Category : M

meteoroid   คำนาม พหูพจน์ meteoroids (′มี-เดีย-รอย-ด) หรือ (′มี-เทีย-รอย-ด)   meteoroid หมายความว่า อุกกาบาต หรือ ลูกอุกกาบาต ซึ่งคือวัตถุในอวกาศที่มีลักษณะเหมือนก้อนหินขนาดใหญ่ แต่มีขนาดเล็กกว่า asteroid มาก ซึ่งอาจจะเป็นเศษของ asteroid ที่หลุดออกมา และจะโคจรรอบดวงอาทิตย์ ‌ ตัวอย่าง  A small chunk of an asteroid or comet is also known as a meteoroid. อธิบายหรือแปลว่า ชิ้นส่วนของดาวเคราะห์น้อยหรือดาวหางจะที่รู้จักกันในชื่อ อุกกาบาต ด้วย     ดูเปรียบเทียบความแตกต่าง asteroid, meteor และ meteorite &nb..

Read more

meteor   คำนาม พหูพจน์ meteors (มี-เดีย-ร) หรือ (มี-เทีย)   meteor หมายความว่า ดาวตก หรือ อุกกาบาตตก ซึ่งคือคือ อุกกาบาต (meteoroid) ที่ตกเข้าสู่ชั้นบรรยากาศของโลกแล้วเกิดการเผาไหม้เมื่อเกิดขึ้นจะเห็นเป็นทางไฟบนท้องฟ้า   ตัวอย่าง  Naturally occurring meteors are far from a rare sight in the Southland. อธิบายหรือแปลว่า อุกกาบาตที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติเห็นได้บ่อยในเซาท์แลนด์     ดูเปรียบเทียบความแตกต่าง asteroid, meteoroid และ meteorite &nb..

Read more

meteorite   คำนาม พหูพจน์ meteorites (′มี-เดีย-ไร-ท) หรือ (′มี-เทีย-ไร-ท)   meteorite หมายความว่า ลูกอุกกาบาต หรือ อุกกาบาต ซึ่งคือดาวเคราะห์น้อย (asteroids) ขนาดเล็ก หรืออุกกาบาต (meteoroid) ขนาดใหญ่ที่ตกเข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลกแล้วเกิดการเผาไหม้ไม่หมดและตกลงสู่พื้นโลก   ตัวอย่าง After the meteorite struck, volcanic eruptions in India continued. อธิบายหรือแปลว่า หลังจากที่ลูกอุกกาบาตพุ่งชน การระเบิดขอฃภูเขาไฟระเบิดในอินเดียก็ดำเนินต่อไป     ดูเปรียบเทียบความแตกต่าง asteroid, meteoroid และ meteor &nb..

Read more

monazite   คำนาม (′มา-นะ-ไซ-ท)   monazite หมายความว่า โมนาไซท์ ซึ่งคือกลุ่มของแร่ฟอสเฟตมีลักษระเป็นครีสตอลสีน้ำตาลออกแดงและมีส่วนประกอบของธาตุหายาก (rare earth) ชนิดที่พบมากที่สุดคือ monazite-(Ce) ซึ่งคือ โมนาไซท์ที่มีส่วนประกอบซีเรียมอย่างโดดเด่น     ตัวอย่าง Many of these granites contain tourmaline, fluorite and monazite. อธิบายหรือแปลว่า หินแกรนิตจำนวนมากเหล่านี้จะประกอบด้วย ทัวร์มาลีน ฟลูออไรต์ และโมนาไซท์ &nb..

Read more

mean-spirited   คำคุณศัพท์ หรืออาจเขียน meanspirited (มีน-ส-ปิ-ริ-เทิด-ด)   mean-spirited หมายความว่า ใจร้าย หรือ ใจทราม ซึ่งคือไม่เห็นอกเห็นใจและไม่มีน้ำใจ ตัวอย่าง  But in the end, I think it’s about something else, something much more than my feeling vengeful and mean-spirited. อธิบายหรือแปลว่า แต่ในที่สุดแล้ว ฉันคิดว่ามันเกี่ยวกับสิ่งอื่น สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มากกว่าความรู้สึกพยาบาทและใจร้ายของฉัน   He was not rude or meanspirited, but it was clear he wanted his mother to back off. ..

