Category : E

walk on eggshells   คำสำนวน walks/walked/walked/walking on eggshells หรือ walk on eggs   walk on eggshells มีความหมายตามตัวอักษรว่า เดินบนเปลือกไข่ ซึ่งเป็นคำพูดเชิงสำนวนที่ให้ความหมายว่า ระมัดระวังไม่พูดหรือทำอะไรทำให้กระทบกระเทือนคนที่อยู่รอบข้างเพราะอาจทำให้คนนั้นรำคาญไม่พอใจหรือโกรธได้ เปรียบเสมือนว่าเวลาจะเดินบนเปลือกไข่ที่ต้องเดินเบา ๆ และระมัดระวังมาก ๆ เพราะเปลือกไข่มีความบอบบางมันจะแตกหักส่งเสียงดังง่ายให้ผู้คนรอบข้างได้ยิน ตัวอย่าง People walk on eggshells when he’s around.   I loved my husband, but he was a very angry man. And I was constantly walking on eggshells.   &nb..

Read more

enrapture   คำกริยา enraptures; enraptured; enraptured; enrapturing (อิน-′แร็ป-เชอ-ร)   enrapture (someone) หมายความว่า  ทำให้(ใครบางคน)เบิกบานใจ หรือ ทำให้(ใครบางคน)รื่นเริงใจ หรือ  ทำให้(ใครบางคน)ปลื้มใจ หรือซึ่งคือทำให้ใครบางคนรื่นเริงเบิกบานมีความสุขมาก ๆ จนไม่คิดถึงเรื่องอื่น ๆ ในปัจจุบันจะให้ใช้ในรูป passive หรือคำคุณศัพท์ (be) enraptured หมายความว่า เบิกบานใจ หรือ รื่นเริงใจ หรือ ปลื้มใจ ตัวอย่าง Her melodious voice enraptured the audience.   We started off again, my thoughts enraptured by the notions that we were indeed free. ..

Read more

eugenics   คำนาม เขียนในรูปพหูพจน์แต่เป็นคำนามนับไม่ได้ (ยู-′เจ-นิค-ส)   eugenics หมายความว่า สุพันธุศาสตร์ ซึ่งคือแนวความคิดในการปรับปรุงประเผ่าพันธุ์มนุษย์ให้ดีขึ้นโดยการจัดการให้มนุษย์สืบพันธุ์เฉพาะบุคคลที่มียีนที่ดีเท่านั้นเพื่อเพิ่มการถ่ายทอดทางพันธุกรรมที่พึงประสงค์ไปสู่คนรุ่นใหม่ eugenics เป็นแนวคิดพัฒนาขึ้นโดย เซอร์ฟรานซิส กัลตัน (Sir Francis Galton) ซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องของชาร์ลส์ ดาร์วิน (Charles Darwin) และบัญญัติคำขึ้นในปี 1883  เนื่องจาก eugenics จะนำมาซึ่งการจัดอันดับความสูงส่งของยีนของมนุษย์ในแต่ละบุคคล สุพันธุศาสตร์จึงถือว่าผิดจรรยาบรรณเพราะมีอคติทางเชื้อชาติ ในช่วงศตวรรษที่ 20 นาซีได้ยอมรับและนำแนวคิด eugenics มาใช้เพื่อเหตุผลในการกำจัดชาวยิว ตัวอย่าง In the spring of 1904, Galton presented his argument for eugenics at a public lecture at the London School of Economics.   ..

Read more

enliven   คำกริยา enlivens; enlivened; enlivened; enlivening (อิน-′ไล-เวิน)   enliven (something/someone) หมายความว่า ทำให้(บางสิ่งหรือบางคน)มีชีวิตชีวา หรือ ทำให้(บางสิ่งหรือบางคน)คึกคัก หรือ ทำให้(บางสิ่งหรือบางคน)น่าสนใจ และในรูป passive หรือคำคุณศัพท์ (be) enlivened หมายความว่า มีชีวิตชีวา หรือ คึกคัก หรือ น่าสนใจ ตัวอย่าง The sight of his mother Instantly enlivened the child.   Nine years into his job, his risky task seems to enliven him.   The chapters are ..

