Category : H

half board   คำนาม คำทางการท่องเที่ยว ส่วนมากประเทศอังกฤษ   half board หมายความว่า ที่พักแบบรวมอาหารเช้าและอาหารเย็น แต่ไม่รวมอาหารกลางวัน และข้อสังเกตจะไม่รวมเครื่องดื่ม ยกเว้นอาหารเช้าจะรวมนมและน้ำผลไม้ ซึ่งจะต่างกับ full board ที่รวมอาหารทุกมื้อ และ all-inclusive ที่จะรวมค่าที่พักอาหารและเครื่องดื่มทุกมื้อและยังรวมถึงอาหารว่างต่าง ๆ   ตัวอย่าง If you book half board you will receive breakfast and dinner. อธิบายหรือแปลว่า หากคนจองที่พักแบบรวมอาหารเช้าและอาหารเย็น คุณจะได้รับอาหารเช้าและอาหารเย็น &nb..

Read more

get hitched   คำวลี คำกริยา คำไม่เป็นทางการ gets hitched; got hitched; got hitched (หรือgotten hitched); getting hitched   get hitched หมายความว่า แต่งงาน และอาจใช้ในรูป get hitched to/with (someone) หมายความว่า แต่งงานกับ(ใครบางคน) ซึ่งเป็นคำที่ไม่เป็นทางการเชิงสำนวนจากคำว่า hitch ที่แปลว่าผูกมัด ตัวอย่าง She got hitched to her high school sweetheart. อธิบายหรือแปลว่า เธอแต่งงานกับคนรักของเธอจากโรงเรียนมัธยมปลาย   They got hitched on April 17 and managed to keep their wedding ..

Read more

hash browns   คำนาม ส่วนมากในอเมริกา อาหาร (แฮช-บราว-น-ส)   hash browns หมายความว่า แฮชบราวน์ หรือ มันฝรั่งบดปั้นทอด  hash browns เป็นอาหารเช้ายอดนิยมหนึ่งของชาวอเมริกัน hash browns ทำจากมันฝรั่งบดหยาบ ๆ หรือหันเป็นเส้นหรือฝอยผสมกับหอมหันใส่ไข่แล้วนำมาปั้นทอดจนกรอบเป็นสีออกน้ำตาล (brown) การทำโดยเฉพาะการหันส่วนประกอบจะมีอยู่ด้วยกันหลายแบบแล้วแต่ชอบแต่ส่วนผสมก็จะคล้าย ๆ กัน     ตัวอย่าง Our hash browns are made of long shreds of seasoned potatoes, no artificial flavors or colors. อธิบายหรือแปลว่า แฮชบราวน์ของเราทำมาจากมันฝรั่งหั่นฝอยยาว ไม่ใส่รสชาติหรือสีเทียม &nb..

Read more

a/one hell of a   คำสำนวน คำภาษาพูดอาจไม่ค่อยสุภาพ   a hell of a + (something) หรือ one hell of a + (something) เป็นคำที่ให้ความหมายเน้นกับสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่กำลังพูดที่ให้ความหมาย มาก ๆ  ซึ่งอาจจะ เจ๋งมาก ๆ หรือ เก่งมาก ๆ หรือ ดีมาก ๆ หรือ เยอะมาก ๆ ก็แล้วแต่บริบท หากใช้กับคำหรือประโยคที่ให้ความหมายในทางลบก็จะหมายความว่า แย่มาก ๆ หรือ เลวมาก ๆ    ตัวอย่าง He’s a hell of a player. อธิบายหรือแปลว่า เขาเป็นผู้เล่นที่เก่งมาก ๆ   ..

Read more

high-flown   คำคุณศัพท์ (ฮาย-โฟลน)   high-flown หมายความว่า  ดูสูงส่ง ซึ่งดูเหมือนน่าทึ่งหรือน่าประทับใจแต่ แค่ดูเท่านั้น เพราะไม่ค่อยน่าจะเป็นจริงได้และฟังดูเหมือนโออวด  high-flown เป็นคำคุณศัพท์ที่ใช้เมื่อพูดถึง การพูดหรือคำพูดหรือความคิด ตัวอย่าง He thought they were full of high-flown ideals but short on specifics. อธิบายหรือแปลว่า เขาคิดว่าพวกเขาเต็มไปด้วยอุดมการณ์ที่ดูสูงส่ง แต่ขาดในรายละเอียด   All of these high-flown promises will fail to accomplish anything substantial to rein in climate change. อธิบายหรือแปลว่า คำมั่นสัญญาที่ดูสูงส่งทั้งหมดเหล่านี้จะล้มเหลวที่จะบรรลุสิ่งใดก็ตามที่เป็นรูปธรรมที่จะยับยั้งการผันแปรภูมิอากาศ &nb..

Read more

homogenize   คำกริยา homogenizes; homogenized; homogenized; homogenizing; ประเทศอังกฤษนิยท homogenise; homogenises; homogenised; homogenised; homogenising (โฮ-′มอ-จะ-นาย-ซ)   homogenize หมายความว่า 1 homogenize (something) หมายความว่า ทำให้(บางสิ่งบางอย่าง)เป็นหนึ่งเดียวกัน หรือ ทำให้(บางสิ่งบางอย่าง)กลมกลืนกัน ซึ่งคือทำให้สิ่งต่าง ๆ โดยเฉพาะทางความคิด ความเชื่อ วัฒนธรรม ที่อาจแตกต่างกันผสมผสานเข้าด้วยกันได้เป็นอย่างดีไม่แตกแยก ในรูป passive หรือคำคุณศัพท์ (be) homogenized หมายความว่า (ถูกทำให้)เป็นหนึ่งเดียวกัน หรือ (ถูกทำให้)กลมกลืน ตัวอย่าง Those regions were part of a larger stretch of what he called “Neo-Europes,” where settlers ..

