Category : H

hysterics   คำนาม คำพหูพจน์ของคำว่า hysteric (ฮิส-′แต-ริก-ลี่)   hysterics หมายความว่า หมายความว่า 1  ปฏิกิริยาบ้าครั่ง หรือ ภาวะบ้าครั่ง หรือสำนวนไทย ปฏิกิริยาตีโพยตีพาย หรือ อาการตีโพยตีพาย ซึ่งคือปฏิกิริยาที่แสดงออกทางอารมณ์เช่น แสดงออกถึความกังวล ควากลัว ความตื่นเต้น มากเกิน และส่วนใหญ่จะใช้ในรูป (be) in hysterics หมายความว่า กำลังมีปฏิกิริยาบ้าครั่ง หรือ ในอาการบ้าครั่ง หรือสำนวนไทย กำลังมีปฏิกิริยาตีโพยตีพาย หรือสั้นว่า กำลังตีโพยตีพาย หรือ ในอาการตีโพยตีพาย ซึ่งคือในลักษณะที่ตีโพยตีพายเพราะกลัวหรือกังวลหรือโกรธมาก ๆ (ส่วนมากประเทศอังกฤษ) have hysterics หมายความว่า มีความกังวลมาก ๆ หรือ มีความกลัวมาก ๆ หรือ มีอาการตีโพยตีพาย   ตัวอย่าง She called us ..

Read more

hysterical   คำคุณศัพท์ (ฮิส-′แต-ริ-เคิล-ล)   hysterical หมายความว่า 1   บ้าคลั่ง หรือ คลุ้มคลั่ง หรือสำนวนไทย ตีโพยตีพาย ซึ่งในกรณีคือไม่สามารถควบคุมอารมณ์ตัวเองได้มีความกลัว ความวิตกกังวล ความตื่นเต้น เป็นต้น เสมือนว่าบ้าคลั่ง ดังนั้นอาจให้ความหมายว่า  กลัวแบบตีโพยตีพาย หรือ วิตกกังวลแบบตีโพยตีพาย หรือ ตื่นเต้นแบบตีโพยตีพาย เช่น hysterical fans แปลว่า แฟน ๆ ที่ตื่นเต้นบ้าคลั่ง ตัวอย่าง She became hysterical and began screaming. อธิบายหรือแปลว่า เธอเริ่มที่จะตีโพยตีพายและได้เริ่มกรีดร้อง   Hysterical parents were calling the school for details of the accident. อธิบายหรือแปลว่า ผู้ปกครองที่ตีโพยตีพายกำลังโทรหาโรงเรียนเพื่อขอรายละเอียดของอุบัติเหตุ(นี้)   ..

Read more

hysteria   คำนาม (ฮีส-′แต-เรีย)   hysteria หมายความว่า 1  (อุปมาอุปไมยเหมือนโรคฮิสทีเรีย) hysteria หมายความว่า ความบ้าคลั่ง หรือ ความคลุ้มคลั่ง หรือ การตีโพยตีพาย ซึ่งในกรณีคือภาวะที่ใครคนหนึ่งไม่สามารถควบคุมอารมณ์ตัวเองไว้ได้เนื่องจากมีความกลัวมาก ความวิตกกังวล หรือความตื่นเต้นมาก เสมือนว่าบ้าคลั่ง หรืออุปมาอุปไมยเหมือนโรคฮิสทีเรีย ดังนั้นอาจให้ความรู้สึกของความหมายว่า ความกลัวแบบตีโพยตีพาย หรือ ความวิตกกังวลแบบตีโพยตีพาย หรือ ความตื่นเต้นอย่างบ้าคลั่ง ตัวอย่าง During the 1950s, the U.S. was gripped by anti-Communist hysteria. อธิบายหรือแปลว่า ในช่วงปี 1950 สหรัฐฯได้รับความสนใจมากจากการตีโพยตีพายของต่อต้านคอมมิวนิสต์   The plague had caused mass hysteria in the village. อธิบายหรือแปลว่า โรคระบาดทำให้เกิดความวิตกกังวลแบบตีโพยตีพายอย่างกว้างขวางในหมู่บ้าน   ..

Read more

hysterically   คำวิเศษณ์ (ฮิส-′แต-ริก-ลี่)   hysterically หมายความว่า 1   อย่างบ้าคลั่ง หรือ อย่างคลุ้มคลั่ง หรือสำนวนไทย อย่างตีโพยตีพาย ซึ่งในกรณีคืออย่างที่ไม่สามารถควบคุมอารมณ์ตัวเองได้เสมือนว่าบ้าคลั่ง ตัวอย่าง She started screaming hysterically, wailing like a baby. อธิบายหรือแปลว่า เธอเริ่มกรีดร้องอย่างตีโพยตีพาย ร้องไห้ครวญครางเหมือนเด็กทารก   He spoke quite coolly, almost callously, and he left her cowering on the sofa and weeping hysterically. อธิบายหรือแปลว่า เขาพูดค่อนข้างอย่างเยือกเย็น เกือบจะอย่างใจดำ และเขาได้ปล่อยเธอให้ขดตัวอยู่บนโซฟาและร้องไห้อย่างบ้าคลั่ง   2  คำไม่เป็นทางการ  hysterically ยังใช้หมายความว่า มาก ๆ ..

