cosmetology, cosmetologist

  C, ENG-THA

cosmetology

 

คำนาม

(คอส-มะ-′ทอล-โล-จี่)

 

cosmetology หมายความว่า วิชาชีพในด้านการดูแลความงามด้วยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ความสวยความงามอื่น ซึ่งจะรวมถึง ผม ผิว แต่งหน้า และทำเล็บมือเล็บเท้า

 

ตัวอย่างประโยค  Cornell, a Michigan native who received a cosmetology license, moved to Chicago last year. อธิบายหรือแปลได้ว่า  คอร์เนลซึ่งเป็นชาวมิชิแกนผู้ที่ได้รับใบอนุญาตวิชาชีพในด้านการดูแลความงามย้ายมาอยู่ที่เมืองชิคาโกเมื่อปีที่แล้ว

 


 

cosmetologist

 

คำนาม cosmetologists

(คอส-มะ-′ทอล-โล-จีส-ท-ส)

 

cosmetologist หมายถึง ผู้ให้คำแนะนำด้านความงาม ซึ่งจะเกี่ยวกับเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ความสวยความงามอื่น ๆ ในต่างประเทศเช่นในประเทศอเมริกา cosmetologist คือผู้ทีี่มีใบอนุญาตให้บริการถูกต้องตามกฎหมาย

 

ตัวอย่างประโยค   Jessie, a cosmetologist, also provides free haircuts and paints little girls’ fingernails. อธิบายหรือแปลได้ว่า  Jessie เจสซี่ผู้ให้คำแนะนำด้านความงามยังให้บริการตัดผมฟรีแก่ลและทาสีเล็บของเด็กผู้หญิง