Category : E

essentially   คำวิเศษณ์  (อิ-′เซน-เชิล-ลี่)   essentially หมายความว่า 1  โดยพื้นฐานแล้ว ตัวอย่าง Scientists are essentially quite different from ordinary people. อธิบายหรือแปลได้ว่า นักวิทยาศาสตร์โดยพื้นฐานแล้วค่อนข้างแตกต่างจากคนธรรมดา   Suicide rates have remained essentially unchanged. อธิบายหรือแปลได้ว่า อัตราการฆ่าตัวตายโดยพื้นฐานแล้วยังคงไม่เปลี่ยนแปลง   2  (อาจใช้ในรูป sentence adverb) essentially จะหมายความว่า  โดยพื้นฐานแล้ว ตัวอย่าง   Essentially, the company has only two options. อธิบายหรือแปลได้ว่า โดยพื้นฐานแล้ว บริษัทมีเพียงสองทางเลือก &nb..

Read more

ember   คำนาม พหูพจน์ embers (′เอม-เบอ-ร)   ember และส่วนมากในรูปพหูพจน์ embers หมายความว่า เถ้าถ่านที่ยังคุอยู่ ซึ่งคือเศษของถ่านหรือไม้หรือวัสดุอื่น ๆ ที่ยังคงไหมร้อนแดงอยู่ในกองไฟที่อาจใกล้จะมอด และอาจพัดกระจายเพราะลมในกรณีไฟไหม   ตัวอย่าง  The received a call from neighbors who told her the house was under threat from embers. อธิบายหรือแปลว่า เธอได้รับโทรศัพท์จากเพื่อนบ้านที่บอกว่าบ้านของเธอกำลังถูกคุกคามจากเถ้าถ่านที่ยังคุอยู่ &nb..

Read more

exertional rhabdomyolysis   คำนาม คำทางการแพทย์ หรือย่อว่า ER (อิก-′เซอ-ร-ชะ-เนิล-แรบ-โด-ไม-′อา-ละ-ซิส)   exertional rhabdomyolysis หมายถึง ภาวะกล้ามเนื้อลายสลายจากการออกแรงทางกายภาพ หรือ โรคกล้ามเนื้อลายสลายจากการออกแรงทางกายภาพ ซึ่งคือการสลายตัวของกล้ามเนื้อจากการกล้ามเนื้ออย่างหนักอย่างต่อเนื่อง exertional rhabdomyolysis มักจะพบเห็นในทหารเกณฑ์และนักกีฬาที่ออกกำลังกายอย่างหนักและอย่างต่อเนื่องผ่านจุดที่กล้ามเนื้อเหนื่อยล้าไป   ตัวอย่าง Sickle cell trait raised the risk of exertional rhabdomyolysis by 54 percent. อธิบายหรือแปลได้ว่า  คุณลักษณะทางพันธุกรรมของเซลล์เม็ดเลือดแดงรูปเคียวเพิ่มความเสี่ยงเป็นภาวะกล้ามเนื้อสลายประมาณ 54 เปอร์เซ็นต์     ดู rhabdomyolysis &nb..

Read more

fair enough   คำสำนวน คำพูด (แฟ-ร-อิ-นาฟ-ฟ)   fair enough คือคำพูดที่ใช้เพื่อแสดงความเห็นด้วยกับหรือยอมรับผู้พูดเพราะฟังดู มีเหตุผลดี หรือ ยุติธรรมดี ตัวอย่างสนธนา คนแรกพูด I’ll help you with your homework, and you do the dishes for me. แปลว่า ฉันจะช่วยคุณทำการบ้าน และคุณล้างจานให้กับฉัน คนที่สองตอบ Fair enough แปลว่า (ฟังดู)ยุติธรรมดี    ตัวอย่างสนธนา คนแรกพูด I can’t go out with you tomorrow evening because I have to work late. แปลว่า ฉันไม่สามารถออกไปข้างนอกกับคุณได้ในคืนพรุ่งนี้ ..

