Category : S

sympathetically   คำวิเศษณ์   sympathetically หมายความว่า 1 อย่างเห็นอกเห็นใจและสงสาร หรือ ด้วยความเห็นอกเห็นใจและสงสาร ตัวอย่าง  She listened sympathetically, nodding her head now and again. อธิบายหรือแปลว่า เธอฟังด้วยความเห็นอกเห็นใจและสงสาร และพยักหน้าเป็นครั้งเป็นคราว   2 อย่างเห็นด้วยและสนับสนุน หรือ ด้วยความเห็นด้วยและสนับสนุน ตัวอย่าง His request was treated sympathetically by the ship’s commanding officer. อธิบายหรือแปลว่า ข้อร้องขอของเขาได้รับการปฏิบัติด้วยความเห็นด้วยและสนับสนุนโดยผู้บังคับบัญชาเรือ &nb..

Read more

shoplifter   คำนาม shoplifters (′ช็อป-ลิฟ-เตอ-ร)   shoplifter หมายความว่า คนขโมยของในร้าน ซึ่งคือคนเข้าไปในร้านหนึ่งทำท่าที่ว่าจะเข้าซื้อของแต่หยิบของในร้านซ่อนไว้ตามลำตัวหรือในกระเป๋าแล้วเดินออกไปหรือวิ่งออกไป ตัวอย่าง Store owners are among those keen to use the technology to spot shoplifters and abusive customers. อธิบายหรือแปลว่า เจ้าของร้านค้าอยู่ในกลุ่มผู้ที่กระตือรือร้นที่จะใช้เทคโนโลยีเพื่อตรวจจับคนขโมยของในร้านและลูกค้าที่โหดร้าย   The shoplifter entered the Vons grocery store around noon Dec. 4, going back three times in about 15 minutes. อธิบายหรือแปลว่า คนขโมยของในร้านได้เข้ามาในร้านขายของชำวอนส์ประมาณเที่ยงวันที่ 4 ธันวาคม (แล้ว)กลับมาสามครั้งในเวลาประมาณ 15 ..

Read more

schizophrenic   คำคุณศัพท์ (ส-คริต-สะ-ฟรี-นิก-ค)   schizophrenic หมายความว่า 1 (คำทางแพทย์) schizophrenic หมายความว่า (เป็นหรือมีอาการ)โรคจิตเภท  เช่น schizophrenic patients แปลว่า ผู้ป่วยโรคจิตเภท ตัวอย่าง  He claims his schizophrenic sister shot her family before turning the gun on herself. อธิบายหรือแปลว่า เขาอ้างว่าน้องสาวที่เป็นโรคจิตเภทของเขายิงครอบครัวของเธอ(ก่อนที่)จะหันปืนมายิงตัวเอง   2  เอาแน่เอานอนไม่ได้ โดยเฉพาะในลักษณะที่เปลี่ยนใจหรือเปลี่ยนแปลงตลอดและอย่างรวดเร็ว ตัวอย่าง Trump’s schizophrenic foreign policy is almost too easy to criticize. อธิบายหรือแปลว่า นโยบายต่างประเทศที่เอาแน่เอานอนไม่ได้ของทรัมป์นั้นเกือบจะง่ายเกินไปที่จะวิพากษ์วิจารณ์   Ballycastle is a ..

Read more

stigmasterol   คำนาม คำทางชีวเคมี (ส-ติก-′แม-ส-เตอ-รอล)   stigmasterol หมายถึง สติกมาสเตอรอล ซึ่งคือสเตอรอล (sterol) ชนิดที่พบในพืชโดยเฉพาะในถั่งเหลือง stigmasterol มีสูตรทางเคมีว่า C29H48O   ตัวอย่าง Our studies suggest stigmasterol is a potent and independent risk factor for cardiovascular disease. อธิบายหรือแปลว่า การศึกษาของเราชี้ว่าสติกมาสเตอรอลเป็นมีฤกธิ์และปัจจัยความเสี่ยงที่เป็นอิสระสำหรับ(การเป็น)โรคหัวใจและหลอดเลือด &nb..

Read more

sterol   คำนาม คำทางชีวเคมี ส่วนมาในรูปพหูพจน์ sterols หรือเรียกว่า steroid alcohols (ส-เตีย-ร-เริล)   sterol ส่วนมากใช้ในรูปพหูพจน์ sterols หมายถึง สเตอรอล ซึ่งคือกลุ่มของสารประเภทไขมันพบในพืชและสัตว์จัดอยู่ในกลุ่มย่อยของสเตียรอยด์ (steroids) sterols จากสัตว์ที่คุ้นเคยและรู้จักกันมากที่สุดคือ คอเลสเตอรอล (cholesterol)   ตัวอย่าง  Plants, animals, fungi and bacteria all contain sterols, but the type of sterol that predominates in each group differs. อธิบายหรือแปลว่า พืช สัตว์ เชื้อรา และแบคทีเรียล้วนมีสเตอรอล แต่ชนิดของสเตอรอลที่พบเป็นส่วนใหญ่ในแต่ละกลุ่มจะแตกต่างกั..

