Category : N

nimble   คำคุณศัพท์ nimbler (กว่า); nimblest (ที่สุด) (′นิม-เบิล-ล)   nimble หมายความว่า 1  ว่องไว หรือ คล่องแคล่ว ตัวอย่าง  Squirrels are nimble in climbing trees. อธิบายหรือแปลว่า กระรอกว่องไวในการปีนต้นไม้   His fingers were quick and nimble as he opened the peanut butter crackers and started in on them. อธิบายหรือแปลว่า นิ้วของเขาเร็วและว่องไวเมื่อเขาเปิดขนมปั่งกรอบไส้เนยถั่วและเริ่มกิน(มัน)   2  เมื่อพูดถึงความคิดหรือสมอง nimble หมายความว่า  ฉับไว ตัวอย่าง He has a ..

Read more

narrative   คำนาม พหูพจน์ narratives (′เน-ระ-ทีฟ-v)   narrative หมายความว่า 1  คำบอกเล่า หรือ เรื่องเล่า โดยเฉพาะคำบอกเล่าเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือประสบการณ์หนึ่งอย่างละเอียดและสมบูรณ์ครบถ้วนโดยการเขียนเป็นข้อความหรือคำพูด และอาจใช้เป็นคำให้การ ในความหมายนี้ narrative เป็นคำนามที่นับได้ ตัวอย่าง  Each side saw the other’s arguments as a “false narrative.” อธิบายหรือแปลว่า แต่ละฝ่ายเห็นข้อโต้แย้งของอีกฝ่ายว่าเป็น “คำบอกเล่าเท็จ”   I am writing a detailed narrative of my life on the remote island. อธิบายหรือแปลว่า ฉันกำลังเขียนเรื่องเล่าที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับชีวิตของฉันบนเกาะที่ห่างไกล   2  การบอกเล่าเรื่องราว หรือ ทักษะการเล่าเรื่องราว โดยเฉพาะเรื่องราวของเหตุการ์หรือประสบการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างละเอียดและสมบูรณ์ในความหมายนี้ narrative ..

Read more

tumor necrosis factor   คำนาม คำทางชีวเคมี หรือประเทศอังกฤษ tumour necrosis factor ย่อว่า TNF   tumor necrosis factor หมายความว่า โปรตีนปัจจัยส่งเสริมการตายของเซลล์มะเร็ง หรือ โปรตีนปัจจัยส่งเสริมการตายของเนื้องอก ซึ่งคือโปรตีนไซโตไคน์ (cytokine) ที่ทำให้เกิดการอักเสบและมีความสามารถทำให้เซลล์มะเร็งตายอย่างรวดเร็ว   ตัวอย่าง The gene encodes a protein — tumor necrosis factor — named in 1975 because of its ability to kill cancer cells. อธิบายหรือแปลว่า ยีนมีหน้าที่ในการผลิตโปรตีน (ที่เรียกว่า)โปรตีนปัจจัยส่งเสริมการตายของเซลล์มะเร็ง ได้รับการตั้งชื่อในปี 1975 เนื่องจากความสามารถในการฆ่าเซลล์มะเร็ง     ดู ..

Read more

necrosis   คำนาม คำทางการแพทย์ (นะ-′โคร-ซิส-ส)   necrosis หมายความว่า การตายของเนื้อเยื่อเฉพาะส่วน ซึ่งคือภาวะที่เซลล์ของอวัยวะหรือของเนื้อเยื่อตายในส่วนใดส่วนหนึ่งเฉพาะ ซึ่งอาจมีสามเหตุมาจากโรค การได้บาดเจ็บ หรือการที่เลือดไปเลี้ยงส่วนนั้นไม่เพียงพอ necrosis มาจากคำในภาษากรีก nekros ที่แปลว่า ศพ และ -osis ที่แปลว่า ภาวะ   ตัวอย่าง Doctors performed surgery to remove the infected flesh and prevent necrosis and other dangerous side effects. อธิบายหรือแปลว่า แพทย์ทำการผ่าตัดเพื่อที่จะกำจัดเนื้อที่ติดเชื้อและป้องกันการตายของเนื้อเยื่อเฉพาะส่วนและผลข้างเคียงที่เป็นอันตรายอื่น ๆ &nb..

Read more

nonliving   คำคุณศัพท์ (นัน-ลีฟ-วิง)   nonliving หมายความว่า 1  ไม่มีชีวิต ตัวอย่าง Life on earth is a web of relationships in which plants, animals, bacteria, fungi, and even nonliving entities mutually support each other. อธิบายหรือแปลว่า ชีวิตบนโลกคือเส้นใยของความสัมพันธ์ที่ พืช สัตว์ แบคทีเรีย เชื้อรา และแม้แต่สิ่งที่ไม่มีชีวิตสนับสนุนซึ่งกันและกันด้วยความสัมพันธ์ที่มีร่วมกัน   2  ไม่มีชีวิตแล้ว หรือ ตายแล้ว ตัวอย่าง Scavengers play a particularly useful role by feeding on nonliving ..

