Category : L

liken   คำกริยา likens; likened; likened; likening (′ไล-เคิน)   liken (something/someone) หมายความว่า เปรียบเทียบความคล้ายคลึงกันของ(บางสิ่งบางอย่างหรือบางคน) แต่ส่วนมากแล้วจะใช้ในรูป liken (something/someone) to (something/someone) หมายความว่า เปรียบเทียบความคล้ายคลึงกันของ(บางสิ่งบางอย่างหรือบางคน)กับ(อีกสิ่งหนึ่งหรืออีกคนหนึ่ง) ในรูป passive (be)  liken to (something/someone)  หมายความว่า ถูกเปรียบเทียบความคล้ายคลึงกับ(บางสิ่งบางอย่างหรือบางคน)   ตัวอย่าง He liked to liken his dancers to animals.   The magazine likened her to Pia Zadora.   He likens the push to build a museum ..

Read more

 layering   คำนาม คำทางการเกษตร (แอ-ร-เล-เยอ-ริ้ง)   layering หมายความว่า การตอนกิ่ง ซึ่งคือวิธีการขยายพันธ์ุพืชโดยการทำให้กิ่งออกรากในขณะอยู่ติดกับต้นแม่ แล้วตัดเอาไปปลูกเมื่อกิ่งตอนนั้นออกรากดีแล้ว ซึ่งเป็นวิธีดังเดิมในการขยายพันธ์ุพืชอาจเรียกว่า ground layering layering ส่วนใหญ่แล้วก็จะใช้วิธีที่เรียกว่า air layering หมายความว่า การตอนกิ่งในอากาศ ซึ่งคือการตอนกิ่งขณะที่กิ่งอยู่ในอากาศที่ใช้กันทั่วไปและจะเรียกว่า การตอนกิ่ง หรือในภาษาอังกฤษอาจเรียกว่า marcotting ที่เข้ามาในภาษาอังกฤษจากภาษาฝรั่งเศษ   ตัวอย่าง The concept of layering is to force a tree or branch to form new roots at a certain point by interrupting the stream of nutrients from the existing ..

Read more

louver   คำนาม พหูพจน์ louvers ประเทศอังกฤษนิยมเขียน louvre; louvres (′ลู-เวอ-ร)   louver หมายความว่า เกล็ดช่องลม ซึ่งคือชุดของแผ่นที่มีลักษณะเอียงลงมีอยู่ตามพนังประตูหรือหน้าต่างเพื่อระบายอากาศอาคารหรือแม้แต่ยานพาหนะต่าง ๆ ทำเอียงไว้เพื่อกันฝนเข้า และจะมีอยู่ด้วยกันหลายแบบใหญ่และเล็กและแบบปิดเปิดได้หรือแบบเปิดตายตัว   ตัวอย่าง The air-conditioning and heating units in the apartments are vented outdoors through louvers built into the building’s brick facade.   The greenhouse we entered, with motorized roof louvers and thermally heated flooring, sat right next to ..

Read more

as long as   คำวลี   as long as หมายความว่า 1  ตราบใดที่ หรือ ตราบเท่าที่  ซึ่งคือคำเชื่อมที่ใช้เพื่อแสดงว่าสิ่งใดจะเป็นจริงได้หรือเป็นไปได้หากอีกสิ่งหนึ่งเป็นจริง ตัวอย่าง You don’t need to worry as long as you’re here.   As long as I’m incapacitated, Mother controls the inheritance.    2  as long as หมายความว่า  นานเท่าที่ หรือ ตราบเท่าที่ ซึ่งคือเป็นจริงหรือเป็นอยู่อย่างนานตลอดเท่าที่อีกสิ่งหนึ่งเป็นจริง ข้อสังเกตคนไทยมักใช้คำว่านานที่สุด (longest) แต่ในภาษาอังกฤษจะอธิบายว่า สิ่งหนึ่งจะเป็นจริงนานเท่าที่อีกสิ่งหนึ่งเป็นจริง ตัวอย่าง You can stay here ..

Read more

listless   คำคุณศัพท์ (′ลิส-ท-เลิส-ส)   listless หมายความว่า  เซื่องซึม หรือ เงื่องหงอย หรือ เฉื่อยชา ซึ่งคือในลักษณะที่ไม่มีความกระตือรือร้นแบบดูขี้เกียจไม่ค่อยอยากทำอะไร โดยเฉพาะเมื่อพูดถึงลักษณะของบุคคล ตัวอย่าง He was listless and bored.   Her face is swollen and her voice is listless.   In talking with them, I was amazed at their listless and hopeless attitude.   He continued walking away at the same listless, unhurried pace, ..