Read more

endotoxin   คำนาม คำทางจุลชีววิทยา พหูพจน์ endotoxins (เอน-โด-′ท็อก-เซิน)   endotoxin หมายความว่า เอนโดท็อกซิน ซึ่งคือสารพิษที่มีอยู่ภายในเซลล์แบคทีเรียที่จะถูกปล่อยออกมาเมื่อแบคทีเรียเหล่านั้นสลายตัวหรือตายไป ตัวอย่าง The blood coagulates on contact with endotoxin, a biochemical component of certain bacteria, including many that cause disease. อธิบายหรือแปลว่า เลือดจะแข็งตัวเมื่อสัมผัสกับเอนโดท็อกซิน ซึ่งเป็นองค์ประกอบทางชีวเคมีของแบคทีเรียบางชนิดที่รวมถึง(แบคทีเรีย)หลายชนิดที่ก่อให้เกิดโรค   The doctors injected the men with an endotoxin, which usually elicits flu-like symptoms. อธิบายหรือแปลว่า แพทย์ฉีดเอนโดท็อกซิน ซึ่งปกติแล้วจะกระตุ้นให้เกิดอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ &nb..

Read more

de-escalate   คำกริยา de-escalate; de-escalates; de-escalated; de-escalated; de-escalating หรืออาจเขียน deescalate; deescalates; deescalated; deescalated; deescalating (ดี-′เอส-คะ-เลต-ท)   de-escalate หมายความว่า 1  de-escalate (something) หมายความว่า ลดระดับ(ของบางสิ่งบางอย่าง) หรือ ลดระดับความรุนแรงของ(สิ่งใดสิ่งหนึ่ง) หรือ ลดจำนวนหรือปริมาณ(ของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง) เช่น de-escalate production  แปลว่า ลดปริมาณการผลิต หรือ ลดระดับการผลิต de-escalate a crisis แปลว่า ลดระดับวิกฤต หรือ ลดระดับความรุนแรงของวิกฤต de-escalate the tension แปลว่า  ลดระดับความตึงเครียด ตัวอย่าง Officers attempted to verbally de-escalate the situation. อธิบาหรือแปลว่า ..

Read more

El Niño   คำนาม  (เอล-′นีน-น-โย)   El Niño หมายความว่า เอลนีโญ ซึ่งคือการผันผวนของสภาพอากาศของโลกและเป็นช่วงร้อนของวัฏจักรการขึ้นลงของเอลนีโญฝ่ายใต้ (El Niño-Southern Oscillation) El Niño เกิดขึ้นเมื่อพื้นผิวของมหาสมุทรแปซิฟิกในแถบเส้นศูนย์สูตรร้อนกว่าปกติ การที่อุณหภูมิของพื้นผิวของมหาสมุทรแปซิฟิกสูงกว่าปกติจะไปมีปฏิสัมพันธ์กับชั้นบรรยากาศที่ส่งผลกระทบต่อสภาพอากาศของโลก และไปผันเปลี่ยนรูปแบบของสภาพอากาศปกติ โดยจะเป็นผลให้เกิดพายุรุนแรงในบางพื้นที่ และเกิดภัยแล้งในอีกพื้นที่หนึ่ง El Niño เป็นภาษาสเปนที่แปลเป็นภาษาอังกฤษว่า the child เนื่องจากใช้คำว่า el แปลว่า the ในภาษาอังกฤษ แต่ el จะใช้สำหรับเพศชาย ดังนั้นจึงบ่งบอกเฉพาะเจาะจงว่าเป็น เด็กชายคนหนึ่งคนใดเฉพาะ และในกรณีนี้คือ the Christ child หรือ บุตรชายของพระเยซู เนื่องจาก El Niño เกิดขึ้นในช่วงเวลาใกล้ ๆ กับ Christmas ที่ชาวประมงในอเมริกาใต้ใช้กันมาตั้งแต่ช่วงทศวรรษที่ 1600       ตัวอย่าง ..

