Category : B

baby carriage   คำนาม คำใช้ส่วนมากในอเมริกา พหูพจน์ baby carriages (เบ-บี-แค-เรจ-จ)   baby carriage หมายความว่า รถเข็นเด็กทารก ซึ่งคือรถเข็นแบบนอนสำหรับเด็กทารกและคำนี้ใช้ส่วนใหญ่ในอเมริกา ส่วนในอังกฤษเรียกว่า pram   ตัวอย่าง  American Airlines also suspended an employee after a clash with a passenger over a baby carriage. อธิบายหรือแปลได้ว่า สายการบินอเมริกันได้พักงานพนักงานหลังการปะทะกันกับผู้โดยสารเกี่ยวกับรถเข็นเด็กทารก     ดู stroller &nb..

Read more

barf   คำกริยา คำไม่เป็นทางการ ส่วนมากใช้ในอเมริกา barfs; barfed; barfed; barfing (บาร๋ฟ-ฟ)   barf หมายความว่า อ้วก ซึ่งคือคำภาษาพูดของคำว่าอาเจียน (vomit) ตัวอย่าง Kids barfed on their parents. อธิบายหรือแปลว่า เด็กๆ ได้อ้วกใส่พ่อแม่   She sticks two fingers down her throat and pretends to barf. อธิบายหรือแปลว่า เธอใส่นิ้วสองนิ้วลงไปในคอของเธอและแกล้งทำเป็นอ้วก       barf   คำนาม คำไม่เป็นทางการ คำใช้ส่วนใหญ่ในอเมริกา   barf หมายความว่า อ้วก ซึ่งคืออาหารและของเหลวที่อ้วกออกมาทางปาก &nb..

Read more

on the blink   คำวลี คำไม่เป็นทางการ   on the blink หมายความว่า  เสีย หรือ ชำรุด โดยเฉพาะในลักษณะที่ทำงานไม่ถูกต้องและใช้พูดถึงเครื่องยนต์เครื่องจักร์หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ ตัวอย่าง My computer is on the blink again. อธิบายหรือแปลว่า คอมพิวเตอร์ของฉันเสียอีกแล้ว   The air conditioner’s on the blink. Is there any way you can have a look at it? อธิบายหรือแปลว่า เครื่องปรับอากาศเสีย เป็นไปได้ไหมที่คุณช่วยดูมัน(เครื่องปรับอากาศ)ให้หน่อย &nb..

Read more

BRCA   คำนาม มาจากคำย่อ BReast CAncer gene. (บี-อา-ร-ซี-เอ) หรือ (บรา-กา)   BRCA คือ ยีนมะเร็งเต้านม หรือ ยีนบรากา ซึ่งคือยีนที่หากกลายพันธุ์หรือบกพร่องจะก่อให้เกิดความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งเต้านมและรวมถึงมะเร็งรังไขสูงกว่าคนที่มียีนไม่กลายพันธุ์  BRCA ส่วนมากใช้นำหน้าคำนาม เช่น  BRCA genes แปลว่า ยีนบรากา จริง ๆ แล้วถึงแม้ว่าชื่อของยีนชี้ว่าเป็นยีนเกี่ยวข้องกับมะเร็งเต้านม แต่มนุษย์ทุกคนมียีน BRCA ซึ่งปกติเป็นยีนที่ตรงกันข้ามกับชื่อคือยีนตัวนี้จะป้องกันไม่ให้คนเราเป็นมะเร็ง  BRCA มีบทบาทสำคัญในการป้องกันมะเร็งโดยเฉพาะมะเร็งเต้านมโดยเป็นยีนที่มีหน้าที่ช่วยซ่อมแซมการเสียหายของ DNA ที่อาจนำไปสู่การก่อตัวของมะเร็งและการเติบโตของเนื้องอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ ด้วยเหตุนี้ยีน BRCA จึงเป็นที่รู้จักในฐานะ ยีนต้านมะเร็ง แต่ในบางคนมียีน BRCA ที่กลายพันธุ์หรือบกพร่อง ดังนั้นทำให้ยีนดังกล่าวไม่สามารถทำงานป้องกันการก่อตัวของมะเร็งหรือเนื้องอกได้ตามปกติ จึงทำให้บุคคลที่มียีนกลายพันธุ์มีความเสียงสูงในการเป็นโรคมะเร็งเต้านม ยีน BRCA มีอยู่ด้วยกันสองชนิดคือ BRCA1 และ BRCA2   ตัวอย่าง Defective BRCA genes are ..

Read more

buccaneering   คำคุณศัพท์ (บะ-คะ-เนีย-ริ่ง)   buccaneering หมายความว่า มีความเสี่ยงสูง ส่วนมากพูดถึงธุรกิจหรือทางการเมือง   ตัวอย่าง Born in South Africa, with technical skills from his training in physics, Musk embraces the buccaneering culture of Silicon Valley. อธิบายหรือแปลว่า เกิดในแอฟริกาใต้ด้วยทักษะทางเทคนิคจากการฝึกฝนด้านฟิสิกส์ มัสค์ยอมรับเอาวัฒนธรรมที่มีความเสี่ยงสูงจากซิลิคอนแวลลี     ดูรากความหมาย  buccaneer &nb..

