Category : U

underling   คำนาม คำที่อาจให้ความหมายของการดูถูก พหูพจน์ underlings (′อัน-เดอ-ร-ลิ่ง)   underling หมายความว่า ลูกสมุน หรือ บริวาร หรือ สมุน ซึ่งคือคนที่อยู่ใต้บังคับบัญชาของคนอื่น แต่เป็นคำที่อาจจะให้ความหมายของการดูถูกหรือไม่ก็ในทำนองการพูดเล่นการใช้ควรเข้าใจสถานการณ์อย่างถ่องแท้ ตัวอย่าง Why can’t you just get one of your underlings to help you out? อธิบายหรือแปลว่า ทำไมคุณไม่ให้บริวารของคุณคนหนึ่งช่วยคุณละ   I’ll do this but as a friend and peer, not as an underling. อธิบายหรือแปลว่า ฉันจะทำสิ่งนี้ แต่ในฐานะเพื่อนและคนเท่าเทียมกัน ไม่ใช้(ในฐานะ)ลูกสมุน   Eugene felt in ..

Read more

urticaria   คำนาม คำทางการแพทย์ หรืออาจรู้จักกันในชื่อ hives (ฮาย-v-ซ)   urticaria หมายความว่า ลมพิษ หรือ โรคลมพิษ ซึ่งคืออาการเป็นผื่นแดงบนผิวหนังและคันอย่างรุนแรงที่เกิดขึ้นจากปฏิกิริยาภูมิแพ้ เช่น จากการกินอาหารบางชนิดที่บุคคลนั้นแพ้ บางครั้งอาจมีอาการบวมรวมด้วยซึ่งอาจเป็นอันตรายได้   ตัวอย่าง Complications of chronic urticaria and a related condition may include lethal breathing difficulties and anaphylactic shock. อธิบายหรือแปลว่า ภาวะแทรกซ้อนจากลมพิษเรื้อรังและภาวะที่เกี่ยวข้องอาจรวมถึงการหายใจลำบากที่ร้ายแรงและอาการช็อคจากปฏิกิริยาภูมิแพ้รุนแรงเฉียบพลัน &nb..

Read more

unspent   คำคุณศัพท์ (อัน-′ส-เปน-ท)   unspent หมายความว่า 1  ยังไม่ได้ใช้ หรือ ยังใช้ไม่หมด โดยเฉพาะเมื่อพูดถึงเงินหรือทรัพยากร ตัวอย่าง According to testimony from Mark Sandy, an official in the Office of Management and Budget, about $35 million was left unspent. อธิบายหรือแปลว่า จากคำให้การของมาร์ค แซนดี้ เจ้าหน้าที่ในสำนักงานการจัดการและงบประมาณ (เงิน)ประมาณ 35 ล้านดอลลาร์ยังใช้ไม่หมด   She was healthy and active, quick at everything, and restless with unspent energy. ..

Read more

undergird   คำกริยา undergirds; undergirded; undergirded; undergirding (อัน-เดอ-ร-เกิร๋ด)   undergird หมายความว่า 1 undergird (something) หมายความว่า เสริมกระชับ(บางสิ่งบางอย่างให้มั่นคงโดยเฉพาะทางพื้นฐานหรือรากฐาน) ในรูป passive (be) undergirded หมายความว่า ได้รับการเสริมกระชับ ตัวอย่าง Energy investments were expected to undergird Ghana’s industrialization. อธิบายหรือแปลว่า การลงทุนด้านพลังงานได้รับการคาดว่าจะเสริมกระชับการพัฒนาทางอุตสาหกรรมของประเทศกานา   Growth has been undergirded by strong domestic demand, low inflation, and solid consumer and investor confidence. อธิบายหรือแปลว่า การเติบโตได้รับการเสริมกระชับจากอุปสงค์ภายในประเทศที่แข็งแกร่ง อัตราเงินเฟ้อต่ำ และความเชื่อมั่นของผู้บริโภคและนักลงทุนที่แข็งแกร่ง   ..

Read more

underwhelming     คำคุณศัพท์ (อัน-เดอ-ร-′เวล-มิ่ง)   underwhelming หมายความว่า น่าผิดหวัง หรือ ไม่น่าประทับใจ ซึ่งคือไม่ได้เป็นตามคาดหรือที่หวังไว้ดังนั้นทำให้ใครไม่พอใจ ตัวอย่าง The place was nice but the music was underwhelming. อธิบายหรือแปลว่า สถานที่นั้นดีแต่ดนตรีไม่น่าประทับใจ   The president met with underwhelming applause. อธิบายหรือแปลว่า ประธานาธิปดีได้รับการปรบมือที่น่าผิดหวัง – ซึ่งคือไม่ค่อยมีคนปรบมือให้   It’s underwhelming, believe me, but he’s what we’ve got. อธิบายหรือแปลว่า มันน่าผิดหวังเชื่อฉันได้เลย แต่เขาเป็นคนเดียวที่เรามี     ดูคำกริยา underwhelm &nb..

