Category : ENG-THA

cite   คำกริยา cites; cited; cited; citing (ไซ-ท)   cite หมายความว่า 1  cite (something) หมายความว่า อ้างอิงถึง(บางสิ่งบางอย่าง) โดยเฉพาะเพื่อเป็นตัวอย่างหรือเพื่อเป็นหลักฐาน และอาจใชัในรูป cite (something) as (something) หมายความว่า อ้างอิงถึง(บางสิ่งบางอย่าง)ว่าเป็น(สิ่งใดสิ่งหนึ่ง) หรือในรูป passive (be) cited (as something) หมายความว่า ถูกอ้างอิงถึง(ว่าเป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่ง)   ตัวอย่าง They also cited the Clayton Antitrust Act, passed in 1914, which ensured the rights of citizens and union members to strike, ..

Read more

dissuasion   คำนาม (ดีส-′เว-ชั่น)   dissuasion หมายความว่า การกลี้ยกล่อม (ไม่ให้ใครบางคนทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง) ซึ่งคือการพยายามพูดชักจูงใครคนหนึ่งไม่ให้ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ในภาษาพูดภาษาไทยจะพูดกันว่า การห้าม(ใครบางคนไม่ได้ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง) แต่ในภาษาอังกฤษคำว่า ห้าม คือบังคับ ทุกคนมีสิทธิ์ในการทำสิ่งที่ตนต้องการ ในภาษาอังกฤษคำว่า ห้าม จะใช้เฉพาะสำหรับผู้มีอำนาจห้ามผู้ไม่มีอำนาจ ตัวอย่าง His attempts at dissuasion were everywhere met with rebuff.   On the other hand he knew from experience that when the king had something in view and was opposed in the undertaking, no dissuasion was ..

Read more

impressionable   คำคุณศัพท์ (อิม-′เพรช-ชะ-นะ-เบิล-ล)   impressionable หมายความว่า โน้มน้าวจิตใจได้ง่าย หรือสั้น ๆว่า ใจง่าย  ซึ่งคือเชื่อคนง่ายหรือย่อมคนง่าย ตัวอย่าง He’s at an impressionable age.   Children are highly impressionable and eager to learn.   Madeline was in her seventeenth year at the time, romantic, inexperienced and impressionable.  &nb..

Read more

foul-up   คำนาม พหูพจน์ foul-ups หรืออาจเขียน foulup; foulups (′ฟาว-ล-อัป-พ)   foul-up หมายความว่า ความผิดพลาดวุ่นวาย หรือ ปัญหาวุ่นวาย ซึ่งคือความผิดพลาดหรือปัญหาที่เกิดจากการทำผิดพลาดในสิ่งที่ไม่น่าทำและมักทำให้เกิดความวุ่นวาย ตัวอย่าง Bad weather and airline foul-ups seemed to be conspiring to ruin my vacation.   Prisoner advocates and healthcare experts said there was no defending the testing foul-up.   Cyprus recently lost the halloumi trademark in the U.K. due ..

Read more

merriment   คำนาม ส่วนมากใช้ในวรรณกรรมหรืองานเขียน (′แมร-ระ-เมิน-ท)   merriment หมายความว่า ความรื่นเริงสนุกสนาน หรือ ความสุขสนุกสนาน ตัวอย่าง When I came in, you were in the midst of some merriment.   Their house was always filled with merriment.   People just wanted a time of merriment, laughter, dressing up, eating—and overeating—and so a feast was planned. &nb..

Read more

conspire   คำกริยา conspires; conspired; conspired; conspiring (คอน-′ส-ปาย-เออ-ร)   conspire หมายความว่า 1 conspire หมายความว่า สมรู้ร่วมคิดกัน หรือ สมคบคิดกัน ซึ่งคือคิดวางแผนกันเพื่อทำสิ่งผิกกฎหมายหรือทำสิ่งร้าย ตัวอย่าง Prison and the authorities conspired to rob each man of his dignity.   She conspired with Mrs. Williams to kidnap her own son.   2  เมื่อพูดถึงเหตุการณ์หรือสถานการณ์ conspire หมายความว่า (ดูเหมือน)สมคบคิดกัน หรือ (ดูเหมือน)ประสานงานกัน ซึ่งคือดูเหมือนว่าสมคบคิดกันหรือประสานงานกันโดยเฉพาะให้เกิดผลในสิ่งไม่ดีหรือผลร้าย อุปมาอุปไมยเหมือนการสมรู้ร่วมคิดกัน ตัวอย่าง An hour ..

