Category : T

it’s about time   คำวลี คำพูด   it’s about time หมายความว่า (มัน)ถึงเวลาซะที หรือ (มัน)ได้เวลาซะที ซึ่งคือคำพูดใช้เพื่อพูดเน้นว่ามันผ่านไปนานแล้วที่สิ่งใดสิ่งหนึ่งควรจะเกิดขึ้นไปแล้ว ดูคำอธิบายเพิ่มเติม it’s high time ตัวอย่าง  It’s about time our team won. แปลว่า ถึงเวลาซะทีที่ทีมของเราชนะ -ซึ่งคือผู้พูดใช้ It’s about time บอกว่าทีมของเราควรจะชนะมานานแล้ว   ตัวอย่างสนธนา ลูกพูด “Dad’s home.” แปลว่า พ่อถึงบ้านแล้ว แม่ตอบ “Well, it’s about time.” เอ้อ ได้เวลาซะที -ซึ่งแม่รู้สึกว่าพ่อควรกลับมาถึงบ้านนานแล้ว &nb..

Read more

transillumination   คำนาม คำทางการแพทย์  (แทรน-สะ-ลู-มะ-′เน-ชั่น)   transillumination หมายความว่า  การตรวจด้วยการส่องแสง หรือ ทรานซิลลูมิเนชั่น โดยเฉพาะการส่องแสงผ่านส่วนของร่างกายหรืออวัยวะของร่างกายเพื่อการตรวจทางการแพทย์   ตัวอย่าง  Transillumination is a test used to identify abnormalities in an organ or body cavity. อธิบายหรือแปลว่า การตรวจด้วยการส่องแสงเป็นการตรวจสอบที่ใช้เพื่อระบุหาความผิดปกติในอวัยวะหรือโพรงของร่างกาย   Transillumination through the chest is only possible on small newborns. อธิบายหรือแปลว่า การตรวจด้วยการส่องแสงหน้าอกสามารถทำได้ในทารกแรกเกิดขนาดเล็กเท่านั้น   ภาพโดย Coronation Dental Specialty Group &nb..

Read more

transilluminate   คำกริยา ส่วนมากคำทางการแพทย์  transilluminates; transilluminated; transilluminated; transilluminating (แทรน-สะ-′ลู-มะ-เนต-ท)   transilluminate (something) หมายความว่า ตรวจองด้วยการแสงผ่าน(บางสิ่งบางอย่าง) โดยเฉพาะส่องแสงผ่านส่วนของร่างกายหรืออวัยวะของร่างกายเพื่อการตรวจทางการแพทย์ ในรูป passive (be) transilluminated หมายความว่า ได้รับตรวจการส่องแสง   ตัวอย่าง All masses and swellings should be transilluminated. Light will not transmit through a solid tumor, while a hydrocele will glow a soft red color. อธิบายหรือแปลว่า ก้อนเนื้อและการบวมทั้งหมดควรได้รับตรวจด้วยการส่องแสง แสงจะไม่ส่องผ่านเนื้องอกที่เป็นก้อนแข็งได้ ในขณะที่ก้อนน้ำขังเฉพาะที่จะเรืองแสงสีแดงอ่อน   ภาพโดย Coronation Dental ..

Read more

trade wind   คำนาม พหูพจน์ trade winds   trade wind หรือส่วนมากในรูปพหูพจน์  trade winds หมายความว่า ลมค้า ซึ่งคือลมที่พัดอย่างต่อเนื่องเข้าหาเส้นศูนย์สูตรจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือในซีกโลกเหนือ และจากทิศตะวันออกเฉียงใต้ในซีกโลกใต้ในบริเวณละติจูดม้า (horse latitudes) คำว่า trade จริง ๆ แล้วไม่ได้แปลว่า การค้า ในสมัยก่อน trade ในภาษาอังกฤษยังหมายถึง เส้นทาง หรือ ลู่ทาง ดังนั้น trade wind คือลมที่พัดอย่างต่อเนื่องเป็นลู่หรือเป็นทางสำหรับการเดินเรือในสมัยก่อน   ตัวอย่าง El Niño is a periodic warming of ocean waters along with shifts in trade winds and precipitation patterns ..

