Category : I

ingeniously   คำวิเศษณ์  (อิน-′จี-เนียส-ส-ลี่)   ingeniously หมายความว่า อย่างฉลาดแยบยล ตัวอย่าง The umbrella was ingeniously devised to fold up into your pocket. อธิบายหรือแปลว่า ร่มได้ถูกคิดค้นมาอย่างฉลาดแยบยลที่พับเก็บไว้ในกระเป๋าของคุณ   The researchers also used an ingeniously designed experimental setup. อธิบายหรือแปลว่า นักวิจัยยังใช้รูปแบบของการจัดตั้งการทดลองที่ออกแบบมาอย่างฉลาดแยบยล &nb..

Read more

inventive   คำคุณศัพท์ (อิน-′เวน-ทีฟ-v)   inventive หมายความว่า สร้างสรรค์ ซึ่งคือมีความสามารถในการสร้างหรือออกหรือประดิษฐ์สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ไม่เหมือนใครขึ้นมา ตัวอย่าง  Edison was an inventive genius of the United States. อธิบายหรือแปลว่า เอดิสันเป็นอัจฉริยะที่สร้างสรรค์ของสหรัฐอเมริกา   He spent four of the most productive years of his career at Aston Villa, earning a reputation as an inventive and intelligent forward. อธิบายหรือแปลว่า เขาได้ใช้เวลาสี่ปีที่ให้ผลดีมากที่สุดในอาชีพที่ทีมแอสตันวิลลา ซึ่งได้รับชื่อเสียงในการเป็นกองหน้า(ฟุตบอล)ที่สร้างสรรค์และชาญฉลาด &nb..

Read more

incur   คำกริยา incurs; incurred; incurred; incurring (อิน-′เคอ-ร)   incur หมายความว่า 1  ได้รับ(บางสิ่งบางอย่างที่ไม่ดีมา) หรือ รับ(บางสิ่งบางอย่างที่ไม่ดี)มา ส่วนมากเพราะเป็นผลจากสิ่งที่คน ๆ นั้นได้ทำไปเอง ส่วนมากใช้มากในรูป incur (expenses/losses/debts etc ) หมายความว่า ได้รับ(ค่าใช้จ่าย ผลความเสียหาย หรือ หนี้ เป็นต้น )   ตัวอย่าง  People who smoke incur a great danger to their health. อธิบายหรือแปลว่า ผู้ที่สูบบุหรี่จะได้รับอันตรายอย่างมากต่อสุขภาพของพวกเขา   Not all Seattle transportation projects incur such cost increases. อธิบายหรือแปลว่า ..

Read more

improvisation   คำนาม  (อิม-พรอ-วะ-′เซ-ชั่น)   improvisation หมายความว่า 1  การทำอะไรขึ้นเดียวนั้น หรือ การคิดอะไรขึ้นเดียวนั้น โดยไม่ได้คิดเตรียมการมาก่อน ส่วนมากพูดถึงบทเพลงหรือการเล่นดนตรีหรือการแสดงอื่น ๆ หรือแม้แต่คำพูดปราศรัยหรือสุนทรพจน์ที่ให้ความหมายทำนอง การแต่งขึ้นมาเดียวนั้นสด ๆ ตัวอย่าง Science in such a hostile environment requires both careful planning and creative improvisation. อธิบายหรือแปลว่า วิทยาศาสตร์ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมกับสิ่งมีชีวิตต้องการทั้งการวางแผนอย่างรอบคอบ และการทำอะไรขึ้นเดียวนั้นที่สร้างสรรค์   Most of the passes were crisply delivered on designed plays, others in situations that required improvisation. อธิบายหรือแปลว่า การส่ง(บอล)ส่วนใหญ่จะถูกส่งให้อย่างคมชัดจากการเล่นที่ออกแบบมา (และการส่งบอล)อื่น ๆ ..

Read more

impact   คำนาม พหูพจน์ impacts (อิม-′แพก-ค-ท)   impact หมายความว่า 1  การชน หรือ การกระทบ หรือ การกระแทก หรือพูดถึงอากาศยานจะหมายถึง การตก(กระแทกลงสู่พื้นโลก) ซึ่งการที่วัตถุหนึ่งเข้ามากระทำด้วยแรงกับวัตถุอีกอันหนึ่ง ตัวอย่าง   No one in the cars could have survived such an impact.  อธิบายหรือแปลว่า ไม่มีใครในรถน่าจะรอดชีวิตจากการชนแรงขนาดนี้   The aircraft was traveling at about 155 mph before impact. อธิบายหรือแปลว่า เครื่องบินกำลังเดินทางประมาณ 155 ไมล์ต่อชั่วโมงก่อนการตก   2  ผลกระทบ ซึ่งคือผลที่เกิดขึ้นตามมาจากการกระทำหรือการเกิดขึ้นของสิ่งหนึ่ง ส่วนมากใช้เป็นคำนามเอกพจน์ หรือ คำนามนับไม่ได้ ส่วนมากในรูป ..

