Category : B

brace   คำกริยา braces; braced; braced; bracing (เบรส-ส)   brace หมายความว่า 1  brace (something) หมายความว่า ค้ำยัน(บางสิ่งบางอย่างด้วยอีกสิ่งหนึ่ง) ซึ่งคือดันส่วนหนึ่งของบางสิ่งบางอย่างด้วยสิ่งที่แข็งแรงเพื่อทำให้มั่นคงขึ้น หรือในรูป brace (something) with (something else) หมายความว่า ค้ำยัน(บางสิ่งบางอย่าง)ด้วย(อีกสิ่งหนึ่ง) brace (something) against (something else) หมายความว่า เอา(บางสิ่งบางอย่าง)ค้ำยัน(อีกสิ่งหนึ่ง) ตัวอย่าง He braced the gate with a piece of wood. อธิบายหรือแปลว่า เขาค้ำยันประตูด้วยด้วยท่อนไม้   He braced his back against the wall and pushed as ..

Read more

bear up   คำวลี คำกริยา bears up; bore up; borne up (หรือ born up); bearing up   bear up หมายความว่า ดำรงอยู่อย่างเข้มแข็ง ภายใต้ความทุกข์หรือความยากลำบากหรือความเศร้าโศก) ตัวอย่าง I tried my best to bear up after the accident, but I felt broken-hearted. อธิบายหรือแปลว่า ฉันพยายามอย่างดีที่สุดจะดำรงอยู่อย่างเข้มแข็งหลังจากเกิดอุบัติเหตุ(นั้น) แต่ฉันรู้สึกหักใจแตกสลาย   How is he bearing up since the accident? อธิบายหรือแปลว่า เขาดำรงอยู่อย่างเข้มแข็งอย่างไรตั้งแต่อุบัติเหตุนั้น ?   He also ..

Read more

take the bit between one’s teeth   คำสำนวน takes/took/taken/taking the bit between my/your/his/her/their/our teeth ประเทศอังกฤษอาจนิยม gets/got/got(/gotten)/getting the bit between my/your/his/her/their/our teeth   take the bit between (one’s) teeth หรือ get the bit between (one’s) teeth หมายความว่า  เริ่มทำอย่างตั้งอกตั้งใจและจริงจัง โดยเฉพาะอย่างเป็นอิสระที่ไม่มีอะไรมาควบคุมหรือมาหยุดยั่งได้จนกว่าจะสำเร็จ คำนี้มาจากภาษาอังกฤษยุคกลางในการขี่ม้า a bit ในที่นี้คือเหล็กปากม้า ใช้ใส่ในปากม้าและต่อกับสายบังเหียนแต่ละข้างเพื่อควบคุมม้า เมื่อดึงสายบังเหียนด้านใดด้านหนึ่งมันก็จะไปกดเหล็กปากม้าในส่วนของปากม้าทำให้มันหันไปทางนั้น คำสำนวน get/take the bit between (one’s) teeth มาจากบทกวีกล่าวถึงม้าที่กัด a bit ดังนั้นไม่ฟังการควบคุมจากบังเหียนซึ่งวิ่งไปตามใจอย่างมุ่งมั่นไม่สนใจคนขี่ม้าควบคุม   ..

Read more

brachial   คำคุณศัพท์ คำกายวิภาคศาสตร์ (′เบร-เคียล-ล)   brachial หมายความว่า ของหรือมีอยู่ที่)แขน  เช่น the brachial artery แปลว่า หลอดเลือดแดงแขน ซึ่งคือหลอดเลือดแดงที่แขน the brachial plexus แปลว่า ข่ายประสาทแขน   ตัวอย่าง  Without the brachial plexus, movement and feeling in the arms and hands would be impossible. อธิบายหรือแปลว่า ปราศจากข่ายประสาทที่แขนแล้ว การเคลื่อนไหวและความรู้สึกในแขนและมือจะเป็นไปไม่ได้   It seems that one of the surprisingly common side effects of open heart ..