Read more

break a leg   คำสำนวน คำพูด   break a leg มีความหมายตามตัวอักษรว่า หักขา เป็นคำพูดเชิงสำนวนที่พูดบอกใครคนหนึ่งว่า ขอให้โชคดี โดยเฉพาะก่อนการแสดงบนเวที เช่น พูดบอกผู้ที่จะร้องเพลงหรือเต้นหรือแสดงละครบนเวทีขอให้โชคดีกับการแสดงนั้น break a leg จะใช้พูดกับใครคนหนึ่งในสถานกาณ์ที่กำลังจะแสดงบนเวทีหนึ่ง โดยที่มาของความหมายจริง ๆ ไม่เป็นที่รู้แน่ชัด บางทฤษฎีกล่าวว่าสมัยก่อนเชื่อกันว่าพูดบอกว่าโชคดีจะเป็นลางร้ายจึงต้องพูดบอกในทางลบแทน อีกทฤษฎีหนึ่งเชื่อว่ามาจากกรีกโบราณซึ่งผู้ชมไม่ปรบมือ แต่จะกระทืบเท้าแทนเพื่อแสดงความชื่นชม หากผู้ชมชอบมากจนกระทืบนานจนขาหัก ตัวอย่าง You’ve always wanted to perform on a stage. Now you’ve got it. Break a leg!   I can’t make it for the show. Could you tell ..

Read more

look over one’s shoulder   คำสำนวน looks/looked/looking over my/your/his/her shoulder looks/looked/looking over their/our shoulders   look over (one’s) shoulder หมายความว่า  คอยระมัดระวัง(ใครคนหนึ่งหรือตัวเอง)(ด้วยความกังวล) หรือ เฝ้าระมัดระวังตัวเอง(ด้วยความกังวล) โดยเฉพาะกังวลว่าสิ่งไม่ดีจะเกิดขึ้น ตัวอย่าง You have to be looking over your shoulder in this business.   I run a place where people don’t have to look over their shoulders, I mind my business, they ..

Read more

woman of leisure   คำนาม พหูพจน์ women of leisure หรือ lady of leisure; ladies of leisure   woman of leisure หรือ lady of leisure หมายความว่า ผู้หญิงที่ว่างงาน หรือ ผู้หญิงที่ไม่ทำงาน ซึ่งคือผู้หญิงที่ไม่ได้ทำงานประจำดังนั้นจะมีเวลาว่างเยอะใช้พูดเพื่ออาจให้ฟังดูดี What are you going to do as a woman of leisure?   They call her a “mum-roach” — a pejorative expression for an entitled woman of ..

Read more

libelous   คำคุณศัพท์ (′ลาย-บะ-ลัส-ส)   libelous หมายความว่า (เป็นการ)โฆษณาหมิ่นประมาท หรือ (เป็นการ)โฆษณาใส่ร้ายป้ายสี ซึ่งคือเป็นการเผยแพร่ข้อความที่ไม่เป็นความจริงเกี่ยวกับบุคคลหนึ่งที่ตั้งใจใส่ร้ายบุคคลนั้นให้เสื่อมเสีย หรือเพื่อทำลายชื่อเสียง ไม่ได้เป็นเพียงการหมิ่นประมาทด้วยคำพูดแต่ต้องเขียนหรือพิมพ์ข้อความใส่ร้ายหรือทำลายชื่อเสียง ข้อสังเกต: หากเป็นการหมิ่นประมาทด้วยคำพูด จะเรียกว่า slanderous ดู libel   She is arguing that his statement was libelous, and implied that he was a cheater.   I’m pretty sure this is a libelous statement from a former Democratic congressional candidate for Colorado.   I’m glad ..

Read more

lobotomy   คำนาม คำทางการแพทย์ พหูพจน์ lobotomies (โล-′บ็อต-ดะ-มี่)   lobotomy หมายความว่า การผ่าตัดกลีบสมอง ซึ่งคือชนิดหนึ่งของการผ่าตัดสมอง (psychosurgery) โดยเฉพาะผ่าตัดในส่วนของ prefrontal cortex ดังนั้นอาจเรียกว่า frontal lobotomy หรือ  prefrontal leukotomy หรือเพียง leukotomy (อ่าน ลู-′ค้อ-ดะ-มี่) lobotomy เป็นการผ่าตัดเพื่อรักษาโรคทางประสาทจากความผิดปกติทางจิตที่เกิดจากความผิดปกติของการเชื่อมต่อของประสาทในเยื่อหุ้มสมองส่วนหน้าของสมอง (prefrontal cortex) โรคทางประสาทได้แก่ โรคจิตเภท (schizophrenia) ภาวะความผิดปกติไบโพลาร์  (bipolar disorder) และโรคจิตชนิดอื่น ๆ   ตัวอย่าง She was 13 when her sister Rosemary was institutionalized after undergoing a lobotomy, 16 when her ..

Read more