Category : L

Home » Archive by category : L

lay in   คำวลี lays in; laid in; laid in; laying in   lay in หมายความว่า 1  (คำเป็นทางการ) lay in (something) หรือ lay (something) in หมายความว่า จัดหา(บางสิ่งบางอย่าง) ซึ่งคือจัดหาและเก็บบางสิ่งบางอย่างไว้ใช้ในอนาคตเมื่อจำเป็น ตัวอย่าง We began to lay in food supplies for the long Alaska winter. อธิบายหรือแปลว่า เราได้เริ่มที่จะจัดหาเสบียงอาหารสำหรับฤดูหนาวที่ยาวนานของอลาสกา   We had the providence to lay in supplies before the storm ..

Read more

lateral   คำคุณศัพท์ (′แลด-ดะ-รัล)   lateral มีรากมาจากภาษาละติน latus ที่ว่า ด้านข้าง ในภาษาอังกฤษสรุปได้ดังต่อไปนี้ 1  (คำเป็นทางการ) ด้านข้าง ตัวอย่าง He estimated the lateral movement of the bridge to be between four and six inches. อธิบายหรือแปลว่า เขาได้ประเมินการเคลื่อนไหวด้านข้างของสะพานอยู่ระหว่างสี่ถึงหกนิ้ว   2 (คำทางสัทศาสตร์จะพูดถึงการออกเสียง) lateral หมายความว่า มีเสียงออกทางด้านข้างๆ(ลิ้น) เช่น In English, /l/ is lateral. แปลว่า ในภาษาอังกฤษ เสียงของตัว L เป็นมีเสียงออกด้านข้างๆลิ้น   3 (คำทางการแพทย์)  lateral หมายความว่า มีผลกระทบด้านข้างหรือด้านใดด้านหนึ่งของร่างกาย ..

Read more

have a screw loose   คำสำนวน has a screw loose; had a screw loose; had a screw loose; having a screw loose   have a screw loose มีความหมายตามตัวอักษรว่า มีสกรูหลวม หรือ มีเกลียวหลวม ซึ่งเป็นคำสำนวนที่ให้ความหมายว่า  ไม่เต็มบาท หรือ ติ๊งต๊อง หรือ เพี้ยน หรือ บ๊อง หรือ สติไม่ดี ตัวอย่าง  His brother has a screw loose. อธิบายหรือแปลว่า พี่(หรือน้อง)ชายของเขาไม่เต็มบาท   The boys think he ..

Read more

lust   คำนาม (ลัส-ส-ท)   lust หมายความว่า 1 ตัณหา หรือ ความต้องการทางเพศ ซึ่งคือความอยากที่จะรวมเพศ ในความหมายนี้ lust เป็นได้ทั้งคำนามนับไม่ได้ ตัวอย่าง His feelings for her were pure lust. อธิบายหรือแปลว่า ความรู้สึกของเขาที่มีต่อเธอนั้นเป็นเพียงตัณหาล้วนๆ   2  lust for (something) หรือ a lust for (something) หมายความว่า ความปรารถนาใน(สิ่งใดสิ่งหนึ่ง) หรือ ตัณหาใน(สิ่งใดสิ่งหนึ่ง) ตัวอย่าง Hitler was driven by a lust for power. อธิบายหรือแปลว่า ฮิตเลอร์มีความทะเยอทะยานจากตัณหาในอำนาจ   3  lust for life ..

Read more

lean   คำกริยา leans; leaned (หรือ leant); leaned (หรือ leant); leaning (ลีน)   lean หมายความว่า 1  (intransitive verb) เอน(ตัว) หรือ เอียง(ตัว) หรือ พิง(ตัว) หรือ โน้ม(ตัว) โดยที่ lean ส่วนใหญ่จะตามด้วยคำวิเศษณ์หรือคำบุพบทอย่างเช่น forward, toward, back, against, on, in เป็นต้น ตัวอย่าง He leaned back in his chair. อธิบายหรือแปลว่า เขาเอนตัวบนเก้าอี้เขา   She leaned on me as we walked. อธิบายหรือแปลว่า เธอพิงฉันขณะที่เราเดิน   ..

