Category : C

crayon   คำนาม พหูพจน์ crayons (′เค-ออน)   crayon หมายความว่า ดินสอสีเทียน หรือเพียงเรียกว่า สีเทียน ซึ่งคือสีที่ทำจากเทียนใช้สำหรับวาดรูป   ตัวอย่าง She’s only 3 and can’t draw a real picture yet, but she enjoys scribbling with crayons. อธิบายหรือแปลว่า เธออายุเพียง 3 ขวบและยังไม่สามารถวาดรูปจริงได้ แต่เธอชอบขีดเขียนด้วยสีเทียน &nb..

Read more

callously   คำวิเศษณ์ (′แคล-ลัส-ลี่)   callously หมายความว่า อย่างใจดำ หรือ อย่างไม่ใส่ใจ หรือ อย่างไม่สนใจใยดี ซึ่งคือในลักษณะที่ไม่คำนึงถึงคนอื่นว่าจะเดือดร้อน ตัวอย่าง Tom answered callously and walked away. อธิบายหรือแปลว่า ทอมตอบอย่างใจดำและได้เดินจากไป   He spoke quite coolly, almost callously, and he left her cowering on the sofa and weeping hysterically. อธิบายหรือแปลว่า เขาพูดค่อนข้างอย่างเยือกเย็น เกือบจะอย่างใจดำ และเขาได้ปล่อยเธอให้ขดตัวอยู่บนโซฟาและร้องไห้อย่างบ้าคลั่ง &nb..

Read more

callous   คำคุณศัพท์ (′แคล-ลัส-ส)   callous หมายความว่า ใจดำ หรือ ไม่ใส่ใจ หรือ ไม่สนใจใยดี ซึ่งคือไม่คำนึงถึงคนอื่นว่าจะเดือดร้อน ตัวอย่าง I’m sorry, i don’t mean to be callous. อธิบายหรือแปลว่า ฉันขอโทษ ฉันไม่ได้ตั้งใจที่จะใจดำ    The New York Post editorial board characterized her argument as “dishonest, callous and naive.” อธิบายหรือแปลว่า คณะกรรมการบรรณาธิการของ(สำนักงานหนังสือพิมพ์)นิวยอร์กโพสต์อธิบายลักษณะของข้อโต้แย้งของเธอว่า “ไม่ซื่อสัตย์ ใจดำ และไร้เดียงสา”     ดูคำที่เขียนคล้ายกัน calloused &nb..

Read more

characterize   คำกริยา characterizes; characterized; characterized; characterizing; ประเทศอังกฤษนิยมเขียน characterise; characterises; characterised; characterising (ō′แค-เร็ก-เดอะ-ราย-ซ)   characterize หมายความว่า 1  characterize (something) หมายความว่า อธิบายลักษณะ(ของบางสิ่งบางอย่าง) หรือ บอกลักษณะของ(บางสิ่งบางอย่าง) หรือ อธิบายคุณลักษณะ(ของบางสิ่งบางอย่าง) หรือ บอกลักษณะ(ของบางสิ่งบางอย่าง) ในรูป passive หรือคำคุณศัพท์ (be) characterized หมายความว่า ได้รับการอธิบายลักษณะ หรือ ถูกบรรยายลักษณะ ตัวอย่าง The New York Post editorial board characterized her argument as “dishonest, callous and naive.” อธิบายหรือแปลว่า คณะกรรมการบรรณาธิการของ(สำนักงานหนังสือพิมพ์)นิวยอร์กโพสต์อธิบายลักษณะของข้อโต้แย้งของเธอว่า “ไม่ซื่อสัตย์ ใจดำ และไร้เดียงสา” ..

Read more

cajole   คำกริยา cajoles; cajoled; cajoled; cajoling (คะ-′โจล-ล)   cajole หมายความว่า โน้มนาว(ใครบางคนให้ทำบางสิ่งบางอย่าง) โดยเฉพาะโน้มนามโดยการค่อย ๆ เกลี้ยกล่อมหรือด้วยคำเยินยอ  ดังนั้นอาจให้ควาหมายว่า เกลี้ยกล่อม(ใครบางคนให้ทำบางสิ่งบางอย่าง) อาจใช้ในรูป cajole (someone) into (doing something) หมายความว่า โน้มนาว(ใครบางคน)ให้(ทำบางสิ่งบางอย่าง) หรือ เกลี้ยกล่อม(ใครบางคน)ให้(ทำบางสิ่งบางอย่าง) หรือ โน้มนาว(ใครบางคน)ใน(บางสิ่งบางอย่าง) หรือ เกลี้ยกล่อม(ใครบางคน)ใน(บางสิ่งบางอย่าง)   ในรูป passive หรือคำคุณศัพท์ (be) cajoled  หมายความว่า ถูกโน้มนาว(ให้ทำบางสิ่งบางอย่าง) หรือ ถูกเกลี้ยกล่อม(ให้ทำบางสิ่งบางอย่าง)   ตัวอย่าง Her brother cajoled her into doing his laundry for him. อธิบายหรือแปลว่า พี่ชายของเธอโน้มนาวเธอให้ซักเสื้อผ้าของเขาให้เขา ..

