Category : U

unbelievable   คำคุณศัพท์ (อัน-บะ-ลีฟ-วะ-เบิล-ล)   unbelievable หมายความว่า 1  หากพูดทางที่ดี unbelievable หมายความว่า มาก ๆ (อย่างไม่น่าเชื่อ) หรือ ยอดเยี่ยมมาก(อย่างไม่น่าเชื่อ) หรือ ดีมาก ๆ (อย่างไม่น่าเชื่อ) ตัวอย่าง The unbelievable force of nature, before our eyes. อธิบายหรือแปลว่า พลังที่มาก ๆ อย่างไม่น่าเชื่อของธรรมชาติ ต่อหน้าต่อตาพวกเรา   She has an unbelievable talent. อธิบายหรือแปลว่า เธอมีพรสวรรค์ที่ยอดเยี่ยมมากอย่างไม่น่าเชื่อ   2  หากพูดทางที่ไม่ดี unbelievable หมายความว่า มาก ๆ (อย่างไม่น่าเชื่อ) หรือ แย่มาก ๆ (อย่างไม่น่าเชื่อ) หรือ ..

Read more

unbelievably   คำวิเศษณ์ (อัน-บะ-ลีฟ-วะ-บลี่)   unbelievably หมายความว่า 1  ส่วนมากใช้ให้ความหมายของคำเน้น unbelievably จะหมายความว่า อย่างมาก หรือ มาก ๆ  ซึ่งคือมีอยู่ในระดับที่มากอย่างไม่น่าเชื่อ ตัวอย่าง The job is both horrific and unbelievably tedious. อธิบายหรือแปลว่า งาน(นี้)ทั้งน่ากลัวและน่าเบื่ออย่างมาก   She was unbelievably cute. อธิบายหรือแปลว่า เธอน่ารักมาก ๆ   My sister is getting married in a few weeks, and I am so unbelievably happy for her. อธิบายหรือแปลว่า พี่สาวของฉันจะแต่งงานในสองสามสัปดาห์ ..

Read more

uterus   คำนาม คำกายวิภาคศาสตร์ พหูพจน์ uteri หรือ uteruses  (ยู-ดะ-รัส-ส)   uterus หมายความว่า มดลูก ซึ่งคืออวัยวะสืบพันธุ์ของผู้หญิงหรือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมตัวเมียเป็นที่ตั้งครรภ์ หรืออาจเรียกว่า womb   ตัวอย่าง My placenta grew inside my uterus and that is what women die from in childbirth. อธิบายหรือแปลว่า รกของฉันเติบโตในมดลูกของฉัน และนั่นคือสิ่งที่ผู้หญิงเสียชีวิตจากการคลอดบุตร &nb..

Read more

uncharted   คำคุณศัพท์ (อัน-ชาร๋ต-เตด-ด)   uncharted หมายความว่า  ไม่ได้จดแผนที่ หรือ ยังไม่ได้สำรวจ ดังนั้นโดยรวมจะหมายความว่า ไม่เป็นที่รู้จัก หรือ ไม่เคยประสบมาก่อน โดยเฉพาะพูดถึงดินแดน พื้นที่ เป็นต้น แต่ก็อาจใช้ในรูปความหมายอุปมาอุปไมยด้วย เช่น uncharted seas แปลว่า ทะเลที่ไม่ได้จดแผนที่ ดังนั้นคือทะเลที่ไม่เป็นที่รู้จัก a discussion moving into uncharted territory แปลว่า การสนทนาเคลื่อนเข้าสู่เรืองที่ไม่เคยประสบมาก่อน ซึ่งคือการพูดคุยได้เปลี่ยนเข้าสู่หัวเรืองที่ไม่เคยพูดคุยกันมาก่อน คำว่า chart นักเดินเรือในสมัยก่อนช่วงทศวรรษที่ 1570 หมายถึง แผนที่ (map)   ตัวอย่าง By itself, a single ship would need 200 years to map the rest ..

Read more

upchuck   คำกริยา คำไม่เป็นทางการ ส่วนมากใช้ในอเมริกา (′อัป-ชัก-ค)   upchuck หมายความว่า อ้วก ซึ่งคือคำภาษาพูดของคำว่าอาเจียน (vomit) ตัวอย่าง I felt like I was about to upchuck. อธิบายหรือแปลว่า ฉันรู้สึกเหมือนว่ากำลังจะอ้วก   She upchucked in the basement. อธิบายหรือแปลว่า เธอได้อ้วกในห้องใต้ดิน       upchuck   คำนาม คำไม่เป็นทางการ คำใช้ส่วนใหญ่ในอเมริกา   upchuck หมายความว่า อ้วก ซึ่งคืออาหารและของเหลวที่อ้วกออกมาทางปาก &nb..