Read more

Big Bang   คำนาม คำทางดาราศาสตร์ อาจเขียนในรูป big bang (บิ๊ก-แบ้ง) (the) Big Bang หมายความว่า บิ๊กแบง หรือ บิกแบง ซึ่งคือการขยายตัวอย่างรวดเร็วของสสารจากสถานะที่มีความหนาแน่นและอุณหภูมิสูงมาก ซึ่งตามทฤษฎีจักรวาลวิทยาในปัจจุบัน (the Big Bang theory) ถือเป็นจุดกำเนิดของจักรวาล หลังจากการขยายตัวในระยะเริ่มต้นจักรวาลก็เริ่มเย็นลงเพียงพอที่จะทำให้เกิดการก่อตัวของอนุภาคย่อยของอะตอม และอะตอมเกิดขึ้นในภายหลัง กลุ่มเมฆของธาตุขนาดใหญ่ในยุคแรก ๆ เหล่านี้ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นไฮโดรเจนและอาจมีฮีเลียมและลิเธียมบางส่วน ภายหลังได้รวมตัวกันจากแรงโน้มถ่วงก่อตัวเป็นดาวฤกษ์ และกาแลคซียุคแรก ๆ ที่เราสามารถมองเห็นได้ในปัจจุบัน     ตัวอย่าง The number of universes created since the big bang, Carroll estimates, is 2 to the power of 10 to the ..

Read more

birtherism   คำนาม คำทางการเมืองประเทศสหรัฐฯ (เบิร๋ธ-ธะ-ริส-ซึม)   birtherism หมายความว่า เบิร์ทเทอริซึม ซึ่งคือการส่งเสริมและสนับสนุนความเชื่อที่ไม่ถูกต้องว่าอดีตประธานาธิบดีของสหรัฐบารัคโอบามาเกิดนอกประเทศสหรัฐฯ ดังนั้นจึงไม่มีสิทธิ์เป็นประธานาธิบดีภายใต้บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกา ภายหลังความหมายขยายความหมายไปหมายถึง การส่งเสริมและสนับสนุนความเชื่อที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับคุณสมบัติโดยเฉพาะเกี่ยวกับสถานที่เกิดหรือภูมิหลังของผู้สมัครเข้ารับตำแหน่งทางการเมืองระดับสูงของของประเทศสหรัฐฯด้วย ดูรากความหมาย birther   ตัวอย่าง Trump’s first big contribution to national politics was his support for birtherism. อธิบายหรือแปลว่า การมีส่วนช่วยเหลือใหญ่ครั้งแรกของทรัมป์ในการเมืองระดับชาติคือการสนับสนุนเบิร์ทเทอริซึมของเขา   Trump fuels false birtherism claims about Kamala Harris. อธิบายหรือแปลว่า ทรัมป์กระตุ้นข้อกล่าวอ้างของเบิร์ทเทอริซึมที่ผิดเกี่ยวกับกมลาแฮร์ริส &nb..

Read more

birther   คำนาม คำทางการเมืองประเทศสหรัฐฯ พหูพจน์ birthers (เบิร๋ธ-เธอ-ร)   birther หมายความว่า เบิร์ทเทอร์ ซึ่งคือบุคคลที่เชื่อและส่งเสริมความเชื่อที่ไม่ถูกต้องว่าอดีตประธานาธิบดีของสหรัฐบารัคโอบามาเกิดนอกประเทศสหรัฐฯ ดังนั้นจึงไม่มีสิทธิ์เป็นประธานาธิบดีภายใต้บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกา ภายหลังความหมายขยายไปหมายถึง บุคคลที่เชื่อและส่งเสริมความเชื่อที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับคุณสมบัติโดยเฉพาะเกี่ยวกับสถานที่เกิดหรือภูมิหลังของผู้สมัครเข้ารับตำแหน่งทางการเมืองระดับสูงของของประเทศสหรัฐฯด้วย อาจใช้ในรูปคำนามขยายคำนาม เช่น birther conspiracy theory แปลว่า ทฤษฎีสมคบคิดของเบิร์ทเทอร์   ดู birtherism   ตัวอย่าง The birthers are back, posting their claims about where Kamala Harris was born and what her parents’ background really was. อธิบายหรือแปลว่า เบิร์ทเทอร์กลับมา ได้โพสต์ข้อความอ้างเกี่ยวกับสถานที่ที่คามาลา แฮร์ริสเกิด และภูมิหลังของพ่อแม่ของเธอเป็นอย่างไร    Former US ..

