Category : F

foreclose   คำกริยา forecloses; foreclosed; foreclosed; foreclosing (ฟอ-ร-′โคลส-ส)   foreclose หมายความว่า ดำเนินคดียึด(อสังหาริมทรัพย์) หรือสั้น ๆ ยึด(อสังหาริมทรัพย์) ซึ่งคือดำเนินตามขั้นตอนทางกฎหมายเพื่อยึดอสังหาริมทรัพย์เนื่องจากผู้กู้หยุดและไม่สามารถชำระหนี้ได้อีกต่อไป ในการกู้ซื้อบ้านหรืออสังหาริมทรัพย์อื่น ๆ ผู้กู้เก็จะเอาอสังหาริมทรัพย์นั้นที่เป็นบ้านและที่ดินเป็นทรัพย์สินค้ำประกันโดยจำนองไว้กับผู้ให้กู้ หากผิดสัญญาผู้ให้กู้ก็สามารถไม่สามารถเข้ายึดบ้านนั้นได้ แต่สามารถดำเนินทางกฎหมายเพื่อเข้ายึดอสังหาริมทรัพย์หากศาลเห็นด้วย อาจใช้ในรูป foreclose on (something) หมายความว่า ดำเนินคดียึดอสังหาริมทรัพย์กับ(การสินเชื่อหนึ่ง) ตัวอย่าง The Bank may foreclose on her home if payments are not kept up. อธิบายหรือแปลว่า ธนาคารอาจดำเนินคดียึดอสังหาริมทรัพย์กับบ้านของเธอหากการชำระเงินไม่ดำเนินต่อไป   In the months that followed, his business went belly up, and ..

Read more

food allergy   คำนาม พหูพจน์ food allergies (′ฟูด-′แอล-เลอ-ร-จี่)   food allergy หรือเมื่อพูดโดยทั่วไปจะใช้ในรูปพหูพจน์ food allergies หมายความว่า ภูมิแพ้อาหาร หรือ อาการแพ้อาหาร หรือสั้น ๆ ว่า แพ้อาหาร food allergies คืออาการของภูมิค้มกันผิดปกติชนิดหนึ่ง โดยภูมิค้มกันมีปฏิกิริยาต่อต้านสารในอาหารที่ไม่เป็นอันตรายไม่นานหลังจากรับประทานอาหารบางชนิดไป หากเป็นหนักการกินอาหารเพียงเล็กน้อยหรือแม้แต่ได้กลิ่นดมอาหารเข้าทางทางเดินหายใจก็ทำให้เกิดอาการ food allergy ได้ สารที่ก่อให้เกิด food allergy จะเรียกว่า สารก่อภูมิแพ้ (allergens)  อาการของ food allergy มีอยู่ด้วยกันหลายอย่างได้แก่ อาการคัน ลิ้นบวม อาเจียน ท้องเสีย ลมพิษ หายใจลำบาก ความดันโลหิตต่ำ โดยทั่วไปจะเกิดขึ้นภายในไม่นานหลังการสัมผัสกับอาหารที่แพ้   ตัวอย่าง I suffer from mild asthma ..

Read more

fatal   คำคุณศัพท์ (′เฟ-เทิล-ล)   fatal หมายความว่า 1 fatal หมายความว่า ทำให้เสียชีวิต หรือ ถึงชีวิต  หากเราได้ยินคำว่า fatal แสดงว่าในเหตุการณ์หนึ่งนั้นมีคนตาย เช่น a fatal disease แปลว่า โรคถึงชีวิต ซึ่งคือโรคที่ทำให้คนเป็นเสียชีวิต a fatal crash แปลว่า อุบัติเหตุที่ทำให้เสียชีวิต ซึ่งคืออุบัติเหตุที่ทำให้ใครบางคนตาย หรือ near fatal หมายความว่า ปางตาย ซึ่งคือเกือบตายเพราะสาหัสมาก ๆ   ตัวอย่าง He was shot and his wounds proved fatal. อธิบายหรือแปลว่า เขาถูกยิงและบาดแผลของเขาพิสูจน์แล้วว่าร้ายแรง   Recently, my husband have experienced near fatal fevers. ..

Read more

feldspar   คำนาม คำนามนับไม่ได้ (′เฟล-ส-ปา-ร)   feldspar หมายความว่า เฟลด์สปาร์ หรือ หินฟันม้า ซึ่งคือกลุ่มของแร่ผลึกที่ก่อตัวกลายเป็นหินที่ประกอบด้วยอะลูมิเนียมซิลิเกตร่วมด้วยกับโพแทสเซียม โซเดียม แคลเซียม หรือแบเรียม feldspar มีอยู่ในส่วนของเปลือกทวีปของโลกเป็นจำนวนมาก   ตัวอย่าง An X-ray analysis showed that the ground-up rock comprised mostly igneous minerals such as feldspar, pyroxene, olivine and magnetite. อธิบายหรือแปลว่า การวิเคราะห์ด้วยรังสีเอกซ์แสดงให้เห็นว่าหินพื้นดินประกอบด้วยแร่อัคนีเป็นส่วนใหญ่ เช่น เฟลด์สปาร์ ไพร็อกซีน โอลิวีน และแมกนีไทต์   ภาพจาก the creative commons โดย James St. John, Flickr ..