Read more

essential oil   คำนาม พหูพจน์ essential oils (อิ-′เซน-เชิล-′ออย-ล)   essential oil หมายความว่า น้ำมันหอมระเหย ซึ่งคือน้ำมันที่มีคุณสมบัติระเหยง่ายที่มีอยู่ในพืชหรือดอกไม้ทำให้ดอกไม้นั้นหรือพืชนั้นมีกลิ่นเฉพาะ เนื่องจากมีคุณสมบัติระเหยง่ายทำให้คนหรือสัตว์ที่อยู่ใกล้ ๆ ได้กลิ่น เมื่อสกัดออกมาก็จะใช้เป็นหัวเชื่อสำหรับผลิตน้ำหอม เครื่องปรุงกลิ่น หรือน้ำมันใช้นวดที่มีกลิ่นหอม หรือในรูป a vial of essential oil หมายความว่า น้ำมันหอมระเหยในขวดหนึ่ง ตัวอย่าง Herbs and essential oils are wonderful to use for health and beauty.   Research strongly suggests that bacteria don’t develop resistance to essential oils the way ..

Read more

eatery   คำนาม คำไม่เป็นทางการ พหูพจน์ eateries (′อีต-ดะ-ลี้)   eatery หมายความว่า ร้านอาหาร หากเป็นร้านใหญ่หรือหรูหราก็อาจเรียกว่า ภัตตาคาร ซึ่งคือร้านที่จำหน่ายอาหารเพื่อรับประทานและเครื่องดื่มโดยทั่ว ๆ ไป ตัวอย่าง I loved all the stalls and the small eateries selling different kinds of food.   The Singh family opened the eatery soon after relocating to Boston from Alabama.   Our parents owned eateries in Peru, and we all ..

Read more

etiquette   คำนาม (′เอด-ดิ-เคต-ท)   etiquette หมายความว่า มารยาท หรือ จรรยา หรือ สมบัติผู้ดี ซึ่งคือกฎหรือการปฏิบัติตัวทั้งกายและวาจาที่ดีที่สุภาพหรือที่ควรทำในสังคมหรือในกิจกรรมหนึ่ง ตัวอย่าง My mom would nitpick everything about me, from my hair to my etiquette.   The first rule of menstruation etiquette is you don’t talk about menstruation, particularly to men.   I grabbed my bag when the bell rang, ready to run ..

Read more

eye-popping   คำคุณศัพท์ (′อาย-พ็อป-พิ่ง)   eye-popping หมายความว่า (ขนาดหรือทำให้)ตาลุกตาพอง เพราะมีความน่าสนใจหรือน่าทึ่งมาก ๆ หรือตะลึ่งขนาดที่ตาลุกตาพองออกมาตามตัวอักษร หรือขนาดที่เรียกว่าว่าว แต่ในภาษาไทยอาจเรียกว่า (อย่างหรือแบบ)สะดุดตา   เช่น eye-popping color แปลว่า สีที่สะดุดตา  ตัวอย่าง The most eye-popping piece of information in this article is that he’s at Stanford.    Despite their eye-popping similarities, Trump and Ocasio-Cortez are more than just two sides of the same coin.    The grocery ..

Read more

effectively   คำวิเศษณ์ (อี-′เฟ็ก-ทีฟ-v-ลี่)   effectively หมายความว่า 1  อย่างมีประสิทธิผล หรือ อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งคือโดยให้ผลสำเร็จตามที่คาดหวังหรือตั้งไว้ The tablets work more effectively if you take a hot drink after them. อธิบาย:ยาเม็ด(เหล่านี้)จะทำงานได้ดียิ่งขึ้นอย่างมีประสิทธิผลหากคุณดื่มเครื่องดื่มร้อนตาม   Students have to learn to communicate effectively. อธิบาย:นักเรียนต้องเรียนรู้ที่จะสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล   2 ในความเป็นจริง(จากที่เห็นจริง ๆ จากสถานการณ์หนึ่ง) หรือ ตามที่เห็นกัน หรืออาจหมายความว่า แทบที่จะ หรือ เกือบที่จะ His wife left him when the children were small, ..

Read more

eviction   คำนาม เป็นทั้งคำนามนับไม่ได้และนับได้ พหูพจน์ evictions   eviction หมายความว่า  การขับไล่ (ใครบางคนออกจากสถานที่หนึ่ง) โดยที่การขับไล่นี้มีกฎหมายรับรองเช่นการขับไล่ออกจากบ้านเช่าเพราะไม่ได้จ่ายค่าเช่าหรือทำผิดสัญญาอื่น ๆ ตัวอย่าง After falling behind with his mortgage payments he now faces eviction from his home. อธิบาย: หลังจากไม่ได้จ่ายสินเชื่อที่อยู่อาศัยของ เขา ตอนนี้ จะเผชิญหน้ากับการถูกขับไล่ออกจากบ้านของเขา   The Legislature passed an eviction moratorium last year, and it bars landlords from evicting people who suffered economic loss due to ..

Read more