Category : N

noose   คำนาม พหูพจน์ nooses (นุส-ส)   noose หมายความว่า บ่วง หรือ ห่วง ซึ่งคือเชือกหรือเส้นลวดที่ทำเป็นวงที่ปลายสำหรับคล้อง อาจจะเน้นขึ้นเมื่อดึกหรืออาจรูดเข้าออกได้   ตัวอย่าง He made a noose of wire to catch a bird. อธิบายหรือแปลว่า เขาทำบ่วงจากลวดเพื่อที่จะจับนก       noose   คำกริยา nooses; noosed; noosed; noosing   noose (someone/something) หมายความว่า ใส่บ่วง(ใครคนหนึ่งหรือบางสิ่ง) ซึ่งคือใส่เชือกที่มีบ่วงกับใครบางคน ส่วนมากใช้ในรูป passive หรือคำคุณศัพท์ (be) noosed หมายความว่า ถูกใส่บ่วง ตัวอย่าง  He was noosed ..

Read more

nostalgia   คำนาม (นอส-′ส-แตล-เจีย)   nostalgia หมายความว่า ความโหยหาถึงอดีต  หรือ อาการโหยหาถึงอดีต ซึ่งคือภาวะอาการที่ใครบางคนหนึ่งไม่เพียงรู้สึกคิดถึงธรรมดาแต่มีความรู้สึกโหยหาถึงเหตุการณ์ในอดีตที่ผ่านไปแล้วอย่างมาก และคิดว่าอดีตที่ผ่านมานั้นดีกว่าเวลาปัจจุบัน ดังนั้นครุ่นคิดหวังว่าอดีตไม่น่าเปลี่ยนแปลงไปเลย และอาจใช้ในรูป nostalgia for (something) หมายความว่า ความโหยหาถึง(ช่วงเวลาในอดีตหรือเหตุการณ์หนึ่งในอดีต) เช่น nostalgia for the good old days แปลว่า ความโหยหาถึงวันเก่า ๆ ที่ดี   ตัวอย่าง She was overcome with acute nostalgia for her days at university. อธิบายหรือแปลว่า เธอถูกครอบงำด้วยความโหยหาถึงช่วงเวลาที่เธออยู่ที่มหาวิทยาลัยฉับพลัน   I didn’t feel any nostalgia for my school days. ..

Read more

National Guard   คำนาม คำทางทหาร   National Guard หมายความว่า 1  คำใช้ในประเทศสหรัฐฯ National Guard  และส่วนมากในรูป the National Guard คือ กองกำลังพิทักษ์ชาติ ซึ่งคือกองกำลังทหารสำรองหลักของแต่ละรัฐ โดยมีหน้าที่หลักในการช่วยเหลือรักษาความสงบและช่วยเหลือด้านความมั่นคงภายในรัฐ หากมีสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความสงบหรือความมั่นคงรัฐก็จะสามารถเรียกความช่วยเหลือจาก the National Guard ได้ อย่างไรก็ตามรัฐบาลกลางก็สามารถเรียกขอความช่วยเหลือ the National Guard จากแต่ละรัฐได้ด้วย สมาชิกทหารของ the National Guard ส่วนใหญ่แล้วจะทำงานในฐานะพลเรือนตามปกติ แต่เป็นกองกำลังสำรองในฐานะสมาชิกของหน่วย the National Guard หากมีเหตุการณ์ด้านความั่นคงหรือความไม่สงบ ทหารสมาชิกเหล่านี้ก็จะสามารถถูกเรียกเข้าประจำการหรือปฏิบัติหน้าที่ได้ the National Guard เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ช่วงเวลาของอาณานิคมของอังกฤษในปี 1607 เริ่มต้นจากกลุ่มของกองกำลังติดวาวุธท้องถิ่นเล็ก ๆ มีไว้เพื่อรักษาความสงบและความปลอดภัยของอาณานิคมนั้น ๆ ในปี 1636 รัฐแมสซาชูเซตได้ก่อตั้งกองกำลังติดวาวุธระดับรัฐที่รวมกองกำลังติดอาวุธเล็ก ๆ ..

Read more

in the nick of time   คำสำนวน   in the nick of time หมายความว่า อย่างทันท่วงที หรือ อย่างทันเวลา หรือ ก่อนที่จะสายเกินไป ตัวอย่าง The ambulance arrived in the nick of time. อธิบายหรือแปลว่า รถพยาบาลมาถึงอย่างทันท่วงที   We always managed to find another good song in the nick of time. อธิบายหรือแปลว่า เราสามารถที่จะหาเพลงที่ดีอีกเพลงหนึ่งได้อย่างทันท่วงทีเสมอ   President Donald Trump signed the bill Friday night, ..

Read more

narcissist   คำคุณศัพท์ พหูพจน์ narcissists (นา-ร-สะ-เซิส-ส-ท)   narcissist หมายความว่า  คนหลงตัวเอง หรือ ผู้หลงตัวเอง ซึ่งคือคนที่มีความสนใจหรือชื่นชมตนเองมากเกินไป ตัวอย่าง The general conclusion was that Trump was a narcissist who’d respond well to flattery. อธิบายหรือแปลได้ว่า ข้อสรุปทั่วไปคือว่าทรัมป์เป็นคนหลงตัวเองผู้ซึ่งตอบสนองดีต่อการประจบสอพลอ   Such behavior and beliefs are common among malignant narcissists. อธิบายหรือแปลว่า พฤติกรรมและความเชื่ออย่างนั้นถือเป็นเรื่องปกติในหมู่ผู้หลงตัวเองที่ชั่วร้าย &nb..

