Category : C

come around   คำวลี คำกริยา comes/came/come/coming around ประเทศอังกฤษใช้ come/comes/came/come/coming round   come around หมายความว่า 1  (intransitive verb) come around หมายความว่า มาหา หรือ มาเยี่ยม หรือ มา  หรืออาจใช้ในรูป come around to (some place) หมายความว่า มาหาที่(สถานที่หนึ่ง) หรือ มาเยี่ยมที่(สถานที่หนึ่ง) หรือ มาที่(สถานที่หนึ่ง) come around to (do something) หมายความว่า (เดิน)มาเพื่อ(ทำบางสิ่งบางอย่าง) หรือ (เดิน)มาหาเพื่อ(ทำบางสิ่งบางอย่าง) หรือ (เดิน)เข้ามาหาเพื่อ(ทำบางสิ่งบางอย่าง)   He came around for lunch yesterday. ..

Read more

controversial   คำคุณศัพท์ (′คอน-ทระ-เวอ-ร-เซิล-ล)   controversial หมายความว่า ก่อให้เกิดข้อโต้แย้ง(ทางสังคม) หรือ ก่อให้เกิดขัดแย้ง(ทางสังคม) หรือ ก่อให้เกิดความขัดแย้ง(ทางสังคม) หรือ ก่อให้เกิดการถกเถียง(ทางสังคม) หรือ เป็นที่โต้แย้ง(ทางสังคม) หรือ เป็นที่ขัดแย้ง(ทางสังคม) หรือ เป็นที่ถกเถียง(ทางสังคม)   ซึ่งคือก่อให้เกิดข้อโต้แย้งกันทางสาธารณะหรือทางสังคมของผู้คนจำนวนมาก โดยที่ผู้คนจะแบ่งเป็นสองฝ่ายเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยอย่างดุเดือด   Abortion is a highly controversial subject.    Washington and Jefferson were both slave owners and Lincoln, who ended slavery, became controversial because critics claim he oppressed indigenous people.   I tried ..

Read more

come through   คำวลี คำกริยา comes through; came through; come through; coming through (คัม-ธรู)   come through หมายความว่า 1 (ความหมายตามตัวอักษร​ intransitive verb) come through หมายความว่า ผ่านออกมา หรือ ออกมา หรือขึ้นอยู่กับทิศทางอาจหมายความว่า ผ่านเข้ามา หรือ เข้ามา Audio would also not come through sometimes when making and receiving calls from the Mac. (อธิบาย: เสียงจะไม่ออกมาบางครั้งเมื่อทำการโทรและรับสายจากแม็ค -ภาษาไทยส่วนมากพูดว่า เสียงจะไม่ดังบางครั้งเมื่อทำการโทรและรับสายจากแม็ค)   He was driving ..

Read more

the change of life   คำวลี คำนาม คำค่อนข้างโบราณ   1  the change of life หมายความว่า วัยหมดประจำเดือน ซึ่งคือเวลาที่ผู้หญิงคนหนึ่งหยุดการมีประจำเดือนตามธรรมชาติ แต่ปัจจุบันถือว่าค่อนข้างโบราณไม่นิยมแล้ว ภาษาที่ใช้กันปัจจุบันคือ menopause ตัวอย่าง I was about your age when I had my child. Then I went through the change of life.   For female athletes, the bad news is that “the change of life” doesn’t just affect ..

Read more

for a change   คำสำนวน คำพูด คำวิเศษณ์   for a change เป็นคำพูดที่ผู้พูดพูดเพื่อบอกให้ทำสิ่งที่ตรงกันข้ามกับสิ่งที่ทำอยู่เป็นประจำหรือเกิดขึ้นเป็นประจำในภาษาไทยใกล้เคียงกับสำนวน เปลี่ยนเสียบ้าง หรือ แทนเสียบ้าง ตัวอย่าง Let’s eat out for a change.   I decided to tell the truth for a change.   You should stop buying these expensive sneakers and do something nice for your mother for a change.   &nb..

