Category : R

recoverable   คำคุณศัพท์ (ริ-′คัฟ-วะ-ระ-เบิล-ล)   recoverable หมายความว่า 1  กู้คืนได้ หรือ สามารถกู้คืนได้ ซึ่งคือสามารถกู้คืนสิ่งที่สูญเสียกับไปกลับคืนมาได้ ตัวอย่าง This practice ensures your information is recoverable, even if one or two backups are destroyed. อธิบายหรือแปลว่า การปฏิบัตินี้ให้ความมั่นใจว่าข้อมูลของคุณสามารถกู้คืนได้ แม้ว่าการสำรองข้อมูลหนึ่งหรือสองจะถูกทำลายไป   2  เมื่อพูดถึงการเงินการลงทุน recoverable หมายความว่า เอาเงินที่สูญไปคืนได้ หรือ สามารถเอาเงินที่สูญไปคืนได้ ซึ่งคือเอาบางสิ่งบางอย่าง เช่น เงินลุงทุนที่ขาดทุนกลับคืนมาได้ ตัวอย่าง Some of the funds may be recoverable, or their loss may be ..

Read more

recovery   คำนาม คำนามนับไม่ได้ หรือ คำนามนับได้รูปเอกพจน์ (ริ-′คัฟ-วะ-รี่)   recovery หมายความว่า 1  การฟื้นตัว ซึ่งคือการกลับมาสู่สภาวะปกติทางสุขภาพ จิตใจ หรือแม้แต่ทางเศรษฐกิจ หรืออาจใช้ในรูป make a recovery from (something) หมายความว่า ฟื้นตัวจาก(บางสิ่งบางอย่าง) ตัวอย่าง We wish him a speedy recovery. อธิบายหรือแปลว่า เราหวังให้เขามีการฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว   This new policy may slow the pace of economic recovery. อธิบายหรือแปลว่า นโยบายใหม่นี้อาจชะลออัตราของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจลง   He made a quick recovery from his heart operation. ..

Read more

recover   คำกริยา recovers; recovered; recovered; recovering (ริ-′คัฟ-เวอ-ร)   recover หมายความว่า 1   ฟื้นตัว จากการป่วย อุบัติเหตุการ หรือ การได้รับการกระทบกระเทือนทางจิตใจ เป็นต้น ตัวอย่าง He’s in hospital, recovering from heart surgery. อธิบายหรือแปลว่า เขาอยู่ในโรงพยาบาล กำลังฟื้นตัวจากการผ่าตัดหัวใจ   Brain surgery is risky. There’s always a chance the patient won’t recover. อธิบายหรือแปลว่า การผ่าตัดสมองมีความเสี่ยง มีโอกาสเสมอที่ผู้ป่วยจะไม่ฟื้นตัว   Anything but turkey. I’m still recovering from Thanksgiving. I ..

Read more

reprisal   คำนาม เป็นทั้งคำนามนับไม่ได้และนับได้ พหูพจน์ reprisals (ริ-พลาย-เซิล-ล)   reprisal หมายความว่า การแก้แคน หรือ การตอบโต้ ซึ่งคือการกระทำโต้ตอบจากสิ่งที่ได้เกิดขึ้นก่อน และอาจใช้ในรูป in reprisal (for something) หมายความว่า เพื่อเป็นการแก้แคน(สำหรับสิ่งหนึ่งที่ได้เกิดขึ้น) หรือ เพื่อเป็นการตอบโต้(สำหรับสิ่งหนึ่งที่ได้เกิดขึ้น)   a reprisal against (someone) หมายความว่า การแก้แคนกับ(ใครบางคน) หรือ การตอบโต้(ใครบางคน)   ตัวอย่าง He was shot in reprisal for the killing of a rival gang member. อธิบายหรือแปลว่า เขาถูกยิงเพื่อเป็นการแก้แคนสำหรับการฆ่าสมาชิกแก๊งคู่อริ   They will kill these men ..

Read more

reverberation   คำนาม พหูพจน์ reverberations (ริ-เวอ-ร-บะ-′เร-ชั่น)   reverberation หมายความว่า 1 reverberation ส่วนมากในรูปพหูพจน์ reverberations หมายความว่า ผลสะท้อน ซึ่งคือผลกระทบที่ย้อนกลับมาเกิดขึ้นหลาย ๆ ครั้ง ตัวอย่าง The reverberations of the U.S. assassination of an Iranian general are at our door and borders. อธิบายหรือแปลว่า  ผลสะท้อนของการลอบสังหารนายพลชาวอิหร่านของสหรัฐฯจะอยู่ที่ประตูและชายแดนของเรา   Al-Qaida’s 9/11 attacks took terror to a level previously unseen – in terms of deaths, shock value ..