Read more

gust   คำนาม พหูพจน์ gusts (กัส-ส-ท)   gust หมายความว่า 1 a gust หรือ a wind gust หรือ a gust of wind หมายความว่า ลมกระโชก ซึ่งคือลมที่อยู่ ๆ ก็พัดแรงขึ้นในช่วงเวลาหนึ่งแล้วก็หายไปจะไม่ได้พัดอยู่สม่ำเสมอ โดยทั่วไปช่วงเวลาของ a gust จะน้อกกว่า 20 วินาที่ ตัวอย่าง An hour later violent gusts started blowing down from the desert, and the wind and rip currents conspired to carry him out ..

Read more

off one’s feet   คำวลี off my/your/her/his/their/our feet   off (one’s) feet หมายความว่า 1 off (one’s) feet หมายความว่า ไม่ได้อยู่บนขา(ของใครคนหนึ่ง) ดังนั้นก็คือ นั่ง(พัก) หรือ นอน(พัก) ตัวอย่าง The doctor told her to stay off her feet for a few days.   The waves carried him off his feet.   We ain’t even had a rest since we started, ..

Read more

inertial   คำคุณศัพท์ ส่วนมากเป็นคำทางฟิสิกส์ (อิ-′เนอ-ร-เชิล-ล)   inertial หมายความว่า (ของหรือเกี่ยวกับ)ความเฉื่อย ซึ่งคือของหรือเกี่ยวข้องกับ inertia นั้นคือคุณสมบัติของวัตถุไม่เคลื่อนก็จะยังคงอยู่ในสถานะอย่างนั้นต่อไปหรือวัตถุที่เคลื่อนอยู่ก็จะเคลื่อนที่ต่อไปในแนวเส้นตรงนั้น เว้นแต่จะถูกแรงภายนอกมากระทำกับวัตถุนั้น เช่น a inertial sensor หมายความว่า เซ็นเซอร์วัดความเฉื่อย ซึ่งคือเซ็นเซอร์ทวัดความเร่งและความเร็วเชิงมุมของวัตถุหนึ่งตามแกนตั้งฉากกันสามแกน an inertial frame of reference  หมายความว่า กรอบอ้างอิงความเฉื่อย ซึ่งคือกรอบอ้างอิงของตำแหน่งหรือการเคลื่อนไหวของวัดถุในขณะที่วัตถุนั้นไม่มีความแร่ง inertial mass หมายความว่า มวลของความเฉื่อย หรือ มวลเฉื่อย ซึ่งคือแรงต้านของวัตถุต่อการเร่งของแรงภายนอกที่กระทำต่อวัตถุนั้น   ตัวอย่าง Today’s fitness bands use multiaxis inertial sensors called accelerometers to detect when the device is moving.   The air ..

Read more

typhoid   คำนาม คำทางการแพทย์ หรือ typhoid fever (′ไท-ฟอย-ด)   typhoid หรือ typhoid fever หมายความว่า ไทฟอยด์ หรือ ไข้ไทฟอยด์  ซึ่งคือโรคติดเชื้อแบคทีเรีย Salmonella typhi (แซล-มะ-เน-ละ-ไท-ฟาย) ที่อาจก่อให้เกิดไข้สูง ท้องร่วงหรือท้องผูก อาเจียน และอาจมีผื่นแดงบนผิวหนังที่หน้าอกและท้องด้วย แบคทีเรีย Salmonella typhi จะมีอยู่ในอุจจาระของผู้ติดเชื้อหากผู้ติดเชื้อไม่ล้างมือให้สะอาดหลังจากอุจจาระก็สามารถแพร่กระจายติดเชื้อให้กับผู้อื่นได้ หากรับประทานอาหารหรือดื่มน้ำที่ปนเปื้อนแบคทีเรีย Salmonella typhi แล้ว แบคทีเรียก็จะเคลื่อนตัวลงสู่ระบบย่อยอาหารซึ่งจะเพิ่มจำนวนอย่างรวดเร็ว และก่อให้เกิดไข้สูง ปวดท้อง และท้องผูกหรือท้องเสีย ตัวอย่าง He’s so skinny and dirty that he’s putting himself at risk for typhoid, which is rampant in ..

Read more