Category : O

oligarchy   คำนาม พหูพจน์ oligarchies (′ออล-ละ-การ-กี่)   oligarchy หมายความว่า 1  คณาธิปไตย หรือ ระบอบคณาธิปไตย ซึ่งคือการปกครองโดยกลุ่มบุคคลจำนวนไม่มากที่มีอำนาจของประเทศทั้งทางตรงและทางอ้อม กลุ่มบุคคลจำนวนไม่มากของสังคมเหล่านี้ได้แก่  กลุ่มทหาร หรือ กลุ่มปฏิวัติ หรือ กลุ่มคนชั้นสูงอย่างคนร่ำรวยหรือเจ้าขุนมูลนายต่าง ๆ ที่มีอำนาจมาก ในความหมายนี้ oligarchy เป็นคำนามนับไม่ได้ ตัวอย่าง Trump speaks the language of authoritarian populism but acts in the interests of America’s emerging oligarchy. อธิบายหรือแปลว่า ทรัมป์พูดด้วยภาษาประชานิยมของเผด็จการ แต่การกระทำเพื่อผลประโยชน์ของคณาธิปไตยที่กำลังเกิดขึ้นของอเมริกา   In the US, the real divide is between democracy ..

Read more

oligarch   คำนาม พหูพจน์ oligarchs (′ออล-ละ-การ๋ก-ค)   oligarch หมายความว่า ออลิการ์ก หรือ ผู้มีอำนาจ(ระดับประเทศ) ซึ่งคือสามาชิกคนหนึ่งของคณะคณาธิปไตย (oligarchy) แต่ส่วนมากจะหมายถึงผู้สนับสนุนคณาธิปไตย (oligarchy) และส่วนมาใช้คำนี้มากเมื่อพูดถึงการเมืองในรัสเซียที่ oligarchs ส่วนใหญ่คือนักธุรกิจที่ร่ำรวยมาก ๆ และมีอิทธิพลอำนาจอย่างสูงทางการเมือง ดังนั้นจะมีอำนาจที่ทำให้พวกของตนขึ้นมาปกครองประเทศและอยู่เป็นเวลานานเพื่อให้ตัวเองและพวกพ้องของตนได้ประโยชน์   ตัวอย่าง A Russian oligarch with close ties to the Kremlin has secretly funded the husband of Lubov Chernukhin, a Russian-born donor to the Conservative party. อธิบายหรือแปลว่า ออลิการ์กของรัสเซียที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับเครมลิน(รัฐบาลรัสเซีย)ได้ให้ทุนอย่างลับ ๆ กับสามีของ ลูบอฟ เชอร์นูคฮิน  ผู้บริจาคให้กับพรรคอนุรักษ์นิยมที่เกิดในรัสเซีย ..

Read more

of course   คำวิเศษณ์ (ออฟ-v-คอร๋ส-ส)   1  of course หมายความว่า อย่างแน่นอน หรือสั้น ๆ ว่า แน่นอน  of course เป็นคำวิเศษณ์ที่ใช้พูดเพื่อเน้นในสิ่งที่ผู้ฟังรู้อยู่แล้วหรือคาดเดาได้ หรือเพื่อเน้นว่าสิ่งที่ผู้พูดนั้นเป็นจริงอย่างไม่ต้องสงสัยดังนั้นอาจหมายถึง จริง ๆ หรือผู้พูดใช้พูดตอบรับหรืออนุญาตด้วยความเห็นด้วยหรือเต็มใจซึ่งอาจให้ความหมายว่า ได้เลย หรือ ได้อย่างแน่นอน เป็นต้น ข้อสังเกต ในภาษาพูดผู้พูดอาจย่อคำว่า of course เหลือเพียง ‘course  ตัวอย่าง Everyone wore neat, plain coats except for Hanako, who of course wore her purple one. อธิบายหรือแปลว่า ทุกคนสวมเสื้อโค้ทธรรมดาที่เรียบร้อยยกเว้นฮานาโก ผู้ซึ่ง แน่นอน เธอสวมชุดสีม่วง – ซึ่งคือผู้พูดใช้คำว่า ..

Read more

or otherwise   คำสำนวน (ออ-ร-อะ-เธอ-วาย-ซ)   or otherwise หมายความว่า (ไม่ว่า) หรือไม่ก็ตาม ซึ่งคือคำที่บอกสิ่งตรงกันข้ามกับคำที่กล่าวก่อนหน้า ตัวอย่าง But I don’t know anything about a warhead, nuclear or otherwise. อธิบายหรือแปลว่า แต่ฉันไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับหัวรบ นิวเคลียร์หรือไม่ก็ตาม -หรือพูดได้ว่า แต่ฉันไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับหัวรบ นิวเคลียร์หรือไม่ใช้นิวเครียร์   We welcome any comments from viewers, favorable or otherwise. อธิบายหรือแปลว่า เรายินดีรับความคิดเห็นจากผู้ชม (ไม่ว่า)ในทางบวกหรือไม่ก็ตาม -หรือพูดได้ว่า เรายินดีรับความคิดเห็นจากผู้ชม (ไม่ว่า)ในทางบวกหรือในทางลบ   Please hand in your test papers, finished or otherwise. อธิบายหรือแปลว่า ..

