Category : V

ventricle   คำนาม คำทางกายวิภาคศาสตร์ พหูพจน์ ventricles (′เวน-ทริ-เคิล)   ventricle หมายความว่า โพรง(ของอวัยวะของร่างกาย) และเมื่อพูดถึง ventricles ส่วนใหญ่แล้วจะพูดถึงและหมายถึง ห้องหัวใจล่าง(ทั้งสองข้าง ซ้ายและขวา)   โพรงสมอง   ตัวอย่าง He couldn’t regulate blood pressure to his brain and therefore bleeding between the ventricles occurred. อธิบายหรือแปลว่า เขาไม่สามารถควบคุมความดันโลหิตไปยังสมองของเขาได้ และดังนั้นจึงการมีเลือดออกระหว่างโพรงสมองได้เกิดขึ้น   Ebstein anomaly is an abnormality in the tricuspid valve, which separates the right atrium from the ..

Read more

vermouth   คำนาม พหูพจน์ vermouths (′เวอ-ร-มูต-th)   vermouth หมายความว่า (ไวน์)เวอร์มูธ ซึ่งคือไวน์ (wine) ชนิดแห้ง หรือหวาน ที่ปรุงแต่งรสชาติด้วยสมุนไพรหรือเครื่องเทศ   ตัวอย่าง Good vermouth is a great aperitif, sometimes slightly sweet, sometimes slightly bitter, but always balanced. อธิบายหรือแปลว่า เวอร์มุธที่ดีนั้นเป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เรียกน้ำย่อยที่ดี บางครั้งหวานเล็กน้อย บางครั้งขมเล็กน้อย แต่มีความสมดุลเสมอ &nb..

Read more

vigorously   คำวิเศษณ์ (′วิก-กะ-รัส-ลี่)   vigorously หมายความว่า  อย่างเข้มแข็ง หรือ อย่างจริงจัง หรือ อย่างแรง ตัวอย่าง He shook his head vigorously. อธิบายหรือแปลว่า เขาส่ายหน้าอย่างแรง    The police vigorously denied that excessive force had been used. อธิบายหรือแปลได้ว่า ตำรวจปฏิเสธอย่างเข้มแข็งว่าการใช้กำลังมากเกินไปได้ถูกใช้ &nb..

Read more

vomit   คำกริยา vomits; vomited; vomited; vomiting (′วอม-เมิต-ท)   vomit หมายความว่า อาเจียน ซึ่งคืออาการขับอาหารที่อยู่ในท้องออกกลับออกมาทางปาก ตัวอย่าง The day before, I vomited three times because I was so nervous. อธิบายหรือแปลว่า วันก่อนฉันอาเจียนสามครั้งเพราะฉันกังวลมาก   Maria said her son started vomiting Saturday after eating a few bites of chicken that she said was bad. อธิบายหรือแปลว่า มาเรียบอกว่าลูกชายของเธอเริ่มอาเจียนวันเสาร์หลังจากกินไก่กัดไปสองสามคำที่เธอบอกว่าเสีย     vomit   คำนาม ..

Read more

vigilantism   คำนาม (วิ-จะ-′แลน-ทิส-ซึม)   vigilantism หมายความว่า การตัดสินด้วยศาลเตี้ย หรือ การบังคับใช้กฎหมายด้วยศาลเตี้ย  ซึ่งคือการที่กลุ่มบุคคลทั่วไปที่ไม่มีอำนาจหรือชาวบ้านที่จัดตั้งตัวเองขึ้นมาเองและออกไปบังคับใช้กฎหมายและตัดสินลงโทษอาชญากรรม ตัวอย่าง All vigilantism is inappropriate, and these individuals only bring more danger to themselves and the city. อธิบายหรือแปลว่า การตัดสินด้วยศาลเตี้ยทั้งหมดนั้นไม่เหมาะสม และบุคคลเหล่านี้นำอันตรายต่อตัวเองและเมืองมากขึ้นเท่านั้น   A slain girl’s mother considers vigilantism after police and the courts botch the case against the killer. อธิบายหรือแปลว่า แม่ของหญิงสาวที่ถูกสังหารจะพิจารณาการตัดสินด้วยศาลเตี้ยหลังจากที่ตำรวจและศาลดำเนินคดีแบบลวกๆกับฆาตกร &nb..

Read more

voluptuous   คำคุณศัพท์ (วะ-′ลัป-ชู-วัสส)   voluptuous หมายความว่า 1 เมื่อพูดถึงรูปร่างของผู้หญิง voluptuous อธิบายลักษณะของผู้หญิงที่สะโพกผายใหญ่ ก้นโด่ง น่าอกใหญ่ แต่เอวเล็กหรือเล็กกว่า และไม่จำเป็นว่าอ้วนหรืออวบ ซึ่งเป็นลักษณะที่โค้งเว้าตามส่วนของร่างกายของผู้หญิงอย่างเห็นได้ชัดเจน ดังนั้นจะดึงดูดหรือยั่วยวนทางเพศ ภาษาไทยใกล้เคียงคือ  มีรูปร่างโค้งเว้ายั่วยวน ตัวอย่าง She was voluptuous and beautiful. อธิบายหรือแปลว่า เธอมีรูปร่างโค้งเว้ายั่วยวนและสวย   The stretchy material clings tightly to her body, allowing everyone to see her voluptuous figure. อธิบายหรือแปลว่า วัสดุยืดยึดติดเน้นกับร่างกายของเธอ ซึ่งทำให้ทุกคนเห็นรูปร่างที่โค้งเว้ายั่วยวนของเธอ   2  เมื่อพูดถึงความรู้สึกหรือการแสดงออก voluptuous หมายความว่า ยั่วยวน ซึ่งคือทำให้รู้สึกทางเพศ ตัวอย่าง The ..