Read more

utopian   คำคุณศัพท์ (ยู-′โท-เปียน)   utopian  หมายความว่า แบบยูโทเปีย ซึ่งคือมีลักษณะเมือนกับ utopia สถานที่ในจินตนาการที่ซึ่งมีรัฐบาล กฎหมาย และเงื่อนไขทางสังคมที่สมบูรณ์แบบ ตัวอย่าง  Like many advances in science and technology, the dystopian implications of data mining have been described best by science-fiction writers. อธิบายหรือแปลว่า เช่นเดียวกับความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหลายอย่าง ผลกระทบแบบยูโทเปียของการทำเมืองข้อมูลได้รับการพรรณนาไว้ที่ดีที่สุดโดยนักเขียนนิยายวิทยาศาสตร์   Muhammad also convinced Malvo that their killing spree was a divinely inspired mission that would help them build ..

Read more

under-resourced   คำคุณศัพท์ หรืออาจเขียน underresourced (อัน-เดอ-ร-ริ-สอร๋ส-ส-ท)   under-resourced หรือ underresourced หมายความว่า มีเงินไม่เพียงพอ หรือ มีทรัพยากรไม่เพียงพอ ตัวอย่าง In many districts, clinical psychology services are underresourced. อธิบายหรือแปลว่า ในหลายอำเภอ การบริการจิตวิทยาทางคลินิกมีทรัพยากรไม่เพียงพอ   Forensic investigations by the police take too long because they are under-resourced. อธิบายหรือแปลว่า  การสืบสวนทางนิติวิทยาศาสตร์โดยตำรวจใช้เวลานานเกินไปเนื่องจากมีทรัพยากรไม่เพียงพอ &nb..

Read more

uplift   คำกริยา uplifts; uplifted; uplifted; uplifting (อัป-ลิฟ-ฟ-ท)   uplift หมายความว่า 1 uplift (something) หมายความว่า ยกระดับ(จิตใจ อารมณ์ เป็นต้น) ตัวอย่าง Jazz music can uplift your spirits. อธิบายหรือแปลว่า ดนตรีแจ๊สสามารถยกระดับจิตใจของคุณได้   Her books have uplifted thousands of lives. อธิบายหรือแปลว่า หนังสือของเธอยกระดับชีวิตผู้คนนับพัน   2  uplift อาจในรูป passive หรือคำคุณศัพท์ (be) uplifted หมายความว่า ได้รับการชูจิตใจ หรือ มีจิตใจที่ชื่นชู ตัวอย่าง  The people went home, uplifted ..

Read more

uplifting   คำคุณศัพท์ (′อัป-ลิฟ-ติ่ง)   uplifting หมายความว่า 1  ยกระดับจิตใจ หรือ ชื่นชูใจ หรือ เพิ่มกำลังใจ ซึ่งคือยกระดับความรู้สึกหรืออารมณ์ให้ดีขึ้นทำให้มีความสุขขึ้น ตัวอย่าง  We swap uplifting thoughts for more down-to-earth concerns each evening though. อธิบายหรือแปลว่า แต่เราแลกเปลี่นความคิดที่ยกระดับจิตใจในความกังวลที่เป็นจริงมากกว่าทุกคืน   She was fantastic, and the whole performance was totally joyous and uplifting. อธิบายหรือแปลว่า เธอยอดเยี่ยมมาก และการแสดงทั้งหมดสนุกสนานและยกระดับจิตใจอย่างแท้จริง   2 (ความหมายตามตัวอักษร) การลอยขึ้น ตัวอย่าง We stood on a beach and ..

Read more

unstructured   คำคุณศัพท์ (อัน-′ส-ตรัก-เชอ-ร)   unstructured หมายความว่า 1 unstructured หมายความว่า ไม่ได้จัดเป็นระเบียบ หรือ ไม่ได้จัดเตรียม หรือ ไม่ได้จัดเป็นระบบ ตัวอย่าง  Children in an unstructured environment often feel insecure. อธิบายหรือแปลว่า เด็กในสภาพแวดล้อมที่ไม่ได้จัดเป็นระเบียบมักจะรู้สึกไม่มั่นใจ   At home, we do not talk about academic expectations, are careful to praise process over product and spend our time on unstructured activity. อธิบายหรือแปลว่า ที่บ้าน เราไม่พูดถึงความคาดหวังทางการศึกษา ระวังที่จะยกย่องวิธีการเหนือผล และใช้เวลาของเราในกิจกรรมที่ไม่ได้จัดเป็นระเบียบ ..

Read more