Category : P

pastel   คำนาม พหูพจน์ pastels (แพส-′ส-เทล-ล) หรือ (′แพส-เทิล-ล)   pastel หมายความว่า 1 pastel หมายความว่า แท่งสีพาสเทล หรือ สีเทียนน้ำมัน ซึ่งคือแท่งสีที่ทำจากผงเม็ดสีผสมกับแว็กซ์และน้ำมันทำเป็นแท่งก็จะคล้าย ๆ กับแท่งชอล์ค pastels จะคล้าย ๆ กับสีเทียน​ (crayons) แต่ต่างกันที่ pastels เมื่อระบายก็จะคล้าย ๆ กับการใช้สีน้ำมันที่ให้ความเป็นธรรมชาติมากกว่ามาก ดังนั้นทำให้ได้ภาพคล้าย ๆ กับการภาพ painting   2  pastel หมายความว่า ภาพพาสเทล ซึ่งคือภาพงานศิลปะที่ถูกสร้างภาพขึ้นมาโดยการใช้แท่งสีพาสเทล   3 ส่วนมากในรูปพหูพจน์ pastels หรืออาจเรียกว่า pastel colors ยังหมายความว่า สีพาสเทล ซึ่งคือสีต่าง ๆ ที่มีเฉดสีอ่อน ๆ โดยการผสมสีขาวเพิ่มเข้าไปในสีต่าง ๆ ..

Read more

command paper   คำนาม คำใช้ในสหราชอาณาจักร   command paper คือรายงานของรัฐบาลสหราชอาณาจักรที่นำเสนอต่อรัฐสภา command paper เป็นเอกสารที่เป็นรายงานของรัฐบาลที่ให้ข้อมูลชี้แจงต่าง ๆ หรือการตัดสินใจต่าง ๆ ที่รัฐบาลคิดว่ารัฐสภาทั้งสองสภาควรให้ความสนใจหรือควรรับรู้ คำว่า command (คำสั่ง) มาจากรูปแบบการเขียนปกรายงานของรัฐบาลที่มีมาเป็นร้อยปีโดยจะลงท้ายว่า by Command of Her Majesty”. (โดยพระราชโองการ หรือหมายความว่า โดยคำสั่งของพระบรมราชินี – ปัจจุบันสหราชอาณาจักรมีพระบรมราชินีเป็นผู้นำสูงสุดในระบบราชวงค์) ตัวอย่าง The UK will not invoke Article 16 of the Northern Ireland Protocol but has published a command paper outlining its plans to rewrite its ..

Read more

plethora   คำนาม (′เพลธ-ธะ-ระ)   plethora หมายความว่า 1 คำนามเอกพจน์ plethora หมายความว่า ความมากมาย และส่วนมากใช้ในรูป a plethora of (something) หมายความว่า ความมากมายของ(บางสิ่งบางอย่าง) หรือ (บางสิ่งบางอย่าง)มากมาย หรือ (บางสิ่งบางอย่าง)จำนวนมาก ตัวอย่าง She has always suffered from anxiety and depression, for which she is on a plethora of pills.   She was just released. Now we have a plethora of suspects and no ..

Read more

pedant   คำนาม พหูพจน์ pedants (′เพด-ดึน-ท)   pedant หมายความว่า คนจู้จี้จุกจิก  ซึ่งคือคนที่จู้จี้เคร่งครัดเกี่ยวกับกฎระเบียบหรือกกฏเกณฑ์ที่คนส่วนใหญ่เห็นว่าไม่สำคัญ หรือดังนั้นในภาษาไทยอาจเรียกว่า คนขี้ติเตียน ตัวอย่าง I don’t mean to be a pedant, but there’s a spelling mistake in the title.   His younger sister was a bit of a pedant.   He’s a pedant and a perfectionist. &nb..