Read more

vandal   คำนาม พหูพจน์ vandals (′แวน-เดิล-ล)   vandal หมายความว่า ผู้ทำลายทรัพย์สิน หรือ คนทำลายทรัพย์สิน โดยเฉพาะทรัพย์สินของสาธารณะหรือของของผู้อื่น คนที่วาดภาพหรือเขียนข้อความบนกำแพงหรือผนังที่เป็นทรัพย์สินของคนอื่นหรือของสาธารณะถือเป็น vandals คำว่า vandal เป็นคำที่มาจาก the Vandals ซึ่งเป็นชื่อของคนเผ่าเยอรมันสมัยโบราณที่โจมตีกรุงโรมในปี 455 ซึ่งได้ทำลายเมืองโรมที่สวยงามลง เข้ามาในภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 1600 ตัวอย่าง As unrest grows, officials try to separate protesters from vandals. อธิบายหรือแปลว่า ขณะที่ความไม่สงบเพิ่มขึ้น เจ้าหน้าที่พยายามแยกผู้ประท้วงออกจากผู้ทำลายทรัพย์สิน   No injuries were reported, but authorities said the vandal caused an estimated $13,500 in damage ..

Read more

ventilator   คำนาม พหูพจน์ ventilators (เวน-ทะ-′เล-เทอ-ร)   ventilator หมายความว่า 1 (คำทางการแพทย์) เครื่องช่วยหายใจ ซึ่งคืออุปกรณ์ใช้สำหรับช่วยผู้ป่วยในการหายใจ หรืออาจเรียกว่า respirator ventilator จะถูกใช้ในกรณีที่ผู้ป่วยไม่สามารถหายใจได้ด้วยตัวเอง ผู้ป่วยจะถูกทำให้ไม่รู้สึกตัวก่อน ก่อนที่ทีมของแพทย์จะสอดทอหายใจเข้าไปทางปาก เครื่องช่วยหายใจจะช่วยปั้มออกซิเจนเข้าไปในปวดของผู้ป่วย ตัวอย่าง Ventilators are used for patients that can not breathe on their own or when someone suffers from a severe respiratory disease. อธิบายหรือแปลว่า เครื่องช่วยหายใจจะถูกใช้สำหรับผู้ป่วยที่ไม่สามารถหายใจได้ด้วยตนเอง หรือเมื่อใครคนหนึ่งป่วยเป็นโรคระบบทางเดินหายใจรุนแรง   Shortly after his transfer to the ICU, they sedated ..

Read more

vulcanize   คำกริยา ulcanize; vulcanizes; vulcanized; vulcanized; vulcanizing; หรือประเทศอังกฤษนิยม vulcanise; vulcanises; vulcanised; vulcanised; vulcanising (′วัล-คะ-ไน-ซ)   vulcanize (something) หมายความว่า ทำให้(ยางหรือยางสังเคราะห์ต่างๆ)คงรูป หรือ ทำวัลคาไนเซชั่น(ยางหรือยางสังเคราะห์ต่างๆ) ซึ่งคือกระบวนการทำให้ยางคงรูปด้วยกระบวนการที่เรียกว่า vulcanization ส่วนมากใช้ในรูป passive หรือคำคุณศัพท์ (be) vulcanized หมายความว่า ถูกทำให้คงรูป หรือ ได้รับการทำให้คงรูป ตัวอย่าง  The raw material, which is an elastic, yellowish, gum-like substance, is sent away to be vulcanized. อธิบายหรือแปลว่า วัตถุดิบ ซึ่งเป็นสารที่มีความยืดหยุ่นสีเหลืองคล้ายหมากฝรั่ง จะถูกส่งไปเพื่อที่จะถูกทำให้คงรูป   ..

Read more

vulcanization   คำนาม (วัล-คะ-นะ-′เซ-ชั่น)   vulcanization หมายความว่า การคงรูปยาง หรือ วัลคาไนเซชั่น ซึ่งคือกระบวนการทางเคมีที่ทำให้ยางและยางสังเคราะห์ต่าง ๆ คงรูป นั้นก็คือให้สามารถคงอยู่ในรูปที่ต้องการได้ มีความยืดหยุ่น ความแข็งแรง และความมั่นคง vulcanization คิดค้นขึ้นโดย Charles Goodyear ที่เป็นกระบวนการใช้ทำให้ยางแข็งขึ้น กระบวนการเริ่มต้นจากการที่ยางจะถูกทำให้ร้อนกับกำมะถันที่อุณหภูมิ 140–160 องศา กำมะถันจะเปลี่ยนคุณสมบัติทางกายภาพของยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์ โดยการไปเปลี่ยนการการเชื่อมโยงระหว่างโมเลกุลยางใหม่ที่ทำให้ยางมีความยืดหยุ่น ความต้านทานแรงดึง ความหนืด ความแข็ง และความต้านทานต่อสภาพอากาศดีขึ้น ตัวอย่าง The heat used in vulcanization reaches as much as three hundred degrees Fahrenheit. อธิบายหรือแปลว่า ความร้อนที่ใช้ในการคงรูปยางนั้นสูงถึงสามร้อยองศาฟาเรนไฮต์   Goodyear lived for sixteen years after his ..

Read more