Category : J

juxtapose   คำกริยา juxtaposes; juxtaposed; juxtaposed; juxtaposing (′จัก-ส-ทะ-โพส-ซ)   juxtapose (something) หมายความว่า หมายความว่า วาง(บางสิ่งบางอย่างเพื่อให้เห็นความแตกต่างกันอย่างมากกับอีกสิ่งหนึ่ง) ส่วนใหญ่ในรูป juxtapose (something) with (something) หมายความว่า วาง(บางสิ่งบางอย่าง)เทียบกับ(อีกสิ่งหนึ่ง) ซึ่งคือว่าสิ่งสองสิ่งที่แตกต่างกันหรือมากกว่าใกล้ ๆ กันเพื่อเปรียบเทียบกัน   และอาจใช้ในรูป passive หรือคำคุณศัพท์ (be) juxtaposed หมายความว่า ถูกวางเทียบกัน   ตัวอย่าง Her bedroom juxtaposes antiques with modern furniture. อธิบายหรือแปลว่า ห้องนอนของเธอวางโบราณวัตถุเทียบกับเฟอร์นิเจอร์สมัยใหม่   The hotel heiress juxtaposed a topless pic of herself wearing black ..

Read more

jaywalker   คำนาม คำส่วนมากใช้ในประเทศอเมริกา พหูพจน์ jaywalkers (′เจ-วอก-เคอ-ร)   jaywalker หมายความว่า คนเดินข้ามถนนบริเวณที่ไม่ใช้ทางข้าม หรือ คนเดินตามถนนที่ไม่ใช้ทางเท้า หรือโดยทั่วไปคือ คนเดินเพ่นพ่านบนถนน ซึ่งคือคนที่เดินข้ามถนนบริเวณที่ไม่ใช้ทางข้ามหรือทางทางม้าลาย หรือคนที่เดินบนถนนแทนที่จะเดินบนทางเท้าที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุ  jaywalker ถูกบัญญัติขึ้นในแคนซัสซิตี้ประเทศสหรัฐอเมริกาในปี 1906 ซึ่งเป็นคำที่มาจากคำว่า jay ที่เป็นคำภาษาอังกฤษเก่าที่หมายถึง คนไม่รู้เรื่อง และคำว่า walker แปลว่า คนเดิน     ตัวอย่าง We don’t pass a law prohibiting jaywalking to punish jaywalkers. We passed a law to prevent jaywalking to prevent car accidents and pedestrian accidents อธิบายหรือแปลได้ว่า เราไม่ได้ผ่านกฎหมายที่ห้ามการเดินข้ามถนนบริเวณที่ไม่ใช้ทางข้ามเพื่อลงโทษคนเดินข้ามถนนบริเวณที่ไม่ใช้ทางข้าม ..

Read more

(one’s) jam   คำสำนวน my/your/his/her jam   (one’s) jam หมายความว่า 1  เพลงโปรดของ(ใครคนหนึ่ง) ซึ่งคือเพลงที่ใครคนหนึ่งชอบมากเป็นพิเศษ ตัวอย่าง “Waterfalls” is my jam. อธิบายหรือแปลว่า เพลง “วอเดอร์ฟอลส์” คือเพลงโปรดของฉัน   2  สิ่งโปรดปรานของ(ใครคนหนึ่ง) ซึ่งคือสิ่งหนึ่งที่ใครคนหนึ่งชอบมากเป็นพิเศษ ตัวอย่าง Oh, yeah, all the time. Poker’s my jam. อธิบายหรือแปลว่า ใช้เลย มาตลอด โป๊กเกอร์คือสิ่งโปรดปรานของฉัน   Super heroes have been my jam since I started doing art. อธิบายหรือแปลว่า ซูเปอร์ฮีโร่เป็นสิ่งโปรดปรานของฉันตั้งแต่ฉันเริ่มทำงานศิลปะ &nb..

Read more

jovial   คำคุณศัพท์ (′โจ-เวียล-ล)   jovial หมายความว่า เป็นมิตรร่าเริง หรือ เป็นมิตรอารมณ์ดี ซึ่งคือแสดงถึงความเป็นกันเองสนุกสนานและมีอารมณ์ดี ตัวอย่าง  He was in a jovial mood. อธิบายหรือแปลว่า เขาอยู่ในอารมณ์ที่เป็นมิตรร่าเริง ภาษาส่วนมากพูดว่า เขามีอารมณ์ที่เป็นมิตรร่าเริง   His friends described him as a jovial man who was well-respected in the community and connected easily with young people. อธิบายหรือแปลว่า เพื่อนของเขาบรรยายลักษณะเขาว่าเป็นผู้ชายที่เป็นมิตรร่าเริง ผู้ที่ได้รับความนับถือเป็นอย่างดีในชุมชนและเชื่อมสัมพันธ์ง่ายกับคนหนุ่มสาว &nb..

Read more

and all that jazz   คำสำนวน คำภาษาพูด   and all that jazz หมายความว่า สิ่งอื่น ๆ อีกอะไรทำนองนั้น หรือ  สิ่งอื่น ๆ อีกอะไรแบบนั้น หากพูดถึงคนจะหมายความว่า และคนอื่น ๆ อีกอะไรแบบนั้น ตัวอย่าง  If we’re going to throw a party this weekend, we need food and drinks, and all that jazz. อธิบายหรือแปลว่า หากเราจะจัดปาร์ตี้ในสุดสัปดาห์นี้เราต้องการอาหารเครื่องดื่ม สิ่งอื่น ๆ อีกอะไรทำนองนั้น   He told me his name, where ..

