Category : G

gust   คำนาม พหูพจน์ gusts (กัส-ส-ท)   gust หมายความว่า 1 a gust หรือ a wind gust หรือ a gust of wind หมายความว่า ลมกระโชก ซึ่งคือลมที่อยู่ ๆ ก็พัดแรงขึ้นในช่วงเวลาหนึ่งแล้วก็หายไปจะไม่ได้พัดอยู่สม่ำเสมอ โดยทั่วไปช่วงเวลาของ a gust จะน้อกกว่า 20 วินาที่ ตัวอย่าง An hour later violent gusts started blowing down from the desert, and the wind and rip currents conspired to carry him out ..

Read more

gig worker   คำนาม พหูพจน์ gig workers   gig worker หมายความว่า คนงานอิสระ หรือในรูปพหูพจน์ แรงงานอิสระ ซึ่งคือผู้ที่ทำงานในส่วนของเศรษฐกิจภาคงานอิสระ (gig economy) โดยที่จะรับจ้างทำงานเป็นงาน ๆ ไป ไม่ใช้เป็นพนังงานประจำของบริษัทหนึ่งหรืออาจเป็นผู้รับเหมาในสัญญาระยะสั้น โดยจะได้รับค่าจ้างในแต่ละงาน โดยผู้นั้นอาจทำงานรับจ้างนั้นอยู่เป็นประจำหรือถาวรแต่ไม่ได้เป็นลูกจ้างของใครดังนั้นจะไม่ได้รับเงินเดือนหรือสวัสดิการใด ๆ เช่น คนทำงานขับรถให้กับ บริษัท Grab หรือ Uber ถือเป็น gig workers จะไม่มีเงินเดือนหรือสวัสดิการใด ๆ ได้รับค่าจ้างตามงานแต่ละครั้งที่เสร็จสิ้นลงตามสัญญา บริษัทผู้ใช้ gig workers  ก็มีค่าใช้จ่ายน้อยลง แต่ถูกมองว่าเป็นการเอาเปรียบเพราะทำให้ผู้ทำงานไม่มีความมั่นคงในอาชีพงานของตน ดู gig   ตัวอย่าง That federal aid, along with two jobless aid programs that ..

Read more

gig economy   คำนาม พหูพจน์ gig economies   gig economy หมายความว่า เศรษฐกิจภาคงานอิสระ ซึ่งคือภาคเศรษฐกิจในส่วนที่การบริการต่าง ๆ ส่งมอบหรือกระทำโดยผู้ทำงานอาชีพหรือผู้รับเหมาในสัญญาระยะสั้น ซึ่งผู้ทำงานนั้นอาจทำงานแบบนั้นถาวรในระยะยาวแต่เป็นการได้ผลตอบแทนงานต่องาน ตัวอย่างเช่น บริษัท Grab หรือ Uber ถือเป็นบริษัทในส่วนของ gig economy เพราะบริษัทให้การบริการด้วยผู้ทำงานอาชีพอิสระงานต่องาน โดยบริษัทไม่ต้องจ่ายเงินเดือนและสวัสดิการใด ๆ ให้กับผู้ทำงาน เมื่อเสร็จสินงานหนึ่งก็ได้ค่าจ้างสำหรับงานนั้น ทำให้บริษัทมีค่าใช้จ่ายน้อยลง แต่ถูกมองว่าเป็นการเอาเปรียบเพราะทำให้ผู้ทำงานไม่มีความมั่นคงในอาชีพงานของตน ดู gig   ตัวอย่าง It was another court victory for unions fighting for better pay and benefits for those employed in the gig economy ..

Read more

gig

gig   คำนาม พหูพจน์ gigs (กิก-g)   gig หมายความว่า 1 (คำไม่เป็นทางการ) gig หมายความว่า งาน โดยเฉพาะงานที่อาจทำอยู่ชั่วคราวหรืองานที่อาจยังไม่แน่ใจว่าจะเป็นงานในอานาคต ตัวอย่าง I’m in between gigs right now because of the relocating.   Since I got this office gig, John’s been bugging me about keeping up my average.   2 (คำไม่เป็นทางการ) gig หมายความว่า การแสดง(ดนตรี)  โดยเฉพาะของวงดนตรี ตัวอย่าง His band will be doing ..

Read more

guttural   คำคุณศัพท์ (′กัต-ดะ-เริล-ล)   guttural หมายความว่า ออกมาจากลำคอ หรือสั้น ๆ จากลำคอ โดยเฉพาะพูดถึงเสียงที่ผลิตออกมาจากลำคอดังนั้นจะมีเสียงโทนต่ำ ตัวอย่าง His voice was deep and guttural.   It was a guttural noise, an animalistic noise.   A group of boys stood in a ring outside, smashing the apples from their lunches against their foreheads and egging each other on with guttural roars. ..

