Category : ENG-THA

exhilaration   คำนาม (อิก-ซิล-ละ-′เร-ชั่น)   exhilaration หมายความว่า ความสุขอิ่มเอมใจ ตัวอย่าง After 12 months of exhilaration for some, exasperation for others and exhaustion for all, Hong Kong’s future still hangs in the balance. อธิบายหรือแปลว่า หลังจาก 12 เดือนของความสุขอิ่มเอมใจสำหรับบางคน ความโกรธเคืองสำหรับคนอื่น ๆ และความเหนื่อยล้าสำหรับทุกคน อนาคตของฮ่องกงยังคงค้างอยู่ในความไม่แน่นอน   After an attempted suicide and a breakdown, he began walking and discovered the exhilaration of ..

Read more

reverence   คำนาม คำเป็นทางการ (′เรฟ-วะ-รัน-ส)   reverence หมายความว่า ความเคารพนับถือ(ใครบางคนหรือบางสิ่ง) หรือ ความชื่นชม(บางสิ่งหรือบางคน) ตัวอย่าง Jackson would play six more seasons, his outspokenness and brutal honestly leading to both exasperation and reverence. อธิบายหรือแปลว่า แจ็คสันอาจจะเล่นอีกหกฤดูกาล การพูดจาขวานผ่าซากของเขานำไปสู่ความโกรธเคืองและความเคารพนับถือ   The way she speaks with reverence about the series, it’s easy to believe she isn’t joking. อธิบายหรือแปลว่า ลักษณะที่เธอพูดด้วยความชื่นชมต่อละครซีรีส์ มันเป็นเรื่องง่ายที่จะเชื่อว่าเธอไม่ได้ล้อเล่น &nb..

Read more

exasperation   คำนาม (อิก-′แซส-ปะ-เร-ชั่น)   exasperation หมายความว่า ความรำคาญมาก หรือ ความขุ่นเคือง หรือ ความโกรธเคือง ซึ่งคือความรู้สึกตั้งแต่รำคาญมากไปจนถึงโกรธเคือง ตัวอย่าง Jackson would play six more seasons, his outspokenness and brutal honestly leading to both exasperation and reverence. อธิบายหรือแปลว่า แจ็คสันอาจจะเล่นอีกหกฤดูกาล การพูดจาขวานผ่าซากของเขานำไปสู่ความโกรธเคืองและความเคารพนับถือ   After 12 months of exhilaration for some, exasperation for others and exhaustion for all, Hong Kong’s future still hangs in ..

Read more

outspokenness   คำนาม (เอ้า-ท-′ส-โปก-เคิน-เนิส-ส)   outspokenness หมายความว่า การพูดจาตรงไปตรงมา หรือ การพูดจาโผงผาง หรือ การพูดจาขวานผ่าซาก ซึ่งคือการพูดความคิดเห็นของตนออกไปตรง ๆ หรือตรงมาไม่คำนึงถึงใครแม้ว่าอาจไปทำร้ายจิตใจใครบางคนหรืออาจไปทำให้ใครบางคนไม่พอใจก็ตาม   ตัวอย่าง Jackson would play six more seasons, his outspokenness and brutal honestly leading to both exasperation and reverence. อธิบายหรือแปลว่า แจ็คสันอาจจะเล่นอีกหกฤดูกาล การพูดจาขวานผ่าซากของเขานำไปสู่ความโกรธเคืองและความเคารพนับถือ &nb..

Read more

chasm   คำนาม พหูพจน์ chasms (′แคส-ซึม)   chasm หมายความว่า 1 (คำทางธรณีและรากความหมาย) รอยแยกลึก หรือ ช่องวางลึก ของรอยแยกลึกบนพื้นผิวของโลกหรือพื้นผิวของดาวอื่น ๆ   2  (คำอุปมาอุปไมยของความหมายที่ 1 ) ช่องว่างที่ลึกล้ำ ซึ่งคือ ความแตกต่างที่ลึกล้ำ ในเรื่องของมุมมอง ความรู้สึก เป็นต้น ระหว่างผู้คน อุปมาอุปไมยเหมือนรอยแยกลึกของพื้นผิวโลก  เช่น the chasm between rich and poor แปลว่า ช่องว่างที่ลึกล้ำระหว่างคนรวยกับคนจน หรือ ความแตกต่างที่ลึกล้ำระหว่างคนรวยกับคนจน ตัวอย่าง He saw the exasperation spread in his mother, saw the chasm grow between them. ..