Read more

lineman คำนาม พหูพจน์ linemen (′ลาย-เมิน) lineman หมายความว่า 1 ช่างสายส่งไฟฟ้า ซึ่งคือเจ้าหน้าที่ทางเทคนิคที่ซ้อมสายส่งไฟฟ้าย่อยหรือสายส่งไฟฟ้าแรงสูง ข้อสังเกตในอังกฤษอาจนิยมใช้ linesman ตัวอย่าง Bringing power to people who have lost it is a routine job for linemen. อธิบายหรือแปลว่า การนำไฟฟ้าไปสู่ผู้คนที่สูญเสียมัน(ไฟฟ้า)เป็นงานประจำสำหรับช่างสายส่งไฟฟ้า 2 (กีฬาอเมริกันฟุตบอล) ไลน์แมน ซึ่งคือผู้เล่นที่เล่นเป็นแนวป้องกันในแนวปะทะในทั้งทีมรับ (defense) และทีมลุก (offense)   ตัวอย่าง Former NFC Central rival defensive lineman Mike Daniels is joining the Detroit Lions. อธิบายหรือแปลว่า อดีตไลน์แมนทีมรับคู่แข่งในเอ็นเอฟซีเซ็นทรัล ไมค์ แดนเนียลส์กำลังเข้าร่วม(ทีม)ไลออนส์ดีทรอยท์ ..

Read more

liar   คำนาม liars (′ลาย-เออ-ร)   liar หมายความว่า คนโกหก หรือ ผู้โกหก ซึ่งคือคนที่บอกความเท็จ ตัวอย่าง  Sen. Bernie Sanders of Vermont called Trump “a pathological liar“. อธิบายหรือแปลว่า ส.ว. เบอร์นีแซนเดอร์แห่ง(รัฐ)เวอร์มอนต์เรียกทรัมป์(ว่าเป็น) “คนโกหกแบบฝังลึก”   Mr. Gore smiles broadly—too broadly, as if every single one of his teeth is calling me a liar. อธิบายหรือแปลว่า มิสเตอร์กอร์ยิ้มอย่างกว้าง – อย่างกว้างเกินไปราวกับว่าฟันของเขาทุกซี่กำลังเรียกฉันว่าเป็นคนโกหก &nb..

Read more

out of one’s league   คำวลี (be) out of my/your/her/his league   (be) out of one’s league หมายความว่า 1  (be) out of one’s league หมายความว่า  อยู่คนละชั้น หรือ ไม่เก่งพอ ซึ่งคือคำพูดพูดเมื่อใครคนใดคนหนึ่งไม่เก่งพอที่จะทำอย่างใดอย่างหนึ่ง ตัวอย่าง When I played chess with grandpa, I knew I was out of my league. อธิบายหรือแปลว่า เมื่อฉันเล่นหมากรุกกับคุณปู่ ฉันรู้ว่าฉันอยู่คนละชั้น – ซึ่งคือไม่เก่งเท่าคุณปู่   She has been working very ..

Read more

line one’s pockets   คำสำนวน คำไม่เป็นทางการ lines one’s pockets; lined one’s pockets; lined one’s pockets; lining one’s pockets หรืออาจใช้ในรูป line one’s pocket หรือ line one’s own pockets line my/your/his/her/their/our own pockets   line one’s pockets หรือ line one’s own pockets หมายความว่า เอาเงินใส่กระเป๋าตัวเอง ซึ่งคือหาเงินโดยการโกงหรือไม่สุจริตเข้ากระเป๋าของตนเอง ตัวอย่าง  He was accused of lining his own pockets. อธิบายหรือแปลว่า เขาถูกกล่าวหาว่าเอาเงินใส่กระเป๋าตัวเอง – ..

Read more

look away   คำกริยา looks away; looked away; looked away; looking away   look away หมายความว่า เบือนหน้าไป หรือ หันหน้าไป ซึ่งคือหันหน้าไปมองทางอื่นจากที่เคยมองอยู่เพราะไม่ต้องการมองสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นหรือต้องการมองที่ทิศทางดังกล่าว ตัวอย่าง  He looked away when the nurse pricked his arm with the needle. อธิบายหรือแปลว่า เขาเบือนหน้าไปเมื่อพยาบาลเอาเข็มจิ้มแขนของเขา   She looked away from me, and whistled to Jasper, her hands in her pockets, and then stared up at ..

Read more