Read more

hydrocephalus   คำนาม คำทางการแพทย์ (ไฮ-โดร-′เซฟ-ฟะ-ลัส-ส)   hydrocephalus หมายความว่า ภาวะโพรงสมองคั่งน้ำ ซึ่งคือภาวะที่มีน้ำสมองไขสันหลังสะสมอยู่ในโพรงของสมองมากจนสร้างแรงกดดันต่อกะโหลกศีรษะ  และหากเกิดขึ้นในเด็กเล็กที่กะโหลกศีรษะยังพัฒนาไม่สมบูรณ์ก็จะส่งผลทำให้ศีรษะขยายพองโตขึ้น และอาจทำให้สมองเสียหาย น้ำสมองไขสันหลัง (cerebrospinal fluid หรือ CSF) โดยปกติแล้วจะผลิตขึ้นภายในโพรงของสมอง (ventricles) และในคอรอยด์เพลกซัสซีสต์ (choroid plexus) hydrocephalus เกิดขึ้นเมื่อมีความไม่สมดุลกันระหว่างจำนวนของน้ำสมองไขสันหลังที่ผลิตออกมาและอัตราการดูดซึมออกเข้าสู่กระแสเดือด ซึ่งจะส่งผลทำให้มีน้ำสะสมอยู่ในโพรงสมอง และดังนั้นจะสร้างแรงกดดันภายในกะโหลกศีรษะเพิ่มขึ้น สาเหตุหนึ่งอาจเกิดจากการอุดตันของการไหลเวียนของน้ำสมองจากซีสต์ (cyst)     ตัวอย่าง Hydrocephalus affects a wide range of people, from infants and older children to young, middle-aged and older adults.อธิบายหรือแปลว่า ภาวะโพรงสมองคั่งน้ำจะส่งผลกระทบต่อผู้คนในวงกว้าง ตั้งแต่ทารกและเด็กที่โตกว่าจนถึงเด็กเล็ก ผู้ใหญ่วัยกลางคนและสูงอายุ &nb..

Read more

herpetologist   คำนาม พหูพจน์ herpetologists (เฮอ-ร-พะ-′ทอล-ละ-จีส-ส-ท)   herpetologist หมายความว่า ผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาสัตว์เลื้อยคลานและสัตว์สะเทินสะเทินบก ซึ่งคือบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านวิทยาสัตว์เลื้อยคลานและสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ (herpetology)   ตัวอย่าง  The young turtles were raised by a herpetologist over the winter. อธิบายหรือแปลว่า ลูเต่าได้รับการเลี้ยงดูโดยผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาสัตว์เลื้อยคลานและสัตว์สะเทินสะเทินบกผ่านพ้นฤดูหนาว &nb..

Read more

honesty is the best policy   คำสุภาษิต คำสำนวน   honesty is the best policy หมายความว่า ความซื่อสัตย์คือวิถีทางที่ดีที่สุด ซึ่งคือการบอกความจริงจะดีกว่าการโกหกแม้ว่าจะยากที่จะทำ   ตัวอย่าง He realized honesty is the best policy and told his parents what really happened to their car. อธิบายหรือแปลว่า เขาตระหนักว่าความซื่อสัตย์คือวิถีทางที่ดีที่สุดและบอกกับพ่อแม่ของเขาว่าเกิดอะไรขึ้นกับรถของพวกเขาจริง ๆ &nb..

Read more

hither and thither   คำสำนวน ส่วนมากวรรณกรรมเก่า   hither and thither หมายความว่า ไปที่ที่นี่ที่นั่น หรือ ไปทุกทิศทุกทาง ตัวอย่าง People ran hither and thither, begging for mercy. อธิบายหรือแปลว่า ผู้คนวิ่งไปทุกทิศทุกทางเพื่อขอความเมตตา   The familiar country, evocative of a great part of my childhood, carried my thoughts hither and thither. อธิบายหรือแปลว่า ประเทศที่คุ้นเคย ซึ่งปลุกรำลึกความทรงจำของช่วงเวลาส่วนใหญ่ในวัยเด็กของฉัน นำพาความคิดของฉันไปที่นี่ที่นั่น &nb..

Read more

homey   คำคุณศัพท์ ส่วนมากใช้ในอเมริกา homier (กว่า); homiest (ที่สุด) (โอม-มี่)   homey หมายความว่า 1  เมื่อพูดถึงสถานที่หรือบรรยากาศ homey หมายความว่า สบายเหมือนบ้าน หรือ น่าอยู่เหมือนบ้าน ซึ่งคือให้ความรู้สึกเหมือนบ้านที่อบอุ่นและสบาย ประเทศอังกฤษอาจนิยมใช้ homely ตัวอย่าง He prefers a homey office. อธิบายหรือแปลว่า เขาชอบสำนักงานที่สบายเหมือนบ้าน   The restaurant has a relaxed homey atmosphere. อธิบายหรือแปลว่า ร้านอาหารมีบรรยากาศที่น่าอยู่เหมือนบ้านสบาย ๆ   2  ให้ความรู้สึกของการอยู่บ้าน ตัวอย่าง Gooey butter cake is a lovely, homey, American dessert. อธิบายหรือแปลว่า ..

Read more

hospitalization   คำนาม ประเทศอังกฤษนิยมเขียน hospitalisation (ฮอส-พิ-ทะ-ลาย-′เซ-ชั่น)   hospitalization หมายความว่า 1  การเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ในความหมายนี้ hospitalization เป็นคำนามนับไม่ได้ ตัวอย่าง The higher level of immunity is contributing to lower numbers of patients needing hospitalization. อธิบายหรือแปลว่า ระดับที่สูงกว่าของภูมิคุ้มกันมีส่วนทำให้จำนวนผู้ป่วยที่ต้องการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลลดลง   The data shows that the rate of hospitalization was nearly four times greater in rural areas than in urban ones. อธิบายหรือแปลว่า ข้อมูล(นี้)แสดงให้เห็นว่าอัตราการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลในชนบทมากว่าในเมืองเกือบสี่เท่า   ..

Read more