Category : H

horse latitudes   คำนาม   horse latitudes หมายความว่า ละติจูดม้า หรือ ฮอร์สละติจูด ซึ่งคือแถบหรือบริเวณในละติจูดระหว่าง 30° องศาเหนือและ 30° องศาใต้ที่เป็นบริเวณที่มีลมฟ้าอากาศค่อนข้างสงบ ในบริเวณ horse latitudes จะเป็นบริเวณที่ลมจะเกิดขึ้นได้สองกรณีคือ พัดแยกขึ้นไปทางขั้วโลก (ซึ่งเรียกว่าลมฝ่ายตะวันตก the westerlies หรือ the prevailing westerlies ) หรือลมจะพัดแยกเข้าเส้นศูนย์สูตร (ซึ่งเรียกว่าลมค้า the trade winds ) การพัดของลมแยกขึ้นหรือเข้าเส้นศุนย์สูตรนี้จะทำให้บริเวณดังกล่าวเกิดความกดอากาศสูง ซึ่งนั้นก็หมายถึง บริเวณดังกล่าวจะสภาพอากาศที่สงบ ไม่มีลมแรง ท้องฟ้าแจ่มใส และฝนตกน้อยหรือไม่มีเลย ที่มาของ horse latitudes อาจไม่เป็นที่รู้แน่ชัด แต่สันนิษฐานว่า เนื่องจากบริเวณแถบนี้เป็นบริเวณที่ไม่มีลมแรงการเดินเรือสมัยก่อนจะต้องพึ่งพาอาศัยลม หากลมสงบจะทำให้การเดินเรือเป็นไปได้อย่าง ช้า ๆ ดังนั้นในบางกรณีเพื่อต้องการเดินทางให้เร็วขึ้นจำเป็นต้องโยนทิ้งม้าซึ่งเป็นสัมภาระที่หนักลงทะเล &nb..

Read more

as old as the hills   คำสำนวน   as old as the hills มีความหมายตามตัวอักษรว่า เก่าแก่เท่า ๆ กับเนินเขา หรือ แก่เท่า ๆ กับเนินเขา ซึ่งเป็นคำสำนวนที่หมายความว่า เก่าแก่มาก ๆ หรือ แก่มาก ๆ ส่วนมากพูดเกินความจริงเพื่อเน้น as old as the hills มีที่มาจากคำในพระคัมภีร์ไบเบิล Art thou the first man that was born? Or wast thou made before the hills? ภาษาอังกฤษปัจจุบัน Ar you the first man ..

Read more

hysteresis   คำนาม  (ฮีส-ตะ-′รี-ซัส-ส)   hysteresis หมายความว่า ฮิสเทอรีซิส ซึ่งคือปรากฎการณ์ของระบบหนึ่งที่ค่าเอาท์พุทหรือผลการตอบสนองไม่ขึ้นอยู่กับค่าอินพุตหรือการกระทำหนึ่งโดยทันที แต่ผลการตอบสนองจะหน่วงช้าออกไปหรือเป็นไปหรือตอบสนองขึ้นอยู่กับประวัติที่เคยเกิดขึ้น hysteresis มีรากความหมายมาจากคำทางฟิสิกส์ในเรื่องแรงแม่เหล็กที่ว่า การเหนี่ยวนำแม่เหล็กบนวัสดุหนึ่งยังคงมีอยู่หลังจากแรงแม่เหล็กที่กระทำกับวัสถุนั้นได้ถูกนำออกไปแล้ว ตัวอย่างเช่น หากเรานำแม่เหล็กไปเหนี่ยวนำกับไขขวงเหล็กที่ไม่ได้เป็นแม่เหล็ก เมื่อนำแม่เหล็กออกจากไขขวงนั้นแล้วไขขวงก็จะยังคงมีแรงเหนี่ยวนำแม่เหล็กอยู่เสมือนว่าไขขวงเป็นแม่เหล็กสักพักก่อนที่จะหมดไป อีกตัวอย่างหนึ่งเช่น เครื่องปรับอากาศตั้งค่าความเย็นไว้ที่ 25 องศาคอมเพรสเซอร์ของเครื่องปรับอากาศจะเริ่มทำงานเมื่ออุณหภูมิห้องขึ้นไปที่ 26 องศาและจะปิดการทำงานลงเมื่ออุณหภูมิตำลงมาที่ 24 องศา  การชะลอปิดเปิดการทำงานที่ของคอมเพรสเซอร์ที่หน่วงออกไปนี้เรียกว่า hysteresis การกระทำก็เพื่อลดการทำงานอย่างหนักของคอมเพรสเซอร์ไม่เช่นนั้น คอมเพรสเซอร์ก็จะต้องปิดเปิดอยู่เกือบตลอดเวลาเมื่ออุณหภูมิสูงหรือต่ำกว่า 25 องศาเพียงเล็กน้อย &nb..