Read more

otherwise   คำวิเศษณ์ (′อะเธอ-วาย-ซ)   otherwise หมายความว่า 1  มิฉะนั้น หรือ ไม่เช่นนั้น หรือ ไม่งั้น ซึ่งคือคำที่บ่งบอกว่าหากบางสิ่งไม่เกิดขึ้นอีกสิ่งก็จะเกิดขึ้นแทนหรือเป็นทางเลือกแทน ตัวอย่าง I’ll have to go now, otherwise I’ll miss the train. อธิบายหรือแปลว่า ฉันจะต้องไปตอนนี้ ไม่งั้นฉันจะไปไม่ทันรถไฟ   Tickets can be bought in advance at a discount; otherwise they can be purchased at the door for full price. อธิบายหรือแปลว่า ตั๋วสามารถซื้อได้ล่วงหน้าในราคาส่วนลด มิฉะนั้น พวกมัน(ตั๋ว)สามารถซื้อได้ที่ประตู(ทางเข้า)ในราคาเต็ม   What ..

Read more

overtime   คำนาม (โอ-เวอ-ร-ไทม)   overtime หมายความว่า 1  ล่วงเวลา ซึ่งคือเวลาที่ใช้ในการทำงานหลักจากช่วงปกติของเวลาทำงานหมดลงไปแล้ว ในประเทศอเมริกาใช้ overtime ยังหมายถึง เวลาพิเศษของการแข่งขันหลักจากเวลาปกติหมดไปแล้ว ตัวอย่าง I worked two hours of overtime last week. อธิบายหรือแปลได้ว่า ฉันทำงานล่วงเวลาสองชั่วโมงเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว   The game went into overtime. อธิบายหรือแปลได้ว่า การแข่งขันได้เข้าไปสู่เวลาพิเศษ   2  overtime หมายความว่า ค่าล่วงเวลา ซึ่งคือค่าชดเชยให้สำหรับการทำงานล่วงเวลาจากเวลาปกติ ตัวอย่าง All the drivers are provided either overtime or compensatory time. อธิบายหรือแปลว่า พนักงานขับรถทุกคนจะได้รับค่าล่วงเวลาหรือไม่ก็เวลาหยุดชดเชย     ดูความแตกต่าง over ..

Read more

otolaryngological   คำคุณศัพท์ (โอ-โท-แล-รัน-′กอ-ละ-จิ-เคิล-ล)   otolaryngological หมายความว่า ทางโสตศอนาสิกวิทยา หรือ ด้านโสตศอนาสิกวิทยา ซึ่งคือเกี่ยวกับโสตศอนาสิกวิทยา (otolaryngology)  หรืออาจรู้จักกันในชื่อทั่วไปว่า ทางหูคอจมูก หรือ ด้านหูคอจมูก   ตัวอย่าง We were waiting for otolaryngological review. อธิบายหรือแปลว่า เรากำลังรอการตรวจทานด้านโสตศอนาสิกวิทย..

Read more

otolaryngologist   คำนาม พหูพจน์ otolaryngologists หรืออาจเรียกว่า ENT physician; ENT physicians (โอ-โท-แล-รัน-′กอ-ละ-จีส-ส-ท)   otolaryngologist หมายความว่า แพทย์ด้านโสตศอนาสิกวิทยา และส่วนมากจะรู้จักกันนาม ENT physicians ซึ่งคือ หมอหูคอจมูก หรือ แพทย์หูคอจมูก โดยคำว่า ENT เป็นคำย่อของ Ear (หู), Nose (จมูก), Throat (คอ) และ physicians คือ หมอ หรือ แพทย์   ตัวอย่าง He sent her to a pediatric otolaryngologist for a more complete evaluation. อธิบายหรือแปลว่า เขาส่งเธอไปให้แพทย์ด้านโสตศอนาสิกวิทยาเพื่อประเมินผลที่สมบูรณ์มากขึ้น &nb..

Read more

overly   คำวิเศษณ์ (′โอ-เวอ-ร-ลี่)   overly หมายความว่า (อย่าง)มากเกินไป ตัวอย่าง He is cognizant of the spread of the coronavirus among his age group, but he is not overly concerned. อธิบายหรือแปลว่า เขาตระหนักถึงการแพร่กระจายของไวรัสโคโรนา(นี้)ในกลุ่มอายุของเขา แต่เขาไม่ได้กังวลมากเกินไป   The court found the rules written by the Legislature were overly broad and unconstitutional. อธิบายหรือแปลว่า ศาลพบว่ากฎที่เขียนขึ้นโดยสภานิติบัญญัตินั้นกว้างมากเกินไปและขัดต่อรัฐธรรมนูญ &nb..

Read more

ornithologist   คำนาม พหูพจน์ ornithologists (ออ-ร-นะ-′ธอ-ละ-จีส-ส-ท)   ornithologist หมายความว่า นักปักษีวิทยา ซึ่งคือผู้เชี่ยวชาญด้านปักษีวิทยา (ornithology) นั่นคือผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับนก   ตัวอย่าง  Our team consists of two ornithologists, two mammalogists, two ichthyologists, two herpetologists, a geologist and four botanists. อธิบายหรือแปลว่า ทีมงานของเราประกอบด้วยนักปักษีวิทยาสองคน ผู้เชี่ยวชาญด้านสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมสองคน นักมีนวิทยาสองคน นักธรณีวิทยาหนึ่งคน และนักพฤกษศาสตร์สี่คน &nb..

Read more