Read more

El Niño-Southern Oscillation   คำนาม หรือย่อว่า ENSO   El Niño-Southern Oscillation หรือย่อว่า ENSO หมายถึง วัฏจักรการผันผวนของเอลนีโญฝ่ายใต้ หรือ เอนโซ ซึ่งคือวัฏจักรของปรากฏการณ์การขึ้นลงของอุณหภูมิของพื้นผิวมหาสมุทรที่มีปฏิสัมพันธ์กับชั้นบรรยากาศในมหาสมุทรแปซิฟิกแถบเส้นศูนย์สูตรทางตะวันออกบริเวณหว่างลองจิจูด 80 องศาตะวันตกและลองจิจูด 120 องศาตะวันตก วัฏจักรผันผวนของเอลนีโญฝ่ายใต้แบ่งเป็นสองช่วงคือ ช่วงร้อนกว่าปกติเรียกว่า El Niño (เอลนีโญ) และช่วงเย็นกว่าปกติเรียกว่า La Niña (ลานีญา) การผันผวนขึ้นลงของอุณหภูมิพื้นผิวมหาสมุทรจากอุณหภูมิปกติไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบต่อกระบวนการต่าง ๆ ในมหาสมุทรเท่านั้น แต่ยังส่งผลกระทบกับสภาพอากาศทั่วโลกด้วย โดยทั่วไปแล้วการช่วงเวลาของการเกิดขึ้นของ El Niño และ La Niña จะใช้เวลาประมาณ 9 ถึง 12 เดือน แต่ปรากฏการณ์อาจยืดเยื้อเป็นเวลานนานเป็นปี ๆ ได้ ความถี่ของการเกิดขึ้นจะค่อนข้างไม่คงที่ แต่ปรากฏการณ์ El Niño และ La ..

Read more

elasticity   คำนาม  (อิ-แลส-′ทิส-สะ-ที่)   elasticity หมายความว่า 1  ความยืดหยุ่น ซึ่งคือความสามารถในเปลี่ยนแปลงรูปลักษณ์และกลับมายังรูปลักษณ์เดิมได้ ตัวอย่าง But with age, our arteries’ elasticity declines and they stiffen. อธิบายหรือแปลว่า แต่เมื่ออายุมากขึ้น ความยืดหยุ่นของหลอดเลือดแดงของเราจะลดลงและทื่อ   2  (คำทางเศรษฐศาสตร์) ความยืดหยุ่นตามราคา หรือ ความอ่อนไหวตามราคา ซึ่งคือการที่อุปสงค์หรืออุปทานการปรับเปลี่ยนไปตามราคาที่เป็นเปลี่ยนแปลงไปได้ง่าย โดยเฉพาะพูดถึง elasticity of demand ที่หมายความว่า ความยืดหยุ่นตามราคาของอุปสงค์ ซึ่งคือการที่อุปสงค์เปลี่ยนแปลงไปตามราคาที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น อุปสงค์จะเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นเมื่อราคาลดลง ตัวอย่าง We’ve learned a lot from our two million customers about customer behavior and price ..

Read more

elastic   คำคุณศัพท์ (อิ-′แลส-ติกค-ค)   elastic หมายความว่า 1  ยืดหยุ่น ซึ่งคือสามารถเปลี่ยนแปลงรูปลักษณ์ได้และกลับมายังรูปลักษณ์เดิมได้ เช่น elastic band มีความหมายว่า เส้นที่ยืดหนุ่น ซึ่งก็คือ หนังยาง elastic waists มีความหมายว่า เอวที่ยืดหนุ่น ซึ่งก็คือกางเกงหรือกระโปรงที่มี เอวที่มียางยืด  ตัวอย่าง Your skin is still elastic, which means your dehydration isn’t critical yet. อธิบายหรือแปลว่า ผิวของคุณยังคงยืดหยุ่นอยู่ ซึ่งหมายความว่าภาวะขาดน้ำของคุณยังไม่วิกฤต   2 (ทางเศรษฐศาสตร์) มีความอ่อนไหวตามราคา หรือ มีความยืดหยุ่นตามราคา ซึ่งคือมีความสามารถในการปรับเปลี่ยนไปตามราคาที่เป็นเปลี่ยนแปลงไปได้ง่าย ตัวอย่าง  It’s unlikely, because demand for broccoli is elastic ..

Read more