Category : ENG-THA

cadaver   คำนาม คำทางการแพทย์ พหูพจน์ cadavers (คะ-′แด-เวอ-ร)   cadaver หมายความว่า ศพ ส่วนมากแล้วเมื่อพูดถึง cadaver เราจะพูดถึงศพที่จะถูกผ่าในในทางการแพทย์หรือทางวิทยาศาสตร์ เช่น เพื่อทำการชันสูตรพลิกศพหาเหตุการเสียชีวิตหรือการผ่าเพื่อศึกษาทางวิทยาศาสตร์ต่าง ๆ สำหรับนักเรียนแพทย์ในไทยอาจเรียก cadaver ว่า อาจารย์ใหญ่ ดูความแตกต่าง corpse ตัวอย่าง Mr. Huffer was waiting for us in the back room where he prepared all the cadavers for study.   Medical students are training by using cadavers.   He was a born ..

Read more

vinyl   คำนาม (′วาย-เนิล-ล)   vinyl หมายความว่า 1  vinyl หมายความว่า ไวนิล ซึ่งคือพลาสติกสังเคราะห์ทนทานประกอบด้วยพอลิไวนิลคลอไรด์หรือพอลิเมอร์ชนิดที่คล้าย ๆ กัน vinyl ใช้ทำหนังเทียมปูเก้าอี้โซฟา ใช้ทำวอลเปเปอร์ และใช้ทำวัสดุแทนพลาสติกและทำแผ่นบันทึกเสียง ในความหมายนี้ส่วนมากใช้ในรูปคำนามขยายคำนาม vinyl seats หมายความว่า ที่นั่งไวนิล ซึ่งคือที่นั่งทำจาก vinyl หรือพูดได้ว่าที่นั่งที่ทำจากหนังเทียม vinyl sofa หมายความว่า โซฟาไวนิล ซึ่งคือโซฟาที่ทำจาก vinyl หรือพูดได้ว่าโซฟาที่ทำจากหนังเทียม ตัวอย่าง The bag was red vinyl and not large.   Windows were made of gray vinyl, too opaque to see through.   ..

Read more

pastel   คำนาม พหูพจน์ pastels (แพส-′ส-เทล-ล) หรือ (′แพส-เทิล-ล)   pastel หมายความว่า 1 pastel หมายความว่า แท่งสีพาสเทล หรือ สีเทียนน้ำมัน ซึ่งคือแท่งสีที่ทำจากผงเม็ดสีผสมกับแว็กซ์และน้ำมันทำเป็นแท่งก็จะคล้าย ๆ กับแท่งชอล์ค pastels จะคล้าย ๆ กับสีเทียน​ (crayons) แต่ต่างกันที่ pastels เมื่อระบายก็จะคล้าย ๆ กับการใช้สีน้ำมันที่ให้ความเป็นธรรมชาติมากกว่ามาก ดังนั้นทำให้ได้ภาพคล้าย ๆ กับการภาพ painting   2  pastel หมายความว่า ภาพพาสเทล ซึ่งคือภาพงานศิลปะที่ถูกสร้างภาพขึ้นมาโดยการใช้แท่งสีพาสเทล   3 ส่วนมากในรูปพหูพจน์ pastels หรืออาจเรียกว่า pastel colors ยังหมายความว่า สีพาสเทล ซึ่งคือสีต่าง ๆ ที่มีเฉดสีอ่อน ๆ โดยการผสมสีขาวเพิ่มเข้าไปในสีต่าง ๆ ..

Read more

bury (one’s) head in the sand   คำสำนวน buries/buried/burying (your/my) head in the sand bury/buries/buried/burying (their/our) heads in the sand หรืออาจใช้ในรูปเพียนไปจากต้นกำเนิด stick/hide/put/keep/has (one’s) head in the sand   bury (one’s) head in the sand มีความหมายตามตัวอักษรว่า ฝังหัว(ของใครคนหนึ่ง)ไว้ในทราย ซึ่งเป็นคำพูดเชิงสำนวนที่ให้ความหมายว่า ละเลยไม่สนใจกับปัญหาหรือความเป็นจริงที่ไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นโดยหวังว่าปัญหาหรือสิ่งไม่พึงประสงค์นั้นจะหายไปเอง เปรียบเสมือนหลบปัญหาหรือสิ่งไม่พึ่งประสงค์โดยเอาหัวฝังลงไปในทรายก็จะปิดหูปิดตาไม่เห็นและได้ยินปัญหาหรือสิ่งไม่พึ่งประสงค์เหล่านั้น ตัวอย่าง You’ll never solve your problems if you just bury your head in the sand.   ..

