Category : O

orchitis   คำนาม คำทางการแพทย์ (ออ-ร-′ค้าย-ดัส-ส)   orchitis หมายความว่า อัณฑะอักเสบ ซึ่งคืออาการอักเสบหรืออาการบวมที่เกิดขึ้นกับอัณฑะหนึ่งหรือทั้งสอง orchitis อาจเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรีย หรืออาจเกิดจากเชื้อไวรัส เชื้อไวรัสที่พบก่อให้เกิด orchitis บ่อยคือเชื้อไวรัสโรคคางทูม (mumps) ตัวอย่าง Orchitis develops in 14% to 35% of males with mumps virus infection.    Some cases of orchitis cannot be prevented. This is especially true if you suffer from congenital urinary tract problems.  &nb..

Read more

outline   คำนาม เป็นทั้งคำนามนับไม่ได้และนับได้ (′เอ้า-ท-ลาย-น)   outline หมายความว่า 1 outline หมายความว่า โครงร่าง หรือ ภาพร่าง หรือ เส้นร่าง ซึ่งคือภาพหรือเส้นรอบนอกของบางสิ่งบางอย่างที่อาจวาดขึ้นมาหรือเกิดขึ้นเองจากแสงส่องและเป็นเงา ส่วนมากใช้ในรูป outline of (something) หมายความว่า (draw something) in outline หมายความว่า (วาดบางสิ่งบางอย่าง)ในโครงร่าง ภาษาไทยสวนมากพูดว่า วาดโครงร่างของบางสิ่งบางอย่าง   ตัวอย่าง I’ve seen the outline of my brother’s dead body on the floor.   She points her pinkie toward my mouth, tracing an outline ..

Read more

olivine   คำนาม คำทางธรณีวิทยา (′ออ-ละ-วีน)   olivine หมายความว่า โอลิวีน ซึ่งคือกลุ่มของแร่(ไม่ใช้แร่ชนิดเดียว)ที่เป็นส่วนประกอบของหินภูเขาไฟต่าง ๆ เช่น หินบะซอลต์ (basalt) เพอริโดไทต์ (peridotite) และหินอัคนี (igneous rocks) อื่น ๆ โดยปกติ olivine จะมีสีเขียวประกอบด้วยซิลิเกตที่มีแมกนีเซียม เหล็กและธาตุอื่น ๆ ในสัดส่วนหรือสูตรทางเคมีแตกต่างกันไป ผู้คนอาจรู้จัก olivine ในการใช้ทำพลอยซึ่งรู้จักกันในชื่อ peridot ที่ได้รับการเจียรไนจากหิน เพอริโดไทต์ (peridotite) เพราะมีสีเขียวใส Olivine ได้รับการตั้งชื่อตามสีเขียวของลูกมะกอกจาก olive green ซึ่งเป็นสีเขียวของแร่ที่พบโดยทั่วไป แต่จริง ๆ แล้ว โอลิวีนบางชนิดอาจมีสีสีเทาเขียวไปจนถึงสีน้ำตาล   ตัวอย่าง To test how olivine might be observed on Venus, ..

Read more

a can of worms   คำสำนวน และในรูป opens/opened/opened/opening a can of worms   a can of worms มีความหมายตามตัวอักษรว่า กระป๋องไส้เดือน ซึ่งคือกระป๋องที่มีไส้เดือนบรรจุอยู่ เป็นความหมายของคำสำนวนว่า เรื่องยุ่งยาก(ยั้วเยี้ย) หรือ ปัญหายั้วเยี้ย อุปมาอุปไมยเหมือนกระป๋องที่เต็มไปด้วยไส้เดือน เมื่อไส้เดือนออกมาหนึ่งตัวตัวอื่น ๆ ก็จะตามออกมายั้วเยี้ยคือมีปัญหาไม่รู้จบยุ่งยาก   และส่วนมากใช้ในรูป open a can of worms ที่มีความหมายตามตัวอักษรว่า เปิดกระป๋องไส้เดือน ซึ่งคือคำสำนวนที่มีความหมายเชิงอุปมาอุปไมยว่า สร้างเรื่องยุ่งยาก โดยเฉพาะที่ก่อให้เปิดปัญหายั้วเยี้ยไม่รู้จบดังนั้นอาจหมายความว่า สร้างปัญหายั้วเยี้ย   ตัวอย่าง This is a can of worms that is going to ask more questions ..

Read more

oculus   คำนาม คำทางสถาปัตยกรรม พหูพจน์ oculi (′อ็อก-คิว-ลัส-ส)   oculus หมายความว่า โอคูลัส ซึ่งคือช่องเปิดหรือกระจกทรงกลมบนเพดารโดมที่มีลักษณะคล้ายลูกตา ซึ่งเป็นส่วนภายในของ rotunda   The rotunda is 142 feet in both diameter and height — a perfect hemisphere — with a 27-foot-wide oculus at the top of the domed ceiling.   At the top of the sphere is an oculus that lets in sunlight, ..

