Category : F

fierce   คำคุณศัพท์ fiercer (กว่า); fiercest (ที่สุด) (เฟียร๋ส-ส)   fierce หมายความว่า 1  เมื่อพูดถึงลักษณะของสัตว์หรือคน fierce หมายความว่า ดุ หรือ ดุร้าย หรือ ดุดัน ซึ่งคือพร้อมที่จะกัดหรือต่อว่าเสมอ เช่น a fierce dog แปลว่า หมาดุ ตัวอย่าง Lions are the fiercest animals in the world. แปลว่า สิงโตเป็นสัตว์ที่ดุร้ายที่สุดในโลก   He was a genius, a fierce competitor and a beloved father and husband. อธิบายหรือแปลว่า เขาเป็นอัจฉริยะเป็นคู่แข่งที่ดุดันและเป็นพ่อและสามีที่รัก   ..

Read more

something fierce   คำสำนวน คำพูด ส่วนใหญ่ในอเมริกา   something fierce หมายความว่า อย่างมาก หรือ อย่างหนัก หรือ มาก ตัวอย่าง  It rained something fierce yesterday. อธิบายหรือแปลว่า ฝนตกอย่างหนักเมื่อวานนี้   I need a cold beer something fierce. อธิบายหรือแปลว่า ฉันต้องการเบียร์เย็น ๆ อย่างมาก     ดู fierce &nb..

Read more

fill in   คำวลี คำกริยา fills in; filled in; filled in; filling in   fill in หมายความว่า 1  เมื่อพูดถึงเอกสารหรือข้อเขียน fill in (something) หรือ fill (something) in หมายความว่า กรอก(ข้อมูลหนึ่งในเอกสารหนึ่ง) หรือ กรอก(ข้อมูลส่วนตัวในแบบฟอร์มหนึ่ง) หรือ เติมข้อมูล(ในช่องว่างหนึ่ง) ตัวอย่าง  Please fill in your name and address on the form. แปลว่า กรุณากรอกชื่อและที่อยู่ของคุณในแบบฟอร์ม(นี้)   If you want your free sample of the product, ..

Read more

filiation   คำนาม  (ฟิล-ลิ-′เอ-ชั่น)   filiation หมายความว่า 1  ลักษณะความสัมพันธ์ ซึ่งคือลักษณะที่มาของสิ่งหนึ่งว่าเกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์กับอีกสิ่งอื่นอย่างไร ตัวอย่าง Their tattoos indicated an affiliation with the drug cartel. อธิบายหรือแปลว่า รอยสักของพวกเขาบ่งบอกถึงลักษณะความสัมพันธ์กับสมาคมค้ายาเสพติด   You can’t discriminate against my kid because of his sex, Religion, political affiliation. อธิบายหรือแปลว่า คุณไม่สามารถเลือกปฏิบัติกับลูกของฉันได้ เพราะเพศ ศาสนา ลักษณะความสัมพันธ์ทางการเมืองของเขา   2  ความเป็นบุตร ซึ่งคือความสัมพันธ์ของใครคนในฐานะบุตรที่มีต่อบิดามารดา ตัวอย่าง The psychological and legal recognition of the parent-child relationship ..

Read more

fat cat   คำนาม พหูพจน์ fat cats (′แฟต-แคต-ท)   fat cat มีความหมายตามตัวอักษรว่า แมวอ้วน ซึ่งยังเป็นคำที่ใช้เรียกหรือกล่าวถึง คนมั่งคั่งและมีอำนาจโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักธุรกิจหรือนักการเมือง เช่น Tax breaks for fat cats. แปลว่า การลดหย่อนภาษีสำหรับพวกแมวอ้วน -ซึ่งคือการลดหย่อนภาษีมีให้กับพวกคนร่ำรวยมีอำนาจ   ตัวอย่าง Critics say the country’s electoral institute is bloated, out-of-touch and in thrall to the political fat cats. อธิบายหรือแปลว่า นักวิจารณ์กล่าวว่าสถาบันการเลือกตั้งของประเทศนั้นใหญ่โตขึ้น ไม่รู้เรื่อง และถูกควบคุมโดยพวกแมวอ้วนทางการเมือง -ซึ่งคือถูกควบคุมโดยพวกคนมั่งคั่งและมีอำนาจ   He shook hands with the fat ..