Read more

train wreck   คำนาม พหูพจน์ train wrecks (เทรน-เร็ก-ค)   train wreck หมายความว่า 1  (ความหมายตามตัวอักษร) train wreck หมายความว่า อุบัติเหตุรถไฟ ซึ่งคืออุบัติเหตุรถไฟที่เกี่ยวข้องกับการชนกันของรถไฟหรือรถไฟตกลางอย่างรุนแรงจนพังยับเยิน หนึ่งในความหมายของคำว่า wreck คือ อุบัติเหตุของยานพาหนะอย่างรุนแรงงจนพังยับเยิน ตัวอย่าง After many days, investigators are still searching through the debris of the deadly train wreck. อธิบายหรือแปลว่า หลังจากผ่านไปหลายวัน ผู้สืบสวนยังคงค้นซากปรักหักพังจากอุบัติเหตุรถไฟที่ร้ายแรง   2  (ความหมายอุปมาอุปไมย) train wreck หมายความว่า ความล้มเหลวที่พังยับเยิน ตัวอย่าง  Her life is a train ..

Read more

take a leak   คำสำนวน คำไม่เป็นทางการ takes a leak; took a leak; taken a leak; taking a leak   take a leak หมายความว่า เยี่ยว หรือ ฉี่   ตัวอย่าง I gotta take a leak. แปลว่า ฉันต้องไปเยี่ยว -ซึ่งภาษาไทยนิยมพูดว่าฉันปวดฉี่   I cut through the park ’cause I had to take a leak. แปลว่า ฉันต้องเดินตัดส่วนไปเพราะฉันต้องไปเยี่ยว     ดู leak ..

Read more

tinker   คำกริยา  tinkers; tinkered; tinkered; tinkering (ทิง-เกอ-ร)   tinker หมายความว่า พยายามซ่อม หรือ พยายามซ่อมแซม หรือ พยายามปรับปรุง  บางสิ่งบางอย่างโดยการลองโน้นลองนี้แบบงู ๆ ปลา ๆ ส่วนมากในรูป tinker with (something) หมายความว่า พยายามซ่อม(บางสิ่งบางอย่าง) หรือ พยายามซ่อมแซม(บางสิ่งบางอย่าง) หรือ พยายามปรับปรุง(บางสิ่งบางอย่าง)  โดยเฉพาะการลองโน้นลอกนี้แบบงู ๆ ปลา ๆ   ตัวอย่าง  He always spends time after work tinkering with his car. อธิบายหรือแปลว่า เขามักจะใช้เวลาหลังเลิกงานพยายามซ่อมแซมรถของเขา   He was constantly taking apart clocks ..

Read more

talk down to   คำวลี คำกริยา talks down to; talked down to; talked down to; talking down to   talk down to (someone) หมายความว่า พูดกับ(ใครบางคน)ราวว่าสติปัญญาไม่ดีหรือราวว่าโง่ ซึ่งเป็นการพูดแสดงถึงการดูถูกแต่ดูถูกในที่นี้คือมองว่าเป็นคนโง่สติปัญญาไม่ดีพอ ตัวอย่าง   The new teacher always talks down to his students. อธิบายหรือแปลว่า ครูคนใหม่มักจะพูดกับนักเรียนของเขาราวว่าสติปัญญาไม่ดีเสมอ   I wish the management team wouldn’t talk down to us as if we were idiots. อธิบายหรือแปลว่า ..

Read more

take apart   คำวลี คำกริยา takes apart; took apart; taken apart; taking apart   take apart หมายความว่า 1  take (something) apart หรือ take apart (something) หมายความวา ถอดรื้อ(บางสิ่งบางอย่าง)ออกเป็นส่วน ๆ หรือ แยก(บางสิ่งบางอย่าง)ออกเป็นส่วน ๆ ในรูป passive (be) taken apart หมายความว่า ถูกถอดรื้อเป็นส่วน ๆ หรือ ถูกแยกออกเป็นส่วน ๆ ตัวอย่าง  He was constantly taking apart clocks and radios and tinkering in the ..

Read more

it’s high time   คำสำนวน คำพูด หรือ It’s about time   it’s high time หมายความว่า (มัน)ถึงเวลาซะที หรือ (มัน)ได้เวลาซะที ซึ่งคือคำพูดใช้พูดเพื่อเน้นว่ามันผ่านเวลาไปนานแล้วที่สิ่งใดสิ่งหนึ่งควรจะได้รับการทำ ส่วนใหญ่จะใช้ในรูป it’s high time (that) (someone did something)  หมายความว่า (มัน)ถึงเวลาซะทีที่(ใครคนใดคนหนึ่งต้องทำอะไรบางอย่าง) it’s about time  (that) (someone did something) หมายความว่า (มัน)ถึงเวลาซะทีที่(ใครคนใดคนหนึ่งต้องทำอะไรบางอย่าง)   ข้อสังเกต it’s high time หรือ it’s about time จะตามด้วย that หรือไม่ก็ได้ แต่จะต้องตามด้วยประโยคในรูป past tense เพื่อสื่อว่าบางสิ่งบางอย่างควรเกิดขึ้นไปนานแล้ว   ..

Read more