Read more

ooze   คำกริยา oozes; oozed; oozed; oozing (อูซ-ซ)   ooze หมายความว่า 1  ooze หมายความว่า  ไหลเยิ้ม หรือ ไหลซึม ซึ่งคือค่อย ๆ ไหลออกมาโดยเฉพาะของของเหลวที่ข้น ๆ หรือเหนียว ๆ  และจะตามด้วย adverb/preposition ดังเช่น ooze from/out of/through หมายความว่า ไหลเยิ้ม ออกมาจาก/ออกจาก/ผ่านออกมา   Sap oozed from the tree.   Magma oozed up to fill the void and solidified as basalt.   For a moment he ..

Read more

offer   คำกริยา offers; offered; offered; offering (′ออฟ-เฟอ-ร)   offer หมายความว่า 1  (transitive verb)  offer (something) หมายความว่า เสนอ(บางสิ่งบางอย่างให้ใครบางคน) หรือ ให้(บางสิ่งบางอย่างกับใครบางคน) หรือ เสนอให้(บางสิ่งบางอย่างกับใครบางคน) หรือ ข้อเสนอทำงาน(งานหนึ่ง) ซึ่งคือคำแถลงอย่างเป็นทางการว่าจะทำบางสิ่งบางอย่างให้ใครบางคน และอาจใช้ในรูป offer (something) to (someone) หมายความว่า เสนอ(บางสิ่งบางอย่าง)ให้(ใครบางคน) หรือ ให้(บางสิ่งบางอย่าง)กับ(ใครบางคน)   The yellow-spotted lizards like to live in holes, which offer shade from the sun and protection from predatory birds.   ..

Read more

o’er   คำบุพบท  ส่วนมากใช้ในงานวรรณกรรมและปัจจุบันเป็นคำโบราณ (ออ-ร)   o’er เป็นคำที่ใช้ในงานเขียนส่วนมากพวกกลอนและเพลง o’er มีความหมายเหมือนกับคำว่า over ที่หมายความว่า เหนือ หรือ มากกว่า หรือ เกี่ยวกับ ตัวอย่าง Whose genius and wisdom shed light o’er your isle. อธิบายหรือแปลว่า อธิบายหรือแปลว่า อัจฉริยะภาพและภูมิปัญญาของเขาได้ส่องแสงเหนือเกาะของคุณ   All these silent thoughts did swim o’er his eyes grown strange and dim. อธิบายหรือแปลว่า ความคิดที่เงียบงันเหล่านี้ได้วายเหนือดวงตาของเขา ซึ่งดูแปลกและสลัวมากขึ้น     o’er   คำวิเศษณ์ ส่วนมากใช้ในงานวรรณกรรมและปัจจุบันเป็นคำโบราณ   o’er ..

Read more

oblivious   คำคุณศัพท์ (อะ-′บลิ-เวียส-ส)   oblivious หมายความว่า ไม่ตระหนัก หรือ ไม่คำนึง หรือ ไม่รับรู้(ถึงหรือเกี่ยวกับสิ่งหรือเหตุการณ์ที่เป็นอยู่รอบๆตัวเอง) ดังนั้นอาจหมายความว่า ไม่รู้เรื่อง และส่วนมากใช้ในรูป oblivious to (something) หรืออาจใช้ oblivious of (something) ที่หมายความว่า ไม่ตระหนักถึง(บางสิ่งบางอย่าง) หรือ ไม่รับรู้ถึง(บางสิ่งบางอย่าง)  หรือ ไม่คำนึงถึง(บางสิ่งบางอย่าง) หรือ ไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับ(บางสิ่งบางอย่าง) ตัวอย่าง He is a silly fellow oblivious to worldly affairs. อธิบายหรือแปลว่า เขาเป็นคนเซ่อที่ไม่ตระหนักถึงเรื่องทางโลก   He stares at her with burning intensity, completely oblivious to Rosie. อธิบายหรือแปลว่า ..

Read more

oligarchy   คำนาม พหูพจน์ oligarchies (′ออล-ละ-การ-กี่)   oligarchy หมายความว่า 1  คณาธิปไตย หรือ ระบอบคณาธิปไตย ซึ่งคือการปกครองโดยกลุ่มบุคคลจำนวนไม่มากที่มีอำนาจของประเทศทั้งทางตรงและทางอ้อม กลุ่มบุคคลจำนวนไม่มากของสังคมเหล่านี้ได้แก่  กลุ่มทหาร หรือ กลุ่มปฏิวัติ หรือ กลุ่มคนชั้นสูงอย่างคนร่ำรวยหรือเจ้าขุนมูลนายต่าง ๆ ที่มีอำนาจมาก ในความหมายนี้ oligarchy เป็นคำนามนับไม่ได้ ตัวอย่าง Trump speaks the language of authoritarian populism but acts in the interests of America’s emerging oligarchy. อธิบายหรือแปลว่า ทรัมป์พูดด้วยภาษาประชานิยมของเผด็จการ แต่การกระทำเพื่อผลประโยชน์ของคณาธิปไตยที่กำลังเกิดขึ้นของอเมริกา   In the US, the real divide is between democracy ..

Read more