Category : ENG-THA

unfazed   คำคุณศัพท์ (อัน-′เฟส-ซ-ท)   unfazed หมายความวา  ไม่ประหลาดใจ หรือ ไม่กังวล หรือ ไม่ใส่ใจ  หรือ ไม่สะทกสะท้าน ต่อเหตุการณ์หนึ่ง ตัวอย่าง The president appeared to be totally unfazed by the protesters. อธิบายหรือแปลว่า ประธานาธิบดีดูเหมือนจะไม่ประหลาดใจเลยจากผู้ประท้วง   Dwayne is unfazed by the noise around him, especially when it is time to hit the gym. อธิบายหรือแปลว่า ดเวย์นไม่ใส่ใจกับเสียงรบกวนรอบตัวเขา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อถึงเวลาที่จะไปยิม   Hotel workers were astonished to ..

Read more

retailer   คำนาม พหูพจน์ retailers (′รี-เทล-เลอ-ร)   retailer หมายความว่า ผู้ค้าปลีก หรือ บริษัทค้าปลีก หรือ ธุรกิจค้าปลีก ซึ่งคือบุคคลหรือบริษัทที่ซื้อสินค้ามาจำนวนมาก ๆ แล้วแบ่งขายย่อยในจำนวนน้อยให้กับลูกค้า ตัวอย่าง The mall is one of the largest in the region with more than 250 retailers, most of which are closed by county rules. อธิบายหรือแปลว่า ห้างสรรพสินค้าแห่งนี้เป็นหนึ่งในห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคนี้โดยมีบริษัทค้าปลีกมากกว่า 250 ซึ่งส่วนใหญ่ปิดตามกฎของเคาน์ตี้   Industrial, financial and health care stocks accounted for most ..

Read more

retail   คำนาม   retail หมายความว่า การค้าปลีก หรือ การขายปลีก ซึ่งคือการซื้อของมาจำนวนมาก ๆ แล้วแบ่งขายให้ลูกค้าแต่ละคนในจำนวนไม่มาก ตัวอย่าง Mr Lillis urged the government and councils in England to “ensure that when they bring in new rules they consider the impact on retail and the staff”. อธิบายหรือแปลว่า นายลิลลิสเรียกร้องให้รัฐบาลและสภาในอังกฤษ “ให้มีความแน่ใจว่าเมื่อพวกเขานำกฎใหม่เข้ามาพวกเขาจะพิจารณาถึงผลกระทบต่อการค้าปลีกและพนักงาน”   We are repositioning our stores for what we think the future ..

Read more

embolden   คำกริยา emboldens; emboldened; emboldened; emboldening (อิม-′โบล-เดิน)   embolden (someone) หมายความว่า ทำให้(ใครบางคน)กล้าขึ้น หรือ ทำให้(ใครบางคน)มั่นใจขึ้น หรือในความหมายเชิงลบ ทำให้(ใครบางคน)เหิมใจขึ้น  ซึ่งคือทำให้ใครบางคนรู้สึกกล้าและมั่นใจที่จะทำอะไรมากขึ้น ในรูป passive (be) emboldened หมายความว่า กล้าขึ้น หรือ มั่นใจขึ้น หรือในความหมายเชิงลบ เหิมใจขึ้น หรือ ได้ใจขึ้น ตัวอย่าง Great leaders embolden the rest of us to rise to our highest potentialities. อธิบายหรือแปลว่า ผู้นำที่ดียอดเยี่ยมจะทำให้พวกเราที่เหลือมั่นใจขึ้นสูงขึ้นสู่ศักยภาพสูงสุดของเรา   Trump inspired many dictators, many leaders who are interested ..

Read more

in deference to   คำวลี ส่วนใหญ่ใช้ในอเมริกา   in deference to (something) หมายความว่า โดยคำนึงถึง(บางสิ่งบางอย่าง) หรือ ในความเคารพต่อ(บางสิ่งบางอย่าง) ดู deference ตัวอย่าง He returned early in deference to his parents’ wishes. อธิบายหรือแปลว่า เขากลับมาก่อนเวลาโดยคำนึงถึงความปรารถนาของพ่อแม่   The U.S. maintains only unofficial ties with Taiwan in deference to China, but is the island’s most important ally and provider of defense equipment. อธิบายหรือแปลว่า ..

Read more

deference   คำนาม (′เดฟ-ฟะ-รัน-ส)   deference หมายความว่า  ความสุภาพนับถือ  หรือ ความเคารพ หรือ ความเคารพนับถือ ซึ่งคือพฤติกรรมสุภาพและเคารพที่แสดงต่อใครคนหนึ่ง ดู in deference to (something) ตัวอย่าง We knew that faculty members would treat us with deference and respect, so we watched how they treated their female colleagues. อธิบายหรือแปลว่า เรารู้ว่าสมาชิกของคณาจารย์จะปฏิบัติต่อเราด้วยความสุภาพนับถือและความเคารพ เราจึงเฝ้าดูว่าพวกเขาปฏิบัติต่อเพื่อนร่วมงานหญิงของพวกเขาอย่างไร   The president’s allies say that Mr. Trump deserves the same deference ..

