Category : N

the nuclear football   คำนาม คำใช้ในสหรัฐอเมริกา คำขนานนามของคำว่า the president’s emergency satchel   the nuclear football คือ กระเป๋าควบคุมอาวุธนิวเคลียร์ โดยเฉพาะของประธานาธิบดีสหรัฐฯที่จะนำติดตัวไปหากไม่ได้อยู่ที่ทำเนียบขาว และจะใช้เพื่อส่งรหัสอนุญาตยิงอาวุธนิวเคลียร์หากถึงสถานการณ์ที่มีความจำเป็น the nuclear football เป็นชื่อเล่นของคำที่เป็นทางการคือ the president’s emergency satchel  (กระเป๋ากรณีฉุกเฉินของประธานาธิบดี)​   the nuclear football ได้รับชื่อมาจากแผนสงครามนิวเคลียร์ในยุกแรก ๆ ที่มีชื่อรหัสว่า Dropkick (การเตะโดยการปล่อยลูกบอลลงพื้น) โดยเปรียบเปรยว่า Dropkick ต้องมีลูกฟุตบอล และการยิงนิวเคลียร์ดังนั้นต้องมีกระเป๋าควบคุมอาวุธนิวเคลียร์ และกระเป๋าควบคุมอาวุธนิวเคลียร์นี้มีขนาดที่ใหญ่พอที่จะบรรจุลูกฟุตบอล(อเมริกันฟุตบอล)ได้ และนั้นจึงเป็นที่มาของ the nuclear football ตัวอย่าง The time has come to take the nuclear ..

Read more

necessitate   คำกริยา necessitates; necessitated; necessitated; necessitating (นิ-′เซส-สะ-เทต-ท)   necessitate (something) หรือ necessitate (doing something) หมายความว่า ทำให้มีความจำเป็นใน(การทำอย่างใดอย่างหนึ่ง) หรือ ทำให้มีความจำเป็นต้องทำ(สิ่งใดสิ่งหนึ่ง) และอาจใช้ในรูป passive หรือคำคุณศัพท์ (be) necessitated หมายความว่า มีความจำเป็น He understood that Alvin’s case necessitated his appearing twice at the trial, but on the other hand he wasn’t glad about it.    The President’s dangerous and seditious acts ..

Read more

neuroendocrine   คำคุณศัพท์ คำทางสรีรวิทยา (นิว-โร-′เอ็น-ดะ-คริน) หรือ (นิว-โร-′เอ็น-ดะ-คราย-น)   neuroendocrine หมายความว่า (เกิดขึ้นใน หรือ จาก หรือ เกี่ยวกับ)ระบบประสาทและต่อมไร้ท่อ ซึ่งคือเกิดขึ้นในหรือเกี่ยวกับทั้งระบบประสาทและต่อมไร้ท่อทางด้านโครงสร้างหรือหน้าที่การทำงาน ตัวอย่าง Mr. Khan was diagnosed in 2018 with a rare neuroendocrine cancer and underwent months of treatment in Britain.   After the World Health Organization declared COVID-19 a pandemic in March, the scans that Josh Mailman relies on to ..

Read more

non-dom   คำนาม คำทางกฎหมาย ส่วนมากใช้ในอังกฤษ พหูพจน์ non-dom (นอน-ดอม)   non-dom หมายความว่า ผู้อาศัยอยู่ในประเทศที่ไม่ใช้ภูมิลำเนา ซึ่งก็คือ คนต่างชาติ(ที่อาศัยอยู่ในประเทศที่ไม่ใช้ประเทศภูมิลำเนาของตน) หรือพูดได้ว่าคนต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศอื่นที่ไม่ได้ลงทะเบียนเสียภาษีในประเทศนั้น non-dom มาจากคำว่า non-domiciled individual ดู domicile ตัวอย่าง Most non-doms are wealthy UK residents whose permanent home, or domicile, is outside of the UK. อธิบายหรือแปลว่า ผู้อาศัยอยู่ในประเทศที่ไม่ใช้ภูมิลำเนาเป็นผู้อยู่อาศัยในสหราชอาณาจักรที่ร่ำรวย ผู้ซึ่งมีบ้านถาวร หรือภูมิลำเนา อยู่นอกสหราชอาณาจักร   There are different rules for ‘non-domiciled’ individuals, also known as non-doms. ..

Read more

nana   คำนาม คำไม่เป็นทางการ ส่วนมากใช้ในอเมริกา พหูพจน์ nanas (′แน-นะ)   nana หมายความว่า ยาย หรือ ย่า ซึ่งคือแม่ของแม่หรือแม่ของพ่อ nana เป็นคำไม่เป็นทางการของคำว่า grandmother ตัวอย่าง My nana takes her wig off when she’s drunk. อธิบายหรือแปลว่า ยาย(หรือย่า)ของฉันจะถอดวิกออกเวลาเธอเมา   My nana, Alice, and her best friend Ms. Sarah were two Black women among many who worked the assembly line at a General Motors ..