Read more

growl   คำกริยา growls; growled; growled; growling (กราว-ล)   growl หมายความว่า 1 เมื่อใช้กับสัตว์โดยเฉพาะหมา growl หมายความว่า ส่งเสียงขู่ ซึ่ง growl ไม่ใช้ส่งเสียงที่ดัง ดังนั้นจะไม่ใช้คำรามหรือเห่า แต่จะส่งเสียงโทนต่ำ ๆ สั่น ๆ จากลำคอ โดยที่เรามักได้ยินเวลาหมาส่งเสียงขู่ ดู snarl growl at (someone/something) ตัวอย่าง The dog growled at me.   2  เมื่อใช้กับคน growl หมายความว่า ขู่พึมพำ ซึ่งคือพูดด้วยน้ำเสียงโทนต่ำแบบขู่ growl ไม่ใช้ตะคอกหรือไม่ได้พูดด้วยเสียงดัง growl at (someone) ตัวอย่าง “If you don’t come to ..

Read more

in/into high gear   คำวลี คำสำนวน   in/into high gear มีความหมายตามตัวอักษรว่า ในเกียร์สูง หรือ ภาษาไทยอาจเรียกว่า เข้าเกียร์สูง ในการขับรถเมื่อเข้าเกียร์สูงก็เพื่อทำให้รถวิ่งเร็วเต็มกำลัง แต่ในภาษาอังกฤษแล้วยังใช้เป็นคำสำนวนเชิงอุปมาอุปไมยที่ให้ความหมายประมาณว่า ทำงานอย่างหนัก หรือ ดำเนินไปอย่างเข้มข้น และอาจใช้ในรูป shift/kick into high gear หมายความว่าตามตัวอักษรว่า เปลี่ยนเข้าสู่เกียร์สูง หรือความหมายเชิงคำสำนวนว่า เริ่มทำงานอย่างหนัก หรือ เริ่มดำเนินไปอย่างเข้มข้น ตัวอย่าง I was working like a robot in high gear.   With more calculating added to existing workload, the computers remained in high gear. ..

Read more

pigsty   คำนาม พหูพจน์ pigsties (′พิก-g-ส-ตาย)   pigsty หมายความว่า 1 pigsty หมายความว่า คอกหมู หรือ เล้าหมู ซึ่งคือที่ล้อมขังหมูหรือคอก (pen) สำหรับเลี้ยงหมู     ตัวอย่าง An old pigsty is an excellent place for a brood of young ducks.    2 (ความหมายอุปมาอุปไมย) pigsty หมายความว่า คอกหมู หรือ เล้าหมู ซึ่งคือสถานที่ที่สกปรกมากอุปมาอุปไมยเหมือนคอกหมู ตัวอย่าง The place looked like a pigsty last time last time I was ..

Read more

grove   คำนาม หพูพจน์ groves (โกร-v)   grove หมายความว่า 1 a grove หรือ a grove of trees หมายความว่า หย่อมของของต้นไม้ หรือ ป่าเล็ก ๆ ซึ่งคือหย่อมของของต้นไม้หรือกลุ่มของต้นไม้ในบริเวณที่เป็นที่โล่ง ใต้ต้นไม้เหล่านั้นจะไม่มีหญ้ารก ในภาษาไทยใกล้เคียงคือ ป่าละเมาะ แต่อาจไม่ตรงที่เดียวเพราะส่วนมากป่าละเมาะจะพูดถึงพุ่มไม้เล็ก ๆ เป็นหย่อม ๆ ในพื้นที่โล่ง grove เป็นหย่อมของต้นไม้ขนาดเล็กก็ได้หรือใหญ่ก็ได้ ตัวอย่าง Reyna’s tent sat in a grove of trees about thirty yards back from the road.     2 นอกจากนั้น grove ยังให้ความหมายว่า ..

Read more

gully   คำนาม พหูพจน์ gullies หรือที่นิยมน้อยกว่าอาจเขียน gulley; gulleys (′กัล-ลี่)   gully หมายความว่า ร่องธาร หรือ ร่องน้ำร่องน้ำเซาะ ซึ่งคือร่องที่เกิดจากน้ำเซาะทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่และที่ยังมีน้ำไหลอยู่หรือไม่มีแล้ว   ตัวอย่าง Walking along the new gully, he spotted several huge bones projecting from its sides.   In those gullies on the eastern and western sides, the warriors were hiding.       gully   คำกริยา gullies; gullied; gullied; ..

Read more