Read more

upstream   คำวิเศษณ์และคำคุณศัพท์   upstream หมายความว่า 1  ทวนน้ำ หรืออาจหมายความวา ต้นน้ำ ตัวอย่าง Salmon instinctively fight their way upstream against the current. อธิบายหรือแปลว่า ปลาแซลมอนตามสัญชาตญาณกระเสือกกระสนหาทาง(ของมัน)ทวนน้ำต่อต้านกระแสน้ำ   Major mines operate upstream of the Columbia, Kettle and other transboundary waters. อธิบายหรือแปลว่า เมืองที่สำคัญดำเนินงานที่ต้นน้ำของแม่น้ำโคลัมเบีย เคตเติล และแม่น้ำข้ามพรมแดนอื่น ๆ   Many of its inhabitants moved upstream and the town eventually decayed. อธิบายหรือแปลว่า ชาวเมืองหลายคนย้ายทวนน้ำและในที่สุดเมืองก็ผุพัง   ..

Read more

usher   คำกริยา ushers; ushered; ushered; ushering (อะ-เชอ-ร)   usher  หมายความว่า 1  usher in (something) หมายความว่า เป็นจุดเริ่มต้นของ(บางสิ่งบางอย่าง) หรือ ก่อให้เกิด(บางสิ่งบางอย่าง) ตัวอย่าง The “war on terrorism” ushered in enhanced protocols to screen airline passengers. อธิบายหรือแปลว่า “สงครามต่อต้านการก่อการร้าย” เป็นจุดเริ่มต้นของหลักปฎิบัติที่ปรับปรุงขึ้นเพื่อกลั่นกรองผู้โดยสารของสายการบิน    Next Monday will usher in reopenings for factories and some businesses as part of the plan to gradually restart ..

Read more

understaffed   คำคุณศัพท์ (อัน-เดอ-ร-ส-แตฟ-ฟ-ท)   understaffed หมายความว่า มีบุคคลากรไม่เพียงพอ หรือ มีพนักงานไม่เพียงพอ ตัวอย่าง Private hospitals are just as chronically understaffed and pay nurses even less than public institutions. อธิบายหรือแปลว่า โรงพยาบาลเอกชนก็มีบุคคลากรไม่เพียงพออย่างไม่รู้จบพอ ๆ กัน และจ่ายพยาบาลน้อยกว่าสถาบันของรัฐอีก   The National Athletic Trainers Association put together an app aimed at helping trainers assist understaffed hospitals. อธิบายหรือแปลว่า  สมาคมผู้ฝึกสอนกีฬาแห่งชาติสร้างแอพที่มีเป้าหมายไปที่การช่วยผู้ฝึกสอนให้ความช่วยเหลือกับโรงพยาบาลที่มีบุคคลากรไม่เพียงพอ &nb..

Read more

unfathomable   คำคุณศัพท์ (อัน-′แฟ-ธะ-นะ-เบิล-ล)   unfathomable หมายความว่า 1  ไม่อาจหยั่งรู้ได้ ซึ่งคือ ไม่สามารถเข้าใจได้ โดยเฉพาะอย่างแท้จริงเพราะเป็นที่แปลกหรือลึกลับเกินไป ตัวอย่าง  His behavior is completely unfathomable. อธิบายหรือแปลว่า พฤติกรรมของเขาไม่อาจหยั่งรู้ได้อย่างสมบูรณ์   The girl looked so bewildered, like kindness was unfathomable to her, and that broke Hazel’s heart more than anything. อธิบายหรือแปลว่า เด็กหญิง(คนนั้น)ดูงุนงงมาก เหมือนว่าความใจดีเป็นสิ่งที่ไม่อาจหยั่งรู้ได้สำหรับเธอ และนั่นทำให้ใจของฮาเซลแตกสลายยิ่งกว่าอะไรทั้งหมด   2  เมื่อพูดถึงน้ำหรืออวกาศ unfathomable หมายความว่า ไม่สามารถหยั่งได้ ซึ่งคือ ไม่สามารถวัดได้ หรือคาดคะเนได้เพราะลึกเกินไป &nb..

Read more

be of use   คำวลี be/is/was/were/been of use หรือใช้ be of any use   (be) of use หรือเน้น (be) of any use หมายความว่า มีประโยชน์ หรือ มีประโยชน์ใด ๆ และอาจใช้ในรูป (be) of use to (someone) หมายความว่า มีประโยชน์กับ(ใครคนหนึ่ง) ตัวอย่าง Your dad’s advice will be of use to you when you’re older. อธิบายหรือแปลว่า คำแนะนำของพ่อของคุณจะมีประโยชน์กับคุณเมื่อคุณอายุมากขึ้น   This information may be ..

Read more