Read more

foreclose   คำกริยา forecloses; foreclosed; foreclosed; foreclosing (ฟอ-ร-′โคลส-ส)   foreclose หมายความว่า ดำเนินคดียึด(อสังหาริมทรัพย์) หรือสั้น ๆ ยึด(อสังหาริมทรัพย์) ซึ่งคือดำเนินตามขั้นตอนทางกฎหมายเพื่อยึดอสังหาริมทรัพย์เนื่องจากผู้กู้หยุดและไม่สามารถชำระหนี้ได้อีกต่อไป ในการกู้ซื้อบ้านหรืออสังหาริมทรัพย์อื่น ๆ ผู้กู้เก็จะเอาอสังหาริมทรัพย์นั้นที่เป็นบ้านและที่ดินเป็นทรัพย์สินค้ำประกันโดยจำนองไว้กับผู้ให้กู้ หากผิดสัญญาผู้ให้กู้ก็สามารถไม่สามารถเข้ายึดบ้านนั้นได้ แต่สามารถดำเนินทางกฎหมายเพื่อเข้ายึดอสังหาริมทรัพย์หากศาลเห็นด้วย อาจใช้ในรูป foreclose on (something) หมายความว่า ดำเนินคดียึดอสังหาริมทรัพย์กับ(การสินเชื่อหนึ่ง) ตัวอย่าง The Bank may foreclose on her home if payments are not kept up. อธิบายหรือแปลว่า ธนาคารอาจดำเนินคดียึดอสังหาริมทรัพย์กับบ้านของเธอหากการชำระเงินไม่ดำเนินต่อไป   In the months that followed, his business went belly up, and ..

Read more

repossession   คำนาม (รี-พะ-′เซช-ชั่น)   repossession หมายความว่า การยึด(สังหาริมทรัพย์) ซึ่งคือการเข้ายึดสังหาริมทรัพย์เนื่องจากผู้กู้หยุดและไม่สามารถชำระหนี้ให้กับผู้ให้กู้ได้ ในการกู้ซื้อสังหาริมทรัพย์เช่น รถยนต์ ผู้กู้เก็จะเอารถยนต์นั้นเป็นทรัพย์สินค้ำประกันโดยจำนองไว้กับผู้ให้กู้ หากผู้กู้ผิดสัญญาผู้ให้กู้ก็สามารถเข้ายึดรถยนต์นั้นได้โดยไม่ต้องผ่านกระบวนการทางกฎหมายเหมือนกับ foreclosure ตัวอย่าง Vehicle repossessions and residential mortgage foreclosures should be added to the list. อธิบายหรือแปลว่า การยึดยานพาหนะและการยึดอสังหาริมทรัพย์จากสินเชื่อที่อยู่อาศัยควรจะถูกเพิ่มในรายการ(นี้)ด้วย   (คำนามขยายคำนาม) The bank was giving her nine more days to pay $3,200 for her car — the accumulation of missed payments, late penalties, interest and ..

Read more

resell   คำกริยา resells; resold; resold; reselling (รี-′เซล-ล)   resell (something) หมายความว่า ขายต่อ(บางสิ่งบางอย่าง) หรือ ขาย(บางสิ่งบางอย่าง)ต่อ ซึ่งคือซื้อบางสิ่งบางอย่างมาแล้วก็ขายต่อไป ในรูป passive (be) resold หมายความว่า ถูกขายต่อ ตัวอย่าง My plan is to buy this house and fix it up and resell it. อธิบายหรือแปลว่า แผนของฉันคือซื้อบ้านหลังนี้และซ่อมแซมมัน(บ้านหลังนี้)และขายมัน(บ้านหลังนี้)ต่อ   Those competitors were large companies that were scooping up houses with the goal not of ..

Read more

reseller   คำนาม พหูพจน์ resellers (รี-′เซล-เลอ-ร)   reseller หมายความว่า  ตัวแทนจำหน่าย หรือ ผู้ขายต่อ หรือ บริษัทขายต่อ ซึ่งคือคนหรือส่วนมากบริษัทที่ซื้อของมาแล้วขายต่อไป ตัวอย่าง These products are available for purchase through authorized resellers. อธิบายหรือแปลว่า ผลิตภัณฑ์เหล่านี้มีจำหน่ายผ่านตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาต   Our official resellers help to ensure that Proxmox products will implement well in your existing IT environment. อธิบายหรือแปลว่า ตัวแทนจำหน่ายที่เป็นทางการของเราจะช่วยให้มั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ของพร็อกซ์มอกซ์จะนำไปใช้งานได้ดีในสภาพแวดล้อมไอทีที่มีอยู่ของคุณ &nb..

Read more