Category : ENG-THA

interplay   คำนาม (อิน-เทอ-ร-เพลย์)   interplay หมายความว่า ปฏิสัมพันธ์ ซึ่งคือผลของการกระทำหรือผลกระทบของสิ่งสองสิ่งหรือมากกว่าที่มีให้ซึ่งกันและกัน ตัวอย่าง  Tobacco addiction in humans involves the interplay of pharmacological, genetic, social and environmental factors. อธิบายหรือแปลว่า การติดยาสูบในมนุษย์จะเกี่ยวข้องกับปฏิสัมพันธ์ของปัจจัยทางเภสัชวิทยา ทางพันธุกรรม ทางสังคม และทางสิ่งแวดล้อม   As a doctoral candidate at Columbia University, she studied decision-making, and specifically the interplay of skill and luck in making important life choices under pressure. อธิบายหรือแปลว่า ..

Read more

pharmacological   คำคุณศัพท์ (ฟา-ร-มะ-คะ-′ลา-จิ-เคิล-ล)   pharmacological หมายความว่า (เกี่ยวกับหรือทางหรือด้าน)เภสัชวิทยา ซึ่งคือเกี่ยวข้องกับเภสัชวิทยา (pharmacology)   ตัวอย่าง  Tobacco addiction in humans involves the interplay of pharmacological, genetic, social and environmental factors. อธิบายหรือแปลว่า การติดยาสูบในมนุษย์จะเกี่ยวข้องกับปฏิสัมพันธ์ของปัจจัยทางเภสัชวิทยา ทางพันธุกรรม ทางสังคม และทางสิ่งแวดล้อม &nb..

Read more

pharmacologist   คำนาม พหูพจน์ pharmacologists (ฟา-ร-มะ-′คา-ละ-จีส-ส-ท)   pharmacologist หมายความว่า นักเภสัชวิทยา ซึ่งคือผู้เชี่ยวชาญทางด้านเภสัชวิทยา (pharmacology) ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับยาหรือสารที่ใช้เป็นยาในระดับชีวเคมี  ดังนั้นจะรู้ว่าสารเหล่านั้นจะส่งผลอย่างไรต่อร่างกายและช่วยในการรักษาโรคได้อย่างไร pharmacologist จะเป็นผู้ที่จบการศึกษาในระดับด็อกเตอร์หรือ Ph.D. ซึ่งมีความเชี่ยวชาญทางด้านการคิดค้นและผลิตยาเพื่อใช้ในการรักษาโรคต่าง ๆ pharmacologist จะต่างจากเภสัชกร ดูความแตกต่าง pharmacist   ตัวอย่าง I am a structural biologist and pharmacologist, and live on campus at Huazhong University of Science and Technology in Wuhan, China. อธิบายหรือแปลว่า ฉันเป็นนักชีววิทยาโครงสร้างและนักเภสัชวิทยา และอาศัยอยู่ในวิทยาเขตที่มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหัวจงในหวู่ฮั่น ประเทศจีน &nb..

Read more

neuropsychological   คำคุณศัพท์ (นู-โร-ไซ-คะ-′ลา-จิ-เคิล-ล)   neuropsychological หมายความว่า (เกี่ยวกับหรือทางหรือด้าน)จิตประสาทวิทยา หรือสั้น ๆ ว่า (เกี่ยวกับหรือทางหรือด้าน)จิตประสาท ซึ่งคือเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรม อารมณ์ และกลไกความรู้ความเข้าใจ และการทำงานของสมอง   ตัวอย่าง  Physicians today diagnose Alzheimer’s largely based on a patient’s neuropsychological characteristics. อธิบายหรือแปลว่า แพทย์ ปัจจุบัน จะวินิจฉัยโรคอัลไซเมอร์โดยส่วนใหญ่แล้วบนพื้นฐานของลักษณะทางจิตประสาทวิทยาของผู้ป่วย -ซึ่งคือจากลักษณะทางพฤติกรรม อารมณ์ และกลไกความรู้ความเข้าใจ และการทำงานของสมองของผู้ป่วย &nb..

Read more

neuropsychology   คำนาม (นู-โร-ไซ-′คา-ละ-จี่)   neuropsychology หมายความว่า จิตประสาทวิทยา ซึ่งคือสาขาทางวิทยาศาสตร์ที่ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรม อารมณ์ และกลไกความรู้ความเข้าใจ และการทำงานของสมอง   ตัวอย่าง  He did eventually returning to medicine full-time, spending two years at McMaster University in Canada, and as a research fellow in neuropsychology at Sussex University. อธิบายหรือแปลว่า เขาในที่สุดก็กลับไปเรียนแพทย์เต็มเวลา (ซึ่ง)ใช้เวลาสองปีที่มหาวิทยาลัยแม็คมาสเตอร์ในแคนาดา และในฐานะนักวิจัยด้านจิตประสาทวิทยาที่มหาวิทยาลัยซัสเซ็กซ์ &nb..