Read more

(be) the butt of (something)   คำสำนวน (be) the butt of a joke และ the butt of criticism   (be) the butt of (something) หมายความว่า เป็นเป้าของ(สิ่งใดสิ่งหนึ่ง) เช่น (be) the butt of a joke หมายความว่า เป็นเป้าของการหัวเราะเยอะ (be) the butt of (someone’s) jokes หมายความว่า เป็นเป้าของการหัวเราะเยอะ(จากใครคนหนึ่ง) (be) the butt of criticism หมายความว่า เป็นเป้าของการวิพากษ์วิจารณ์ คำว่า butt ในที่นี้คือ เป้ายิงธนู ซึ่งคือเป้าที่ใช้สำหรับการฝึกซ้อมยิงธนูที่ได้นำมาใช้เป็นคำอุปมาอุปไมย ..

Read more

judgmental   คำคุณศัพท์ ประเทศอังกฤษอาจเขียน judgemental (จัด-จ-′เมน-เทิล-ล)   judgmental ถึงแม้จะมีรากของคำมาจากคำว่า judge หรือ judgment ก็ตาม แต่ judgmental  เป็นคำทางลบที่แสดงถึงการด่วนสรุปไปวิพากษ์วิจารณ์หรือด่าว่าผู้คนก่อนที่จะคิดให้ดีหรือข้อมูลที่แน่ชัด ดังนั้น judgmental จะให้ความรู้สึกของหมายความในภาษาไทยว่า ด่วนวิพากษ์วิจารณ์ หรือแม้แต่ ขี้ด่าว่าคนอื่น ตัวอย่าง  She’s judgmental about everyone except herself. อธิบายหรือแปลว่า เธอเป็นคนที่ด่วนวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับทุกคนยกเว้นตัวเธอเอง   I don’t understand why everybody has to be so judgemental. อธิบายหรือแปลว่า ฉันไม่เข้าใจว่าทำไมทุกคนถึงต้องเป็นคนที่ขี้ด่าว่าคนอื่นมากด้วย   I do not wish to be judgmental about how other ..

Read more

jihad   คำนาม คำทางศานาอิสลาม หรือที่นิยมน้อยกว่า jehad (จิ-′ฮาด-ด)   jihad หมายความว่า ญิฮาด หรือ สงครามศาสนาอิสลาม ซึ่งคือสงครามอันศักดิ์สิทธิ์ของชาวมุสลิมที่ต่อสู้กับศัตรูของศาสนาอิสลาม jihad เป็นภาษาอาหรับที่แปลตามตัวอักษรว่า การต่อสู่ดินรน ซึ่งชาวมุสลิมหลายคนถือว่า jihad เป็นหน้าที่สำคัญสำหรับชาวมุสลิมที่จะเสียสละแม้แต่ชีวิตเพื่อศาสนานของตน ตัวอย่าง  Riyadh expected its fundamentalists to launch jihad abroad and remain obedient at home. อธิบายหรือแปลว่า ริยาด(รัฐบาลซาอุฯ)คาดหวังว่าผู้นับถือมูลฐานนิยมจะเริ่มต้นญิฮาดในต่างประเทศและยังคงเชื่อฟังที่บ้าน   The statement said that the Taliban would continue their “jihad” against foreign occupation. อธิบายหรือแปลว่า ข้อความกล่าวว่า กลุ่มตอลิบานจะยังคงดำเนิน “ญิฮาด” ของพวกเขาต่อไปเพื่อต่อต้านการยึดครองของต่างประเทศ ..

Read more

jaundice   คำนาม คำทางการแพทย์ (จอน-ดัส-ส)   jaundice หมายความว่า ดีซ่าน หรือ โรคดีซ่าน หรือ ภาวะตัวเหลือง ซึ่งคือภาวะที่กระแสเดือดมีระดับของ bilirubin (บิลิรูบิน) มากเกินปกติ เมื่อระดับของ bilirubin มากเกิดปกติก็จะทำให้ผิวและตาขาวกลายเป็นสีเหลือง โดยทั่วไป jaundice มีสาเหตุมาจากความผิดปกติของตับ (liver)​ หรือท่อน้ำดี (bile duct)   ตัวอย่าง Hepatitis A, a contagious liver disease, may cause fatigue, stomach pain and jaundice. อธิบายหรือแปลว่า ไวรัสตับอักเสบเอ ซึ่งเป็นโรคตับที่ติดต่อได้ อาจทำให้อ่อนเพลีย ปวดท้อง และโรคดีซ่าน   ดู bilirubin &nb..

Read more

jejunum   คำนาม คำทางกายวิภาคศาสตร์ พหูพจน์ jejuna  (จิ-′จู-นัม) พหูพจน์อ่าน (จิ-′จู-นะ)   jejunum หมายความว่า ลำไส้เล็กส่วนกลาง ซึ่งคือส่วนลำไส้เล็กที่ต่อมาจากลำไส้เล็กส่วนต้น (duodenum) เนื้อเยื่อของ jejunum ประกอบด้วยเซลล์ เอนเตอโรไซต์ (enterocytes) มีหน้าที่พิเศษในการดูดซึมโมเลกุลสารของอาหารขนาดเล็กซึ่งก่อนหน้านี้ถูกย่อยโดยเอนไซม์ในลำไส้เล็กส่วนต้น (duodenum)   ตัวอย่างประโยค The jejunum and ileum are surrounded above and at the sides by the colon. อธิบายหรือแปลว่า ลำไส้เล็กส่วนกลางและลำไส้เล็กส่วนปลายถูกล้อมรอบด้านบนและด้านข้างโดยลำไส้ใหญ่    ภาพโดย the creative comm..

Read more