Read more

by now   คำวลี คำวิเศษณ์   by now เป็นคำวลีรวมกันระหว่างคำว่า by ในที่นี้พูดถึงเวลาจะหมายความว่า ใกล้ ๆ กับเวลาหนึ่งที่กำลังจะสิ้นสุดลง หรือ ก่อนเวลาหนึ่งที่จะสิ้นสุดลง และคำว่า now ที่แปลว่า ตอนนี้ หรือ เวลานี้ ดังนั้น by now จึงหมายความว่า ใกล้ ๆ กับเวลานี้ หรือ ใกล้ ๆ กับตอนนี้ ซึ่งในภาษาไทยจะให้ความหมายในทำนองว่า ไปแล้วตอนนี้ ตัวอย่าง   We should be in Chiang Mai by now. แปลว่า เราควรจะอยู่(หรือไปถึง)เชียงใหม่ไปแล้วตอนนี้ -ซึ่งผู้พูดยังไปไม่ถึงแต่บอกว่าประมาณเวลาตอนนี้ ผู้พูดควรไปอยู่ในเชียงใหม่แล้ว   My parents should have arrived by ..

Read more

nick   คำนาม nicks (นิก-ค)   nick หมายความว่า 1  รอยบาด ซึ่งคือรอยแผลที่เกิดจากการบาดขนาดเล็ก ๆ ตัวอย่าง I got a few nicks from shaving. อธิบายหรือแปลว่า ฉันมีรอยบาดเล็กน้อยจากการโกน   2  รอยขูด หรือ รอยแหว่ง บนพื้นผิวของสิ่งหนึ่ง ตัวอย่าง The blade was in perfect condition, no nicks or dents. อธิบายหรือแปลว่า ใบมีดอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ไม่มีรอยขูดหรือรอยบุบ   3  (คำใช้ในอังกฤษและไม่เป็นทางการ) the nick หมายความว่า คุก ตัวอย่าง He’ll be in the nick  for ..

Read more

Naegleria fowleri   คำนาม คำทางชีววิทยา หรืออาจรู้จักทั่วไปว่า brain-eating amoeba หรือเขึยน brain-eating ameba (เน-กลี-เรีย-ฟาว-แล-รี)   Naegleria fowleri คือ เนกลีเรียฟาวเลรี่ ซึ่งคือสิ่งมีชีวิตสายพันธุ์หนึ่งของ อะมีบา (Amoeba) อยู่ในสกุล Naegleria (เนกลีเรีย) ที่กินแบคทีเรียเป็นอาหาร และสามารถติดเชื้อในสมองของมนุษย์ได้ Naegleria fowleri พบได้ทั่วไปในน้ำจืดในเขตร้อนหรือในช่วงหน้าร้อนของประเทศเขตหนาว เช่น ในทะเลสาบ แม่น้ำ และน้ำพุร้อน และในดิน Naegleria fowleri หากเข้าไปในสมองก็จะทำให้เกิดการติดเชื้อที่เรียกว่า Naegleriasis (โรคติดเชื้ออะมีบาในสมอง) หรือเรียกว่า primary amoebic meningoencephalitis (โรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบจากอะมีบา) Naegleria fowleri เข้าสู่สมองผ่านทางจมูก ส่วนมากเกิดขึ้นเมื่อบุคคลว่ายน้ำหรือดำน้ำในแหล่งน้ำจืดต่าง ๆ ที่มีเนกลีเรียฟาวเลรี่ เมื่อเข้าสู่ร่างกายผ่านทางจมูก Naegleria fowleri จะเดินทางเข้าสู่สมองและจะเริ่มทำลายเนื้อเยื่อสมองลง ข้อสังเกตการดื่มน้ำที่เจือปน Naegleria fowleri ..

Read more

unnerve   คำกริยา unnerves; unnerved; unnerved; unnerving (อัน-′เนิร๋ฟ-v)   unnerve หมายความว่า ทำให้(ใครบางคน)ขวัญเสีย ซึ่งคือทำให้ใครบางคนรู้สึกไม่สะบายใจและกลัวเล็กน้อยโดยเฉพาะให้ความรู้สึกเสียความมั่นใจไป unnerve ใช้มากในรูป passive หรือรูปคำคุณศัพท์ (be) unnerved หมายความว่า ขวัญเสีย หรือ ถูกทำให้ขวัญเสีย ตัวอย่าง Former model underwent another round of cosmetic surgery and her post-op face reportedly unnerved her young children. อธิบายหรือแปลว่า อดีตนางแบบได้เข้ารับการผ่าตัดศัลยกรรมเสริมความงามอีกรอบ และใบหน้าหลังการผ่าตัดของเธอตามที่ได้ยินมาทำให้ลูกเล็กๆของเธอขวัญเสีย   In May, the president unnerved investors by threatening to impose ..

Read more

notion   คำนาม notions (′โน-ชั่น)   notion หมายความว่า 1  แนวคิด(เกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง) หรือ ความเชื่อ(ในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง) หรือ ความคิดความเชื่อ(ในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง)  อาจใช้ในรูป notion of (something) หมายความว่า แนวคิดเกี่ยวกับ(เกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง) หรือ ความเชื่อเกี่ยวกับ(ในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง) หรือ ความคิดความเชื่อเกี่ยวกับ(บางสิ่งบางอย่าง) หรือ notion that + (clause) หมายความว่า แนวคิดที่ว่า + (ประโยค) หรือ ความเชื่อที่ว่า + (ประโยค) หรือ ความคิดความเชื่อที่ว่า + (ประโยค) ตัวอย่าง  The notion of the common good finds its roots in ancient Greece. อธิบายหรือแปลว่า แนวคิดเกี่ยวกับผลประโยชน์ส่วนรวมมาจากรากฐานในกรีซโบราณ    The ..

Read more