Category : B

bobcat   คำนาม พหูพจน์ bobcats (′บ็อบ-แคต-ท)   bobcat หมายความว่า บ็อบแคต หรือ แมวป่าบ็อบแคต ซึ่งคือแมวป่าหนึ่งในสปีชีส์ของแมวป่าในสกุล Lynx มีหางสั้น หูตั้ง บางตัวมีหลายจุดและมีขนที่ปลายหู bobcat จะพบในทวีปอเมริกาเหนือ   ตัวอย่าง Researchers are particularly interested in how bobcats are successful at reproduction and survival in different environments. อธิบายหรือแปลว่า นักวิจัยมีความสนใจเป็นพิเศษว่าทำไม่บ็อบแคตจึงประสบความสำเร็จในการสืบพันธุ์และการอยู่รอดในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน &nb..

Read more

be of   คำวลี be/is/was/were/been of   (be) of  หมายความว่า 1  ทำให้เกิด หรือ ก่อให้เกิด ดูเพิ่มเติม (be) of interest ตัวอย่าง The rise in the rate of suicide among young people is of constant concern to our agency. อธิบายหรือแปลว่า การเพิ่มขึ้นของอัตราการฆ่าตัวตายในหมู่คนหนุ่มสาวก่อให้เกิดความกังวลอยู่ตลอดกับหน่วยงานของเรา   2  มี ตัวอย่าง His car was of little value. แปลว่า รถของเขามีมูลค่าน้อย &nb..

Read more

bust one’s ball   คำสแลง คำหยาบคาย bust my/your ball busts (one’s) ball; busted (one’s) ball; busting (one’s) ball   bust (one’s) ball มีความหมายตามตัวอักษรว่า ตีลูกอัณฑะ(ของใครบางคน)ให้แตก ซึ่งเป็นคำสแลงที่หยาบคายที่ให้ความหมายว่า พยายามอย่างมาก(เพื่อบรรลุผลหนึ่ง) หรือ ทำงานอย่างหนัก(เพื่อบรรลุผลหนึ่ง) หรือ เร่งเร้าให้(ใครบางคน)ทำงานอย่างหนัก (เพื่อบรรลุผลหนึ่ง)   ตัวอย่าง I’ve been busting my balls all night to prepare for the exam tomorrow. อธิบายหรือแปลว่า ฉันพยายามอย่างมากทั้งคืนเพื่อที่จะเตรียมสอบพรุ่งนี้  &nb..

Read more

baldly   คำวิเศษณ์ (′บอล-ลี่)   baldly หมายความว่า อย่างทื่อ ๆ หรือ อย่างโผงผาง หรือ หรือ โดยไม่มีรายละเอียดใด ๆ ตัวอย่าง But instead of baldly saying, “My opponent is lying,” Warren and Sanders offered decorous tangents. อธิบายหรือแปลว่า แต่แทนที่จะพูดอย่างทื่อ ๆ ว่า “ฝ่ายตรงข้ามของฉันกำลังโกหก” วอร์เรนและแซนเดอร์ได้เสนอเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องที่เหมาะสม   In China, state media baldly assert that Hong Kong’s street protests are a foreign conspiracy. อธิบายหรือแปลว่า ในประเทศจีน ..

Read more

brunt   คำนาม  (บรัน-ท)   brunt หมายความว่า ผลกระทบส่วนที่หนักที่สุดที่เกิดขึ้นกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง  ซึ่งคือส่วนของผลกระทบที่ทำให้เกิดความเสียหายสูงสุด ผลกระทบอาจมีหลายส่วนและรุนแรงต่างกันแต่เมื่อพูดถึง brunt จะหมายถึงผลกระทบส่วนที่รุนแรงที่สุด  ส่วนใหญ่จะใช้ในรูป 1  bear/take/suffer the brunt of (something) หมายความว่า ได้รับผลกระทบส่วนที่หนักที่สุดจาก(บางสิ่งบางอย่างที่ไม่ดีเกิดขึ้น) หรือ ได้รับผลกระทบส่วนที่รุนแรงที่สุดจาก(บางสิ่งบางอย่างที่ไม่ดีเกิดขึ้น) bear/bears/bore/borne/bearing the brunt of (something) take/takes/took/taken/taking  the brunt of (something) suffer/suffers/suffered/suffered/suffering the brunt of (something)   ตัวอย่าง The West Coast continues to bear the brunt of the illnesses in the U.S., with ..