Read more

chasten   คำกริยา chastens; chastened; chastening (′เชส-ซึน)   chasten (someone) หมายความว่า ทำให้(ใครบางคน)รู้สึกสำนึกผิด หรือ สั่งสอน(ใครบางคน) แต่ปัจจุบันจะใช้ในรูป passive (be) chastened หมายความว่า (รู้สึก)สำนึกผิด หรือ รู้สึกสำนึก เพราะถูกว่ากล่าวสิ่งที่ทำไปมันผิดหรือทำไม่ดี ตัวอย่าง Morrison appeared somewhat chastened as he was taken to task about his claims that there was no slavery in Australia. อธิบายหรือแปลว่า มอร์ริสันดูเหมือนสำนึกผิดไปบ้างเล็กน้อยเพราะเขาถูกวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับข้อกล่าวอ้างของเขาว่าไม่มีทาสในออสเตรเลีย   I am chastened by our failure to prevent ..

Read more

confinement   คำนาม   confinement หมายความว่า การจำกัดบริเวณ หรือ การกักบริเวณ หรือ การจำกัดขอบเขต หรือ การกักขัง  ตัวอย่าง The dog was kept in confinement until it was determined to be healthy. อธิบายหรือแปลว่า สุนัขถูกเก็บไว้อยู่ในการกักบริเวณจนกว่ามัน(สุนัข)พบว่ามีสุขภาพดี   He was tired of the constant confinement of his office. อธิบายหรือแปลว่า เขาเบื่อกับการจำกัดขอบเขตอยู่ในที่ทำงานของเขาอย่างต่อเนื่อง   He was immediately released from his confinement. อธิบายหรือแปลว่า เขาถูกปล่อยตัวทันทีจากการกักขังของเขา &nb..

Read more

cookie cutter   คำนาม คำส่วนใหญ่ใช้ในอเมริกา พหูพจน์ cookie cutters   cookie cutter หมายความว่า พิมพ์คุกกี้ หรือ พิมพ์ตัดคุกกี้ หรือ แม่พิมพ์คุกกี้ ซึ่งคืออุปกรณ์ที่มีรูปร่างเฉพาะใช้กดตัดคุกกี้เพื่อให้คุกกี้มีรูปร่างตามพิมพ์ก่อนนำไปอบ ตัวอย่าง For some reason she use cookie cutters to cut the fruit into all these various shapes. อธิบายหรือแปลว่า ด้วยเหตุผลบางอย่าง เธอใช้พิมพ์ตัดคุกกี้เพื่อที่จะตัดผลไม้ให้เป็นรูปทรงต่างๆเหล่านี้   Before using your cookie cutters, Tasty recommends dipping them in flour and shaking off the excess. ..

Read more

Christmastide   คำนาม หรืออาจเรียกว่า Christmastime (′คริส-ส-มัส-ทาย-ด)   Christmastide หมายความว่า ช่วงเทศกาลคริสต์มาส ซึ่งคือช่วงเวลานับตั้งแต่ Christmas Eve และไปสิ้นสุดหลังวันปีใหม่ ส่วนใหญ่จากอดีตจะไปสิ้นสุดในวันที่ 5 มกราคม ซึ่งช่วงเวลานี้อาจเรียกว่า the 12 Days of Christmas ตัวอย่าง Just before Christmastide George received permission to return to England on leave for a few weeks. อธิบายหรือแปลว่า เพียงก่อนช่วงเทศกาลคริสต์มาส จอร์จจะได้รับอนุญาตให้เดินทางกลับอังกฤษในการลาหยุดงานสองสามสัปดาห์   In the medieval Christian tradition, Christmastide didn’t end until Candlemas, also ..

Read more

czar   คำนาม พหูพจน์ csarsในอังกฤษอาจนิยมเขียน tsar; tsars (ซา-ร)   czar หมายความว่า 1 เมื่อเขียนด้วยตัวใหญ่ Czar หรือ Tzar หมายความว่า  ซาร์ หรือ พระเจ้าซาร์ ซึ่งคือจักรพรรดิของรัสเซียก่อนการปฏิวัติปี 1917 ตัวอย่าง Although the Czar did not survive, one daughter may be still alive. อธิบายหรือแปลว่า ถึงแม้ว่าพระเจ้าซาร์จะไม่รอดชีวิต แต่ลูกสาวคนหนึ่งอาจยังมีชีวิตอยู่   2  czar หมายความว่า ผู้มีอำนาจ  ซึ่งมีที่มาจากรากความหมายในความหมายนี้ 1 ตัวอย่าง Ron Klain was chief of staff to two vice presidents ..

Read more