Category : S

spread of risk   คำนาม ส่วนมากเป็นคำทางประกันภัย หรือ risk pooling   spread of risk หมายความว่า กระจายความเสี่ยง โดยเฉพาะพูดถึงบริษัทประกันภัยที่กระจายความเสี่ยงโดยการให้บริการแก่ผู้ถือกรมธรรม์หลายคนและกระจายอยู่ในหลายพื้นที่หรือภูมิภาค ซึ่งเป็นการลดความเสี่ยงหากเกิดภัยพิบัติในพื้นที่หนึ่งก็ไม่ได้ส่งผลกระทบทั้งหมด &nb..

Read more

up a storm   คำวลี ส่วนมากใช้ในอเมริกา   up a storm หมายความว่า อย่างเต็มกำลัง หรือ อย่างเมามัน(โดยเฉพาะด้วยความกระตือรือร้นและด้วยกำลังวังชา) เช่น dance up a storm หมายความว่า เต้นอย่างเมามัน sing up a storm หมายความว่า ร้องเพลงอย่างเมามัน cook up a storm หมายความว่า ทำอาหารอย่างเมามัน   ตัวอย่าง She is in the kitchen cooking up a storm. อธิบายหรือแปลว่า เธออยู่ในห้องครัว กำลังทำอาหารอย่างเมามัน   We were sitting at our table chatting ..

Read more

sultana   คำนาม พหูพจน์ sultanas (ซัล-′ทา-นะ) หรือ (ซัล-′แท-นะ)   sultana หมายความว่า 1  ลูกเกด โดยเฉพาะลูกเกดที่มีสีอ่อนออกเหลือง ข้อสังเกตในประเทศสหราชอาณาจักร ไอร์แลนด์ นิวซีแลนด์และประเทศออสเตรเลียจะเรียกลูกเกดที่มีสีเข้มว่า raisins เท่านั้น ส่วนลูกเกดสีอ่อนออกเหลืองจะเรียกว่า sultana ส่วนในอเมริกาเรียกทั้งสองชนิดว่า raisin; raisins หรืออาจเจาะจงเรียกลูกเกดสีอ่อนว่า golden raisins     2 คำทางประวัติศาสตร์ sultana หมายความว่า ชายาสุลต่าน ซึ่งคือเมียของสุลต่าน &nb..

Read more

sycophant   คำนาม คำเป็นทางการ พหูพจน์ sycophants (′ซิก-กะ-ฟัน-ท)   sycophant หมายความว่า คนประจบประแจง  ซึ่งคือคนที่มีพฤติกรรมต่อใครคนหนึ่งเพื่อให้เขารักเขาชอบเป็นพิเศษ ตัวอย่าง He is surrounded in the White House by pliant sycophants who do as he tells them. เขาถูกล้อมรอบในทำเนียบขาวด้วยคนประจบประแจงที่หัวอ่อน ผู้ที่ทำอะไรก็ตามที่เขาบอก(พวกเขาให้ทำ)   The president and his sycophants in the White House will withhold documents until the courts stop him, if the courts stop him. อธิบายหรือแปลว่า ..

Read more

swastika   คำนาม พหูพจน์ swastikas (′ส-วาส-ติ-กะ)   swastika หมายความว่า สวัสติกะ หรือ เครื่องหมายสวัสติกะ   ซึ่งคือเครื่องหมาย 卐 ที่ใช้กันมาเป็นพันปีที่เป็นสัญลักษณ์ของความศักดิ์สิทธิ์และจิตวิญญาณในศาสนาฮินดูและพุทธศาสนา ในประเทศตะวันตก swastika ครั้งหนึ่งเคยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นมงคลและความโชคดีจนกระทั่งปี 1930 เมื่อถูกนำมาใช้เป็นสัญลักษณ์ของพรรคนาซี ดังนั้นจึงเป็นสัญญาลักษณ์ของการเหยียดชาวยิว swastika เป็นคำที่เข้ามาในภาษาอังกฤษจากภาษา svasti ที่แปลว่า ให้พรเพื่อการเป็นอยู่ที่ดี ซึ่งภาษาไทยคำว่า สวัสดี ก็มีรากมาจากคำนี้       ตัวอย่าง The Nazi swastika is prohibited in Germany from being displayed. อธิบายหรือแปลว่า  สวัสติกะของนาซีถูกห้ามไม่ให้แสดงในเยอรมนี &nb..