Read more

steal someone’s thunder   คำสำนวน steals/stole/stealing/stolen someone’s thunder   steal (someone’s) thunder หมายความว่า แย่งชิงความเป็นที่สนใจไปจาก(ใครบางคน) ซึ่งคือทำสิ่งที่ใครคนหนึ่งกำลังจะกระทำก่อนเพื่อที่จะได้รับความสนใจจากผู้คน หรืออาจใช้ในรูป steal the thunder of (someone) หมายความว่า แย่งชิงความเป็นที่สนใจไปจาก(ใครบางคน) steal (someone’s) thunder มีความหมายตามตัวอักษรว่า ขโมยเสียงฟ้าร้องของใครคนหนึ่ง ซึ่งเป็นคำสำนวนมีที่มาจากปี 1704 เมื่อนักเขียนบทละครคนหนึ่งชื่อ John Dennis ได้คิดค้นวิธีการสร้างเสียงฟ้าร้องจำลองบนเวทีเพื่อแสดงในละครของเขาเรื่อง Appius and Virginia  ละครดังกล่าวล้มเหลวไม่ได้รับความนิยมจนต้องถูกบังคับให้เลิกไป แต่วิธีการสร้างเสียงฟ้าร้องของเขาได้ถูกนำไปใช้กับละครเรื่องอื่น ซึ่งความไม่พอใจของ John Dennis ได้ถูกบันทึกไว้ว่า “Damn them! They will not let my play run, but they steal ..

Read more

shovel   คำนาม พหูพจน์ shovels (′ชะ-เวิล-ล)   shovel หมายความว่า พลั่ว ซึ่งคือเครื่องมือขุดหรือตักดิน นอกจากนั้นแล้ว shovel อาจหมายถึงส่วนของรถที่ใช้ในการขุดหรือตักดินด้วย   ตัวอย่าง He returned to the house, shovel in hand, his fury unspent. อธิบายหรือแปลว่า เขากลับมาที่บ้าน (โดยมี)พลั่วอยู่ในมือ (และ)ความโกรธของเขาที่ยังไม่หมด     shovel   คำกริยา shovels; shoveled (หรือ shovelled); shoveled (หรือ shovelled); shoveling   shovel หมายความว่า 1  shovel (something) หมายความว่า ตัก(บางสิ่งบางอย่างด้วยพลั่ว) หรือ ขุด(บางสิ่งบางอย่างด้วยพลั่ว) ตัวอย่าง  ..

Read more

spew   คำกริยา spews; spewed; spewed; spewing (ส-ปิว)   spew หมายความว่า 1 spew(something) หมายความว่า พ่น(บางสิ่งบางอย่างออกมา) ส่วนมากใช้ในรูป spew out (something) หมายความว่า พ่น(บางสิ่งบางอย่าง)ออกมา spew from/into/over (something) หมายความว่า พ่น(ออกมาจาก ออกไปสู่ ออกเหนือ บางสิ่งบางอย่าง)   ตัวอย่าง   The volcano started to spew out molten rocks. อธิบายหรือแปลว่า ภูเขาไฟได้เริ่มที่จะพ่นหินหลอมเหลวออกมา   Dirty water spewed from the tap. อธิบายหรือแปลว่า น้ำสกปรก(ไหล)พ่นออกมาจากก๊อกน้ำ   Fumes are spewing into ..

Read more

suffrage   คำนาม (ซัฟ-ฟ-เรจ-จ)   suffrage หมายความว่า 1  สิทธิการออกเสียงเลือกตั้ง โดยเฉพาะการเลือกตั้งทางการเมืองในระดับชาติ ตัวอย่าง He is leading a coordinating committee to plan events for the 100th anniversary of women’s suffrage. อธิบายหรือแปลว่า เขากำลังเป็นผู้นำคณะกรรมการประสานงานเพื่อวางแผนงานครบรอบ 100 ปีของสิทธิการออกเสียงเลือกตั้งของผู้หญิง   Black and Native American women worked hard for suffrage, but in the end, it’s white women who are going to vote. อธิบายหรือแปลว่า ผู้หญิงผิวดำและชาวอเมริกันพื้นเมืองทำงานหนักเพื่อสิทธิการออกเสียงเลือกตั้ง ..

Read more

stake   คำนาม พหูพจน์ stakes (′ส-เตก-ค)   stake หมายความว่า 1 หุ้น(ในบางสิ่งบางอย่าง) หรือ หุ้นส่วน(ในบางสิ่งบางอย่าง) และอาจใช้ในรูป have a stake in (something) หมายความว่า มีหุ้น(ในบางสิ่งบางอย่าง) หรือ มีหุ้นส่วน(ในบางสิ่งบางอย่าง) หรือ มีส่วนร่วม(ในกิจกรรมหนึ่งหรือในบางสิ่งบางอย่าง) ตัวอย่าง His dad holds a 50% stake in the company. อธิบายหรือแปลว่า พ่อของเขาถือหุ้น 50% ในบริษัท(นี้)   We all have a stake in the country’s future. อธิบายหรือแปลว่า เราทุกคนมีส่วนร่วมในอนาคตของประเทศ   2 เมื่อพูดถึงการพนัน stake ..

Read more