Category : O

offer   คำกริยา offers; offered; offered; offering (′ออฟ-เฟอ-ร)   offer หมายความว่า 1  (transitive verb)  offer (something) หมายความว่า เสนอ(บางสิ่งบางอย่างให้ใครบางคน) หรือ ให้(บางสิ่งบางอย่างกับใครบางคน) หรือ เสนอให้(บางสิ่งบางอย่างกับใครบางคน) และอาจใช้ในรูป offer (something) to (someone) หมายความว่า เสนอ(บางสิ่งบางอย่าง)ให้(ใครบางคน) หรือ ให้(บางสิ่งบางอย่าง)กับ(ใครบางคน)   The yellow-spotted lizards like to live in holes, which offer shade from the sun and protection from predatory birds.   The Art school ..

Read more

o’er   คำบุพบท  ส่วนมากใช้ในงานวรรณกรรมและปัจจุบันเป็นคำโบราณ (ออ-ร)   o’er เป็นคำที่ใช้ในงานเขียนส่วนมากพวกกลอนและเพลง o’er มีความหมายเหมือนกับคำว่า over ที่หมายความว่า เหนือ หรือ มากกว่า หรือ เกี่ยวกับ ตัวอย่าง Whose genius and wisdom shed light o’er your isle. อธิบายหรือแปลว่า อธิบายหรือแปลว่า อัจฉริยะภาพและภูมิปัญญาของเขาได้ส่องแสงเหนือเกาะของคุณ   All these silent thoughts did swim o’er his eyes grown strange and dim. อธิบายหรือแปลว่า ความคิดที่เงียบงันเหล่านี้ได้วายเหนือดวงตาของเขา ซึ่งดูแปลกและสลัวมากขึ้น     o’er   คำวิเศษณ์ ส่วนมากใช้ในงานวรรณกรรมและปัจจุบันเป็นคำโบราณ   o’er ..

Read more

oblivious   คำคุณศัพท์ (อะ-′บลิ-เวียส-ส)   oblivious หมายความว่า ไม่ตระหนัก หรือ ไม่คำนึง หรือ ไม่รับรู้(ถึงหรือเกี่ยวกับสิ่งหรือเหตุการณ์ที่เป็นอยู่รอบๆตัวเอง) ดังนั้นอาจหมายความว่า ไม่รู้เรื่อง และส่วนมากใช้ในรูป oblivious to (something) หรืออาจใช้ oblivious of (something) ที่หมายความว่า ไม่ตระหนักถึง(บางสิ่งบางอย่าง) หรือ ไม่รับรู้ถึง(บางสิ่งบางอย่าง)  หรือ ไม่คำนึงถึง(บางสิ่งบางอย่าง) หรือ ไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับ(บางสิ่งบางอย่าง) ตัวอย่าง He is a silly fellow oblivious to worldly affairs. อธิบายหรือแปลว่า เขาเป็นคนเซ่อที่ไม่ตระหนักถึงเรื่องทางโลก   He stares at her with burning intensity, completely oblivious to Rosie. อธิบายหรือแปลว่า ..

Read more

oligarchy   คำนาม พหูพจน์ oligarchies (′ออล-ละ-การ-กี่)   oligarchy หมายความว่า 1  คณาธิปไตย หรือ ระบอบคณาธิปไตย ซึ่งคือการปกครองโดยกลุ่มบุคคลจำนวนไม่มากที่มีอำนาจของประเทศทั้งทางตรงและทางอ้อม กลุ่มบุคคลจำนวนไม่มากของสังคมเหล่านี้ได้แก่  กลุ่มทหาร หรือ กลุ่มปฏิวัติ หรือ กลุ่มคนชั้นสูงอย่างคนร่ำรวยหรือเจ้าขุนมูลนายต่าง ๆ ที่มีอำนาจมาก ในความหมายนี้ oligarchy เป็นคำนามนับไม่ได้ ตัวอย่าง Trump speaks the language of authoritarian populism but acts in the interests of America’s emerging oligarchy. อธิบายหรือแปลว่า ทรัมป์พูดด้วยภาษาประชานิยมของเผด็จการ แต่การกระทำเพื่อผลประโยชน์ของคณาธิปไตยที่กำลังเกิดขึ้นของอเมริกา   In the US, the real divide is between democracy ..

Read more

oligarch   คำนาม พหูพจน์ oligarchs (′ออล-ละ-การ๋ก-ค)   oligarch หมายความว่า ออลิการ์ก หรือ ผู้มีอำนาจ(ระดับประเทศ) ซึ่งคือสามาชิกคนหนึ่งของคณะคณาธิปไตย (oligarchy) แต่ส่วนมากจะหมายถึงผู้สนับสนุนคณาธิปไตย (oligarchy) และส่วนมาใช้คำนี้มากเมื่อพูดถึงการเมืองในรัสเซียที่ oligarchs ส่วนใหญ่คือนักธุรกิจที่ร่ำรวยมาก ๆ และมีอิทธิพลอำนาจอย่างสูงทางการเมือง ดังนั้นจะมีอำนาจที่ทำให้พวกของตนขึ้นมาปกครองประเทศและอยู่เป็นเวลานานเพื่อให้ตัวเองและพวกพ้องของตนได้ประโยชน์   ตัวอย่าง A Russian oligarch with close ties to the Kremlin has secretly funded the husband of Lubov Chernukhin, a Russian-born donor to the Conservative party. อธิบายหรือแปลว่า ออลิการ์กของรัสเซียที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับเครมลิน(รัฐบาลรัสเซีย)ได้ให้ทุนอย่างลับ ๆ กับสามีของ ลูบอฟ เชอร์นูคฮิน  ผู้บริจาคให้กับพรรคอนุรักษ์นิยมที่เกิดในรัสเซีย ..