Read more

negligence   คำนาม (′เน็ก-ลิ-เจิน-ส)   negligence หมายความว่า ความประมาทเลินเล่อ ซึ่งคือความไม่ระมัดระวังหรือละเลยในสิ่งที่ควรกระทำหรือต่อหน้าที่หรือความรับผิดชอบ ดังนั้นจะก่อให้เกิดอันตรายหรือความเสียหาย ตัวอย่าง The girl’s parents sued Royal Caribbean last year and accused the company of negligence. อธิบายหรือแปลว่า พ่อแม่ของเด็กหญิงได้ฟ้อง(บริษัท)โรเยิลแคริเบียนเมื่อปีที่แล้วและกล่าวหาบริษัทในความประมาทเลินเล่อ   She is seeking $1 million in damages for emotional distress, malicious prosecution, and negligence. อธิบายหรือแปลว่า เธอกำลังแสวงเงิน 1 ล้านดอลลาร์จากความเสียหายสำหรับความทุกข์ทางอารมณ์ การฟ้องร้องที่มุ่งร้าย และความประมาทเลินเล่อ   A forensic pathologist responsible for investigating ..

Read more

norm   คำนาม (นอร๋ม)   norm หมายความว่า 1  norm หมายความว่า บรรทัดฐาน ซึ่งคือแนวปฏิบัติมาตราฐานหรือรูปแบบพฤติกรรมมาตราฐาน และส่วนมากจะใช้ในรูปพหูพจน์เมื่อพูดถึง social norms หมายความว่า บรรทัดฐานทางสังคม cultural norms หมายความว่า บรรทัดฐานทางวัฒนธรรม new norms หมายความว่า บรรทัดฐานใหม่ ตัวอย่าง Manso said Russia’s contempt for the international norm against chemical weapons use must stop. อธิบายหรือแปลว่า แมนโซกล่าวว่าการดูถูกของรัสเซียต่อบรรทัดฐานสากลที่ต่อต้านการใช้อาวุธเคมีต้องหยุดลง   Turkey is acting within the framework of universal norms, in line with ..

Read more

next of kin   คำวลี คำนาม   next of kin หมายความว่า ญาติใกล้ชิดที่สุด ซึ่งคือบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่เป็นญาติที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดที่สุดของใครคนหนึ่ง ตัวอย่าง Authorities say the victim’s name will not be released until the identity is confirmed and next of kin is notified. อธิบายหรือแปลว่า เจ้าหน้าที่บอกว่าชื่อของผู้รับเคราะห์จะไม่ถูกเปิดเผยจนกว่าตัวตนจะได้รับการยืนยันและญาติใกล้ชิดที่สุดจะได้รับแจ้ง   Social workers are still trying to find the victim’s next of kin. อธิบายหรือแปลว่า อธิบายหรือแปลว่า นักสังคมสงเคราะห์ยังคงพยายามค้นหาญาติใกล้ชิดที่สุดของผู้รับเคราะห์   The man’s ..

Read more

pay through the nose   คำสำนวน คำพูด pays/paid/paid/paying through the nose   pay through the nose มีความหมายตามตัวอักษรว่า จ่ายด้วยจมูก(ปกติจ่ายด้วยเงินหรือบัตรเครดิต) ซึ่งเป็นคำพูดเชิงสำนวนที่มีความหมายว่า จ่ายแพงมาก ในที่นี้คือจ่ายแพงมากที่เกินราคาของสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปมาก และอาจใช้ในรูป pay through the nose for (something) หมายความว่า จ่ายแพงมากสำหรับ(บางสิ่งบางอย่าง) คำพูดสำนวน pay through the nose ไม่รู้ที่มาแน่ชัด ตัวอย่าง I found the perfect sneakers, but I had to pay through the nose for them. อธิบายหรือแปลว่า ฉันพบรองเท้ากีฬาที่สมบูรณ์แบบ แต่ฉันต้องจ่ายแพงมากสำหรับพวกมัน(ร้องเท้ากีฬานั้น) ..

Read more

nonetheless   คำวิเศษณ์ (น็อน-เดอะ-′เลส-ส)   nonetheless หมายความว่า ถึงกระนั้น หรือ อย่างไรก็ตาม  ซึ่งเป็นคำวิเศษณ์ที่ใช้เพื่อบอกถึงความขัดแย้งกับสิ่งที่พึ่งพูดไป ตัวอย่าง Sometimes he be a real jerk, but I like him nonetheless. อธิบายหรือแปลว่า บางครั้งเขาเป็นคนงี่เง่าจริง ๆ แต่ ถึงกระนั้น ฉันก็ชอบเขา   Nonetheless, the region still plays an important role in the country’s economy. อธิบายหรือแปลว่า อย่างไรก็ตาม ภูมิภาคนี้ยังคงมีบทบาทสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศ   Though we are all supposed to be equal, there ..

Read more