Category : B

bits and pieces   คำวลี คำนามพหูพจน์   bits and pieces หมายความว่า 1  สิ่งเล็กสิ่งน้อย หรือ ส่วนเล็กส่วนน้อย หรือ เศษเล็กเศษน้อย หรือ ชิ้นเล็กชิ้นน้อย ตัวอย่าง He circled the house, looking in, and saw nothing but the bits and pieces of ordinary living. อธิบายหรือแปลว่า เขาวนเวียนอยู่รอบ ๆ บ้าน(นี้) มองเข้าไปใน(บ้าน) และไม่เห็นอะไรเลยนอกจากสิ่งเล็กสิ่งน้อยของการดำรงวิถีชีวิตทั่วไป   I mean, everybody’s heard bits and pieces. I don’t think they ..

Read more

bumblebee   คำนาม พหูพจน์ bumblebees (บัม-เบิล-บี)   bumblebee หมายความว่า ภมร หรือ แมลงผึ่ง ซึ่งจะมีลักษณะคล้าย แมลงภู่ ของไทย ซึ่งคือแมลงลักษณะคล้ายผึ้งที่ขนาดใหญ่กว่าและมีขน อาศัยอยู่ในอาณานิคมเล็ก ๆ ในหลุมใต้ดิน bumblebee เป็นชื่อเรียกโดยทั่วไปของแมลงมากกว่า 250 ชนิดในสกุลของ Bombus ในวงค์ของ Apidae ซึ่งเป็นวงค์เดียวกับแมลงภู่ของไทยแต่อยู่คนละสกุลกัน     ตัวอย่าง The nectar-rich plant community is a magnet for insects, including the now-uncommon great yellow bumblebee. อธิบายหรือแปลว่า ชุมชนพืชที่อุดมไปด้วยน้ำหวานจะเป็นแม่เหล็กสำหรับแมลง รวมถึงภมรสีเหลืองที่ยิ่งใหญ่ที่ตอนนี้ไม่พบกันบ่อย &nb..

Read more

back off   คำวลี คำกริยา backs off; backed off; backed off; backing off   back off หมายความว่า 1  ถอยออกไป หรือ ถอยออกไปห่าง ๆ ตัวอย่าง  He backed off and then turned and walked away. อธิบายหรือแปลว่า เขาถอยออกไปแล้วหันกลับและเดินออกไป   When he sits too close, I tell him to back off. อธิบายหรือแแปลว่า เมื่อเขานั่งใกล้เกินไป ฉันจะบอกให้เขาถอยออกไปห่าง ๆ   2  back off ยังอาจหมายความว่า ..

Read more

bushfire   คำนาม ใช้ส่วนมากในออสเตรเลีย (บุช-ฟาย-เออ-ร)   bushfire หมายความว่า ไฟป่า หรือ ไฟป่าละเมาะ ซึ่งเป็นคำนี้ส่วนมากใช้ในออสเตรเลีย เนื่องจากออสเตรเลียพื้นที่ส่วนใหญ่เต็มไปด้วยพุ่มไม้ (bush) เพราะพื้นที่ส่วนใหญ่แห้งแล้งจึงไม่ค่อยมีต้นไม้ที่โตส่วนมากเป็นหญ้าและพุ้มไม้ ดู brush fire   ตัวอย่าง Australia’s prolonged bushfire season has killed 33 people and an estimated 1 billion native animals since September. อธิบายหรือแปลว่า ฤดูไฟป่าอันยาวนานของออสเตรเลียได้คร่าชีวิตผู้คนไปแล้ว 33 คนและสัตว์พื้นเมืองราว 1 พันล้านตัวมาตั้งแต่เดือนกันยายน     ดู brush fire &nb..

Read more

brush fire   คำนาม ใช้ส่วนมากในอเมริกา พหูพจน์ brush fires หรืออาจเขียน brushfire; brushfires (บรัช-ฟาย-เออ-ร)   brush fire หมายความว่า ไฟป่า หรือ ไฟป่าละเมาะ ซึ่งคือไฟที่ไหมลุกรามป่าที่เต็มไปด้วยพุ่มไม้และหญ้าอย่างรวดเร็ว   ตัวอย่าง  The county’s Fire Chief confirmed that the helicopter crash started a brush fire that covered a quarter acre. อธิบายหรือแปลว่า หัวหน้าหน่วยดับเพลิงของเคาน์ตี้ยืนยันว่าการตกของเฮลิคอปเตอร์ได้เริ่มทำให้เกิดไฟป่าละเมาะครอบคลุมพื้นที่หนึ่งในสี่เอเคอร์(ประมาณ 1000 ตารางเมตร)   D.C. police on Tuesday arrested a man in the killing ..

