Category : G

go on   คำวลี คำกริยา goes; went; going; gone   go on หมายความว่า 1  ดำเนินต่อไป หรือ ดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง ตัวอย่าง Life goes on. แปลว่า ชีวิตจะดำเนินต่อไป   We can’t go on like this for much longer. อธิบายหรือแปลว่า เราไม่สามารถดำเนินต่อไปในลักษณะนี้ได้นานกว่านี้มากนัก   Please go on with what you’re doing. อธิบายหรือแปลว่า กรุณาดำเนินต่อไปกับสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่   The traffic noise goes on 24 hours a day. ..

Read more

gremlin   คำนาม พหูพจน์ gremlins (′เกรม-ลิน)   gremlin หมายความว่า เกรมลิน หรือ ผีเกรมลิน  ตามความเชื่อของชาวบ้าน gremlin คือ ผีหรือวิญญาณร้ายที่เป็น ตัวการ ก่อให้เกิดปัญหากับเครื่องจักรหรือยานยนต์หรือระบบอิเล็กโทรนิคต่าง ๆ โดยเฉพาะเกิดปัญหากับเครื่องบิน คำว่า gremlin พบบันทึกเขียนครั้งแรกในการพิมพ์ในปี 1929 ซึ่งมาจากคำสแลงของกองทัพอากาศประเทศสหราชอาณาจักร และได้รับความนิยมในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง เมื่อเกิดปัญหาอะไรขึ้นกับเครื่องบินทหารก็จะโทษ gremlins ว่าเป็นตัวการ ตัวอย่าง During the World Wars, fighter pilots adopted the fanciful notion that gremlins were responsible for mechanical failures on their planes. อธิบายหรือแปลว่า ในช่วงสงครามโลก นักบินเครื่องบินขับไล่ได้ใช้แนวคิดที่เพ้อฝันว่าผีเกรมลินเป็นตัวการรับผิดชอบกับการเสียของเครื่องยนต์ในเครื่องบินของพวกเขา   But ..

Read more

great white shark   คำนาม พหูพจน์ great white sharks หรืออาจรู้จักกันในชื่อ great white; great whites   great white shark คือ ฉลามขาว หรือหลายคนเรียกว่า ปลาฉลามขาว ซึ่งคือฉลามขนาดใหญ่ที่ดุดันอาศัยอยู่ในทะเลที่อุ่นมีหลังสีน้ำตาลหรือสีเทา ท้องสีขาว และฟันรูปสามเหลี่ยมที่แหลมคมขนาดใหญ่ ฉลามขาวตัวเมียจะมีขนาดใหญ่กว่าตัวผู้ และจากการศึกษาวิจัยในปี 2014 พบว่าอายุขัยของฉลามขาวจะอยู่ประมาณ 70 ปี ฉลามขาวยักษ์จะอาศัยอยู่ในทะเลชายฝั่งบริเวณที่มีอุณหภูมิน้ำระหว่าง 12 และ 24 ° C   ตัวอย่าง A great white shark stunned a whale-watching group off the coast of Massachusetts on Sunday when ..

Read more

give someone the cold shoulder   คำสำนวน gives/gave/given/giving (someone) the cold shoulder   give (someone) the cold shoulder หมายความว่า เย็นชากับ(ใครบางคน) หรือ เมินเฉยกับ(ใครบางคน) ซึ่งคือไม่สนใจใยดีอย่างตั้งใจ โดยเฉพาะใครคนนั้นได้ทำให้เจ็บใจ สำนวนนี้มีต้นกำเนิดในต้นทศวรรษที่ 1800 ที่ว่ากันว่าแขกที่เจ้าบ้านยินดีต้อนจะได้รับอาหารร้อน ๆ แต่แขกคนที่เจ้าบ้านไม่ยินดีตอนรับจะได้รับอาหารเย็นที่ทำจากไหล่แกะ หรือของเนื้อสัตว์อะไรก็ทำเป็นอาหาร ดังนั้น the cold shoulder (ไหล่เย็นนั้น) ก็คืออาหารเย็นที่ทำจากไหล่แกะ ตัวอย่าง After I got the promotion, some of my coworkers started giving me the cold shoulder. อธิบายหรือแปลว่า หลังจากที่ฉันได้รับการเลื่อนตำแหน่ง เพื่อนร่วมงานของฉันบางคนเริ่มเย็นชากับฉัน ..