Read more

of course   คำวิเศษณ์ (ออฟ-v-คอร๋ส-ส)   1  of course หมายความว่า อย่างแน่นอน หรือสั้น ๆ ว่า แน่นอน  of course เป็นคำวิเศษณ์ที่ใช้พูดเพื่อเน้นในสิ่งที่ผู้ฟังรู้อยู่แล้วหรือคาดเดาได้ หรือเพื่อเน้นว่าสิ่งที่ผู้พูดนั้นเป็นจริงอย่างไม่ต้องสงสัยดังนั้นอาจหมายถึง จริง ๆ หรือผู้พูดใช้พูดตอบรับหรืออนุญาตด้วยความเห็นด้วยหรือเต็มใจซึ่งอาจให้ความหมายว่า ได้เลย หรือ ได้อย่างแน่นอน เป็นต้น ข้อสังเกต ในภาษาพูดผู้พูดอาจย่อคำว่า of course เหลือเพียง ‘course  ตัวอย่าง Everyone wore neat, plain coats except for Hanako, who of course wore her purple one. อธิบายหรือแปลว่า ทุกคนสวมเสื้อโค้ทธรรมดาที่เรียบร้อยยกเว้นฮานาโก ผู้ซึ่ง แน่นอน เธอสวมชุดสีม่วง – ซึ่งคือผู้พูดใช้คำว่า ..

Read more

or otherwise   คำสำนวน (ออ-ร-อะ-เธอ-วาย-ซ)   or otherwise หมายความว่า (ไม่ว่า) หรือไม่ก็ตาม ซึ่งคือคำที่บอกสิ่งตรงกันข้ามกับคำที่กล่าวก่อนหน้า ตัวอย่าง But I don’t know anything about a warhead, nuclear or otherwise. อธิบายหรือแปลว่า แต่ฉันไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับหัวรบ นิวเคลียร์หรือไม่ก็ตาม -หรือพูดได้ว่า แต่ฉันไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับหัวรบ นิวเคลียร์หรือไม่ใช้นิวเครียร์   We welcome any comments from viewers, favorable or otherwise. อธิบายหรือแปลว่า เรายินดีรับความคิดเห็นจากผู้ชม (ไม่ว่า)ในทางบวกหรือไม่ก็ตาม -หรือพูดได้ว่า เรายินดีรับความคิดเห็นจากผู้ชม (ไม่ว่า)ในทางบวกหรือในทางลบ   Please hand in your test papers, finished or otherwise. อธิบายหรือแปลว่า ..

Read more

otherwise   คำวิเศษณ์ (′อะเธอ-วาย-ซ)   otherwise หมายความว่า 1  มิฉะนั้น หรือ ไม่เช่นนั้น หรือ ไม่งั้น ซึ่งคือคำที่บ่งบอกว่าหากบางสิ่งไม่เกิดขึ้นอีกสิ่งก็จะเกิดขึ้นแทนหรือเป็นทางเลือกแทน ตัวอย่าง I’ll have to go now, otherwise I’ll miss the train. อธิบายหรือแปลว่า ฉันจะต้องไปตอนนี้ ไม่งั้นฉันจะไปไม่ทันรถไฟ   Tickets can be bought in advance at a discount; otherwise they can be purchased at the door for full price. อธิบายหรือแปลว่า ตั๋วสามารถซื้อได้ล่วงหน้าในราคาส่วนลด มิฉะนั้น พวกมัน(ตั๋ว)สามารถซื้อได้ที่ประตู(ทางเข้า)ในราคาเต็ม   What ..

Read more

overtime   คำนาม (โอ-เวอ-ร-ไทม)   overtime หมายความว่า 1  ล่วงเวลา ซึ่งคือเวลาที่ใช้ในการทำงานหลักจากช่วงปกติของเวลาทำงานหมดลงไปแล้ว ในประเทศอเมริกาใช้ overtime ยังหมายถึง เวลาพิเศษของการแข่งขันหลักจากเวลาปกติหมดไปแล้ว ตัวอย่าง I worked two hours of overtime last week. อธิบายหรือแปลได้ว่า ฉันทำงานล่วงเวลาสองชั่วโมงเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว   The game went into overtime. อธิบายหรือแปลได้ว่า การแข่งขันได้เข้าไปสู่เวลาพิเศษ   2  overtime หมายความว่า ค่าล่วงเวลา ซึ่งคือค่าชดเชยให้สำหรับการทำงานล่วงเวลาจากเวลาปกติ ตัวอย่าง All the drivers are provided either overtime or compensatory time. อธิบายหรือแปลว่า พนักงานขับรถทุกคนจะได้รับค่าล่วงเวลาหรือไม่ก็เวลาหยุดชดเชย     ดูความแตกต่าง over ..

Read more

otolaryngological   คำคุณศัพท์ (โอ-โท-แล-รัน-′กอ-ละ-จิ-เคิล-ล)   otolaryngological หมายความว่า ทางโสตศอนาสิกวิทยา หรือ ด้านโสตศอนาสิกวิทยา ซึ่งคือเกี่ยวกับโสตศอนาสิกวิทยา (otolaryngology)  หรืออาจรู้จักกันในชื่อทั่วไปว่า ทางหูคอจมูก หรือ ด้านหูคอจมูก   ตัวอย่าง We were waiting for otolaryngological review. อธิบายหรือแปลว่า เรากำลังรอการตรวจทานด้านโสตศอนาสิกวิทย..

Read more