Category : S

stromatolite   คำนาม พหูพจน์ stromatolites (ส-โตร-′แม-ดะ-ไล-ท)   stromatolite หมายความว่า สโตรมาโตไลต์ หรือ หินสโตรมาโตไลต์ ซึ่งคือชั้นหินปูนที่ก่อตัวจากซากไซยาโนแบคทีเรีย (cyanobacteria) ที่หลั่งแคลเซียมคาร์บอเนต(ปูนขาว) หรือแบคทีเรียชนิดอื่นหรือสาหร่ายเซลล์เดียว และตะกอนที่ทับถมกันมาเป็นเวลาเป็นพัน ๆ ล้านปี   ตัวอย่าง  The real significance of stromatolites is that they are the earliest fossil evidence of life on Earth.  อธิบายหรือแปลว่า ความสำคัญที่แท้จริงของสโตรมาโตไลต์คือว่ามัน(สโตรมาโทไลต์)เป็นหลักฐานฟอสซิลของสิ่งมีชีวิตบนโลกที่เก่าแก่ที่สุด     &nb..

Read more

senility   คำนาม (ซิ-′นิล-ละ-ที่)   senility หมายความว่า ภาวะชราภาพ ซึ่งคือภาวะที่แสดงให้เห็นโรคชราต่าง ๆ โดยเฉพาะสูญเสียความสามารถทางสมองและความจำ ดังนั้นอาจหมายถึง ภาวะสติเลือนราง(เพราะชราภาพ) คำว่า senility ไม่ได้หมายถึง ชราภาพหรือคนชรา เพราะคนชราที่ภาวะสติและร่างกายดีมีมากหมาย แต่ senility จะหมายถึง ภาวะที่แสดงให้เห็นถึงโรคชราต่าง ๆ โดยเฉพาะภาวะทางสมองและความจำที่เสื่อมถ่อย ตัวอย่าง Traumatic brain injuries, migraine headaches and even senility were lumped together as mental illness. อธิบายหรือแปลว่า อาการบาดเจ็บของสมองทางกายภาพ อาการปวดหัวไมเกรน และแม้แต่ภาวะชราภาพถูกรวมกันเป็นความเจ็บป่วยทางจิต   Another frequently searched-for word was “dotard,” an antiquated term for an ..

Read more

senile   คำคุณศัพท์ (′ซี-นาย-ล)   senile หมายความว่า สติเลือนราง หรือ สับสนหลง ๆ ลืม ๆ   เพราะความชราภาพจึงแสดงให้เห็นโรคชราต่าง ๆ โดยเฉพาะสูญเสียความสามารถทางสมองและความจำ   เช่น a senile old man แปลว่า ชายชราสติเลือนรางคนหนึ่ง ตัวอย่าง Before finishing morning rounds, the doctor stopped to check a senile woman. อธิบายหรือแปลว่า ก่อนจบรอบเช้า หมอหยุดเพื่อที่จะตรวจหญิงสติเลือนรางคนหนึ่ง -ซึ่งในที่นี้คือไม่ใช้หญิงชราทั่วไป แต่หญิงสติเลือนรางจากความชราภาพ   He’s like a hundred years old and completely senile, but he always remembers ..

Read more

solar plexus   คำนาม คำกายวิภาคศาสตร์ พหูพจน์ solar plexuses หรืออาจเรียกว่า celiac plexus; celiac plexuses (′โซ-เลอ-ร-′เพ็ก-ซัส-ส)   solar plexus หมายความว่า ข่ายประสาทในช่องท้อง ซึ่งคือข่ายของเส้นประสาทจำนวนมากที่อยู่ด้านหลังกระเพาะอาหารและด้านหน้าของหลอดเลือดแดงใหญ่ ( the aorta ) และขาของกะบังลม (the crura of the diaphragm) ที่ประกอบด้วยปมประสาทหลายปมที่จะเป็นจุดต่อจองเส้นประสาทไปยังอวัยวะภายใน solar plexus  อาจเรียกว่า celiac plexus และเป็นจุดที่เมื่อโดนต่อยหรือโดนกระแทกก็จะทำให้จุก ตัวอย่าง Sensation, emotion and intensity of expression rise from the solar plexus. อธิบายหรือแปลว่า ความรู้สึก อารมณ์ และความรุนแรงของการแสดงออกเพิ่มขึ้นมาจากข่ายประสาทในช่องท้อง   He ..

Read more

shell-shocked   คำคุณศัพท์ หรืออาจเขียน shellshocked (′เชล-ช็อค-ท)   shell-shocked หมายความว่า  ผวา หรือ สะดุ้งผวา ซึ่งเป็นคำที่มีรากมาจาก ภาวะสะดุ้งผวา (shell shock) ทหารหรือคนที่ผ่านสงครามที่ร้ายแรงมาจนได้รับความเสียหายทางจิตใจจากเสียงยิงเสียงระเบิดที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาจนภาวะจิตใจได้รับความเสียหาย ถึงแม้สงครามจะสงบแล้วแต่ยังคงสะดุ้งหรือผวาอยู่อย่างเนือง ๆ shell-shocked  ปัจจุบันส่วนมากในรูปอุปมาอุปไมยมากกว่า ที่สะดุ้งผวาเพราะมีจิตใจสับสน มีความเครียด หรือมีความกลัว เนื่องจากได้ผ่านประสบกับเหตุการที่ทำให้กลัวไม่สะบายใจหรือทำให้เครียด ตัวอย่าง She looked a little shell-shocked after her driving test. อธิบายหรือแปลว่า เธอดูเหมือนผวาเล็กน้อยหลังจากการสอบขับรถของเธอ   Several advisers said Trump is still shell-shocked by the faltering economy, protests over racial injustice and his ..