Read more

Botox   คำนาม เครื่องหมายการค้า (′โบ-ท็อก-ส)   Botox หมายความว่า โบท็อกซ์ ซึ่งคือสารโปรตีนบริสุทธิ์ที่ได้มาจาก ชีวพิษโบทูลินั่ม (botulinum toxin) ที่ฉีดเข้าผิวหนังเพื่อลดริ้วรอยของตีนกา Botox เป็นเครื่องหมายการค้าของบริษัทผลิตยา AbbVie ของสหรัฐอเมริกา   ตัวอย่าง Botox is a product that is made from the bacteria that causes botulism. อธิบายหรือแปลว่า โบท็อกซ์เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำจากแบคทีเรียที่ทำให้เกิดโรคโบทูลิซึม &nb..

Read more

botulinum toxin   คำนาม คำทางชีวเคมี (บ็อต-ชะ-ลาย-นั่ม-ท็อก-เซิน)   botulinum toxin หมายความว่า ชีวพิษโบทูลินั่ม หรือ พิษโบทูลินั่ม  หรือ พิษโบทูลินัม ซึ่งคือโปรตีนที่มีคุณสมบัติเป็นพิษต่อระบบประสาทผลิตโดย แบคทีเรียครอสตรีเดียมโบทูลินั่ม (Clostridium botulinum) botulinum toxin จะก่อให้เกิด โรคโบทูลิสซึม (botulism) และสารพิษบริสุทธิ์จะใช้ในการฉีดเพื่อลดริ้วรอยของตีนกาที่รู้จักกันในชื่อเครื่องหมายการค้า โบท็อกซ์ (Botox)   ตัวอย่าง  The beauty of the botulinum toxin is that it doesn’t spread around the body. When you inject it, it quickly binds to nerves. อธิบายหรือแปลว่า คุณสมบัติที่ดีของพิษโบทูลินั่มคือมันไม่แพร่กระจายไปทั่วร่างกาย เมื่อคุณฉีดมันเข้าไป ..

Read more

botulism   คำนาม คำทางการแพทย์ (′บ็อต-ชะ-ลิ-ซึ่ม)   botulism หมายความว่า โรคโบทูลิซึม หรือ โบทูลิซึ่ม ซึ่งคือโรคอาหารเป็นพิษชนิดร้ายแรงเฉียบพลันมีสามารถเหตุมาจากการกิน พิษโบทูลินั่ม (botulinum toxin) ที่ผลิตโดย แบคทีเรียครอสตรีเดียมโบทูลินั่ม (Clostridium botulinum) อาการของ botulism คือ กล้ามเนื้ออ่อนแรง มีปัญหาเรื่องการมองเห็น มีปัญหาการเคลื่อนส่วนของรางกาย  มีปัญหาการกลืนและการพูด และถึงแม้เป็นโรคที่ไม่พบกันบ่อยแต่มีอัตราการชีวิตสูง   ตัวอย่าง   Botulism is caused by eating the spores of a bacterium called Clostridium botulinum. อธิบายหรือแปลว่า โรคโบทูลิสซึมเกิดจากการกินสปอร์ของแบคทีเรียที่เรียกว่า แบคทีเรียครอสตรีเดียมโบทูลินั่ม &nb..

Read more