Read more

falter   คำกริยา falters; faltered; faltered; faltering (′ฟอล-เทอ-ร)   falter หมายความว่า 1  อ้ำ ๆ อึ้ง ๆ หรือ ตะกุกตะกัก หรือ พูดอ้ำ ๆ อึ้ง ๆ หรือ พูดตะกุกตะกัก ซึ่งคือไม่ชัดขาด ๆ หาย ๆ หรือสั่น ๆ เพราะกลัวหรือมีความลังเลหรือไม่แน่ใจ ตัวอย่าง  The speaker faltered when she saw police enter the room. อธิบายหรือแปลว่า ผู้พูดอ้ำ ๆ อึ้ง ๆ เมื่อเห็นตำรวจ(เดิน)เข้ามาในห้อง   His voice faltered—like he wasn’t ..

Read more

forfeit   คำกริยา forfeits; forfeited; forfeited; forfeiting (′ฟอ-ร-เฟต-ท)   forfeit หมายความว่า 1 forfeit (something) หมายความว่า สูญเสีย(บางสิ่งบางอย่าง เช่น สิทธิ ต่ำแหน่ง เป็นต้น เพราะทำผิดหรือเพราะถูกลงโทษ) หรือ เสีย(บางสิ่งบางอย่าง เช่น สิทธิ เงิน สิ่งของส่วนตัว ต่ำแหน่ง เป็นต้น เพราะทำผิดหรือเพราะถูกลงโทษ) ตัวอย่าง  By being absent from the trial, she forfeited the right to appeal. อธิบายหรือแปลว่า เพราะการไม่เข้ารวมในการพิจารณาคดี เธอจึงเสียสิทธิ์ในการอุทธรณ์   Fine, if you don’t want to proceed, then ..

Read more

fixation   คำนาม  (ฟิก-′เซ-ชั่น)   fixation หมายความว่า 1  การติดใจ หรือ การสนใจอย่างมาก ซึ่งคือการให้ความสนใจในสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างมากจนเป็นการครอบงำ และส่วนมากใช้ในรูป fixation on (something) หรือ fixation with (something) หรือ fixation about (something) ตัวอย่าง Our fixation with plastic surgery has given rise to complacency over safety issues. อธิบายหรือแปลว่า การติดใจของเรากับการทำศัลยกรรมพลาสติกได้ก่อให้เกิดความอิ่มเอมใจเหนือความปลอดภัย   For Trump, his fixation on Biden set him on a path to becoming the ..

Read more

 tooth and nail   คำสำนวน ส่วนมากในรูป fights/fought/fought/fighting tooth and nail   tooth and nail หมายความว่า 1 ส่วนใหญ่ในรูป  fight tooth and nail มีความหมายตามตัวอักษรว่า สู่ด้วยฟันและเล็บ ซึ่งคือคำสำนวนให้ความหมายว่า สู่ไม่ถ่อยและสู่ด้วยทุกวิถีทางที่มีอยู่ถึงแม้ว่าจะเหลือแค่ฟันและเล็บแล้วก็ตามยังจะสู่ต่อไปเพื่อให้ใด้สิ่งที่ต้องการหรือเพื่อรักษาสิ่งใดสิ่งหนึ่งไว้ ตัวอย่าง He’ll fight tooth and nail to win the finals. อธิบายหรือแปลว่า เขาจะสู่ด้วยฟันและเล็บเพื่อที่จะชนะดชิงชนะเลิศ -ซึ่งคือเขาจะสู่ไม่ถ่อย   The Trump administration is actually fighting tooth and nail to block the grand jury materials from ..

Read more

article of faith   คำวลี คำนาม   an article of faith หมายความว่า ความเชื่อฝั่งใจ หรือ ความเชื่อที่ฝั่งใจ  ซึ่งคือสิ่งที่ใครคนหนึ่งมีความรู้สึกเชื่ออย่างแรงกล้าจนสิ่งนั้นมีผลต่อวิธีการคิดหรือพฤติกรรมของคนผู้นั้น ตัวอย่าง  It is an article of faith among political analysts that House Speaker Nancy Pelosi is a master strategist, and indeed her career is studded with significant accomplishments. อธิบายหรือแปลว่า มันเป็นความเชื่อฝั่งใจในหมู่นักวิเคราะห์ทางการเมืองว่าประธานสภาผู้แทนราษฎร(สหรัฐฯ) แนนซี่ เพโลซี่เป็นนักยุทธศาสตร์ที่เชี่ยวชาญและแน่นอนว่าอาชีพของเธอนั้นมีความสำเร็จอย่างมากหมาย   It is an article of faith ..

Read more