Read more

marginal   คำคุณศัพท์ (′มา-ร-จ-เนิล)   marginal หมายความว่า 1 เมื่อพูดถึงความแตกต่างหรือการเปลี่ยนแปลง marginal หมายความว่า น้อยมาก หรือ เล็กน้อย หรือ ไม่มีนัยสำคัญ ตัวอย่าง   The difference between these two phones is marginal. อธิบายหรือแปลว่า ความแตกต่างระหว่างโทรศัพท์สองรุ่นนี้นั้นน้อยมาก – ซึ่งคือแทบจะไม่ต่างกันเลย   Over the past few years, there has only been a marginal improvement in women’s pay. อธิบาหรือแปลว่า ในช่วงไม่สองสามปีที่ผ่านมา มีการปรับปรุงดีขึ้นเพียงเล็กน้อยในเรื่องการจ่ายค่าแรงของผู้หญิง   2  (คำทางเศรษฐศาสตร์) marginal หมายความว่า เพิ่มขึ้นต่อหน่วย เช่น ..

Read more

margin   คำนาม พหูพจน์ margins (มา-ร-เจิน)   margin หมายความว่า 1  เมื่อพูดถึงการแข่งขันโดยการลงคะแนนออกเสียง margin หมายความว่า ผลต่างคะแนน(ระหว่างผู้ชนะกับแพ้) ส่วนมากใช้ในรูป a (wide/narrow/significant) margin หมายความว่า ผลต่างคะแนนที่(มาก/น้อย/มีนัยสำคัญ) ตัวอย่าง  The bill was approved by a narrow margin of 6 votes. อธิบายหรือแปลว่า กฎหมายร่าง(ฉบับนี้)ได้รับการอนุมัติด้วยผลต่างคะแนนที่น้อยมากที่ 6 คะแนนเสียง -ซึ่งคือมีคะแนนมากกว่าผู้แพ้อยู่ 60 คะแนนเสียง   In Michigan, the president pulled off the narrowest margin of victory in the history of ..

Read more

maiden name   คำนาม พหูพจน์ maiden names (เม-เดิน-เนม) maiden name หมายความว่า ชื่อสกุลเดิมก่อนสมรส หรือ นามสกุลเดิมก่อนแต่งงาน ซึ่งคือนามสกุลของผู้หญิงก่อนแต่งงาน เนื่องจากโดยทั่วไปผู้หญิงเมื่อแต่งงานจะใช้ชื่อสกุลของสามี   ตัวอย่าง  My kids became accustomed to my maiden name being part of my “Official” name. อธิบายหรือแปลว่า ลูก ๆ ของฉันได้เริ่มคุ้นเคยกับชื่อสกุลก่อนสมรสของฉันที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของชื่อ “ทางการ” ของฉัน   I talked to my sons about switching back to my maiden name, and my 23-year-old wants ..

Read more

melanin   คำนาม คำทางชีวเคมี (′เม-ละ-นัน) หรือประเทศอังกฤษนิยม (′เม-ละ-นิน)   melanin หมายความว่า เมลานิน ซึ่งคือสารเม็ดสีน้ำตาลเข้มไปจนถึงสีดำที่พบในผิวหนัง ดวงตา ผม ช่องจมูก เป็นต้น และเป็นเหตุผลทำให้สัตว์รวมถึงคนเรามีผม ผิวหนัง และตามีสีต่างๆ ขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของ melanin melanin มีสูตรทางเคมีว่า C18H10N2O4   ตัวอย่าง  Light-skin people are more likely to burn — or burn more quickly — because their skin cells produce less melanin. อธิบายหรือแปลว่า คนผิวขาวมีแนวโน้มที่จะไหม้ หรือไหม้เร็วกว่า เนื่องจากเซลล์ผิวของพวกเขาผลิตเมลานินน้อยกว่า   ภาพโดย the creative commons ..

Read more

macrocephaly   คำนาม คำทางการแพทย์ (แม็ก-โคร-เซฟ-ฟะ-ลี)   macrocephaly  หมายความว่า ภาวะศีรษะโต ซึ่งคือภาวะที่ศีรษะโตผิดปกติเมื่อเทียบกับเด็กคนอื่นๆที่มีเพศเดียวกันและอายุเท่ากันโดยเฉลี่ย ส่วนใหญ่แล้ว macrocephaly จะมีระบบการทำงานของสมองที่ปกติ แต่ในบางกรณีศีรษะโตผิดปกติเกิดขึ้นจาก ภาวะสมองโตผิดปกติ (megalencephaly) ก็อาจมีการทำงานของสมองที่ไม่ปกติ   ตัวอย่าง About one in five autistic people has macrocephaly. อธิบายหรือแปลว่า ประมาณหนึ่งในห้าของคนออทิสติกมีภาวะศีรษะโต     ดู megalencephaly &nb..

Read more