Read more

sweep someone off their feet   คำสำนวน sweep/sweeps/swept/swept/sweeping (someone) off my/your/his/her/their feet   sweep (someone) off (one’s) feet หมายความว่า   ทำให้(ใครบางคน)หลงใหล หรือ ทำให้(ใครบางคน)ชื่นชอบอย่างมาก ๆ ในรูป passive (be) swept off (one’s) feet by (someone) หมายความว่า (ถูกทำให้)หลงรัก(ใครบางคน) หรือ (ถูกทำให้)หลงใหล หรือ (ถูกทำให้)ชื่นชอบอย่างมาก(ใครบางคน) ตัวอย่าง John really swept me off my feet. อธิบายหรือแปลว่า จอห์นทำให้ฉันหลงรัก   She been swept off her feet ..

Read more

spread one’s wings   คำสำนวน spreads/spread/spread/spreading my/your/her/his/their wings   spread one’s wings มีความหมายตามตัวอักษรว่า กางปีกของใครคนหนึ่ง ซึ่งเป็นคำสำนวนที่ให้ความหมายว่า  เริ่มต้นประสบการใหม่ที่เป็นอิสระของ(ใครคนหนึ่ง) หรือ เริ่มต้นชีวิตอันเป็นอิสระของ(ใครคนหนึ่ง)  เสมือนนกที่กางปีกออกบิน ตัวอย่าง College will give him a chance to spread his wings. อธิบายหรือแปลว่า มหาวิทยาลัยจะให้โอกาสเขาที่จะกางปีกของเขา -ซึ่งคือให้โอกาสเขาที่จะเริ่มต้นชีวิตอันเป็นอิสระของเขา   She’s been working for the same company for 10 years and it is time to leave and spread her wings. อธิบายหรือแปลว่า เธอได้ทำงานกับเดียวกันนี้มา ..

Read more

set about   คำวลี คำกริยา sets about; set about; set about; setting about   set about หมายความว่า 1  set about (something) หมายความว่า เริ่มทำ(สิ่งใดสิ่งหนึ่ง) โดยเฉพาะสิ่งที่ต้องใช้เวลาและความพยายามอย่างมาก และอาจใช้ในรูป set about (doing something) หมายความว่า เริ่ม(ทำบางสิ่งบางอย่าง) โดยเฉพาะสิ่งที่ต้องใช้เวลาและความพยายามอย่างมาก ตัวอย่าง She set about her homework at once. อธิบายหรือแปลว่า เธอเริ่มทำการบ้านทันที   Catherine sets about using her charms and intelligence to win more secret ..

Read more

stupa   คำนาม พหูพจน์ stupas (ส-ตู-ป้า)   stupa หมายความว่า เจดีย์ หรือ อาจเรียกว่า สถูป หรือ สถูปเจดีย์ ซึ่งคือสิ่งซึ่งก่อเป็นรูปคล้ายลอมฟางหรือกองฟางในประเทศไทยจะทำมียอดแหลม เป็นที่บรรจุพระธาตุหรือสิ่งที่นับถือกัน stupa เป็นคำเข้ามาในภาษาอังกฤษจากภาษาสันสกฤต (Sanskrit) ที่แปลว่า ลอมหรือกอง​(อย่างลอมฟาง) ส่วนในภาษาไทยคำว่า เจดีย์ มีรากมาจากภาษาบาลี เจติย   ตัวอย่าง We spent that afternoon in Boudhanath, one of the largest Buddhist stupas in the world. อธิบายหรือแปลว่า เราใช้เวลาช่วงบ่ายวันนั้นในเจดีย์ โพธานาท (ซึ่งเป็น)หนึ่งในเจดีย์พุทธที่ใหญ่ที่สุดในโลก   ภาพโดย the creative commons &nb..

Read more

streaming   คำนาม (ส-ตรีม-มิ่ง)   streaming หมายความว่า 1 (คำทางคอมพิวเตอร์) streaming หมายความว่า สตรีมมิ่ง ซึ่งคือการเผยแพร่หรือถ่ายทอดภาพหรือเสียงด้วยการส่งกระแสของข้อมูลไหลไปสู่ผู้ชมอย่างต่อเนื่องโดยทั่วไปจะมีอัตราการไหลที่คงที่หรือคาดการณ์ได้ กระแสของข้อมูลก็จะถูกแปลงเป็นภาพหรือเสียงทันทีโดยไม่ต้องรอให้ทั้งไฟล์ข้อมูลดาวน์โหลดเสร็จก่อน ตัวอย่าง As a movie watcher, I’m all for streaming. อธิบายหรือแปลว่า ในฐานะผู้ชมภาพยนตร์ ฉันสนับสนุนสตรีมมิ่งสุดตัว   Amazon launched its Prime services in India in 2016 and already offers services such as video and music streaming as well as grocery delivery in many cities across ..

Read more