Read more

geofence   คำนาม พหูพจน์ geofences หรืออาจเขียน geo-fence; geo-fences (′จี-โอ-เฟน-ส)   geofence หมายความว่า  ขอบเขตเสมือน หรือ รั้วเสมือน ซึ่งคือขอบเขตหรือรั้วเสมือนที่กำหนดขึ้นโดยซอฟต์แวร์ด้วยเทคโนโลยีดาวเทียมระบุตำแหน่งอย่าง GPS หรือเทคโนโลยี RFID ที่ใช้คลื่นวิทยุกำหนดขอบเขตเสมือนขึ้นบนแผนที่   ตัวอย่าง  Geofences help mobile marketers understand their customers’ behaviors in the physical world. อธิบายหรือแปลว่า  รั้วเสมือนจะช่วยให้นักการตลาดมือถือเข้าใจพฤติกรรมของลูกค้าในโลกทางกายภาพ     geofence   คำกริยา geofences; geofenced; geofenced; geofencing; หรืออาจเขียน geo-fence; geo-fences; geo-fenced; geo-fenced; geo-fencing;   geofence (something) หมายความว่า ..

Read more

thereby   คำวิเศษณ์ คำเป็นทางการ (แธ-ร-บาย)   thereby หมายความว่า ดังนั้น หรือ ด้วยเหตุนั้น ตัวอย่าง We encourage bars and restaurants to follow the rules, operate responsibly, and thereby protect the welfare of Texans and Texas in spite of COVID-19. อธิบายหรือแปลว่า เราส่งเสริมให้บาร์และร้านอาหารปฏิบัติตามกฎระเบียบ บริหารงานอย่างรับผิดชอบ และด้วยเหตุนั้นจะปกป้องสวัสดิภาพของชาวเท็กซัสและรัฐเท็กซัสแม่ว่าจะมีโควิด 19   He signed the contract, thereby forfeiting his right to the property. อธิบายหรือแปลว่า เขาได้ลงนามสัญญา ..

Read more

pestilence   คำนาม เป็นทั้งคำนามนับไม่ได้และนับได้ พหูพจน์ pestilences (′เพส-ตะ-ลัน-ส)   pestilence หมายความว่า โรคระบาด โดยเฉพาะชนิดที่ร้ายแรงที่ทำให้เกิดการเสียชีวิตเป็นจำนวนมาก ตัวอย่าง Knights escort an accused witch to a remote abbey, where monks will perform a ritual in the hope of ending the pestilence ravaging Europe. อธิบายหรือแปลว่า อัศวินพาผู้ถูกกล่าวหาว่าเป็นแม่มดไปที่ยังโบสถ์ที่ห่างไกล ซึ่งพระจะทำพิธีกรรมด้วยความหวังว่าจะยุติโรคระบาดที่กำลังทำลายล้างยุโรป   Certainly, the fear of pestilence is already causing us to shun subways, thereby hurting ..

Read more

thrive   คำกริยา thrives; thrived (หรือ throve); thrived (หรือ thriven); thriving (ธราย-v)   thrive หมายความว่า 1 เมื่อพูดถึงสิ่งมีชีวิต thrive หมายความว่า เจริญเติบโต และส่วนใหญ่หากเกี่ยวกับพืชจะหมายความว่า เจริญงอกงาม หรือเกี่ยวกับสัตว์จะหมายความว่า เจริญเพิ่มจำนวน ตัวอย่าง These plants thrive in tropical rain forests. อธิบายหรือแปลว่า พืชเหล่านี้เจริญงอกงามในป่าฝนเขตร้อน   The virus thrives in enclosed spaces.  อธิบายหรือแปลว่า ไวรัสจะเจริญเพิ่มจำนวนในพื้นที่ปิดล้อม   The aim is to kill every mouse on Gough Island to ..

Read more

complacency   คำนาม (คัม-′เพลส-ซึน-ซี่)   complacency หมายความว่า ความชะล่าใจ หรือ ความได้ใจ หรือ ความเหิมใจ ซึ่งคือความรู้สึกว่าดีพึ่งพอใจกับสิ่งหนึ่งเลยจนทำให้ประมาท ดังนั้นจึงให้ความหมายไปทางลบ หรืออาจให้ความหมายว่า ความพึ่งพอใจจนประมาท ตัวอย่าง The World Health Organization have warned against complacency in fighting common diseases. อธิบายหรือแปลว่า องค์การอนามัยโลกได้เตือนต่อความชะล่าใจในการต่อสู้กับโรคที่พบบ่อย   Despite yesterday’s win, there is no room for complacency if we want to stay top of the league. อธิบายหรือแปลว่า แม้จะมีชัยชนะเมื่อวานนี้ (แต่)ไม่มีที่ว่างสำหรับความชะล่าใจหากเราต้องการอยู่ในอันดับต้น ๆ ของลีก ..

Read more