aftermath หมายความว่า ช่วงหลังเหตุการณ์(ที่ไม่พึ่งประสงค์หนึ่ง) และส่วนมากในรูป in the aftermath of (something) หมายความว่า ในช่วงหลังเหตุการณ์ของ(เหตุการณ์ที่ไม่พึ่งประสงค์หนึ่ง) หรือสำนวนไทยหมายถึง ในช่วงควันหลงของ(เหตุการณ์ที่ไม่พึ่งประสงค์หนึ่ง) ตัวอย่าง We all lived together in the aftermath of the earthquake. อธิบายหรือแปลว่า เราทุกคนอาศัยอยู่ด้วยกันในช่วงหลังเหตุการณ์ของแผ่นดินไหว   After the initial mass demonstrations in the aftermath of Mr. Floyd’s death, protests in the city continued each night, ..

Read more

adept   คำคุณศัพท์ (อะ-′เดป-ท)   adept หมายความว่า หรือ ช่ำชอง หรือ เชี่ยวชาญ หรือ เก่งมาก ซึ่งคือมีทักษะหรือเก่งมากในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง adept at/in (something) หมายความว่า ช่ำชองใน(บางสิ่งบางอย่าง) หรือ เชี่ยวชาญใน(บางสิ่งบางอย่าง) หรือ เก่งมากใน(บางสิ่งบางอย่าง)   ตัวอย่าง He is adept in hunting, foraging and beekeeping. อธิบายหรือแปลว่า เขาช่ำชองในการล่าสัตว์ การหาอาหาร และการเลี้ยงผึ้ง   He’s also an adept liar. อธิบายหรือแปลว่า เขายังเป็นคนโกหกที่เก่งมาก   They agree that it began as a bat virus ..

Read more

adorn   คำกริยา คำเป็นทางการ adorns; adorned; adorned; adorning (อะ-′ดอร๋น)   adorn (something) หมายความว่า ประดับ(ประดา)(บางสิ่งบางอย่าง) หรือ ตกแต่ง(บางสิ่งบางอย่าง) ซึ่งคือทำให้บางสิ่งบางอย่างน่าดูขึ้นหรือสวยขึ้น และอาจใช้ในรูป (be) adorned with (something) หมายความว่า ถูกประดับ(ประดา)ด้วย(บางสิ่ง) หรือ ถูกตกแต่งด้วย(บางสิ่ง)   ตัวอย่าง Flowers adorned the dinner table. อธิบายหรือแปลว่า ดอกไม้ประดับประดาโต๊ะอาหารเย็น   Temple walls were adorned with religious paintings. อธิบายหรือแปลว่า ผนังวัดถูกประดับประดาด้วยภาพวาดทางศาสนา   In July 2019, researchers unearthed the grave of a ..

Read more

aneurysm   คำนาม คำทางการแพทย์ (′แอน-ยะ-ริ-ซึม)   aneurysm หมายความว่า หลอดเลือดโป่งพอง  ซึ่งคืออาการปูดบวมและเต็มไปด้วยเลือดบริเวณที่ผิวของผนังหลอดเลือดแดง และหากการปูดบวมแตกก็อาจเป็นอันตรายถึงชีวิต aneurysm เกิดขึ้นเมื่อส่วนหนึ่งของผนังหลอดเลือดแดงอ่อนตัวทำให้เกิดอาการปูดบวมขึ้นบริเวณนั้นอย่างผิดปกติ สาเหตุของหลอดเลือดโป่งพองในบางกรณีอาจจะไม่รู้สามารถ แต่ในบางคนอาจเป็นกรรมพันธุ์ และโรคหลอดเลือดหรือการบาดเจ็บก็อาจทำให้เกิด aneurysm ได้   ตัวอย่าง His wife of 48 years was an artist, photographer and filmmaker who died in March of a ruptured brain aneurysm. อธิบายหรือแปลว่า ภรรยาของเขาที่มีอายุ 48 ปีเป็นศิลปิน ช่างภาพ และผู้สร้างภาพยนตร์ผู้ซึ่งเสียชีวิตในเดือนมีนาคมจากหลอดเลือดโป่งพองในสมองแตก &nb..