Read more

days are numbered   คำสำนวน ส่วนมากใช้ในรูป (someone’s/something’s) days are numbered   (someone’s/something’s) days are numbered หมายความว่า วันเวลาของ(ใครคนหนึ่งหรือสิ่งหนึ่ง)เหลือน้อย ซึ่งคือคำที่ใช้พูดสื่อว่า ใครคนหนึ่งหรือสิ่งหนึ่งนั้นใกล้ถึงจุดจบแล้ว ส่วนมากจุดจบในทางไม่ดี ตัวอย่าง The doctors have told me that his days are numbered. อธิบายหรือแปลว่า หมอบอกฉันว่าวันเวลาของเขาเหลือน้อยแล้ว -ซึ่งก็คือเขากำลังใกล้เสียชีวิตแล้ว   Jason’s days as a bachelor are numbered. อธิบายหรือแปลว่า วันเวลาของเจสันในฐานะชายโสดเหลือน้อยแล้ว -ซึ่งก็คือเขากำลังจะแต่งงานดังนั้นความสนุกสนานอย่างคนโสดใกล้จบลง   Some business owners feel their days are numbered because ..

Read more

one-night stand   คำนาม พหูพจน์ one-night stands หรืออาจเขียน one night stand; one night stands (วัน-ไน-ท-ส-แตน-ด)   one-night stand หมายความว่า 1  ความสัมพันธ์ชั่วคืนเดียว ซึ่งคือความสัมพันธ์ทางเพศชั่วคืนเพียงหนึ่งคืน โดยที่บุคคลทั้งสองได้ตกลงกันและเห็นพ้องกันว่าจะมีเพศสัมพันธ์กันในคืนที่พบกัน และหลังจากข้ามคืนผ่านไปความสัมพันธ์นั้นก็จบลง ตัวอย่าง  She fell pregnant after a one-night stand. อธิบายหรือแปลว่า เธอได้เกิดท้องหลังจากความสัมพันธ์ชั่วคืนเดียวครั้งหนึ่ง   I had a one-night-stand in my single years. อธิบายหรือแปลว่า ฉันได้มีความสัมพันธ์ชั่วคืนเดียวหนึ่งครั้งในช่วงปีที่เป็นโสดของฉัน   2  คู่นอนชั่วคืนเดียว ซึ่งคือคนที่ใครคนหนึ่งมี one-night stand ด้วยหรือคนที่มีความสัมพันธ์ทางเพศเพียงหนึ่งคืนด้วย ตัวอย่าง  Khloe made ..

Read more

nystagmus   คำนาม คำทางการแพทย์ (นิส-ส-′แท็ก-มัส-ส)   nystagmus หมายความว่า อาการตากระตุก ซึ่งคือการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วของดวงตาที่เกิดขึ้นโดยไม่ตั้งใจและรู้ตัว และมักเกิดขึ้นร่วมด้วยกับอาการวิงเวียนศีรษะโดยเฉพาะหลังจากการหมุนตัว หรือหลังจากการบาดเจ็บที่ศีรษะอย่างผิดปกติ หรือจากภาวะอาการของโรคหนึ่ง เช่น จากภาวะตาบอดสี (achromatopsia)   ตัวอย่าง Children with achromatopsia will have reduced vision, no color vision, sensitivity to light and the presence of nystagmus.  อธิบายรหือแปลว่า เด็ก ๆ ที่มีภาวะตาบอดสีจะมีการมองเห็นที่ลดลง ไม่มีการมองเห็นสี ความไวต่อแสง และการปรากฏของอาการตากระตุก &nb..

Read more

negatively   ความวิเศษณ์ (′เนก-กะ-ทีฟ-ลี่)   negatively หมายความว่า 1  ในทางลบ หรือ ในทางไม่ดี หรือ ในทางเสีย ตัวอย่าง Researchers found that if 1000 people took supplements for approximately four years, the actual effects on their health, both positively or negatively, would be minimal at best. อธิบายหรือแปลว่า นักวิจัยพบว่าหากผู้คนจำนวน 1,000 คนใช้อาหารเสริมเป็นเวลาประมาณสี่ปี ผลที่ได้รับที่เกิดขึ้นจริงต่อสุขภาพของพวกเขา ทั้งในทางบวกและในทางลบ ในกรณีที่ดีที่สุดแล้วจะมีน้อยมาก   Feral swine are an invasive species, ..

Read more

negative   คำคุณศัพท์ (′เนก-กะ-ทีฟ-v)   negative หมายความว่า 1  ทางลบ หรือ ลบ หรือ เสีย หรือ ไม่ดี ตัวอย่าง  His heavy drinking was starting to have a negative effect on his work. อธิบายหรือแปลว่า การดื่มแอลกอฮอล์หนักของเขาเริ่มที่จะส่งผลลบต่องานของเขา   The forecast did not include a potential negative impact from the spread of the new coronavirus. อธิบายหรือแปลว่า การคาดการณ์ไม่รวมถึงผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นจากการแพร่กระจายของไวรัสโคโลนาใหม่   On the negative side, ..

Read more