Read more

reverberate   คำกริยา reverberates; reverberated; reverberated; reverberating (ริ-′เวอ-ร-บะ-เรต-ท)   reverberate หมายความว่า 1  ดังก้อง หรือ ดังสะท้อน ซึ่งคือดังสะท้อนของเสียงกลับไปกลับมา ตัวอย่าง The Falcon 9 is a slim, slick rocket that unleashes a menacing roar at liftoff that reverberates across the Florida Space Coast. อธิบายหรือแปลว่า จรวดฟัลคอน 9 เป็นจรวดที่เพรียวเนียบที่จะปล่อยเสียงคำรามที่น่ากลัวออกไปตอนยิงขึ้น ซึ่งจะดังก้องไปทั่วชายฝั่งสเปซโคสต์ของฟลอริดา   The room reverberated with laughter. อธิบายหรือแปลว่า ห้องดังก้องด้วยเสียงหัวเราะ   2  ส่งผลสะท้อน ..

Read more

road map   คำนาม พหูพจน์ road maps (โรด-แมป-พ)   road map หมายความว่า 1  แผนขั้นตอนดำเนินการ ซึ่งคือแผนที่เป็นลำดับขั้นสำหรับการดำเนินการเพื่อไปถึงเป้าหมายหนึ่ง เปรียบเหมือน road map (แผนที่นำทาง)ที่จะแสดงเส้นทางที่จะต้องเดินทางไปแต่ละขั้นก่อนที่จะไปถึงจุดหมายปลายทาง ตัวอย่าง France, Spain and Greece were among the latest countries to announce road maps for reopening businesses and schools. อธิบายหรือแปลว่า ฝรั่งเศส สเปน และกรีซเป็นกลุ่มประเทศล่าสุดที่ประกาศแผนขั้นตอนดำเนินการสำหรับเปิดธุรกิจและโรงเรียนอีกครั้ง   The Security Council endorsed a 55-point road map for ending the war ..

Read more

road   คำนาม พหูพจน์ roads (โรด-ด)   road หมายความว่า 1   ถนน โดยเฉพาะถนนที่อยู่นอกเมือง  ดูความแตกต่างกับคำว่า street ตัวอย่าง  They crossed the road, but stopped at the edge of the parking lot. อธิบายหรือแปลว่า พวกเขาได้ข้ามถนน แต่หยุดที่ขอบของลานจอดรถ   2 road หมายความว่า หนทาง ซึ่งคือหนทางที่ทำไปสู่เป้หมายหนึ่ง ตัวอย่าง  The company is on the road to success. อธิบายหรือแปลว่า บริษัทกำลังอยู่บนหนทางไปสู่ความสำเร็จ   He’s on the road to ..

Read more

reimbursement   คำนาม เป็นทั้งคำนามนับได้และนับไม่ได้ พหูพจน์ reimbursements (รี-เอ็ม-′เบอร๋ส-เมิน-ท)   reimbursement หมายความว่า 1  เงินชำระคืน หรือ เงินชดเชย ซึ่งคือจำนวนเงินที่ใครคนหนึ่งได้รับคืน ตัวอย่าง He received reimbursement for his travel expenses. อธิบายหรือแปลว่า เขาได้รับเงินชำระคืนสำหรับค่าเดินทางของเขา   After a month or so, I received insurance reimbursements. อธิบายหรือแปลว่า หลังจากประมาณหนึ่งเดือน ฉันก็ได้รับเงินชดเชยจากการประกันภัย   2  การชำระเงินคืน หรือ การชำระเงินชดเชย ตัวอย่าง Some medical insurance providers do not provide reimbursement for telemedicine expenses. อธิบายหรือแปลว่า ผู้ให้บริการประกันสุขภาพบางรายไม่ได้ให้การชำระเงินชดเชยสำหรับค่าแพทย์ทางไกล ..

Read more

recite   คำกริยา recites; recited; recited; reciting (ริ-′ไซ-ท)   recite หมายความว่า 1  recite (something) หมายความว่า พูด(บางสิ่งบางอย่างออกเสียงให้คนอื่นฟัง) หรือ บอกเล่า(บางสิ่งบางอย่างออกเสียงให้คนอื่นฟัง) หรือหากพูดถึงศาสนา สวด(บางสิ่งบางอย่างออกเสียง) ซึ่งคือพูดบางสิ่งบางอย่างออกมาจากความจำเสียงดังส่วนใหญ่ให้ใครคนหนึ่งฟัง ไม่ได้เป็นการอ่าน ตัวอย่าง He recited a poem that he had learnt at school. อธิบายหรือแปลว่า เขาพูดบทกวีที่เขาเรียนที่โรงเรียน -ซึ่งคือเขาจำบทกวีได้แล้วและพูดบทกวีนั้นให้คนอื่นฟัง   2 (transitive verb) recite หมายความว่า พูดออกเสียง หรือ บอกเล่า หรือหากพูดถึงศาสนา สวด ซึ่งคือพูดบางสิ่งบางอย่างออกมาจากความจำเสียงให้ใครคนหนึ่งฟัง ไม่ได้เป็นการอ่าน ตัวอย่าง Children in school were assigned ..

Read more