cetacean

  C, ENG-THA

cetacean

 

คำนาม คำทางสัตววิทยา

(ซิ–เท–ชัน)

 

cetacean หมายความว่า ซิเทชัน หรือ สัตว์จำพวกวาฬและโลมา ซึ่งเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในทะเลถูกจัดหมวดหมู่ทางวิทยาศาสตร์อยู่ในอันดับของซิเทเซีย(cetacea) cetacean ได้แก่ วาฬ(whales) โลมา(dolphins) และ porpoises(ซึ่งเป็นซิเทชันคล้ายโลมา) ซึ่งเป็นสัตว์เลือดอุ่นและเกิดลูกเป็นตัว ถึงแม้อาศัยอยู่ในน้ำทะเลแต่ต้องขึ้นมาหายใจนำอากาศเข้าไปในปอดเหมือนสัตว์บก

 

ตัวอย่าง The human voice appears to be very difficult for a cetacean to mimic. อธิบายหรือแปลได้ว่า เสียงของมนุษย์ดูเหมือนจะเป็นเรื่องยากสำหรับซิเทชันที่จะเลียนแบบ