Read more

buccaneer   คำนาม พหูพจน์ buccaneers (บะ-คะ-′เนีย-ร)   buccaneer หมายความว่า 1  (คำทางประวัติศาสตร์) buccaneer หมายความว่า บัคคาเนียร หรือ โจรสลัด ซึ่งคืออีกชื่อหนึ่งของโจรสลัดโดยเฉพาะโจรสลัดในบริเวณทะเลแคริบเบียนในช่วงศตวรรษที่ 17 และ 18 ตัวอย่าง Tortuga became notorious in the 17th century as a haven for French and English buccaneers. อธิบายหรือแปลว่า (เรือ)ทอร์ทูกากลายเป็นที่รู้จักกันในทางไม่ดีในศตวรรษที่ 17 ในฐานะที่หลบภัยสำหรับบัคคาเนียร(หรือโจรสลัด)ชาวฝรั่งเศสและชาวอังกฤษ   2  นอกจากนั้นยังใช้ buccaneer เรียก นักธุรกิจที่ขี้โกงไร้ยางอาย อุปมาอุปไมยเหมือนโจรสลัด &nb..

Read more

bottom line   คำนาม (′บอต-ดัม-ลาย-น)   bottom line หมายความว่า 1  the bottom line หมายความว่า สิ่งสำคัญ หรือ ประเด็นสำคัญ หรือ ปัจจัยสำคัญ โดยเฉพาะที่เกิดขึ้นหรือที่ต้องพิจารณา ตัวอย่าง The bottom line for us is to protect the human rights of people as this technology is deployed. อธิบายหรือแปลว่า สิ่งสำคัญที่สุดสำหรับพวกเราคือการปกป้องสิทธิมนุษยชนของผู้คนในขณะที่เทคโนโลยีนี้ถูกนำเข้ามาใช้งาน   The bottom line is that Trump failed to prepare America for the pandemic ..

Read more

back out   คำวลี คำกริยา backs out; backed out; backed out; backing out (′แบ็ก-ค-เอ้า-ท)   back out หมายความว่า ถอนตัว โดยเฉพาะถอนตัวออกจากจากการแข่งขันหรือความมุ่งมั่นที่จะทำอย่างใดอย่างหนึ่ง หรืออาจใช้ในรูป back out of (something) หมายความว่า ถอนตัวออกจาก(บางสิ่งบางอย่าง) หรือ ถอนตัวจาก(บางสิ่งบางอย่าง)   ตัวอย่าง It’s too late to back out now. อธิบายหรือแปลว่า (มัน)สายเกินไปที่จะถอนตัวแล้วตอนนี้   The wholesalers might try to back out of the deal. อธิบายหรือแปลว่า ผู้ค้าส่งอาจพยายามถอนตัวออกจากข้อตกลง(นี..

Read more

black-and-blue   คำคุณศัพท์ หรืออาจเขียน black and blue   black-and-blue หมายความว่า 1  ฟกช้ำดำเขียว ซึ่งคือสีคล้ำเขียวและดำบนผิว คนไทยเรียกว่าดำเขียว แต่ฝรั่งเรียกว่าดำน้ำเงินเนื่องจากสีผิวโดยพื้นฐานต่างกัน ตัวอย่าง His both eyes are black-and-blue. อธิบายหรือแปลว่า ตาทั้งสองข้างของเขาฟกช้ำดำเขียว   There was a long scratch on one calf and numerous black-and-blue spots around both knees. อธิบายหรือแปลว่า มีรอยขีดข่วนยาวบนน่องหนึ่งและจุดฟกช้ำดำเขียวจำนวนมากรอบ ๆ หัวเข่าทั้งสอง   2  black-and-blue ยังมีความหมายตามตัวอักษรว่า มีสีดำและสีฟ้า ตัวอย่าง The rest of us use black-and-blue ..

Read more

barren   คำคุณศัพท์ (แบ-ร-รัน)   barren หมายความว่า 1  เมื่อพูดถึงดินหรือพื้นดิน barren หมายความว่า แห้งแล้ง ดังนั้นพืชต่าง ๆ ไม่สามารถเจริญเติบโตได้ เช่น barren soil แปลว่า ดินที่แห้งแล้ง ตัวอย่าง  Hegseth asked them why they would risk their lives and their family’s lives to create a new settlement in these barren hills. อธิบายหรือแปลว่า เฮกเซธได้ ถามพวกเขาว่าทำไมพวกเขาจะเสี่ยงชีวิตของพวกเขาและชีวิตครอบครัวของพวกเขาเพื่อสร้างการตั้งถิ่นฐานใหม่ในเนินเขาที่แห้งแล้งเหล่านี้   2 หาพูดถึงต้นไม้ barren หมายความว่า ไม่ผลิตพืชผล ซึ่งคือไม่ผลิตผลไม้ เช่น barren ..

Read more