Category : C

cougar   คำนาม พหูพจน์ cougars หรือรู้จักกันในชื่อ mountain lion; mountain lions, puma; pumas, หรือ panther; panthers (′คู-เกอ-ร)   cougar หมายความว่า 1  สิงโตภูเขา ซึ่งคือแมวป่าขนาดใหญ่พบในทวีปอเมริกาที่มีขนสีน้ำตาลอ่อนถึงสีเทาลักษณะคล้ายสิงโตตัวเมีย ตัวอย่าง Under the new rules, hunting quotas for cougars will be reduced. อธิบายหรือแปลว่า ภายใต้กฎใหม่โควต้าการล่าสิงโตภูเขาจะลดลง   2 (คำสแลง) cougar ยังใช้เรียกผู้หญิงอายุมากที่ชอบเพศสัมพันธ์กับผู้ชายหนุ่ม &nb..

Read more

consecutively   คำวิเศษณ์ (คัน-′เซก-คิว-ทีฟ-ลี่)   consecutively หมายความว่า ติดต่อกัน หรือ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งคือเกิดขึ้นในลักษณะที่ติดต่อกันตามมาไม่ขาด ตัวอย่าง She was consecutively ill, then well, then ill again. อธิบายหรือแปลว่า เธอป่วยอย่างต่อเนื่อง หายแล้วป่วยอีก   All of the sentences will be served consecutively. อธิบายหรือแปลว่า คำพิพากษาทั้งหมดจะได้รับการลงโทษจำคุกติดต่อกัน – ซึ่งคือรับโทษจำคุกหนึ่งเสร็จแล้วก็รับโทษจำคุกอื่นต่อเลย &nb..

Read more

consecutive   คำคุณศัพท์ (คัน-′เซก-คิว-ทีฟ-v)   consecutive หมายความว่า ติดต่อกัน หรือ ต่อเนื่อง ซึ่งคือเกิดขึ้นติดต่อกันตามกันแบบไม่ขาด เช่น consecutive terms แปลว่า วาระติดต่อกัน ซึ่งการดำรงตำแหน่งติดต่อกันหลังจากวาระหนึ่งจบแล้วก็รับต่อเนื่องเลยไม่ขาด consecutive sentences แปลว่า คำพิพากษาลงโทษต่อเนื่อง ซึ่งคือคำพิกากษาที่ตัดสินให้ผู้กระทำผิดหลายกระทงรับโทษแบบต่อเนื่อง คือรับโทษหนึ่งจบก่อนแล้วก็รับโทษกระทงอื่นต่อไปเลย ซึ่งแตกต่างจาก concurrent sentences ที่รับโทษรวมพร้อมกันดังนั้นส่วนมากจะรับโทษกระทงที่หนักที่สุดเป็นเกณฑ์ consecutive numbers แปลว่า จำนวนต่อเนื่อง ซึ่งคือจำนวนตัวเลขที่ต่อเนื่องตามลำดับกัน เช่น 5, 6, 7, 8, 9, 10  คือ consecutive numbers   ตัวอย่าง  The US current law limits presidents to two consecutive terms. อธิบายหรือแปลว่า ..

Read more

cat and mouse   คำนาม คำวลี   cat and mouse มีความหมายตามตัวอักษรว่า แมวและหนู หรือภาษาไทย แมวจับหนู ซึ่งเป็นคำสำนวนที่หมายความว่า แกล้งหลอกไปหลอกมา หรือ หลบเลี่ยงไปมา ซึ่งมาจากพฤติกรรมของแมวที่แกล้งหนูเหมือนว่าจะยอมให้ไปแต่ไม่ยอม หรือการขยับตัวไปมาเพื่อกันไม่ให้หนูไปไหนกลับไปกลับมา  ส่วนใหญ่จะใช้ในรูป play/plays/played/playing cat and mouse (with somebody) หมายความว่า เล่นแมวจับหนู (กับใครบางคน) play/plays/played/playing a game of cat and mouse (with somebody) หมายความว่า เล่นเกมแมวจับหนู (กับใครบางคน) a cat and mouse game หมายความว่า เกมแมวจับหนู   ตัวอย่าง  Stop playing cat and ..

Read more

chloroquine   คำนาม คำทางการแพทย์ หรือเรียกว่า chloroquine phosphate (′คลอ-ระ-ควิน)   chloroquine คือ คลอโรควิน หรือ ยาคลอโรควิน ซึ่งคือยาชื่อยาสามัญต้านมาลาเรียใช้ทั้งในการป้องกันและรักษาโรคมาลาเรีย นอกจากนั้นยังใช้ในการรักษาการติดเชื้ออะมีบา (amebas) chloroquine อาจขายภายใต้เครื่องหมายการค้าอื่น เช่น Aralen และ Lariago-DS เป็นต้น chloroquine คือสารที่มีสูตรทางเคมี C18H26ClN3   ตัวอย่าง Chloroquine kills the single-celled parasite that causes malaria. อธิบายหรือแปลว่า คลอโรควีนฆ่าปรสิตเซลล์เดียวที่ก่อให้เกิดโรคมาลาเรีย   ภาพโดย Joegoauk ..

