Category : F

filibuster   คำนาม คำทางการเมือง ส่วนมากใช้ในสหรัฐอเมริกา พหูพจน์ filibusters (′ฟิล-ละ-บัส-เตอ-ร)   filibuster หมายความว่า การอภิปรายประวิงเวลา ซึ่งคือการพูดอภิปรายในวุฒิสภาของสหรัฐฯของฝ่ายหนึ่งเพื่อประวิงเวลา โดยมีจุดประสงค์เพื่อขัดขวางการลงมติในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เพราะฝ่ายตนไม่เห็นด้วยกับมตินั้น filibuster เป็นยุทธวิธีของรัฐสภาโดยเฉพาะในสหรัฐฯ วุฒิสมาชิกอาจขัดขวางการดำเนินการเพื่อลงมติเกี่ยวกับมติหนึ่งหรือกฎหมายหนึ่งโดยการพูดประวิงเวลาไปเรื่อย ๆ แม้แต่ในเรื่องที่อาจไม่เกี่ยวข้องกับมตินั้นเลยก็ได้   The legislative filibuster is a crucial part of the Senate.   If Democrats seek to eliminate the filibuster, I think it would be very destructive.   A spokeswoman for Sinema said Monday that she ..

Read more

feign   คำกริยา feigns; feigned; feigned; feigning (เฟน)   feign (something) หมายความว่า แสร้งมี(ความรู้สึกหนึ่ง หรือ ภาวะหนึ่ง) หรือ แกล้งมี(ความรู้สึกหนึ่ง หรือ ภาวะหนึ่ง) หรือ แสร้งแสดงถึง(ความรู้สึกหนึ่ง หรือ ภาวะหนึ่ง)  หรือ แกล้งแสดงถึง(ความรู้สึกหนึ่ง หรือ ภาวะหนึ่ง) ข้อสังเกต: feign เป็นคำ transitive verb ดังนั้นจะตามด้วยคำนามเสมอ ในภาษาไทยคำว่า แสร้ง หรือ แกล้งส่วนมากตามด้วยคำกริยา เช่น แกล้งทำ(บางสิ่งบางอย่าง) หรือ แกล้งไม่รู้(สิ่งใดสิ่งหนึ่ง)   He feigns an injury in order to get her to help him.    ..

Read more

future-proof   คำกริยา future-proofs; future-proofed; future-proofed; future-proofing  หรืออาจเขียน futureproof; futureproofs; futureproofed; futureproofed;  futureproofing (ฟิว-เชอ-ร-พรูฟ-ฟ)   future-proof (something) หมายความว่า ทำให้(บางสิ่งบางอย่าง)ยังไม่ล้าสมัยในอนาคต หรือ ทำให้(บางสิ่งบางอย่าง)ยังใช้ได้อยู่ในอนาคต ซึ่งคือทำให้บางสิ่งในปัจจุบันให้สามารถใช้ได้ยังมีประสิทธิภาพอยู่และไม่ล้าสมัยต่อไปในอนาคต ตัวอย่าง He talked about how Biden can future-proof America’s immigration system.   If you want your business to have the best possible chance to survive, you need to future-proof it.        ..

Read more

fintech   คำนาม (ฟิน-เทก-ค)   fintech หมายความว่า เทคโนโลยีทางการเงิน หรือ ฟินเทค  ซึ่งคือเทคโนโลยีใหม่ที่นำไปประยุกต์ใช้ในด้านการเงินเฉพาะเพื่อปรับปรุงการบริการและธุรกรรมต่าง ๆ ให้เป็นไปอย่างอัอัตโนมัติ fintech เป็นคำนามที่มีรากคำมาจากคำว่า financial technology  เริ่มใช้ในในต้นศตวรรษที่ 21 ส่วนมากใช้ในรูปคำนามขยายคำนามที่ให้ความหมายว่า (ด้าน)เทคโนโลยีทางการเงิน หรือ ด้านฟินเทค เช่น fintech companies แปลว่า บริษัทเทคโนโลยีทางการเงิน หรือ บริษัทด้านฟินเทค the fintech sector แปลว่า ภาค(ธุรกิจหรืออุตสาหกรรม)ด้านเทคโนโลยีทางการเงิน ตัวอย่าง Fintech startups have been massively successful over the past few years.   Many fintech companies, such as Revolut and ..

Read more

fatigue   คำนาม (ฟะ-′ทีก-g)   fatigue หมายความว่า 1  fatigue หมายความว่า ความอ่อนล้า หรือ ความเหนื่อยล้า หรือ ความอ่อนเพลีย ซึ่งคือภาวะที่ไม่มีแรงหมดกำลังทั้งทางกายและจิตใจ fatigue เป็นคำนามนับไม่ได้ และอาจใช้ในรูป with fatigue หมายความว่า ด้วยความอ่อนล้า หรือ ด้วยความเหนื่อยล้า หรือ ด้วยความอ่อนเพลีย from fatigue หมายความว่า จากความอ่อนล้า หรือ จากความเหนื่อยล้า หรือ จากความอ่อนเพลีย ตัวอย่าง We never thought we were capable and prepared for such mental and physical fatigue.   Some trial participants displayed ..

