Category : J

Jaws of Life   คำนาม เครื่องหมายการค้า คำใช้ในอเมริกา   Jaws of Life หมายความว่า เครื่องมือกู้ภัยไฮดรอลิก ซึ่งคือเครื่องมือระบบไฮดรอลิกหลากหลายชนิดที่ใช้สำหรับ งัด ง้าง และตัดเพื่อกู้ภัยผู้ประสบภัยจากซากรถหรือยานพาหนะหลังจากอุบัติเหตุเพื่อกู้ภัยผู้ที่ติดอยู่ในยานพาหนะนั้น   After being pulled from the vehicle by the Jaws of Life, Woods was taken to a local hospital.   The first time Jaws of Life were used as a rescue tool was in 1963 to free drivers ..

Read more

jerrycan   คำนาม พหูพจน์ jerrycans หรืออาจเขียน jerry can; jerry cans (เจอ-รี-แคน)   jerrycan หมายความว่า  ถังน้ำมันสำรอง หรือ เจอร์รี่แคน ซึ่งคือภาชนะที่มีด้านข้างแบนขนาดใหญ่ต้นกำเนิดทำจากโลหะสำหรับเก็บสำรองหรือสำหรับขนส่งน้ำมันหรือน้ำ jerrycan มีที่มาจากคำว่า jerry ที่เป็นคำสแลงของความหมายว่า ชาวเยอรมัน และ can ที่แปลว่า ถัง เนื่องจากชาวเยอรมันเป็นผู้ใช้และออกแบบ jerrycan    ตัวอย่าง You had to walk three miles with a jerrycan while I waited on the side of the road.  อธิบายหรือแปลว่า คุณต้องเดินไปสามไมล์กับถังน้ำมันสำรองในขณะที่ฉันรออยู่ข้างถนน   &nb..

Read more

jurisdiction   คำนาม เป็นทั้งคำนามนับได้และนับไม่ได้ พหูพจน์ jurisdictions (จู-รัส-′ดิก-ชั่น)   jurisdiction หมายความว่า 1  อำนาจทางกฎหมาย ซึ่งคืออำนาจตามสิทธิอย่างเป็นทางการของศาลหรือหน่วยงานผู้ทีอำนาจหนึ่งในการใช้อำนาจทางกฎหมายเพื่อตัดสินคดีหรือเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ในความหมายนี้ jurisdiction เป็นคำนามนับไม่ได้ เช่น the court’s jurisdiction แปลว่า  อำนาจทางกฎหมายของศาล ซึ่งคืออำนาจของศาลอย่างเป็นทางการที่จะใช้กฎหมายหนึ่งในการตัดสินคดีหนึ่ง และอาจใช้ในรูป jurisdiction in/over (something) หมายความว่า อำนาจทางกฎหมายใน(บางสิ่งบางอย่าง) ตัวอย่าง He claimed the court lacked jurisdiction in this matter. อธิบายหรือแปลว่า เขาอ้างว่าศาล(นี้)ไม่มีอำนาจทางกฎหมายในเรื่องนี้   The court has jurisdiction over most criminal offenses. อธิบายหรือแปลว่า  ศาล(นี้)มีอำนาจทางกฎหมายในการละเมิดทางอาญาส่วนใหญ่   The committee ..

Read more

juxtapose   คำกริยา juxtaposes; juxtaposed; juxtaposed; juxtaposing (′จัก-ส-ทะ-โพส-ซ)   juxtapose (something) หมายความว่า หมายความว่า วาง(บางสิ่งบางอย่างเพื่อให้เห็นความแตกต่างกันอย่างมากกับอีกสิ่งหนึ่ง) ส่วนใหญ่ในรูป juxtapose (something) with (something) หมายความว่า วาง(บางสิ่งบางอย่าง)เทียบกับ(อีกสิ่งหนึ่ง) ซึ่งคือว่าสิ่งสองสิ่งที่แตกต่างกันหรือมากกว่าใกล้ ๆ กันเพื่อเปรียบเทียบกัน   และอาจใช้ในรูป passive หรือคำคุณศัพท์ (be) juxtaposed หมายความว่า ถูกวางเทียบกัน   ตัวอย่าง Her bedroom juxtaposes antiques with modern furniture. อธิบายหรือแปลว่า ห้องนอนของเธอวางโบราณวัตถุเทียบกับเฟอร์นิเจอร์สมัยใหม่   The hotel heiress juxtaposed a topless pic of herself wearing black ..

Read more

jaywalker   คำนาม คำส่วนมากใช้ในประเทศอเมริกา พหูพจน์ jaywalkers (′เจ-วอก-เคอ-ร)   jaywalker หมายความว่า คนเดินข้ามถนนบริเวณที่ไม่ใช้ทางข้าม หรือ คนเดินตามถนนที่ไม่ใช้ทางเท้า หรือโดยทั่วไปคือ คนเดินเพ่นพ่านบนถนน ซึ่งคือคนที่เดินข้ามถนนบริเวณที่ไม่ใช้ทางข้ามหรือทางทางม้าลาย หรือคนที่เดินบนถนนแทนที่จะเดินบนทางเท้าที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุ  jaywalker ถูกบัญญัติขึ้นในแคนซัสซิตี้ประเทศสหรัฐอเมริกาในปี 1906 ซึ่งเป็นคำที่มาจากคำว่า jay ที่เป็นคำภาษาอังกฤษเก่าที่หมายถึง คนไม่รู้เรื่อง และคำว่า walker แปลว่า คนเดิน     ตัวอย่าง We don’t pass a law prohibiting jaywalking to punish jaywalkers. We passed a law to prevent jaywalking to prevent car accidents and pedestrian accidents อธิบายหรือแปลได้ว่า เราไม่ได้ผ่านกฎหมายที่ห้ามการเดินข้ามถนนบริเวณที่ไม่ใช้ทางข้ามเพื่อลงโทษคนเดินข้ามถนนบริเวณที่ไม่ใช้ทางข้าม ..

