Category : L

linoleic acid   คำนาม คำทางชีวเคมี (ลิ-นะ-′ลี-อิก-ค-′แอ-ซิด) หรืออ่าน (ลิ-นะ-′เล-ล-อิก-ค-′แอ-ซิด)   linoleic acid หมายความว่า กรดลิโนเลอิก ซึ่งคือกรดไขมันไม่อิ่มตัวเหลวที่พบโดยเฉพาะอย่างยิ่งในน้ำมันพืช เช่น น้ำมันถั่งเหลือง (soybean oil) น้ำมันงา (sesame oil) น้ำมันข้าวโพด (corn oil) linoleic acid เป็นสารอาหารที่ผลิตเองไม่ได้และมีความจำเป็นต่อสัตว์บางชนิดรวมถึงมนุษย์ด้วย linoleic acid จัดเป็นกรดไขมันชนิด polyunsaturated ซึ่งคือกรดไขมันอิ่มตัวที่มีอะตอมคาร์บอนแบบพันธะคู่สองคู่ linoleic acid อาจเรียกว่า กรดไขมันโอเมก้า 6​ (omega-6 fatty acid) linoleic acid ถือเป็นสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายซึ่งจะถูกใช้ในการสังเคราะห์ prostaglandins (สารที่คล้ายฮอร์โมนที่มีส่วนร่วมในการทำงานของร่างกายที่หลากหลาย) และเยื่อหุ้มเซลล์ (cell membranes.) อย่างไรก็ตามกรดไขมันจำพวก polyunsaturated จากการวิจัยที่ผ่านมาพบว่าหากรับประทานมากเกินไปอาจก่อให้เกิดอาการอักเสบเรื้อรัง ปวดศีรษะ และปัญหาทางสุขภาพเช่น โรคอ้วน โรคเบาหวาน ..

Read more

likelihood   คำนาม เป็นคำนามนับไม่ได้หรือคำนามเอกพจน์ (ไล-คลี-ฮูด-ด)   likelihood หมายความว่า  ความเป็นไปได้ หรือ โอกาส(ที่บางสิ่งบางอย่างจะเกิดขึ้น) ตัวอย่าง There is a strong likelihood that Trump will be reelected. อธิบายหรือแปลว่า มีโอกาสมากที่ทรัทป์จะได้รับการเลือกตั้งอีกครั้ง   The likelihood that the virus will spread within the United States is still considered low. อธิบายหรือแปลว่า  โอกาสที่ไวรัสจะแพร่กระจายภายในสหรัฐอเมริกายังถือว่าอยู่ในระดับต่ำ     ดู in all likelihood &nb..

Read more

in all likelihood   คำวลี คำวิเศษณ์   in all likelihood หมายความว่า เป็นไปได้มาก หรือ มีโอกาสมาก ตัวอย่าง In all likelihood, soybean oil is not healthy for humans. อธิบายหรือแปลว่า เป็นไปได้มาก(ว่า)น้ำมันถั่วเหลืองไม่ดีต่อสุขภาพสำหรับมนุษย์   If we continue to warm the planet, then we will in all likelihood exceed our adaptive capacity. อธิบายหรือแปลว่า หากเรายังคงทำให้โลกอุ่นขึ้นต่อไป เราเป็นไปได้มากจะก้าวเกินไปกว่าความสามารถในการปรับตัวของเรา     likelih..

Read more

lectern   คำนาม lecterns (′เล็ก-เทิร๋น)   lectern หมายความว่า แท่นอ่าน หรือ แท่นบรรยาย หรือ โพเดี้ยม ซึ่งคือแท่นที่ใช้สำหรับวางหนังสือหรือข้อเขียนเพื่อใช้ในการยืนอ่านหรือยืนบรรยาย ข้อสังเกตในอเมริกา lectern ส่วนใหญ่แล้วจะหมายถึงแท่นบรรยายที่ใช้ในโบสถ์ทางศาสนามากกว่า ส่วนแท่นอ่านทั่วไปจะเรียกว่า podium lectern เป็นคำที่มีรากมาจากภาษาละติ legere ที่แปลว่า อ่าน   ตัวอย่าง  A framed photo on top of the coffin faced the lectern. อธิบายหรือแปลว่า รูปที่ใส่กรอบด้านบนของโลงศพหันหน้าไปแท่นอ่าน   Standing at the lectern in the media room, Goff looked like a leader. อธิบายหรือแปลว่า ยืนที่แท่นบรรยายในห้องสื่อ ..

Read more

cross the line   คำวลี crosses/crossed/crossed/crossing the line หรือ cross a line    cross the line หรือ cross a line มีความหมายตามตัวอักษรว่า ล้ำเส้น หรือ ข้ามเส้น ซึ่งเป็นคำสำนวนที่ให้หมายความว่า ทำอะไรที่เกินเลยไปกว่าที่สังคมหรือคนหนึ่งยอมรับได้โดยเฉพาะที่นำไปสู่การดูถูกหรือดูหมิ่น ตัวอย่าง  If you go with him now, you’re gonna cross the line. อธิบายหรือแปลว่า หากคุณไปกับเขาตอนนี้ คุณก็จะล้ำเส้น – ซึ่งคือผู้พูดหมายถึงหากไปกับเขาฉันก็จะยอมรับไม่ได้   That’s almost crossing the line into making fun of instead of ..