Read more

flustered   คำคุณศัพท์ (′ฟลัส-เติด-ด)   flustered หมายความว่า  กระสับกระส่าย หรือ กระวนกระวาย หรือ พะว้าพะวัง  หรือ ลุกลี้ลุกลน ซึ่งคือมีความรู้สึกกังวลจนแสดงออกในลักษณะที่ผิด ๆ โกรธ โวยวาย หรือ ไม่ปกติ ตัวอย่าง She seemed so fatigued and so unprepared to handle what was going on that she became increasingly flustered and angry when no one paid attention to her. อธิบายหรือแปลว่า เธอดูอ่อนล้ามากและไม่ได้เตรียมพร้อมที่จะรับมือกับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นที่เธอกระสับกระส่ายและโกรธมากขึ้นเมื่อไม่มีใครให้ความสนใจต่อเธอ   I can’t do a ..

Read more

flight of stairs   คำนาม พหูพจน์ flights of stairs (ไฟล-ท-ออฟ-v-ส-เต-ร-ส)   a flight of stairs หมายความว่า บันได(ระหว่างชั้น) หรือ ชั้นบันได แต่เมื่อพูดถึง flight of stairs เราจะพูดถึง ช่วงหรือชุดของบันไดที่อยู่ระหว่างพื้นของชั้นบ้านหรืออาคาร ไม่ใช้ขั้นบันไดแต่ละขั้น ตัวอย่าง Climbing a flight of stairs is just one way to get exercise. อธิบายหรือแปลว่า อธิบายหรือแปลว่า การเดินขึ้นบันได(หนึ่งชั้น)เป็นเพียงวิธีหนึ่งในการออกกำลังกาย   Arriving back at the White House, he climbed two flights of stairs ..

Read more

fatigued   คำคุณศัพท์ (ฟะ-′ที้ก-ด)   fatigued หมายความว่า  อ่อนล้า หรือ อ่อนเพลีย หรือ เหนื่อยล้า ซึ่งคือหมดแรงหมดกำลัง เช่น fatigued leg muscles แปลว่า กล้ามเนื้อขาอ่อนล้า ดูคำนาม fatigue ตัวอย่าง She said that everyday activities, like carrying her one-year-old daughter up a flight of stairs, leave her feeling winded and fatigued. อธิบายหรือแปลว่า เธอบอกว่ากิจกรรมประจำวันเช่นการอุ้มลูกสาววัย 1 ขวบขึ้นบันได(ระหว่างชั้น)ทำให้เธอรู้สึกหอบและอ่อนล้า   About half of those over age 55 ..

Read more

formidably   คำวิเศษณ์ (′เฟอ-ร-มิด-ดะ-บลี่)   formidably หมายความว่า อย่างดูน่าเกรงขาม หรือ อย่างน่าเกรงขาม หรือ อย่างดูน่ากลัว  หรือ อย่างน่ากลัว ซึ่งคือในลักษณะที่มองดูแล้วรู้สึกน่ากลัวเพราะคนนั้นหรือสิ่งนั้นมีความแข็งแรงหรือความเป็นเลิศมาก ตัวอย่าง She showed the complexity of their lives through her formidably imaginative, storytelling powers. อธิบายหรือแปลว่า เธอแสดงให้เห็นถึงความซับซ้อนในชีวิตของพวกเขาโดยพลังของการเล่าเรื่องที่มีจินตนาการอย่างน่าเกรงขาม   Trump’s approval rating in his own party remains formidably high. อธิบายหรือแปลว่า อันดับการยอมรับของทรัมป์ในพรรคของเขาเองยังคงอยู่ในระดับสูงอย่างดูน่ากลัว    &nb..

Read more

fondant   คำนาม (′ฟอน-เดิ้น-ท)   fondant คือคำที่เข้ามาในภาษาอังกฤษจากภาษาฝรั่งเศษที่แปลตามตัวอักษรว่า การละลาย จาก verb fondre ละลาย  fondant คือน้ำตาลละลายน้ำโดยใช้น้ำไม่มากเกินที่เมื่อน้ำตาลละลายแล้วสามารถปั้นหรือใช้ตกแต่งหน้าเค้กต่าง ๆ ได้ ในภาษาฝรั่งเศษจะอ่านออกเสียงว่า ′ฟอน-ดอ(น) โดยที่ตัว n แทบจะไม่ออกเสียง ในภาษาอังกฤษจะอ่านตามตัวอักษรทั้งหมด (′ฟอน-เดิ้น-ท) ในภาษาไทยนิยมเรียกกันว่า ฟองดอง ไม่แน่ใจว่าจาก ′ฟอน-ดอ(น) กลายเป็น ฟองดอง ได้อย่างไร 1  fondant หมายความว่า ฟองดอง หรือ ฟอนดอนท์     ตัวอย่าง Divide the fondant into 12 pieces and shape them into flat stars. อธิบายหรือแปลว่า แบ่งฟองดองออกเป็น 12 ชิ้นแล้วปั้นเป็นรูปดาวแบน ..

Read more