Read more

few

few   คำคุณศัพท์ fewer (กว่า);  fewest (ที่สุด) (ฟิว)   few หมายความว่า  ไม่กี่ หรือ น้อย ซึ่งเป็นคำที่ใช้บอกจำนวนที่ไม่มาก  โดยทั่วไปจะเป็นจำนวน 2 ถึง 3 ซึ่งจะน้อยกว่า several   โดยสรุปแล้ว many จะมากกว่า several และ several จะมากกว่า  few 1 ไม่กี่ หรือ น้อย หรือ  2-3 ตัวอย่าง I will be gone for a few weeks. อธิบายหรือแปลได้ว่า ฉันจะไม่อยู่ ไม่กี่อาทิตย์ -ซึ่งก็คือจะไม่อยู่ 2-3 อาทิตย์   The weather is expected to ..

Read more

fetal   คำคุณศัพท์ ประเทศอังกฤษบางครั้งอาจเขียน foetal (′ฟี-เดิล-ล) หรือ (′ฟี-เทิล-ล)   fetal หมายความว่า ของลูกในครรภ์ หรือ ของทารกในครรภ์ ของคนและสัตว์มีกระดูกสันหลัง  ดู fetus เช่น fetal development แปลว่า การพัฒนาของทารกในครรภ์   ตัวอย่าง They compared birth and fetal death rates in Flint with those in other Michigan cities. อธิบายหรือแปลว่า พวกเขาเปรียบเทียบอัตราการเกิดและอัตราการเสียชีวิตของทารกในครรภ์ในเมืองฟลินท์กับอัตราในเมืองอื่น ๆ ของรัฐมิชิแกน   Scientists use human fetal tissue to study and develop therapies for ..

Read more

facade   คำนาม พหูพจน์ facades หรืออาจเขียน façade; façades (ฟะ-′ซาด-ด)   facade หมายความว่า 1  ด้านหน้าอาคาร หรือ ด้านหน้าตึก ซึ่งคือด้านหน้าของอาคารหรือตึกหนึ่งที่เป็นทางเข้าหลักหรือเป็นส่วนที่แสดงสถาปัตยกรรมหรือตกแต่งเป็นพิเศษ   ตัวอย่าง High winds from Hanna also damaged the hospital in Monterrey, causing some of the facade and letters on a sign to fall off. อธิบายหรือแปลว่า ลมแรงจาก(พายุ)ฮันนายังได้ทำให้โรงพยาบาลในมอนเตร์เรย์เสียหาย (ซึ่ง)ทำให้บางส่วนของด้านหน้าอาคารและตัวอักษรบนป้ายหลุดตกลง   2  (ควาหมายอุปมาอุปไมย) facade หมายความว่า ลักษณะที่หลอกลวงภายนอก ในสำนวนไทยอาจเรียกว่า หน้ากกาก ซึ่งคือลักษณะของบุคคลที่เห็นเพียงภายนอกดูดีเพื่อหลอกลวงแต่ภายในแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง ตัวอย่าง ..

Read more

fetishize   คำกริยา fetishizes; fetishized; fetishized; fetishizing; หรือในอังกฤษนิยมเขียน fetishise; fetishises; fetishised; fetishised; fetishising   fetishize หมายความว่า 1  fetishize (something) หมายความว่า ทำให้(บางสิ่งบางอย่าง โดยเฉพาะเกี่ยวข้องกับร่างกาย)เป็นเฟทีช ซึ่งคือทำให้วัตถุหนึ่งหรือส่วนของร่างกายส่วนหนึ่งเป็นสิ่งกระตุ้นอารมณ์ทางเพศ ดู fetish ตัวอย่าง  If you want to see your wife in specific clothing, you might consider buying it for her once you’re gotten her consent to fetishize her body in this manner. ..

Read more

fetish   คำนาม พหูพจน์ fetishes (เฟต-ดิช-ช) หรือ (เฟต-ทิช-ช)   fetish หมายความว่า 1  เฟทิช  ซึ่งคือความต้องการทางเพศหรือความสนใจทางเพศที่เกี่ยวข้องกับวัตถุชนิดหนึ่ง เสื้อผ้า ส่วนหนึ่งของร่างกาย ลักษณะการแต่งกาย การกระทำต่อส่วนหนึ่งของร่างกาย เป็นต้น เหล่านี้ทำให้เกิดอารมณ์ทางเพศ หากเป็นวัตถุก็ส่วนใหญ่จะใช้กับร่างกายหรือนำมาใช้กับร่างกาย เช่น ร้องเท้า ตัวอย่าง  He has a fetish for feet. อธิบายหรือแปลว่า เขามีเฟทิชกับเท้า -ซึ่งคือเขามีความรู้สึกทางเพศเมื่อเห็นเท้า   Online culture is changing behaviour in the bedroom and what was once regarded as strictly fetish is rapidly becoming the norm. ..

Read more

fateful   คำคุณศัพท์ (′เฟต-เฟิล-ล)   fateful หมายความว่า ชี้ชะตา ซึ่งคือกำหนดชะตาของบางสิ่งบางอย่างที่สำคัญ และส่วนมากพูดถึงความไม่ดีหรือความหายนะที่มีผลต่ออนาคตของสิ่งนั้น เช่น fateful day แปลว่า วันที่ชี้ชะตา ซึ่งคือวันสำคัญที่กำหนดชะตาของบางสิ่งบางอย่างและหลังจากวันนี้ที่พูดถึงไป อนาคตของสิ่งนั้นได้เปลี่ยนไป   ตัวอย่าง She knew that this Christmas Eve was to be a fateful time for her, her whole future seemed to be hanging in the balance.  อธิบายหรือแปลว่า เธอรู้ว่าคริสต์มาสอีฟนี้จะเป็นช่วงเวลาที่ชี้ชะตาสำหรับเธอ อนาคตทั้งหมดของเธอดูเหมือนจะแขวนอยู่ในความไม่แน่นอน   Marcus hardly knew how to deal with the ..

Read more