Read more

grooved   คำคุณศัพท์ (กรูฟ-v-ด)   grooved หมายความว่า 1 เป็นร่อง หรือ มีร่อง ตัวอย่าง  Hummingbirds also use grooved tongues to feed on nectar. อธิบายหรือแปลว่า นกฮัมมิงเบิร์ดใช้ลิ้นที่เป็นร่องเพื่อกินน้ำหวาน   The trays are also grooved, so juices won’t easily spill over. อธิบายหรือแปลว่า ถาดยังมีร่องด้วย ดังนั้นน้ำผลไม้จะไม่กระเด็นไปทั่วได้ง่าย   2 ในกีฬาเบสบอล grooved หมายความว่า ตรง(กึ่งกลางแผ่น strike ) ตัวอย่าง  Murphy launched another grooved fastball. อธิบายหรือแปลว่า เมอร์ฟีขว้างลูกเร็วตรงอีกครั้ง   ..

Read more

groove   คำนาม พหูพจน์ grooves (กรูฟ-v)   groove หมายความว่า 1  ร่อง ซึ่งคือรอยลึกแคบ ๆ ลึกเข้าไปจากผิวโดยเฉพาะของของวัสดุแข็ง   ตัวอย่าง The door can slide along a groove. แปลว่า ประตูสามารถเลื่อนไปตามร่องได้   If you look closely at the towering ponderosa pines, you’ll see grooves carved into many of their trunks from previous lightning strikes. อธิบายหรือแปลว่า หากคุณมองใกล้ ๆ ต้นสนพอนเดโรสาที่สูงตระหง่าน คุณก็จะเห็นร่องถูกตัดเข้าไปในลำต้นจำนวนมากของพวกมัน(ต้นสนเหล่านั้น)จากการถูกฟ้าผ่าครั้งก่อน   2  ..

Read more

go separate ways   คำวลี goes/went/gone/going separate ways   go separate ways หมายความว่า 1  (คำสำนวน) go separate (their/our) ways มีความหมายตามตัวอักษรทำนองว่า แยกกันไปคนละทาง ซึ่งมีความหมายว่า แยกทางกัน หรือ เลิกกัน ซึ่งคือเลิกความสัมพันธ์กัน ตัวอย่าง After 30 years of marriage, my mom and dad decided to go their separate ways. อธิบายหรือแปลว่า หลังจาก 30 ปีของการแต่งงาน แม่และพ่อของฉันได้ตัดสินใจแยกทางกัน   2 (ความหมายตามตัวอักษร) go separate (their/our) ways หมายความว่า ..

Read more

gulp   คำกริยา gulps; gulped; gulped; gulping (กัล-พ)   gulp หมายความว่า 1 gulp (something) หมายความว่า กลืน(บางสิ่งบางอย่าง อาหาร เครื่องดื่ม)อึกใหญ่ หรือ เขมือบ(บางสิ่งบางอย่าง) โดยเฉพาะมีเสียงออกมาดังอึก ๆ และอาจใช้ในรูป gulp down (something) หมายความว่า กลืน(บางสิ่งบางอย่าง อาหาร เครื่องดื่ม)ลงอึกใหญ่   ตัวอย่าง  Mom told me not to gulp my food. อธิบายหรือแปลว่า แม่บอกฉันว่าอย่ากลืนอาหารของฉันอึกใหญ่ -โดยเฉพาะอย่ากลืนเสียงดัง   I gulp down some coffee, sit back on my bench. อธิบายหรือแปลว่า ..

Read more

go to rack and ruin   คำสำนวน goes/went/gone/going rack and ruin หรือ go/went/gone/going wrack and ruin   go to rack and ruin หรือ go to wrack and ruin หมายความว่า  ค่อย ๆ ทรุดโทรมลง หรือ ค่อย ๆ เสื่อมสภาพลง ตัวอย่าง They have let the house go to rack and ruin. อธิบายหรือแปลได้ว่า พวกเขาได้ปล่อยให้บ้านค่อย ๆ ทรุดโทรมลง   The government is ..

Read more

it’s all Greek to me   คำสำนวน คำพูด หรืออาจใช้ it’s Greek to me   it’s all Greek to me หรือสั้นว่า it’s Greek to me เป็นคำพูดที่มีความหมายตามตัวอักษรว่า (มัน)ทั้งหมดคือภาษากรีกสำหรับฉัน หรือ (มัน)คือภาษากรีกสำหรับฉัน  ซึ่งเป็นคำพูดที่บอกใครคนหนึ่งว่า ฉันไม่เข้าใจสิ่งนั้นเลยแม้แต่น้อย หรือ มันเป็นสิ่งที่ฉันไม่เข้าใจเลยแม้แต่น้อย เสมือนว่าสิ่งนั้นเขียนหรือพูดด้วยภาษากรีก หรืออาจใช้ในรูป (be) all Greek to me หมายความว่า เป็นสิ่งที่ฉันไม่เข้าใจเลยแม้แต่น้อย เปรียบเสมือนว่าสิ่งนั้นเขียนหรือพูดด้วยภาษากรีก คำสำนวน it’s all Greek to me มาจากบทละครของเช็คสเปียร์  (William Shakespeare) เรื่อง จูเลียส ซีซาร์ (Julius ..

Read more