Read more

brutal   คำคุณศัพท์ (′บรู-เทิล-ล)   brutal หมายความว่า 1 โหดร้าย ตัวอย่าง The war in Syria will, dangerously, become a precedent for a new normal of brutal, divisive, contagious conflict. อธิบายหรือแปลว่า สงครามในซีเรีย จะกลายเป็นแบบอย่างสำหรับภาวะปกติใหม่ของความขัดแย้งที่โหดร้าย แบ่งแยก และติดต่อกัน   Both teams played brutal offense in the first half. อธิบายหรือแปลว่า ทั้งสองทีมเล่นเกมรุกที่โหดร้ายในครึ่งแรก -ซึ่งคือเล่นด้วยความรุนแรงจนดูเหมือนโหดร้ายไป   2  ทําร้ายจิตใจ  โดยเฉพาะพูดออกไปตรง ๆ ไม่คำนึ่งถึงความรู้สึกอ่อนไหวของคนอื่น ๆ ตัวอย่าง He ..

Read more

bring on   คำกริยา brings on; brought on; brought on; bringing on   bring on หมายความว่า 1  bring (something) on หรือ bring on (something)  หมายความว่า ทำให้เกิด(บางสิ่งบางอย่างที่ไม่ดี)ขึ้น หรือ ทำให้(บางสิ่งบางอย่างที่ไม่ดี)เกิดขึ้น ในรูป passive (be) brought on หมายความว่า (ถูกทำให้)เกิดขึ้น หรือ (ถูกทำให้)ปรากฏขึ้น และอาจใช้ในรูป bring (something) on (oneself) หมายความว่า ทำตัวของ(ใครคนนั้น)เอง ซึ่งคือทำให้บางสิ่งบางอย่างที่ไม่ดีเกิดขึ้นด้วยตัวเองไม่มีใครทำให้ ตัวอย่าง Stress can bring on high blood pressure. อธิบายหรือแปลว่า ความเครียดสามารถทำให้เกิดความดันโลหิตสูงขึ้นได้ ..

Read more

bullfrog   คำนาม พหูพจน์  bullfrogs หรืออาจเรียกว่า American bullfrog; American bullfrogs (บูล-ฟร็อก-g)   bullfrog หรือ American bullfrog คือ กบบูลฟร็อก หรือ อเมริกาบูลฟร็อก ซึ่งคือกบขนาดใหญ่มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Lithobates catesbeianus (′ลิต-ธะ-เบต-ส-แคต-ดัส-′เบ-ยะ-นัส-ส) หรือ L. catesbeianus มีต้นกำเนิดในสหรัฐอเมริกาและแคนาดาจัดอยู่ในวงค์ Ranidae (′แรน-นะ-ดี)   ตัวอย่าง Bullfrogs became lethargic with the first cold nights. อธิบายหรือแปลว่า กบบูลฟร็อกจะเซื่องซึมในคืนแรก ๆ ที่หนาวเย็น     ภาพกบ bullfrog ตัวผู้โดย Carl D. Howe &nb..

Read more

big game   คำนาม   big game หมายความว่า 1  สัตว์ป่าขนาดใหญ่ ซึ่งคือสัตว์ป่าขนาดใหญ่ที่อนุญาตให้ล่าได้ หรืออาจใช้เป็นคำนามขยายคำนาม และ big game เป็นคำนามที่นับไม่ได้ หรืออาจเขียน big-game เช่น a big-game hunter แปลว่า นักล่าสัตว์ป่าขนาดใหญ่ ตัวอย่าง He traveled to Africa to hunt big game.  อธิบายหรือแปลว่า เขาเดินทางไปแอฟริกาเพื่อล่าสัตว์ป่าขนาดใหญ่   Trains hitting herds of big game animals are not common occurrences in the region. อธิบายหรือแปลว่า รถไฟพุ่งชนฝูงสัตว์ป่าขนาดใหญ่ไม่ได้เป็นเหตุการณ์ที่พบได้บ่อยในภูมิภาคนี้   2  (ความหมายตามตัวอักษร) ..

Read more

buff   คำนาม  (บัฟ-ฟ)   buff หมายความว่า 1 สีนำตาลอมเหลือง ซึ่งคือสีน้ำตาลที่ออกเหลือง   2   (something) buff หมายความว่า  คนบ้า(สิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างมาก) หรือ คนคลั่งไคล้(สิ่งใดสิ่งหนึ่ง) ในความหมายนี้ puff เป็นคำที่ไม่เป็นทางการและเป็นคำนามที่นับได้มีรูปพหูพจน์ puffs เช่น a wine buff แปลว่า คนบ้าไวน์ ซึ่งคือคนที่ชอบไวน์เป็นอย่างมาก a game buff แปลว่า คนบ้าเกม ซึ่งคือคนที่ชอบเกมมาก ๆ ตัวอย่าง  Many photo buffs don’t think twice about spending a few hundred extra bucks on a camera. อธิบายหรือแปลว่า ..

Read more