cloak-and-dagger

  C, ENG-THA

cloak-and-dagger

 

คำสำนวน คำคุณศัพท์ cloak and dagger

 

cloak-and-dagger เป็นคำที่ใช้อธิบายการกระทำหรือพฤติกรรมของคนหรือแม้แต่รัฐบาลที่หมายถึง  เกี่ยวกับการจารกรรม ที่ให้ความรู้สึกของการสืบความลับ ความลับ และความลึกลับด้วย  แต่ส่วนใหญ่เราจะพบส่วนใหญ่ในภาพยนต์หรือในนวนิยาย

 

(เช่น

a cloak-and-dagger novel อธิบายหรือแปลได้ว่า นิยาเกี่ยวกับการจารกรรม

 

a cloak-and-dagger operation อธิบายหรือแปลได้ว่า ปฏิบัติการที่เกี่ยวกับการจารกรรม )