Category : S

Home » Archive by category : S

sense   คำนาม senses (เซน-ส)   sense มีรากมาจากภาษาละติน sentire ที่หมายความว่ารู้สึก ในภาษาอังกฤษปัจจุบันใช้ sense ในความหมายดังต่อไปนี้ 1  sense  หมายความว่า ประสาทสัมผัส หรือสั้นๆ สัมผัส ซึ่งคือประสาทสัมผัสทั้ง 5 ที่มนุษย์มีคือ การมองเห็น การดมกลิ่น การได้ยิน การลิ้มรส และการสัมผัสทางกายภาพ ตัวอย่าง  A dog has  a good sense of smell. อธิบายหรือแปลว่า สุนัขมีประสาทสัมผัสที่ดีในการดมกลิ่น   His hearing was affected, and he had lost his sense of taste and smell. อธิบายหรือแปลว่า การได้ยินของเขาได้รับผลกระทบ ..

Read more

sit in   คำวลี คำกริยา sits in; sat in; sat in; sitting in (ซิต-ด-อิน)   sit in หมายความว่า 1  sit in on (something)  หมายความว่า เข้าฟังใน(การประชุม ห้องเรียน การอบรม เป็นต้น) ซึ่งคือเข้าไปนั่งฟังอย่างเดียวแต่ไม่มีส่วนร่วมในการปฏิสัมพันธ์กับกลุ่ม หากเป็นการ sit in on ในห้องเรียนก็คือเข้าฟังเพื่อเพิ่มความรู้ให้กับตัวเอง แต่ไม่ได้ลงทะเบียนดังนั้นไม่ได้รับหน่วยกิจของวิชานั้นซึ่งอาจเรียกว่า audit (a class) ตัวอย่าง  He also sat in on news meetings at a New York station to observe the protocol. ..

Read more

sitting   คำนาม sittings (′ซิต-ติ่ง)   sitting หมายความว่า 1 ช่วงเวลา(ของการให้บริการอาหารเนื่องจากมีผู้คนมากว่าที่จะมีโต๊ะพอให้นั่งพร้อมกันทั้งหมด ดังนั้นจึงจัดแบ่งผู้คนออกเป็นช่วงเวลาที่จะได้รับบริการ) ตัวอย่าง When the hotel is full, dinner is served in two sittings. อธิบายหรือแปลว่า เมื่อโรงแรมเต็ม อาหารค่ำจะให้บริการในสองช่วงเวลา    2  at one sitting หรือ in one sitting หมายความว่า รวดเดียว ซึ่งคือทำสิ่งหนึ่งจนเสร็จไม่ลุกไปไหน ตัวอย่าง She sat down and read the whole book in one sitting. อธิบายหรือแปลว่า เธอนั่งลงและอ่านหนังสือทั้งเล่มรวดเดียว -ซึ่งคืออ่านจบทั้งเล่มโดยไม่ลุกไปไหน   3  ..

Read more

sit on one’s hands   คำสำนวน sit/sits/sat/sat/sitting on my/your/his/her/their/our/its hands   sit on one’s hands หมายความว่า นั่งอยู่เฉย ๆ โดยเฉพาะนั่งอยู่เฉยๆโดยไม่ทำอะไรเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาหรือสถานการณ์ที่เป็นอยู่ให้ดีขึ้น ตัวอย่าง Authorities sat on their hands and did nothing. อธิบายหรือแปลว่า เจ้าหน้าที่นั่งอยู่เฉย ๆ และไม่ทำอะไรเลย   The Chinese government will “not sit on its hands” over the protests in Hong Kong, Beijing’s UK ambassador has said. อธิบายหรือแปลว่า รัฐบาลของจีนจะ ..

Read more

otitis externa   คำนาม คำทางการแพทย์ เรียกโดยทั่วไปว่า swimmer’s ear  (โอ-ไท-ดัส-เซ็ก-เตอ-ร-นา)   otitis externa หรือ swimmer’s ear หมายความว่า หูชั้นนอกอักเสบ ซึ่งคือการอักเสบของช่องหูซึ้งเป็นช่องลมสำหรับเสียงจากภายนอกเข้าไปสู่แก้วหู (eardrum) swimmer’s ear มักเกิดจากเชื้อแบคทีเรียหรือเชื้อรานานาชนิด swimmer’s ear เกิดมากกับเด็กที่ใช้เวลาอยู่ในน้ำเป็นเวลานานจนเป็นที่มาของชื่อทั่วไป (swimmer’s ear ควาหมายตามตัวอักษรคือ หูของนักว่ายน้ำ) การอยู่ในน้ำเป็นเวลานานทำให้มีความชื่นในช่องหูและเป็นผลทำให้เนื้อเยื่อสลายได้ง่ายซึ่งเป็นหนทางให้เชื้อแบคทีเรียหรือเชื้อราแซกซึมเข้าไปในผิวหนังได้ง่านขึ้น อย่างไรก็ตามผู้ที่ไม่ได้อยู่ในน้ำเลยก็สามารถเป็นหูชั้นนอกอักเสบได้หากเชื้อแบคทีเรียหรือเชื้อราแซกซึมเข้าไปในเนื้อเยื่อของช่องหูได้   ตัวอย่างประโยค Swimmer’s ear is an inflammation of the ear canal that may or may not involve infection. อธิบายหรือแปลว่า หูชั้นนอกอักเสบเป็นการอักเสบของช่องหูที่อาจเกี่ยวข้องหรือไม่ไม่เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อ &nb..