Read more

amphibian   คำนาม พหูพจน์ amphibians (แอม-ฟิ-เบียน)   amphibian หมายความว่า 1  สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก หรือ สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ  ซึ่งคือสัตว์ที่สามารถอยู่ได้ทั้งในน้ำและบนบก เช่น กบ (frogs) ถือเป็น an amphibian ตัวอย่าง The average decline for amphibian populations is about 3.8% a year. อธิบายหรือแปลว่า การลดลงเฉลี่ยของประชากรสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำประมาณ 3.8% ต่อปี   Crayfish feed on plants, snails and amphibians. อธิบายหรือแปลว่า กุ้งเครย์ฟิชกินพืช หอย และสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกเป็นอาหาร   2  amphibian ยังหมายความว่า ยานพาหนะสะเทินน้ำสะเทินบก โดยเฉพาะใช้พูดถึง เครื่องบินสะเทินน้ำสะเทินบก  ซึ่งสามารถบินขึ้นและลงจอดในน้ำอาจเรียกว่า seaplane ..

Read more

amicably   คำวิเศษณ์ (′แอม-มิก-กะ-บลี่)   amicably หมายความว่า โดยที่ตกลงกันได้ หรือ โดยสันติ หรือ อย่างสันติ ซึ่งคือโดยที่ตกลงกันได้ด้วยสันติไม่ทะเลอะกันถึงจะมีความไม่เข้าใจกันหรือขัดแย้งกัน ตัวอย่าง I am glad that the matter was settled amicably. อธิบายหรือแปลว่า ฉันดีใจที่เรื่องนี้ตกลงกันได้โดยสันติ   We parted amicably and haven’t spoken in years, but when I saw her picture, I experienced a deep swell of regret and nostalgia. อธิบายหรือแปลได้ว่า เราได้แยกทางกันอย่างสันติและไม่ได้พูดกันเป็นเวลาหลายปี แต่เมื่อฉันเห็นรูปของเธอฉันก็ประสบกับความเสียใจและความโหยหาถึงอดีตอย่างลึกซึ้งมาก   &nb..

Read more

anthrax   คำนาม (′แอน-แทร็ก-ส)   anthrax หมายความว่า  แอนแทร็กซ์  หรือ โรคแอนแทร็กซ์  ซึ่งคือโรคติดเชื้อแบคทีเรียที่ร้ายแรงในสัตว์เลือดอุ่น เช่น วัว แกะ แบคทีเรียที่ก่อให้เกิดโรคคือ Bacillus anthracis (บะ-′ซิล-ลัส-′แอน-ธะ-เซิส) และโดยทั่วไปจะส่งผลกระทบต่อผิวหนังและปอด anthrax สามารถถ่ายทอดสู่มนุษย์ได้โดยเฉพาะเมื่อสัมผัสกับผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่ติดเชื้อ เช่น สัมผัสกับขนสัตว์ (wool) อาจทำให้เกิดเป็นแผลตามผิวหนังอย่างรุนแรง (malignant pustule) หรือก่อให้เกิดโรคปอดบวมชนิดหนึ่ง (wool-sorters’ disease)   ตัวอย่าง Samples have been collected for analysis at labs in South Africa, Zimbabwe and Canada and anthrax has been ruled out as the cause. ..

Read more

abet   คำกริยา abets; abetted; abetted; abetting (อะ-เบต-ท)   abet (someone) หมายความว่า สนับสนุน(ใครบางคนในทางไม่ดีหรือสิ่งผิดกฎหมาย) หรือ ช่วยเหลือ(ใครบางคนในทางไม่ดีหรือสิ่งผิดกฎหมาย) หรือ ชักจูง(ใครบางคนในทางไม่ดีหรือสิ่งผิดกฎหมาย) ในรูป passive หรือคำคุณศัพท์ (be) abetted หมายความว่า ได้รับการสนับสนุน(ในทางไม่ดี) หรือ ได้รับการช่วยเหลือ(ในทางไม่ดี) หรือ ถูกชักจูงไปในทางไม่ดี ตัวอย่าง He is aiding and abetting a terrorist. อธิบายหรือแปลว่า เขากำลังช่วยเหลือและสนับสนุนผู้ก่อการร้าย   Three other officers are charged with aiding and abetting both murder. อธิบายหรือแปลว่า เจ้าหน้าตำรวจอีกสามคนถูกตั้งข้อหาสำหรับการช่วยเหลือและสนับสนุนการฆาตกรรมทั้งสอง   He is ..

Read more

ample   คำคุณศัพท์ ampler (กว่า); amplest (ที่สุด) (′แอม-เพิล-ล)   ample หมายความว่า 1  มากพอ หรือ ใหญ่พอ หรืออาจหมายถึง เพียงพอ ตัวอย่าง We had ample money for the trip. อธิบายหรือแปลว่า เรามีเงินมากพอสำหรับการเดินทาง(นี้)   China stocks rose over 5% on Monday, boosted by ample liquidity, cheap funding and expectations of a faster and better bounce back in business activity. อธิบายหรือแปลว่า หุ้นจีนได้ปรับตัวสูงขึ้นกว่า ..

Read more