Read more

inelasticity   คำนาม (อิน-นะ-′แลส-ทิส-สะ-ที)   inelasticity หมายความว่า ความไม่ยืดหยุ่น ซึ่งคือการที่สิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่ง่ายต่อการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ง่ายที่จะปรับเปลี่ยนตัวเอง inelasticity ปัจจุบันใช้มากในทางเศรษฐศาสตร์ ซึ่ง ความไม่ยืดหยุ่น จะให้อธิบายถึง การที่ราคาของสิ่งหนึ่งไม่ขึ้นอยู่กับอุปสงค์หรืออุปทาน หรืออุปสงค์จะไม่ขึ้นอยู่กับราคา เช่น ปกติแล้วหากมีความต้องการมากราคาจะถูกลง แต่หากราคาไม่ง่ายที่จะเปลี่ยนแปลงตามอุปสงค์หรืออุปทานเราก็จะเรียกว่า inelasticity ตัวอย่าง  Besides inelasticity of demand, there is also possibly even more inelasticity of supply. อธิบายหรือแปลว่า นอกจากความไม่ยืดหยุ่นของอุปสงค์แล้ว ยังอาจเป็นไปได้ที่แม้แต่มีความไม่ยืดหยุ่นของอุปทานที่มากกว่าอีกด้วย   Despite the inelasticity of his mind, he vaguely realised his bridegroom honours. อธิบายหรือแปลว่า ถึงแม้จะมีความไม่ยืดหยุ่นในจิตใจของเขา เขาก็ตระหนักถึงเกียรติของเจ้าบ่าวของเขา &nb..

Read more

inelastic   คำคุณศัพท์ (อิน-นะ-′แลส-ติก-ค)   inelastic หมายความว่า 1 (คำทางเศรษฐศาสตร์) inelastic หมายความว่า ไม่ยืดหยุ่น ซึ่งในกรณีคือพูดถึงราคาของสิ่งหนึ่งที่ไม่ยืดหยุ่นคือไม่เปลี่ยนแปลงตามอุปสงค์หรืออุปทาน หรืออุปสงค์จะไม่เปลี่ยนแปลงตามราคา ตัวอย่าง  The cost of living is higher in the cities and fairly inelastic. อธิบายหรือแปลว่า ค่าครองชีพในเมืองจะสูงกว่าและ(ค่าครองชีพ)ค่อนข้างไม่ยืดหยุ่น – ซึ่งคือค่าครองชีพไม่เปลี่ยนแปลงเลยแม้   Demand for gasoline is what economists call inelastic, or not responsive to changes in price. อธิบายหรือแปลว่า ความต้องการน้ำมันเบนซินเป็นสิ่งที่นักเศรษฐศาสตร์เรียกว่า ไม่ยืดหยุ่น หรือไม่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของราคา   Health care is ..

Read more

incisor   คำนาม พหูพจน์ incisors (อิน-′ซาย-เซอ-ร)   incisor หมายความว่า ฟันหน้า ซึ่งคือฟันที่อยู่ด้านหน้าสี่ซี่ล่างและบน   ตัวอย่าง Both my daughter and my younger brother are missing their lateral incisors. อธิบายหรือแปลว่า ทั้งลูกสาวของฉันและน้องชายของฉันไม่มีฟันหน้าซี่ข้างของพวกเขา &nb..

Read more

inorganic   คำคุณศัพท์ (อิน-ออ-ร-′แก-นิก-ค)   inorganic หมายความว่า 1 (คำทางเคมี) อนินทรีย์ หรือ ไม่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบ ซึ่งคือไม่มีอะตอมของคาร์บอนเป็นองค์ประกอบอยู่ ข้อสังเกตโมเลกุลที่ได้มาจากสิ่งมีชีวิตบนโลกจะมีอะตอมของคาร์บอนเป็นองค์ประกอบทั้งสิ้น แต่สารหรือสสารที่มีอะตอมของคาร์บอนเป็นองค์ประกอบไม่ได้เป็นสารหรือสสารที่ได้มาจากสิ่งมีชีวิตเสมอไป ตัวอย่าง  Hydrochloric and sulfuric acids are called inorganic substances. อธิบายหรือแปลว่า กรดไฮโดรคลอริกและกรดซัลฟูริกจะถูกเรียกว่าสารอนินทรีย์ -ซึ่งคือเป็นสารที่ไม่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบ   2  inorganic หมายความว่า ไม่ใช้สารอินทรีย์ ซึ่งคือไม่ได้มาจากสิ่งมีชีวิต ตัวอย่าง A mix of 30% organic matter to 79% inorganic soil is a good starting point for all California natives and other ..

Read more

indecent assault   คำนาม คำทางกฎหมาย   indecent assault หมายความว่า การล่วงเกินทางเพศ ซึ่งคือการทำร้ายทางเพศใด ๆ แต่ไม่ร่วมถึงกับการข่มขืน ตัวอย่าง Antony Williams has been charged with three counts of indecent assault against the same girl in 1999. อธิบายหรือแปลว่า แอนโทนี วิลเลียมส์ถูกตั้งข้อหาสามกระทงในการล่วงเกินทางเพศต่อผู้หญิงคนเดียวกันในปี 1999 -ซึ่งคือการทำร้ายทางเพศแต่ไม่ได้ข่มขืน   Keith was convicted of five gross indecency and three indecent assault charges at Swindon Crown Court on Tuesday. ..

Read more