Read more

have a screw loose   คำสำนวน has a screw loose; had a screw loose; had a screw loose; having a screw loose   have a screw loose มีความหมายตามตัวอักษรว่า มีสกรูหลวม หรือ มีเกลียวหลวม ซึ่งเป็นคำสำนวนที่ให้ความหมายว่า  ไม่เต็มบาท หรือ ติ๊งต๊อง หรือ เพี้ยน หรือ บ๊อง หรือ สติไม่ดี ตัวอย่าง  His brother has a screw loose. อธิบายหรือแปลว่า พี่(หรือน้อง)ชายของเขาไม่เต็มบาท   The boys think he ..

Read more

sloppy joe   คำนาม หพูพจน์ sloppy joes (′ส-ลาป-ปี้-โจ)   sloppy joe หมายความว่า 1  (อาหาร)  สล็อปปี้โจ  ซึ่งคืออาหารที่ประกอบด้วยเนื้อสัตว์บด หอม ซอสมะเขือเทศ และวอร์สเตอร์เชียร์ซอส (Worcestershire sauce) และนำไปผัดทำเป็นไส้ของแซนวิชส่วนใหญ่จะใช้ขนมปังกลมเหมือนกับขนมปังแฮมเบอร์เกอร์   2  sloppy joe หรือ sloppy joe sweater หมายความว่า เสื้อหนาวสล็อปปี้โจ ซึ่งคือเสื้อหนาวหลวมๆ   &nb..

Read more

a sense of belonging   คำวลี   a sense of belonging หมายความว่า ความรู้สึกถึงความคู่ควร โดยเฉพาะความรู้สึกของใครคนหนึ่งที่รู้สึกว่าตนคู่ควรพอที่จะเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มบุคคลหรือสถานที่หนึ่ง ตัวอย่าง The young girl felt a sense of belonging that she had never felt before. อธิบายหรือแปลว่า เด็กผู้หญิงได้รู้สึกถึงความรู้สึกถึงความคู่ควรที่เธอไม่เคยรู้สึกมาก่อน     ดู belong ดู sense &nb..

Read more

stew   คำนาม เป็นได้ทั้งคำนามนับได้และนับไม่ได้ รูปพหูพจน์ stews (ส-ตู)   stew หมายความว่า 1 (อาหาร) สตูว์ หรือ อาหารตุ๋น ซึ่งคืออาหารที่ทำโดยการต้มเนื้อและหรือผักในของเหลวอย่างช้าๆและเป็นเวลานาน ตัวอย่าง She orders fish stew, while Tucker orders cornbread and asks the waiter what their “zero foodprint” certification means. อธิบายหรือแปลว่า เธอสั่งสตูว์ปลาในขณะที่ทักเคอร์สั่งขนมปังข้าวโพดและถามพนักงานเสิร์ฟว่าการรับรอง “รอยอาหารเป็นศูนย์” หมายถึงอะไร – ซึ่งในที่นี้ zero foodprint คือผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการผลิตอาหารเป็นศูนย์ นั้นคือไม่มีผลกระทบเลย   2  in a stew หมายความว่า อยู่ในความกังวล หรือ อยู่ในความกระวนกระวาย ตัวอย่าง  ..

Read more

sliver   คำนาม slivers (ส-ลิ-เวอ-ร)   sliver หมายความว่า 1  ชิ้นบางๆ หรือ เศษบางๆ หรือ ชิ้นแคบๆ หรือ เศษแคบๆ ซึ่งคือเศษหรือชิ้นของอะไรบางอย่างที่แคบๆหรือผอมๆหรือบางๆ ภาษาไทยไม่มีคำยามเฉพาะแต่หากเป็นไม้เราจะเรียกว่า เสี้ยน sliver มักจะใช้ในรูป a sliver of (something) เช่น a sliver of land คือ ที่ดินพื้นแคบๆ a sliver of cake คือ เค้กที่ตัดเป็นชิ้นเล็กๆแคบๆหรือบางๆ   a sliver of light คือ แสงที่เป็นเส้นแคบๆหรือบางๆ   a sliver of wood คือ เสี้ยน ในภาษาอังกฤษอาจเรียกว่า splinter ด้วย ..

Read more