Read more

(one’s) jam   คำสำนวน my/your/his/her jam   (one’s) jam หมายความว่า 1  เพลงโปรดของ(ใครคนหนึ่ง) ซึ่งคือเพลงที่ใครคนหนึ่งชอบมากเป็นพิเศษ ตัวอย่าง “Waterfalls” is my jam. อธิบายหรือแปลว่า เพลง “วอเดอร์ฟอลส์” คือเพลงโปรดของฉัน   2  สิ่งโปรดปรานของ(ใครคนหนึ่ง) ซึ่งคือสิ่งหนึ่งที่ใครคนหนึ่งชอบมากเป็นพิเศษ ตัวอย่าง Oh, yeah, all the time. Poker’s my jam. อธิบายหรือแปลว่า ใช้เลย มาตลอด โป๊กเกอร์คือสิ่งโปรดปรานของฉัน   Super heroes have been my jam since I started doing art. อธิบายหรือแปลว่า ซูเปอร์ฮีโร่เป็นสิ่งโปรดปรานของฉันตั้งแต่ฉันเริ่มทำงานศิลปะ &nb..

Read more

jovial   คำคุณศัพท์ (′โจ-เวียล-ล)   jovial หมายความว่า เป็นมิตรร่าเริง หรือ เป็นมิตรอารมณ์ดี ซึ่งคือแสดงถึงความเป็นกันเองสนุกสนานและมีอารมณ์ดี ตัวอย่าง  He was in a jovial mood. อธิบายหรือแปลว่า เขาอยู่ในอารมณ์ที่เป็นมิตรร่าเริง ภาษาส่วนมากพูดว่า เขามีอารมณ์ที่เป็นมิตรร่าเริง   His friends described him as a jovial man who was well-respected in the community and connected easily with young people. อธิบายหรือแปลว่า เพื่อนของเขาบรรยายลักษณะเขาว่าเป็นผู้ชายที่เป็นมิตรร่าเริง ผู้ที่ได้รับความนับถือเป็นอย่างดีในชุมชนและเชื่อมสัมพันธ์ง่ายกับคนหนุ่มสาว &nb..

Read more

and all that jazz   คำสำนวน คำภาษาพูด   and all that jazz หมายความว่า สิ่งอื่น ๆ อีกอะไรทำนองนั้น หรือ  สิ่งอื่น ๆ อีกอะไรแบบนั้น หากพูดถึงคนจะหมายความว่า และคนอื่น ๆ อีกอะไรแบบนั้น ตัวอย่าง  If we’re going to throw a party this weekend, we need food and drinks, and all that jazz. อธิบายหรือแปลว่า หากเราจะจัดปาร์ตี้ในสุดสัปดาห์นี้เราต้องการอาหารเครื่องดื่ม สิ่งอื่น ๆ อีกอะไรทำนองนั้น   He told me his name, where ..

Read more

(be) the butt of (something)   คำสำนวน (be) the butt of a joke และ the butt of criticism   (be) the butt of (something) หมายความว่า เป็นเป้าของ(สิ่งใดสิ่งหนึ่ง) เช่น (be) the butt of a joke หมายความว่า เป็นเป้าของการหัวเราะเยอะ (be) the butt of (someone’s) jokes หมายความว่า เป็นเป้าของการหัวเราะเยอะ(จากใครคนหนึ่ง) (be) the butt of criticism หมายความว่า เป็นเป้าของการวิพากษ์วิจารณ์ คำว่า butt ในที่นี้คือ เป้ายิงธนู ซึ่งคือเป้าที่ใช้สำหรับการฝึกซ้อมยิงธนูที่ได้นำมาใช้เป็นคำอุปมาอุปไมย ..

Read more

judgmental   คำคุณศัพท์ ประเทศอังกฤษอาจเขียน judgemental (จัด-จ-′เมน-เทิล-ล)   judgmental ถึงแม้จะมีรากของคำมาจากคำว่า judge หรือ judgment ก็ตาม แต่ judgmental  เป็นคำทางลบที่แสดงถึงการด่วนสรุปไปวิพากษ์วิจารณ์หรือด่าว่าผู้คนก่อนที่จะคิดให้ดีหรือข้อมูลที่แน่ชัด ดังนั้น judgmental จะให้ความรู้สึกของหมายความในภาษาไทยว่า ด่วนวิพากษ์วิจารณ์ หรือแม้แต่ ขี้ด่าว่าคนอื่น ตัวอย่าง  She’s judgmental about everyone except herself. อธิบายหรือแปลว่า เธอเป็นคนที่ด่วนวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับทุกคนยกเว้นตัวเธอเอง   I don’t understand why everybody has to be so judgemental. อธิบายหรือแปลว่า ฉันไม่เข้าใจว่าทำไมทุกคนถึงต้องเป็นคนที่ขี้ด่าว่าคนอื่นมากด้วย   I do not wish to be judgmental about how other ..

Read more