Category : C

cardiopulmonary resuscitation   คำนาม คำทางการแพทย์ หรือย่อว่า CPR (คา-ร-ดิ-โอ-′พูล-มะ-เน-รี่-ริ-สัส-สะ-′เท-ชั่น)   cardiopulmonary resuscitation หมายความว่า การฟื้นระบบการทำงานของหัวใจและปอด หรือย่อว่า ซีพีอาร์ หรืออาจเรียกว่า การกู้ชีพฉุกเฉิน ซึ่งคือขั้นตอนการกู้ชีวิตฉุกเฉินให้กับผู้ที่หัวใจหยุดเต้นไปแล้ว โดยการช่วยปั๊มหัวใจและการเป่าลมเข้าปอดเพื่อรักษาการทำงานของสมองไว้จนกระทั่งหัวใจสามารถเต้นกลับคืนมาได้เองอีกครั้ง เมื่อสมองได้รับออกซิเจนการทำงานของสมองก็อาจยังคงอยู่และเริ่มต้นส่งสัญญาณให้กับหัวใจอีกครั้ง ตัวอย่าง  A woman saved her husband’s life twice in 10 days by performing cardiopulmonary resuscitation when he suffered two cardiac arrests at home. อธิบายหรือแปลว่า ผู้หญิงคนหนึ่งได้ช่วยชีวิตสามีของเธอไว้สองครั้งใน 10 วัน โดยการทำการฟื้นระบบการทำงานของหัวใจและปอดเมื่อเขาประสบกับภาวะหัวใจหยุดเต้นสองครั้งที่บ้าน   Police say the parent began cardiopulmonary ..

Read more

cardiopulmonary   คำคุณศัพท์ คำทางแพทย์ (คา-ร-ดิ-โอ-′พูล-มะ-เน-รี่) หรือ (คา-ร-ดิ-โอ-′พัล-มะ-เน-รี่)   cardiopulmonary หมายความว่า (ในหรือของหรือเกี่ยวกับ)ระบบการทำงานของหัวใจและปอด หรือ (ในหรือของหรือเกี่ยวกับ)หัวใจและปอด เช่น cardiopulmonary resuscitation หรือย่อว่า CPR แปลว่า  การฟื้นระบบการทำงานของหัวใจและปอด หรือ ซีพีอาร์ ซึ่งคือขั้นตอนการกู้ชีวิตฉุกเฉินให้กับผู้ที่หัวใจหยุดเต้นไปแล้ว โดยการช่วยปั๊มหัวใจและการเป่าลมเข้าปอดเพื่อรักษาการทำงานของสมองไว้จนกระทั่งหัวใจสามารถเต้นกลับคืนมาได้เองอีกครั้ง เมื่อสมองได้รับออกซิเจนการทำงานของสมองก็อาจยังคงอยู่และเริ่มต้นส่งสัญญาณให้กับหัวใจอีกครั้ง   ตัวอย่าง  The vast majority of deaths still occur following cardiopulmonary cessation, which then terminates brain functioning as well. อธิบายหรือแปลว่า การเสียชีวิตส่วนใหญ่ยังคงเกิดขึ้นหลังจากการยุติของระบบการทำงานของหัวใจและปอด ซึ่งหลังจากนั้นจะหยุดการทำงานของสมองเช่นกัน   Police say the parent began cardiopulmonary resuscitation ..

Read more

cessation   คำนาม cessations (เซส–′เซ–ชั่น)   cessation หมายความว่า การยุติ หรือ การสิ้นสุด หรือ การหยุด ตัวอย่าง The cessation of the snowstorm was a relief. อธิบายหรือแปลว่า การสิ้นสุดของพายุหิมะเป็นความโล่งใจ   The cessation in hostilities was broken two days later when bombardment resumed. อธิบายหรือแปลว่า การยุติการสู้รบได้ถูกละเมิดสองวันต่อมาเมื่อการทิ้งระเบิดกลับมาอีกครั้ง &nb..

Read more

carcass   คำนาม carcasses (′คา-ร-คัส-ส)   carcass หมายความว่า 1  ซาก(สัตว์) ซึ่งคือร่างกายของสัตว์ที่ตายแล้ว ตัวอย่าง Georges and Robert laid the sheep carcass at the base of the tree. อธิบายหรือแปลว่า จอร์ชสและโรเบิร์ตวางซากแกะไว้ที่โคนต้นไม้   2  ลำตัว(ของสัตว์ที่ใช้ทำเป็นอาหาร) ตัวอย่าง Butchers trimmed the meat from the carcass. อธิบายหรือแปลว่า คนฆ่าสัตว์หันเนื้อจากลำตัวของสัตว์   3 ซาก(ของสิ่งหนึ่ง เช่น ซากรถ ซากเรือ ซากอาคาร)   ตัวอย่าง The ferry’s carcass lies 200 feet ..