Read more

Church Militant   คำนาม คำทางศาสนา ส่วนมากเขียนขึ้นต้นด้วยตัวใหญ่แต่อาจพบใช้ the church militant (′เชิร๋ช-′มิล-ละ-ทัน-ท)   the Church Militant หมายความว่า กองกำลังคริสตจักร ซึ่งคือซึ่งคือกองกำลังของชาวคริสต์ที่ถือว่าตัวเองเป็นผู้ต่อสู้กับความชั่วร้ายบนโลก   ตัวอย่าง  Members of the Church Militant are adept at all combat skills, including leading troops on the field of battle. อธิบายหรือแปลว่า สมาชิกของกองกำลังคริสตจักรจะเชี่ยวชาญในทุกทักษะการต่อสู้ รวมถึงกองกำลังชั้นนำในสนามรบ &nb..

Read more

chemosynthesis   คำนาม คำทางชีวเคมี (คี-โม-′ซิน-ธะ-เซิส)   chemosynthesis หมายความว่า การสังเคราะห์ทางเคมี ซึ่งคือการสังเคราะห์สารประกอบอินทรีย์ภายในเซลล์ของแบคทีเรียหรือจุลินทรีย์ชีวิตอื่น ๆ โดยใช้พลังงานที่ได้จากปฏิกิริยาเคมีของสารเคมี อนินทรีย์ (inorganic) หรืออาจพูดง่าย ๆ ว่า กระบวนการที่เซลล์ของสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งใช้สิ่งที่ไม่ได้มาจากสิ่งที่มีชีวิตเป็นอาหาร เช่น แบคทีเรียบางชนิดกินแมงกานีสเป็นอาหาร ซึ่งแมงกานิสเป็นธาตุโลหะชนิดหนึ่งที่ไม่ใช้สิ่งที่ได้มาจากสิ่งมีชีวิต   ตัวอย่าง The study also reveals that the bacteria can use manganese to convert carbon dioxide into biomass, a process called chemosynthesis.  อธิบายหรือแปลว่า การศึกษายังเปิดเผยให้เห็นว่าแบคทีเรียสามารถใช้แมงกานีสในการเปลี่ยนคาร์บอนไดออกไซด์ให้เป็นมวลชีวภาพ ซึ่งเป็นกระบวนการที่เรียกว่า การสังเคราะห์ทางเคมี (ซึ่งในที่นี้คือเปลี่ยน แมงกานีส ซึ่งเป็นสารอนินทรีย์ ให้เป็นพลังงาน) &nb..

Read more

calorie   คำนาม พหูพจน์ calories (′แคล-ละ-รี่)   calorie หมายความว่า แคลอรี่ ซึ่งคือหน่วยวัดปริมาณพลังงานที่มีที่มามาจากการการวัดเป็นสองชนิด 1  large calorie หรือ food calorie หรือ kilocalorie หรือส่วนใหญ่เพียง calorie และส่วนมากในรูปพหูพจน์ calories คือ ปริมาณพลังงานความร้อนที่จำเป็นในการเพิ่มอุณหภูมิของน้ำหนึ่งกิโลกรัมขึ้นไปหนึ่งองศาเซลเซียส ซึ่งนิยมใช้เป็นหน่วยวัดพลังงานที่อาหารชนิดผลิตออกมา ย่อว่า  kcal และ cal 2 small calorie หรือ gram calorie คือ ปริมาณพลังงานความร้อนที่จำเป็นในการเพิ่มอุณหภูมิของน้ำหนึ่งกรัมขึ้นไปหนึ่งองศาเซลเซียส ย่อว่า cal  ปัจจุบันส่วนมากกำหนดว่า 1 calorie จะเท่ากับ  4.1868 joules (จูลส์)   calorie เข้ามาในภาษาอังกฤษจากภาษาละติน calor ที่แปลว่า ความร้อน   ตัวอย่าง The ..

Read more

choroid plexus   คำนาม คำทางกายวิภาคศาสตร์ (′คอ-รอย-ด-′เพลก-ซัส-ส)   choroid plexus หมายความว่า คอรอยด์เพลกซัส  ซึ่งคือเครือข่ายของหลอดเลือดในโพรงสมอง (ventricles) แต่ละช่องที่ผลิตน้ำสมองไขสันหลัง (cerebrospinal fluid)   ตัวอย่าง  Cerebrospinal fluid is produced in the ventricles and in the choroid plexus. อธิบายหรือแปลว่า น้ำสมองไขสันหลังจะถูกผลิตในโพรงสมองและในคอรอยด์เพลกซัส  &nb..

Read more

cerebrospinal fluid   คำนาม คำทางกายวิภาคศาสตร์ หรือย่อว่า CSF (สะ-รี-โบร-′ส-ปาย-เนิล-′ฟลู-อิด)   cerebrospinal fluid หมายความว่า น้ำสมองไขสันหลัง ซึ่งคือน้ำหล่อสมองและไขสันหลังที่ผลิตขึ้นภายในโพรงของสมอง (ventricles) และในคอรอยด์เพลกซัสซีสต์ (choroid plexus) cerebrospinal fluid จะไหลเวียนอย่างคงที่ผ่านโพรงสมองและจะถูกดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือด cerebrospinal fluid มีหน้าที่หลากลายที่รวมถึงห่อหุ้มสมองและไขสันหลังเพื่อเป็นเกราะป้องกันจากการได้รับบาดเจ็บ น้ำสมองไขสันหลังจะมีสารอาหารและโปรตีนที่จำเป็นสำหรับบำรุงเลี้ยงสมองเพื่อให้ทำงานได้อย่างปกติ และยังของเสียออกจากเนื้อเยื่อ   ตัวอย่าง  Cerebrospinal fluid is produced in the ventricles and in the choroid plexus. อธิบายหรือแปลว่า น้ำสมองไขสันหลังจะถูกผลิตในโพรงสมองและในคอรอยด์เพลกซัส  &nb..

Read more