Read more

at war   คำวลี คำสำนวน (เอต-วอ-ร)   at war หมายความว่า ทำสงคราม หรือ ต่อสู่  ส่วนมากใช้ในรูป (be) at war หมายความว่า กำลังทำสงคราม หรือ กำลังต่อสู่ ตัวอย่าง The Communist Party of China is “at war with the rest of the world right now” and has a dwindling reputation on the global stage. อธิบายหรือแปลว่า พรรคคอมมิวนิสต์ของจีน “กำลังทำสงครามกับทุกประเทศทั่วโลกในขณะนี้” และมีชื่อเสียงที่กำลังลดน้อยลงในเวทีระดับโลก   He said the ..

Read more

hard seltzer   คำนาม เป็นทั้งคำนามนับได้และนับไม่ได้ พหูพจน์ hard seltzers (ฮาร๋ด-เซล-เซอ-ร)   hard seltzer หมายความว่า ฮาร์ดเซลเซอร์ หรือ เหล้าอัดลม ซึ่งคือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ทำจากเหล้าผสมน้ำโซดาและส่วนมากจะเพิ่มรสชาติของน้ำผลไม้ต่าง ๆ เหล้าที่ใช้ทำ hard seltzer ส่วนใหญ่จะได้จากการหมักน้ำตาลทรายทั่วไปที่ทำจากอ่อย หรือบางแห่งจากการหมักมอลต์จากข้าวบาร์เลย์ มอลต์ (malt) hard seltzer เป็นคำที่มาจากคำว่า seltzer ที่หมายความว่า โซดา (แต่ไม่ค่อยนิยมใช้กันแล้ว) และคำว่า hard ที่หมายความว่า มีเหล้าเข้ม ในทางการตลาดจะเป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่เป็นคู่แข่งของเบียร์แต่จะมีแคลอรี่ต่ำกว่าเบียร์อยู่มาก hard seltzer อาจรู้จักกันในชื่อ spiked seltzer หรือ hard sparkling water    ตัวอย่าง The Coca-Cola Co. is launching hard seltzer ..

Read more

highball   คำนาม คำใช้ส่วนใหญ่ในสหรัฐฯ พหูพจน์ highballs (′ฮาย-บอล-ล)   highball หมายความว่า 1  ไฮบอล หรือ เหล้าผสม ซึ่งคือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผสมที่มีส่วนประกอบคือเหล้าที่ส่วนใหญ่เป็นวิสกี้ผสมน้ำหรือโซดาและน้ำแข็ง โดยเฉพาะเสิร์ฟในแก้วทรงสูงซึ่งในที่นี้ไม่ใช้แก้ววิสกี้ที่จะต่ำ ๆ  ดังนั้นจริง ๆ แล้วลักษณะเหล้าที่คนไทยชอบดื่มกันเป็นส่วนใหญ่ก็คือ highball เพราะส่วนมากจะเป็นเหล้าผสมน้ำหรือผสมโซดาและใส่น้ำแข็ง   ตัวอย่าง He told me that in Thailand, whisky is commonly consumed as highballs. อธิบายหรือแปลว่า เขาบอกฉันว่าในประเทศไทย วิสกี้โดยทั่วไปบริโภคกันในรูปไฮบอล (เหล้าผสม)   2  คำทางประวัติศาสตร์ของสหรัฐ highball หรือ highball signal หมายความว่า สัญญาณรถไฟที่สามารถวิ่งด้วยความเร็วสูงสุดได้  ในอดีตสัญญาณจะทำจากสิ่งกลม ๆ คล้ายเหมือนลูกบอล โดยที่คนขับรถไฟจะดูต่ำแหน่งของลูกบอลนี้ เมื่อลูกบอกอยู่ในระดับสูง (highball) ..

Read more

iliac   คำคุณศัพท์ (อิล-′ลี-แอ็ก-ค)   iliac หมายความว่า (ของหรือเกี่ยวข้องกับ)อิเลียม หรือ (ของหรือเกี่ยวข้องกับ)กระดูกปีกเชิงกราน ซึ่งคือเกี่ยวข้องกับอิเลียม (ilium) เช่น iliac crest คือ สันของอิเลียม หรือ สันของกระดูกปีกเชิงกราน      ตัวอย่าง The giving process involves taking bone marrow from the iliac crest of the hipbone while the donor is under anesthesia. อธิบายหรือแปลว่า ขั้นตอนการให้นั้นจะเกี่ยวข้องกับการเอาไขกระดูกออกจากสันของอิเลียมในขณะที่ผู้บริจาคอยู่ภายใต้ภาวะสลบ &nb..

Read more

gangrenous   คำคุณศัพท์ (′แกง-กระ-นัส-ส)   gangrenous หมายความว่า (เกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับภาวะ)เนื้อตายเน่า ซึ่งคือเกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับ gangrene   ตัวอย่าง The gangrenous spot over the left ilium is separating from the surrounding tissues. อธิบายหรือแแปลว่า จุดเนื้อตายเน่าที่อยู่เหนืออิเลียมด้านซ้ายกำลังแยกออกจากเนื้อเยื่อที่อยู่รอบ ๆ &nb..

Read more