Read more

shell shock   คำนาม (′เชล-ช็อก-ค)   shell shock หมายความว่า ภาวะสะดุ้งผวา หรือ ภาวะผวา ซึ่งเป็นคำที่มีรากมาจาก ภาวะสะดุ้งผวาของทหารหรือคนที่ผ่านสงครามที่ร้ายแรงมาจนได้รับความเสียหายทางจิตใจจากเสียงยิงเสียงระเบิดที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาจนภาวะจิตใจได้รับความเสียหาย ถึงแม้สงครามจะสงบแล้วแต่ยังคงสะดุ้งหรือผวาอยู่อย่างเนือง ๆ ปัจจุบันคำเป็นทางการจะเรียกว่า post-traumatic stress disorder (ภาวะเครียดผิดปกติหลังจากเหตุการณ์สะเทือนขวัญ) shell shock ปัจจุบันอาจใช้ในรูปอุปมาอุปไมยด้วย ที่หมายถึง ภาวะสะดุ้งผวาเกิดขึ้นเพราะมีจิตใจสับสน มีความเครียด หรือมีความกลัว เนื่องจากได้ผ่านประสบกับเหตุการที่ทำให้กลัวไม่สะบายใจหรือทำให้เครียดมา ตัวอย่าง The vets suffered from lost limbs, shell shock and weak lungs due to exposure to gas, as well as depression and drug addiction. อธิบายหรือแปลว่า ทหารผ่านศึกได้รับความทุกข์ทรมานจากการสูญเสียแขนขา ..

Read more

shrink-wrap   คำนาม พหูพจน์ shrink-wraps หรืออาจเขียน shrinkwrap; shrinkwraps (ชริง-แรป-พ)   shrink-wrap หมายความว่า พลาสติกใสห่อของ หรือ ฟิล์มใสห่อของ     ตัวอย่าง The gift was still packaged in shrink-wrap. อธิบายหรือแปลว่า ของขวัญยังคงบรรจุอยู่ในพลาสติกใสห่อของ   He secured a pallet with shrink-wrap. อธิบายหรือแปลว่า เขายึดพาเลตด้วยพลาสติกใสห่อของ     shrink-wrap   คำกริยา shrink-wraps; shrink-wrapped; shrink-wrapped; shrink-wrapping;   shrink-wrap (something) หมายความว่า ห่อ(บางสิ่งบางอย่าง ด้วยพลาสติกใสห่อของ หรือ ด้วยฟิล์มใสห่อของ) หรือ พัน(บางสิ่งบางอย่าง ..

Read more

sustained   คำคุณศัพท์ (สัส-′เตน-ด)   sustained หมายความว่า  (อย่าง)ต่อเนื่อง หรือ (อย่าง)ไม่ขาดสาย ซึ่งคือ(มีอยู่)อย่างไม่หยุดหย่อน เช่น sustained winds แปลว่า ลมต่อเนื่อง -ซึ่งคือลมที่พัดด้วยความเร็วระดับเดียวกันอย่างต่อเนื่อง ไม่ใช้ลมกระโชก sustained applause แปลว่า การปรบมืออย่างต่อเนื่อง -ซึ่งคือการปรบมือต่อเนื่องกันไปในระยะเวลาหนึ่งโดยไม่หยุด   ตัวอย่าง The storm is now a category five with sustained winds of 150 miles an hour with wind gusts of 190 miles per hour. อธิบายหรือแปลว่า พายุ ตอนนี้ คือระดับ 5 โดยมีลมต่อเนื่อง 150 ..

Read more

sustain   คำกริยา sustains; sustained; sustained; sustaining (สัส-′เตน)   sustain หมายความว่า 1  sustain (something) หมายความว่า ค้ำจุน(บางสิ่งบางอย่างไว้) หรือ สนับสนุนค้ำจุน(บางสิ่งบางอย่างไว้) ดำรงรักษา(บางสิ่งบางอย่างไว้) ซึ่งคือทำให้บางสิ่งบางอย่างดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่องหรือดำรงอยู่ต่อไป ในรูป passive หรือคำคุณศัพท์ (be) sustained หมายความว่า ได้รับการค้ำจุน หรือ ได้รับการค้ำจุนสนับสนุน ตัวอย่าง The new policies intents to sustain economic growth. อธิบายหรือแปล่า นโยบายใหม่(นี้)มีจุดมุ่งหมายเพื่อที่จะค้ำจุนการเติบโตทางเศรษฐกิจ   To understand their true value, we must look to the landscape that produces and ..

Read more

snowed in   คำสำนวน คำคุณศัพท์ (′ส-โน-ด-อิน)   (be) snowed in หรือ get snowed in หมายความว่า ติดหิมะอยู่ภายในที่พัก ซึ่งคือมีหิมะตกหนักไม่สามารถออกไปไหนมาไหนได้ ตัวอย่าง  We were snowed in for a week last winter. อธิบายหรือแปลว่า เราติดหิมะอยู่ภายในที่พักหนึ่งอาทิตย์ในฤดูหนาวปีที่แล้ว -ซึ่งคือออกไปไหนมาไหนไม่ได้เพราะมีหิมะเยอะ   After the snow storm last night, many people were snowed in. อธิบายหรือแปลว่า หลังจากพายุหิมะเมื่อคืนนี้ผู้คนจำนวนมากติดหิมะอยู่ภายในที่พัก -ซึ่งคือออกไปไหนมาไหนไม่ได้เพราะมีหิมะเยอะ   When I was eight, that time in Vermont. We ..

Read more