Read more

likewise   คำวิเศษณ์ (′ไล-ค-วาย-ซ)   likewise หมายความว่า เช่นกัน หรือ เช่นเดียวกัน หรือ ในทำนองเดียวกัน หรือ ในลักษณะเดียวกัน ตัวอย่าง  General Motors is likewise spending billions to develop electric cars. อธิบายหรือแปลว่า บริษัทเจเนอรัลมอเตอร์ เช่นกัน กำลังใช้เงินหลายพันล้านเพื่อที่จะพัฒนารถยนต์ไฟฟ้า    I put on my life jacket and told the children to do likewise. อธิบายหรือแปลว่า  ฉันใส่เสื้อชูชีพและบอกให้เด็ก ๆ ทำเช่นเดียวกัน   Total cholesterol levels and another fat known ..

Read more

variety is the spice of life   คำสุภาษิต   variety is the spice of life มีความหมายตามตัวอักษรว่า  ความหลากหลายเป็นเครื่องเทศของชีวิต ที่ให้ความหมายว่า ประสบการณ์ใหม่ ๆ และการกระทำสิ่งใหม่และน่าตื่นเต้นต่าง ๆ จะทำให้ชีวิตน่าสนใจมากยิ่งขึ้น ซึ่งประสบการณ์เปรียบเสมือนเครื่องเทศที่ช่วยปรุงรสชีวิตให้น่าสนใจมากยิ่งขึ้น ในภาษาไทยอาจนิยมเรียกว่า ความหลากหลายเป็นรสชาติของชีวิต   ตัวอย่าง I’ve lived in many different countries over the past ten years, and next year I will move to Bangkok. Well, they say variety is the spice of ..

Read more

laconically   คำวิเศษณ์ (ละ-′คอ-นิค-ลี่)   laconically หมายความว่า อย่างห้วน ๆ หรือ อย่างสั้น ๆ โดยเฉพาะใช้เมื่อพูดถึง คำพูดหรือข้อความ ตัวอย่าง “Shoot them!” he said laconically, turning to the lieutenant. แปลว่า “ยิงพวกมัน!” เขาพูดย่างห้วน ๆ (ขณะ)หันไปหาผู้หมวด   Pompeo laconically said he would “prefer to just leave that to lawyers.” อธิบายหรือแปลว่า พอมพีโอกล่าวอย่างสั้น ๆ ว่าเขาอาจจะ “เลือกที่จะปล่อยเรื่องนั้นให้กับทนายความ” &nb..

Read more

laconic   คำคุณศัพท์ (ละ-′คอ-นิก-ค)   laconic หมายความว่า ห้วน ๆ หรือ สั้น ๆ laconic ส่วนใหญ่จะใช้เมื่อพูดถึง คำพูดหรือข้อความที่เขียนที่ห้วน ๆ หรือ สั้น ๆ จนทำให้บางครั้งดูเหมือนหยาบคาย laconic มาจากคำว่า Laconia (ลาโคเนีย) ซึ่งเป็นภูมิภาคของกรีซโบราณที่ผู้ปกครองชาวสปาร์ตันในท้องถิ่นมักจะกล่าวสุนทรพจน์สั้น ๆ ตัวอย่าง His narrative voice is laconic and blunt. อธิบายหรือแปลว่า เสียงบรรยายของเขานั้นห้วน ๆ และทื่อ   The language in the book is terse and concise, almost laconic, and very much to the ..

Read more

legitimize   คำกริยา legitimizes; legitimized; legitimized; legitimizing; ประเทศอังกฤษนิยมเขียน legitimise; legitimises; legitimised; legitimised; legitimising (ลิ-′จิต-ดะ-มาย-ซ) หรือ (ลิ-′จิต-ทะ-มาย-ซ)   legitimize (something) หมายความว่า ทำให้(สิ่งใดสิ่งหนึ่ง)มีความถูกต้องชอบธรรม หรือ ทำให้(สิ่งใดสิ่งหนึ่ง)ถูกต้องตามกฎหมาย legitimize จะมีความหมายเหมือนกับคำกริยา legitimate แต่ legitimize อาจดูเป็นทางการกว่าเล็กน้อย ตัวอย่าง Elections will be held to legitimize the current regime. อธิบายหรือแปลว่า การเลือกตั้งจะถูกจัดขึ้นเพื่อที่จะทำให้ผู้ปกครองประเทศปัจจุบันมีความถูกต้องชอบธรรม   I refuse to be part of an effort to legitimize an alternate narrative ..

Read more