Category : N

narrow (something) down   คำวลี กริยา narrows; narrowed; narrowed; narrowing (something) down   narrow (something) down หรือ narrow down (something) หมายความว่า จำกัด(บางสิ่งบางอย่าง)ให้แคบลง หรือ ลด(บางสิ่งบางอย่าง)ให้น้อยลง หรือ ซึ่งคือลดหรือจำกัดบางสิ่งบางอย่างที่ต้องทำหรือที่เป็นตัวเลือกให้แคบลงหรือน้อยลง ในรูป passive หรือคำคุณศัพท์ (be) narrowed down หมายความว่า ถูกจำกัดแคบลง หรือ ถูกลดเหลือน้อยลง ตัวอย่าง Picking based on art you like will help narrow down the choices.   We need to narrow down ..

Read more

nit-picking   คำนาม หรืออาจเขียน nitpicking (′นิต-พิก-กิ่ง)   nit-picking หมายความว่า การหาเรื่องบ่นจู้จีจุกจิก ซึ่งคือการหาเรื่องเล็กเรื่องน้อยมาว่ามาบนหรือมาติกันอยู่ตลอด หรือสั้น ๆ ว่า การหาเรื่อง(ติเตียนหรือจับผิด) หรือดังนั้นอาจหมายความว่า การจับผิดเรื่องเล็กเรื่องน้อย คนที่กระทำ nit-picking จะเรียกว่า a nit-picker (คำชอบหาเรื่อง(ติเตียนโดยเฉพาะเรื่องเล็กเรื่องน้อย) หรือ คนชอบจับผิดเรื่องเล็กเรื่องน้อย) ดู nitpick ตัวอย่าง Over the last 48 hours, I have learned the true meaning of nit-picking.   And nit-pickers never stop nit-picking. &nb..

Read more

nitpick   คำกริยา ส่วนใหญ่ภาษาพูด nitpicks; nitpicked; nitpicked; nitpicking (′นิต-พิก-ค)   nitpick หมายความว่า 1 nitpick (someone/something) หมายความว่า หาเรื่องบ่นจูจี้จุกจิกกับ(ใครคนหนึ่งหรือบางสิ่งบางอย่าง) หรือภาษาไทยสั้น ๆ ว่า หาเรื่อง(ใครคนหนึ่งหรือบางสิ่งบางอย่าง) หรือ จับผิดในเรื่องเล็กเรื่องน้อยกับ(ใครคนหนึ่งหรือบางสิ่งบางอย่าง) ซึ่งคือหาเรื่องเล็กเรื่องน้อยที่ไม่เป็นเรื่องมาติเตียนใครบางคนอยู่ตลอด ตัวอย่าง Last time I dated anyone, she just nitpicked me about him.   People will nitpick you apart to the point where it drives you crazy.   If someone’s doing you ..

Read more

nasopharyngeal   คำคุณศัพท์ คำทางกายวิภาคศาสตร์ (เน-โซ-ฟะ-′ริน-เจียล-ล)   nasopharyngeal หมายความว่า​ (จากหรือในหรือเกี่ยวข้องกับ)โพรงจมูกต่อคอหอย หรือ (จากหรือในหรือเกี่ยวข้องกับ)ปลายโพรงจมูก ซึ่งคือจากหรือในบริเวณส่วนเหนือของคอหอยที่เชื่อมต่อกับโพรงจมูกเหนือเพดานอ่อน ตัวอย่าง The do-it-yourself test kits are easier to do than rapid tests, needing nasal and saliva samples instead of the nasopharyngeal sample used in rapid tests.   Many people were wary of the unpleasant procedure, called a nasopharyngeal swab.   However, all 13 ..

Read more

nothing more than   คำวลี   1  (be/do/have) nothing more than (something) หมายความว่า ไม่เป็นอะไรมากไปกว่า(บางสิ่งบางอย่าง) หรือ ไม่ได้ทำอะไรบางไปกว่า(บางสิ่งบางอย่าง) หรือ ไม่ได้มีอะไรมากไปกว่า(บางสิ่งบางอย่าง) ซึ่งคือเพียงแค่เป็นหรือเพียงแค่ทำหรือเพียงแค่มีบางสิ่งบางอย่าง ตัวอย่าง He’s nothing more than a pathetic man who sold his pride as a doctor for money.   I’ve done nothing more than my duty.   2  want nothing more than (to do something) หมายความว่า ไม่ต้องการอะไรมากไปกว่า(การทำบางสิ่งบางอย่าง) ..