Read more

it’s high time   คำสำนวน คำพูด หรือ It’s about time   it’s high time หมายความว่า (มัน)ถึงเวลาแล้ว หรือ (มัน)ได้เวลาแล้ว ซึ่งคือคำพูดใช้พูดเพื่อเน้นว่ามันผ่านเวลาไปนานแล้วที่สิ่งใดสิ่งหนึ่งควรจะได้รับการทำ ส่วนใหญ่จะใช้ในรูป it’s high time (that) (someone did something)  หมายความว่า (มัน)ถึงเวลาแล้วที่(ใครคนใดคนหนึ่งต้องทำอะไรบางอย่าง) it’s about time  (that) (someone did something) หมายความว่า (มัน)ถึงเวลาแล้วที่(ใครคนใดคนหนึ่งต้องทำอะไรบางอย่าง)   ข้อสังเกต it’s high time หรือ it’s about time จะตามด้วย that หรือไม่ก็ได้ แต่จะต้องตามด้วยประโยคในรูป past tense เพื่อสื่อว่าบางสิ่งบางอย่างควรเกิดขึ้นไปนานแล้วแต่ผ่านไปแล้วดังนั้นต้องเกิดขึ้นเดียวนี้   ..

Read more

in hot pursuit   คำวลี คำสำนวน   in hot pursuit หมายความว่า 1  (be) in hot pursuit of (something/someone) หมายความว่า กำลังไล่ติดตาม(บางสิ่งบางอย่างหรือบางคน)อย่างดุเดือด หรือ กำลังไล่ติดตาม(บางสิ่งบางอย่างหรือบางคน)อย่างตั้งอกตั้งใจ และการไล่ติดตามอาจใช้ในลักษณะอุปมาอุปไมย ตัวอย่าง  At least ten police cars are in hot pursuit of a stolen red pick-up truck. อธิบายหรือแปลว่า รถตำรวจอย่างน้อยสิบคันกำลังไล่ติดตามรถปิคอัพแดงที่ถูกขโมยไปอย่างดุเดือด   This is great news for our city which is in hot pursuit of ..

Read more

hole up   คำวลี คำไม่เป็นทางการ คำกริยา holes up; holed up; holed up; holing up   (be) holed up หรือ holed up ให้ความหมายเหมือนกันว่า ซ่อนตัว หรือ แอบซ่อนตัว ตัวอย่าง  The gunman are still holed up in the town. อธิบายหรือแปลว่า มือปืนยังคงซ่อนตัวอยู่ในเมือง   Old partisans used to hole up here back in the day. อธิบายหรือแปลว่า พลพรรคเก่าเคยแอบซ่อนอยู่ที่นี่ในสมัยก่อน   Thousands of protesters ..

Read more

herring   คำนาม พหูพจน์ herrings (′แฮ-ร-ริ่ง)   herring หมายความว่า แฮร์ริ่ง หรือ ปลาแฮร์ริ่ง ซึ่งคือน้ำเค็มอยู่กันเป็นฝูงใหญ่และถูกจัดอยู่ในวงค์ Clupeidae (คลู-พี-อะ-ดี ภาษาไทย วงศ์ปลาหลังเขียว) herrings ไม่พบในน่านน้ำไทยและจัดอยู่ในวงค์เดียวกับปลาซาดีน (sardines)   ตัวอย่าง More than 90 percent of the Faroe Islands’ exports are fish, including salmon, mackerel, herring and cod. อธิบายหรือแปลว่า มากกว่า 90 เปอร์เซ็นต์ของการส่งออกของหมู่เกาะแฟโรคือปลา รวมถึงปลาแซลมอน ปลาแมคเคอเรล แฮร์ริ่ง และปลาค็อด..