Read more

the Intertropical Convergence Zone   คำนาม คำทางอุตุนิยมวิทยา หรือย่อว่า ITCZ (อ่าน อิต-ช)   the Intertropical Convergence Zone หรือสั้น ๆ ว่า the ITCZ หมายความว่า ร่องความกดอากาศต่ำแถบศูนย์สูตร ซึ่งคือพื้นที่ที่เห็นเป็นแถบบริเวณเส้นศูนย์สูตร (the equator) รอบ ๆ โลก โดยสถานที่จะเปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาล และเป็นบริเวณที่ซึ่งลมค้าตะวันออกเฉียงเหนือ (the trade winds) และลมค้าตะวันออกเฉียงใต้พัดบรรจบกัน the ITCZ เป็นบริเวณที่มีความกดอากาศต่ำดังนั้นจะทำให้อากาศไหลขึ้นสู่ท้องฟ้าและก่อให้เกิดเมฆและเมื่อมองจากอวกาศจะปรากฏเป็นแถบของเมฆรอบ ๆ โลก ในบางพื้นที่และในบางฤดูกาลลมในบริเวณ the ITCZ จะพัดเข้ารวมกับกระแสลมมรสุม ดังนั้นบางครั้งจึงเรียกบริเวณดังกล่าวว่า a monsoon trough (ร่องมรสุม)   ตัวอย่าง Thunderstorms along the Intertropical ..

Read more

the calm before the storm   คำสำนวน   the calm before the storm มีความหมายตามตัวอักษรว่า ความสงบก่อนพายุ ซึ่งเป็นคำพูดเชิงสำนวนที่ให้ความหมายว่า ช่วงเวลาที่มีความสงบเงียบจะตามมาด้วยช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยความยุ่งเยิงยากหรือความลำบาก เปรียบเสมือนก่อนพายุลมฟ้าอากาศมักจะสงบ ตัวอย่าง Darlene is overjoyed and looks forward to raising their children together. But it is only the calm before the storm and soon everything will unravel to reveal a series of shocking betrayals beyond anyone’s belief.   ..

Read more

rehab   คำนาม คำไม่เป็นทางการ (รี-แฮบ-บ)   rehab หมายความว่า 1 rehab คือคำที่ไม่เป็นทางการของคำว่า rehabilitation  ส่วนมากแล้วในความหมายที่ว่า การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ดูความหมายโดยละเอียดที่ rehabilitation ตัวอย่าง She’s just finished four months of rehab.   2 rehab ยังมีความหมายว่า สถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด    ตัวอย่าง She was the masseuse at the last rehab he was at. And then he decided rehab was a crock of shit and they ran ..

Read more

rehabilitation   คำนาม (รี-อะ-บิล-ละ-′เท-ชั่น)   rehabilitation หมายความว่า 1  การฟื้นฟูสมรรถภาพ หรือสั้น ๆ ว่า การฟื้นฟู ซึ่งคือการฟื้นฟูสภาพชีวิตให้กลับมาเป็นปกติโดยการฝึกอบรมและหรือการบำบัดรักษาหลังจาก เช่น การทำผิดและติดคุก การติดสิ่งเสพติด หรืออาการเจ็บป่วย และอาจใช้ในรูปคำนาม เช่น rehabilitation center หมายความว่า ศูนย์การฟื้นฟูสมรรถภาพสัตว์ป่า หรือ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพสัตว์ป่า rehabilitation clinics หมายความว่า คลินิกการฟื้นฟูสมรรถภาพ หรือ คลินิกฟื้นฟูสมรรถภาพ ตัวอย่าง After surgery and months of rehabilitation, Kvitova returned to the tour in May at the French Open.   Cole talked about his rehabilitation ..

Read more

a crock of shit   คำวลี คำพูด คำหยาบคาย คำใช้ส่วนมากในอเมริกา   a crock of shit มีความหมายตามตัวอักษรว่า ไหขี้ หรือ ไหบรรจุขี้ ซึ่งเป็นคำพูดหยาบหมายความว่า สิ่งเหลวไหลไร้สาระสิ้นดี หรือ เรื่องเหลวไหลไร้สาระสิ้นดี หรือ เรื่องโกหกตอแหลทั้งเพ เปรียบเสมือนไหบรรจุขี้ a crock of shit  เป็นคำหยาบคายที่ผู้พูดใช้พูดหลังจากได้ยินใครคนหนึ่งพูดเรื่องหนึ่งหรือสิ่งหนึ่งว่าสิ่งหรือเรื่องที่ได้ฟังนั้นเป็นเรื่องเหลวไหลไร้สาระเพราะมันไม่เป็นความจริงหรือไม่น่าเชื้อถือเลย ตัวอย่าง I think it’s a crock of shit!   You know that everything he tells you is a crock of shit!   She was the ..

Read more

immeasurably   คำวิเศษณ์ (อิม-′เมซ-ช-ระ-บลี้)   immeasurably หมายความว่า  อย่างวัดไม่ได้ หรือ อย่างนับไม่ถ้วน หรือ อย่างเหลือคณานับ หรือ อย่างล้นเหลือ ซึ่งก็คือ อย่างมาก จนนับหรือวัดไม่ได้ ตัวอย่าง Scientists believed that a human’s reaction time was immeasurably fast.   This book was immeasurably important in my development as a writer.   Breakfast is improved immeasurably, with the introduction of juices and cereal bars and lovely ..

Read more