Read more

homogenization   คำนาม ประเทศอังกฤษนิยมเขียน homogenisation (โฮ-มอ-จะ-นะ-′เซ-ชั่น)   homogenization หมายความว่า 1  การทำให้เป็นหนึ่งใจเดียวกัน หรือ การทำให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน หรือ การทำให้กลมกลืนกัน  ซึ่งคือกระบวนการทำให้สิ่งต่าง ๆ โดยเฉพาะทางความคิด ความเชื่อ วัฒนธรรม ที่อาจแตกต่างกันผสมผสานเข้าด้วยกันได้เป็นอย่างดีไม่แตกแยก ตัวอย่าง The main mosque was only finished in 2005, reaffirming regional identity after decades of Soviet homogenization. อธิบายหรือแปลว่า มัสยิดหลักเพิ่งสร้างเสร็จในปี 2005 ซึ่งเป็นการยืนยันถึงเอกลักษณ์ประจำภูมิภาคหลังจากการทำให้เป็นหนึ่งใจเดียวกันของสหภาพโซเวียตในหลายทศวรรษ   The world is more connected because of technology these days, but marketing ..

Read more

half-life   คำนาม พหูพจน์ half-lifes (แฮฟ-ไล-ฟ)   half-life หมายความว่า ค่าครึ่งชีวิต หรือ ระยะเวลาครึ่งชีวิต ซึ่งคือระยะเวลาที่ต้องใช้ไปก่อนที่ค่าหรือจำนวนของบางสิ่งบางอย่างบางจะตกลงเหลือครึ่งหนึ่งจากค่าตั้งต้น และส่วนมากพูดถึงระยะเวลาที่สารกัมมันตรังสีจะสูญเสียความเป็นกัมมันตภาพรังสีไปครึ่งหนึ่ง ตัวอย่าง  The average particle half-life at Chernobyl is about 30 years. อธิบายหรือแปลว่า ค่าครึ่งชีวิตเฉลี่ยของอนุภาคที่เชอร์โนบิลคือประมาณ 30 ปี -ซึ่งคือหลังจากประมาณ 30 ปี อนุภาคที่เชอร์โนบิลจะมีความเข้มข้นของกัมมันตภาพรังสีลดลงเหลือครึ่งหนึ่ง   In terms of half-life, the research team found that it takes about 66 minutes for half the virus particles to lose ..

Read more

herd immunity   คำนาม คำทางการแพทย์ (′เฮิร๋ด-อิม-′มิว-นะ-ดี)   herd immunity หมายความว่า ภูมิคุ้มกันหมู่ ซึ่งคือการที่ประชากรส่วนใหญ่มีภูมิคุ้มกันต้านโรคติดเชื้อหนึ่ง สัดสวนของจำนวนประชากรที่มีภูมิคุ้มกันต่อต้านโรคติดเชื้อหนึ่งจะต้องมีมากพอที่จะทำให้การระบาดของโรคหนึ่งไม่สามารถเกิดขึ้นได้ ประชากร 70% ถึง 90% อาจจะต้องมีภูมิคุ้มกันต่อต้านโรคติดเชื้อหนึ่งถึงจะถึงจุดที่เรียกว่า herd immunity การมีภูมิคุ้มกันในหมู่ประชากรส่วนใหญ่เกิดขึ้นได้จากการให้วัคซีนกับประชากรส่วนใหญ่ แต่ก็อาจเกิดจากการที่ประชากรในสัดสวนที่มาพอเคยได้รับการติดเชื้อโรคนั้นมาก่อนจนมีภูมคุ้มกัน   ตัวอย่าง Most doctors and experts agree that allowing Covid-19 to just plow through populations might help reach herd immunity more quickly. อธิบายหรือแปลว่า แพทย์และผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่เห็นพ้องกันว่าการปล่อยให้โรคโควิด 19 ส่งผลกระทบกับประชากรอาจช่วยให้ถึงจุดภูมิคุ้มกันหมู่ได้รวดเร็วขึ้น &nb..

Read more

hand in hand   คำวลี   hand in hand หมายความว่า 1  hand in hand หมายความว่า จับมือกัน โดยเฉพาะความหมายจะให้ความรู้สึกถึงคนสองคนที่มีความรักกัน ตัวอย่าง Jim and Mary walked hand in hand in the park. อธิบายหรือแปลว่า จิมกับแมรี่เดินจับมือกันในสวนสาธารณะ   2  hand in hand ยังหมายความว่า อย่างใกล้ชิด หรือ ด้วยกันอย่างใกล้ชิด ตัวอย่าง  Doctors and nurses work hand in hand to save patients’ lives. อธิบายหรือแปลว่า แพทย์และพยาบาลทำงานด้วยกันอย่างใกล้ชิดเพื่อช่วยชีวิตผู้ป่วย   We ..

Read more