Read more

pick (someone’s) brain   คำวลี คำสำนวน picks/picked/picked/picking (someone’s) brain หรือ pick (somebody’s) brains   pick (someone’s) brain หรือ pick (someone’s) brains หมายความว่า ถามข้อมูลจาก(ใครบางคน) โดยเฉพาะการถามคำถามต่าง ๆ เพื่อให้รู้ถึงข้อมูลที่ต้องการ   ตัวอย่าง  Do you have time after today’s meeting? I’d like to pick your brain about the company’s new policy. อธิบายหรือแปลว่า คุณมีเวลาหลังจากการประชุมวันนี้ไม่ ฉันต้องการที่จะถามข้อมูลจากคุณเกี่ยวกับนโยบายใหม่ของบริษัท &nb..

Read more

BB cream   คำนาม เป็นทั้งคำนามนับไม่ได้และดับได้ รูปพหูพจน์ BB creams (บี-บี-ครีม)   BB cream หมายความว่า บีบีครีม หรือ ครีมรองพื้น ซึ่งคือผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางประเภทครีมโดยทั่วไปแล้วจะมีสีอ่อนกว่าแป้งรองพื้น ดังนั้น BB cream จะเป็นเครื่องสำอางรองพื้นชนิดหนึ่งที่ใช้ในการปรับโทนผิวหน้า และเนื่องจากเป็นครีมจึงมีอาจมีส่วนผสมของสารบำรงผิวหรือสารกันแดด ด้วยเหตุผลดังกล่าว BB cream จึงเป็นครีมที่มีหากหลายหน้าที่ รองพื้น บำรุงผิว กันแดด เป็นต้น BB cream มีรากคำมาจากย่อของคำว่า beauty balm cream หรือ blemish balm   ตัวอย่าง  I personally like putting on concealer before BB cream or foundation. อธิบายหรือแปลว่า ฉัน ส่วนตัวแล้ว ..

Read more

bygone   คำคุณศัพท์ (′บาย-กอน)   bygone หมายความว่า 1  อดีต  หรือ ผ่านไปแล้ว หรือ ล่วงไปแล้ว ส่วนใหญ่ใช้ในรูป bygone (age/era/days/years etc) หมายความว่า ยุคอดีต หรือ ยุคสมัยก่อน หรือ ช่วงเวลาในอดีต ตัวอย่าง  The magazine offers a glimpse into a bygone world. อธิบายหรือแปลว่า นิตยสารนำเสนอการมองเขาไปในโลกอดีตแวบหนึ่ง   Scientists already knew a great deal about the prehistoric creatures that roamed the Serengeti in bygone years. อธิบายหรือแปลว่า นักวิทยาศาสตร์รู้ดีอยู่แล้วเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่ท่องทุ่งเซเรนเกติในช่วงเวลาในอดีต ..

Read more

let bygones be bygones   คำสำนวน   let bygones be bygones หมายความว่า ให้อดีตเป็นอดีตไป  (อดีตในที่นี่คือ สิ่งที่เกิดขึ้นในอดีต) ซึ่งเป็นคำสำนวนที่ให้หมายความในทำนองว่า ให้อภัยใครบางคนกับสิ่งที่เขาได้ทำไปหรือกับความไม่เข้าใจกันที่เกิดขึ้นและลืมสิ่งเหล่านั้นไป ตัวอย่าง  Let’s let bygones be bygones, pool our resources, and work this case together. อธิบายหรือแปลว่า เรามาให้อดีตเป็นอดีตไป รวบรวมทรัพยากรของเราและทำคดีนี้ด้วยกันเถอะ   We’re all going to be here for a long time, so maybe we can figure out a way to let ..

Read more

beat the clock   คำวลี คำสำนวน   beat the clock หมายความว่า เสร็จทันท่วงที ซึ่งคือทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเสร็จก่อนเวลาที่กำหนดหรือที่ตั้งไว้ ตัวอย่าง  The company managed to beat the clock on delivering its new product. อธิบายหรือแปลว่า บริษัทสามารถที่จะเสร็จทันท่วงทีสำหรับการส่งมอบผลิตภัณฑ์ใหม่   To beat the clock, he asked his colleagues for help. อธิบายหรือแปลว่า เพื่อที่จะให้เสร็จทันท่วงที เขาขอให้เพื่อนร่วมงานของเขาช่วยเหลือ &nb..

Read more