Read more

autotrophic   คำคุณศัพท์ (ออ-ดะ-′ทรอ-ฟิก-ค)   autotrophic หมายความว่า ผลิตสารอาหารเองได้ ซึ่งคือไม่ต้องการสารประกอบอินทรีย์ที่ซับซ้อนที่มีไนโตรเจนและคาร์บอนเป็นองค์ประกอบ แต่ต้องการเพียง inorganic carbon (คาร์บอนไดออกไซด์) เพื่อผลิตสารอาหารเพื่อสร้างพลังงาน ดู autotroph   ตัวอย่าง Certain types of these compounds, such as the carbohydrates and proteins, are necessary to all plants and are elaborated by all species of autotrophic plants. อธิบายหรือแปลว่า สารประกอบบางชนิดเหล่านี้ เช่น คาร์โบไฮเดรตและโปรตีน มีความจำเป็นสำหรับพืชทุกชนิด และจะถูกผลิตโดยพืชที่ผลิตสารอาหารเองได้ทุกสปีชีส์   ดู heterotrophic &nb..

Read more

heterotroph   คำนาม คำทางชีววิทยา พหูพจน์ heterotrophs (′เฮด-ดะ-ระ-โทรฟ-ฟ)   heterotroph หมายความว่า สิ่งมีชีวิตได้พลังงานจากสารอินทรีย์ หรือ สิ่งมีชีวิตที่ไม่สามารถผลิตสารอาหารได้เอง ซึ่งคือสิ่งมีชีวิตที่ไม่สามารถดูดซึมคาร์บอนไดออกไซด์เพื่อผลิตสารอาหารเป็นพลังงานได้เอง แต่จะต้องได้รับสารอาหารจากสารอินทรีย์อื่น ๆ เช่นกินพืชหรือสัตว์เพื่อได้สารอาหารในการผลิตพลังงานเพื่อการเจริญเติบโต  heterotrophs ได้แก่ สัตว์(รวมถึงมนุษย์) เชื้อรา และแบคทีเรียยางชนิด heterotroph มาจาคำว่า hetero-  แปลว่า ผู้อื่น และภาษากรีก trophos แปลว่า ผู้กิน   ตัวอย่าง  Heterotrophs that eat plants to obtain their nutrition are called herbivores, or primary consumers. อธิบายหรือแปลว่า สิ่งมีชีวิตที่ไม่สามารถผลิตสารอาหารได้เองที่กินพืชเพื่อที่จะได้รับสารอาหาร(ของพวกมัน)เรียกว่าสัตว์กินพืชหรือผู้บริโภคหลัก     ดู autotrophs &nb..

Read more

autotroph   คำนาม คำทางชีววิทยา พหูพจน์ autotrophs (′ออ-ดะ-โทรฟ-ฟ)   autotroph หมายความว่า หมายความว่า สิ่งมีชีวิตที่ผลิตสารอาหารได้เอง ซึ่งคือสิ่งมีชีวิตที่สามารถดูดซึมคาร์บอนไดออกไซด์เพื่อผลิตสารอาหารเป็นพลังงานได้เอง พืชเป็นตัวอย่างของ autotrophs ที่ดูดซึมคาร์บอนไดออกไซด์ใช้ในกระบวนการสังเคราะห์แสงเพื่อผลิตพลังงานใช้ในการเจริญเติบโต autotrophs ได้แก่ พืช ตะไคร่น้ำ และแบคทีเรียบางชนิด autotroph มาจาคำว่า auto-  แปลว่า ด้วยตัวเอง และภาษากรีก trophos แปลว่า ผู้กิน   ตัวอย่าง Autotrophs are extremely important because without them, no other forms of life can exist. อธิบายหรือแปลว่า สิ่งมีชีวิตที่ผลิตสารอาหารได้เองมีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะปราศจากพวกมันแล้วรูปแบบของสิ่งมีชีวิตอื่นๆไม่สามารถมีเกิดขึ้นได้     ดู heterotroph &nb..

Read more