Read more

the knives are out   คำสำนวน คำไม่เป็นทางการ   the knives are out (for someone)  หมายความว่า ผู้คนจะพูดจาทิ่มแทง(ใครบางคน) ซึ่งคือผู้คนไม่พอใจดังนั้นจะด่าว่าใครคนหนึ่งกับสิ่งที่เขาทำไปหรือพูดไป อุปมาอุปไมยเหมือนมีดที่หลายคนไม่พอใจชักออกมาพร้อมที่จะทำร้าย Liverpool lost yet another important game, and now the knives are out for their coach.   The knives are out for Hong Kong’s Carrie Lam as her turbulent first term enters its final months.  &nb..

Read more

the nuclear football   คำนาม คำใช้ในสหรัฐอเมริกา คำขนานนามของคำว่า the president’s emergency satchel   the nuclear football คือ กระเป๋าควบคุมอาวุธนิวเคลียร์ โดยเฉพาะของประธานาธิบดีสหรัฐฯที่จะนำติดตัวไปหากไม่ได้อยู่ที่ทำเนียบขาว และจะใช้เพื่อส่งรหัสอนุญาตยิงอาวุธนิวเคลียร์หากถึงสถานการณ์ที่มีความจำเป็น the nuclear football เป็นชื่อเล่นของคำที่เป็นทางการคือ the president’s emergency satchel  (กระเป๋ากรณีฉุกเฉินของประธานาธิบดี)​   the nuclear football ได้รับชื่อมาจากแผนสงครามนิวเคลียร์ในยุกแรก ๆ ที่มีชื่อรหัสว่า Dropkick (การเตะโดยการปล่อยลูกบอลลงพื้น) โดยเปรียบเปรยว่า Dropkick ต้องมีลูกฟุตบอล และการยิงนิวเคลียร์ดังนั้นต้องมีกระเป๋าควบคุมอาวุธนิวเคลียร์ และกระเป๋าควบคุมอาวุธนิวเคลียร์นี้มีขนาดที่ใหญ่พอที่จะบรรจุลูกฟุตบอล(อเมริกันฟุตบอล)ได้ และนั้นจึงเป็นที่มาของ the nuclear football ตัวอย่าง The time has come to take the nuclear ..

Read more

necessitate   คำกริยา necessitates; necessitated; necessitated; necessitating (นิ-′เซส-สะ-เทต-ท)   necessitate (something) หรือ necessitate (doing something) หมายความว่า ทำให้มีความจำเป็นใน(การทำอย่างใดอย่างหนึ่ง) หรือ ทำให้มีความจำเป็นต้องทำ(สิ่งใดสิ่งหนึ่ง) และอาจใช้ในรูป passive หรือคำคุณศัพท์ (be) necessitated หมายความว่า มีความจำเป็น He understood that Alvin’s case necessitated his appearing twice at the trial, but on the other hand he wasn’t glad about it.    The President’s dangerous and seditious acts ..

Read more

neuroendocrine   คำคุณศัพท์ คำทางสรีรวิทยา (นิว-โร-′เอ็น-ดะ-คริน) หรือ (นิว-โร-′เอ็น-ดะ-คราย-น)   neuroendocrine หมายความว่า (เกิดขึ้นใน หรือ จาก หรือ เกี่ยวกับ)ระบบประสาทและต่อมไร้ท่อ ซึ่งคือเกิดขึ้นในหรือเกี่ยวกับทั้งระบบประสาทและต่อมไร้ท่อทางด้านโครงสร้างหรือหน้าที่การทำงาน ตัวอย่าง Mr. Khan was diagnosed in 2018 with a rare neuroendocrine cancer and underwent months of treatment in Britain.   After the World Health Organization declared COVID-19 a pandemic in March, the scans that Josh Mailman relies on to ..

Read more

non-dom   คำนาม คำทางกฎหมาย ส่วนมากใช้ในอังกฤษ พหูพจน์ non-dom (นอน-ดอม)   non-dom หมายความว่า ผู้อาศัยอยู่ในประเทศที่ไม่ใช้ภูมิลำเนา ซึ่งก็คือ คนต่างชาติ(ที่อาศัยอยู่ในประเทศที่ไม่ใช้ประเทศภูมิลำเนาของตน) หรือพูดได้ว่าคนต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศอื่นที่ไม่ได้ลงทะเบียนเสียภาษีในประเทศนั้น non-dom มาจากคำว่า non-domiciled individual ดู domicile ตัวอย่าง Most non-doms are wealthy UK residents whose permanent home, or domicile, is outside of the UK. อธิบายหรือแปลว่า ผู้อาศัยอยู่ในประเทศที่ไม่ใช้ภูมิลำเนาเป็นผู้อยู่อาศัยในสหราชอาณาจักรที่ร่ำรวย ผู้ซึ่งมีบ้านถาวร หรือภูมิลำเนา อยู่นอกสหราชอาณาจักร   There are different rules for ‘non-domiciled’ individuals, also known as non-doms. ..

Read more