Read more

computerized tomography   คำนาม คำทางการแพทย์ หรือ computerized tomography หรือย่อว่า CT (คัม-′พิว-ทะ-ไล-ซ-ท-โท-′มอ-กระ-ฟี่)   computerized tomography   หมายความว่า เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ซึ่งคือภาพเอกซเรย์ของร่างกายหรือของวัสดุหนึ่งในมุมต่าง ๆ และใช้การประมวลผลทางคอมพิวเตอร์เพื่อสร้างภาพ 3 มิติของวัสดุนั้น หรือของอวัยวะของร่างกายเช่น กระดูก หลอดเลือด และเนื้อเยื่ออ่อน ส่วนมากใช้ในรูปคำนามขยายคำนาม เช่น computerized tomography scan หมายความว่า  การตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ computerized tomography scanner หมายความว่า เครื่องตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์     ตัวอย่าง The scientists used computed tomography and laser scans on the mummy and found resin ..

Read more

cardboard   คำนาม (′คาร๋ด-บอร๋ด-ด)   cardboard หมายความว่า กระดาษลัง ซึ่งคือกระดาษหนาแข็งกว่าที่ใช้ทำลังเพื่อให้หนาขึ้นการผลิตจะทำเป็นลูกฟูก ดังนั้น ในภาษาไทยอาจเรียกว่า กระดาษลูกฟูก   ตัวอย่าง On cardboard, the virus was not viable after 24 hours. อธิบายหรือแปลว่า บนกระดาษลังไวรัสไม่สามารถอยู่รอดได้หลังจาก 24 ชั่วโมง   He said he earns the equivalent of $2 a month recycling cardboard and plastic he finds in the street. อธิบายหรือแปลว่า เขากล่าวว่า เขามีรายได้เทียบเท่า 2 ดอลลาร์ต่อเดือนจจากการรีไซเคิลกระดาษลังและพลาสติกที่เขาหาได้ตามถนน &nb..

Read more

cohort   คำนาม พหูพจน์ cohorts (′โค-ฮอร๋ต-ท)   cohort หมายความว่า 1  กลุ่ม(ของผู้คนที่อยู่ในวัยใกล้เคียงกัน หรือมีลักษณะอื่น ๆ เหมือน ๆ กัน โดยเฉพาะใช้กับกลุ่มที่ถูกจัดขึ้นเพื่อการศึกษาวิจัยหนึ่ง) ตัวอย่าง  A new cohort of psychologists and scientists are revisiting the data. อธิบายหรือแปลว่า กลุ่มของนักจิตวิทยาและนักวิทยาศาสตร์ใหม่กำลังทบทวนข้อมูล   Each participant will be assigned to receive a 25 microgram, 100 mcg or 250 mcg dose at both vaccinations, with 15 people in ..

Read more

conspiracy theory   คำนาม พหูพจน์ conspiracy theories (คอน-ส-′เปีย-ระ-ซี่-ธี-อ-รี่)   conspiracy theory หมายความว่า ทฤษฎีสมคบคิด ซึ่งคือคำอธิบายเหตุผลหรือสาเหตุที่ทำให้เหตุการณ์หนึ่งหรือสถานการณ์หนึ่งเกิดขึ้นที่สมคบกันโดยกลุ่มผู้มีอิทธิผล โดยมีจุดประสงค์มุ่งหวังที่ทำให้ผู้คนเข้าใจผิดเพื่อการบ่อนทำลายทางการเมืองในประเทศหรือระหว่างประเทศ คำอธิบายเหตุผลหรือสาเหตุนั้นจะมีความหมายแฝง มีอคติ หรือไม่แสดงให้เห็นหลักฐานใด ๆ หรือมีหลักฐานไม่เพียงพอ เช่น ตอนที่ตึกเวิร์ลเทรดเซ็นเตอร์โดนเครื่องบินชน มีผู้ไม่หวังดีกลุ่มหนึ่งได้เสนอ conspiracy theory ว่าการที่ตึกเวิร์ลเทรดเซ็นเตอร์เกิดการถล่มนั้นเป็นเพราะหน่วยงานซีไอเอ ของสหรัฐฯเองที่ใช้ระเบิดทำให้ตึกถล่ม การให้คำอธิบายไม่มีหลักฐานใด ๆ แต่มุ่งหวังเพื่อบ่อนทำลายแบบนี้เราก็จะเรียกว่า conspiracy theory   ตัวอย่าง A prominent Chinese official has promoted a conspiracy theory that the United States military could have brought the novel coronavirus to ..

Read more

come on   คำกริยา comes on; came on; coming on; come on (คัม-ม-ออน)   come on หมายความว่า 1  ภาษาพูด come on ใช้พูดเพื่อบอกให้ เร็ว ๆ ตัวอย่าง  Come on, we’re gonna be late! แปลว่า เร็ว ๆ พวกเรากำลังจะไปสาย!   Come on, kids, it’s time for bed. แปลว่า เร็ว ๆ เด็ก ๆ ถึงเวลานอนแล้ว   2  ภาษาพูด come on ใช้พูดเพื่ออ้อนวอนใครบางคนให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งในทำนองภาษาไทย ..

Read more