Read more

contaminate   คำกริยา contaminates; contaminated; contaminated; contaminating (คอน-′แท-มะ-เนต-ท)   contaminate (something) หมายความว่า ทำให้(สิ่งใดสิ่งหนึ่ง)ปนเปื้อน หรือ ปนเปื้อน(สิ่งใดสิ่งหนึ่ง) ซึ่งคือทำให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งได้รับสารปนเปื้อนที่เป็นอันตรายหรือสกปรก ส่วนใหญ่ในรูป passive หรือคำคุณศัพท์ (be) contaminated หมายความว่า ปนเปื้อน หรือ ได้รับสารปนเปื้อน หรือ มีสารปนเปื้อน ข้อสังเกต หากใครบางคน ได้รับสารปนเปื้อน ส่วนใหญ่แล้วจะหมายถึงคนนั้นได้รับสารปนเปื้อนที่เป็นสารกัมมันตรังสีหรือสารพิษร้ายแรงอื่น ๆ ซึ่งจะทำให้คนคนนั้นป่วยหนักเนื่องจากเซลล์และการทำงานของเซลล์ถูกทำลายลง   ตัวอย่าง  I need 10 minutes with the crime scene before your men contaminate it. อธิบายหรือแปลว่า ฉันต้องการเวลา 10 นาทีกับสถานทีเกิดอาชญากรรมก่อนที่คนของคุณจะทำให้มัน(สถานทีเกิดอาชญากรรม)ปนเปื้อน   The water ..

Read more

contaminant   คำนาม พหูพจน์ contaminants (คอน-′แท-มะ-นัน-ท)   contaminant หมายความว่า สารปนเปื้อน ซึ่งคือสารที่ปนเข้าไปแล้วทำให้สกปรกหรือเป็นพิษ ตัวอย่าง The contaminant posed no health risk. อธิบายหรือแปลว่า สารปนเปื้อน(นี้)ไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านสุขภาพ   This study demonstrates that plastics do lead to raised levels of contaminants in seabird chicks. อธิบายหรือแปลว่า การศึกษานี้แสดงให้เห็นว่าพลาสติกนำไปสู่ระดับของสารปนเปื้อนในลูกนกทะเลที่เพิ่มสูงขึ้น &nb..

Read more

that’s the way the cookie crumbles   คำวลี คำสำนวน ใช้ส่วนมากในอเมริกา   that’s the way the cookie crumbles มีความหมายตามตัวอักษรว่า นั่นคือวิธีที่คุกกี้แตกเป็นผง ซึ่งเป็นคำสำนวนที่ใช้พูดโดยเฉพาะเมื่อโชคไม่ดีเล็กน้อยเกิดขึ้นให้ความหมายในทำนองว่า ชีวิตมันก็เป็นอย่างนั้นแหละ ทำอะไรไม่ได้ ต้องยอมรับกับมัน   ตัวอย่าง  I’m afraid didn’t get the job. But  I guess that’s the way the cookie crumbles.  อธิบายหรือแปลว่า ฉันเกรงว่าจะไม่ได้งาน(นี้) แต่ฉันเดาว่า ชีวิตมันก็เป็นอย่างนั้นแหละ ทำอะไรไม่ได้ ต้องยอมรับกับมัน     ดู cookie &nb..

Read more

cookie   คำนาม พหูพจน์ cookies (คุก-กี้)   cookie หมายความว่า 1 (ส่วนมากใช้ในอเมริกา) cookie หมายความว่า คุกกี้ ซึ่งคือเค้กอบแห้งขนาดเล็กมักจะกรอบแบนและหวานประเทศอังกฤษนิยมเรียกว่า a biscuit หรือ a sweet biscuit ตัวอย่าง  She slipped the last bite of her cookie into her mouth. อธิบายหรือแปลว่า เธอสอดคุกกี้คำสุดท้ายเข้าในปากของเธอ   2  (คำทางคอมพิวเตอร์) cookie หมายความว่า คุกกี้ ซึ่งคือ ไฟล์ขนาดเล็กหรือส่วนหนึ่งของไฟล์ส่งโดยเซิร์ฟเวอร์ไปยังเบราว์เซอร์เพื่อที่จะใช้เป็นสิ่งที่ทำให้มันสามารถจดจำผู้ใช้ได้ และเบราว์เซอร์จะต้องแสดง คุกกี้ ให้กับเซิร์ฟเวอร์ทุกครั้งที่มีการเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์โดยในคุกกี้ก็จะมีข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้เช่น รหัสประจำตัวผู้ใช้ ค่ากำหนดที่ตั้งไว้ หรือบันทึกรายงานประวัติการเข้าถึง ตัวอย่าง After I place any online ..

Read more

caviar   คำนาม (′แค-วี-อา-ร)   caviar หมายความว่า คาเวียร์ ซึ่งคือไข่ปลาดองเข็มเปรี้ยวส่วนมากทำจากปลาสเตอร์เจียน (sturgeon) หรือปลาขนาดใหญ่ชนิดอื่นเช่น ปลาแซลมอน (salmon)   ตัวอย่าง  Red caviar is prepared from salmon roe. อธิบายหรือแปลว่า คาเวียร์สีแดง(ถูก)ทำจากไข่ปลาแซลมอน &nb..

Read more

concealer   คำนาม เป็นทั้งคำนามนับไม่ได้และดับได้ รูปพหูพจน์ concealers (คัน-′ซิล-เลอ-ร)   concealer หมายความว่า คอนซีลเลอร์ ซึ่งคือผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางประเภทที่ใช้แต้มเพื่อปกปิด รอยด่างดำ สิว หรือแผลเป็น   ตัวอย่าง I personally like putting on concealer before BB cream or foundation. อธิบายหรือแปลว่า ฉัน ส่วนตัวแล้ว ชอบทาคอนซีลเลอร์ก่อนบีบีครีมและเครื่องสำอางรองพื้น &nb..

Read more