Read more

petty cash   คำนาม (′เพต-ดี้-′แคช-ช)   petty cash หมายความว่า เงินสดย่อย ซึ่งคือเงินสดที่บริษัท ห้างร้าน หรือองค์กรหนึ่งมีอยู่เพื่อใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด โดยไม่ต้องทำการเบิกจ่ายที่ต้องใช้เวลา cash คือ เงินสด ดู petty ตัวอย่าง If you work in retailing, you may be asked to look after the petty cash.   My husband and I hired his 19-year-old nephew to help us with our small business; he stole over $4,000 ..

Read more

pedantic   คำคุณศัพท์ (พิ-′แดน-ทิก-ค)   pedantic หมายความว่า  จู้จี้เคร่งครัด หรือ จุกจิกเคร่งครัด หรือ หยุมหยิมเคร่งครัด หรือ จู้จี้จุกจิก(ในรายละเอียดหรือกฎระเบียบ) ซึ่งคือมีความพิถีพิถันเกินไปในกฎระเบียบหรือกฎเกณฑ์ที่คนส่วนใหญ่เห็นว่าไม่มีความสำคัญ หรือพูดง่าย ๆ คือจู้จี้ในเรื่องเล็กเรื่องน้อยโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับกฎระเบียบหรือกฎเกณฑ์ที่ไม่สำคัญสำหรับคนส่วนใหญ่ ตัวอย่าง I find your argument shallow and pedantic.   He is a pedantic Englishman, who corrects everyone’s grammar, overrides other detectives, and is disparaging to women and men.   Anyone who’s so petty and pedantic at the ..

Read more

petty   คำคุณศัพท์ pettier( กว่า); pettiest (ที่สุด) (′เพต-ดี้) หรือ (′เพต-ที้)   petty หมายความว่า 1 petty หมายความว่า ไม่มีความสำคัญ หรือ จิ๊บจ๊อย หรือ เล็กน้อย(เพราะไม่มีความสำคัญ) ตัวอย่าง My petty mission no longer seemed to matter.   Somehow, all the worries and fears of the past seemed small and petty now.    He disliked the petty complaints about the prices, especially ..

Read more

petulant   คำคุณศัพท์ (′เพช-ชะ-ลัน-ท)   petulant หมายความว่า 1  ขี้งอน ซึ่งคือมีอารมณ์หงุดหงิดโกรธไม่มีเหตุผลเอาแต่ใจเหมือนเด็ก ๆ ตัวอย่าง I’m not going to act like a petulant child.   Linda is a petulant but good-hearted chatterbox.   Trump’s desperate need for approval and attention is closely related to his tendency to be petulant.   2  งอน หรือ บึ้งตึง ซึ่งคือแสดงออกแบบไม่ค่อยพอใจ โกรธ หรือไม่สุภาพ ตัวอย่าง ..

Read more

petulance   คำนาม (′เพช-ชะ-ลัน-ส)   petulance หมายความว่า ความขี้งอน ซึ่งคือความมีอารมณ์หงุดหงิดโกรธไม่มีเหตุผลเอาแต่ใจเหมือนเด็ก ๆ ตัวอย่าง Her petulance is very irritating.    What happened to us was because of the petulance of the women.   All weekend, James seemed to alternate between playfulness and petulance.   He doesn’t hide his pettiness, bury his petulance or successfully distract us from his ..

Read more

paragon   คำนาม พหูพจน์ paragons (′แพร-ระ-กอน)   paragon หมายความว่า ตัวอย่างที่ล้ำเลิศ ซึ่งคือตัวอย่างที่ดีมาก ๆ อย่างสมบูรณ์ ดังนั้นอาจหมายความว่า ตัวอย่างที่สมบูรณ์แบบ ส่วนมากใช้ในรูป a paragon of (something) หมายความว่า  ตัวอย่างที่ล้ำเลิศของ(บางสิ่งบางอย่าง) หรือ ตัวอย่างที่สมบูรณ์แบบของ(บางสิ่งบางอย่าง) a paragon of virtue หมายความว่า ตัวอย่างที่ล้ำเลิศของคุณธรรม หรือ ตัวอย่างที่สมบูรณ์แบบคุณธรรม   ตัวอย่าง The teacher was not only an intellectual paragon and a social leader, but also the matrimonial catch of the countryside.   ..

Read more