crawl, crawling

  C, ENG-THA

crawl

 

คำกริยา crawls; crawled; crawled; crawling

(ครอ-ล)

 

crawl หมายความว่า

1 คลาน หรือถ้าพูดถึงแมลงบางชนิดอาจจะหมายถึง เลื้อยคลาน  ดูตัวอย่างต่อไปนี้

The child crawled under the table. อธิบายหรือแปลได้ว่า เด็กคลานผ่านใต้โต๊ะ

 

The spider was crawling up my arm. อธิบายหรือแปลว่า แมงมุมคลานขึ้นมาที่แขนของฉัน

 

2 เคลื่อนตัวช้า ๆ  ซึ่งคือเคลื่อนตัวไปช้า ๆ ของรถหรือสิ่งหนึ่งสิ่งใด อุปมาอุปไมยเหมือนกับ คลาน

ตัวอย่าง  The truck crawled noisily up the hill. อธิบายหรือแปลว่า รถบรรทุกเคลื่อนตัวช้า ๆ (หรือ คลาน) ขึ้นไปบนเข้าด้วยเสียงดัง

 

3 (คำสแลงโดยเฉพาะประเทศอังกฤษ) พยายามอย่างมากเพื่อให้ตัวเองเป็นที่โปรดปราน ตรงกับภาษาไทยว่า เลียขา หรือ เลียแข้งเลียขา 

ตัวอย่าง I don’t like people who crawl. อธิบายหรือแปลว่า ฉันไม่ชอบผู้คนที่เลียแข้งเลียขา 

 

4 ว่ายน้ำท่าฟรีสไตล์

ตัวอย่าง  They often don’t know how to crawl. อธิบายหรือแปลว่า พวกเขามักไม่รู้ว่าว่ว่ายน้ำท่าฟรีสไตล์ทำอย่างไร

 

5 เมื่อใช้ในรูป (verb to be) + crawling with + (something) หมายถึง เต็มไปด้วย (บางสิ่งบางอย่าง)

ตัวอยาง The floor was dirty and crawling with bugs. อธิบายหรือแปลว่า พื้นสกปรกเต็มไปด้วยแมลง

 

6 (ภาษาคอมพิวเตอร์) crawl จะหมายถึง ครอว์ล ซึ่งคือเข้าไปอ่านในเว็บไซต์เพื่อทำดัชนี้การค้นหาเว็บไซต์นั้น

 

 


 

crawl

 

คำนาม

 

crawl หมายความว่า

1 การคลาน

ตัวอย่าง  They began the crawl back to their own lines. อธิบายหรือแปลว่า เขาเริ่มการคลานกลับไปที่เส้นของตัวเอง

 

2 ความเร็วช้า ๆ ของการเคลื่อนที่ของรถหรือสิ่งหนึ่งสิ่งใด อุปมาอุปไมยเหมือนกับ การคลาน

ตัวอย่าง The car was moving along at a crawl. อธิบายหรือแปลว่า รถกำลังเคลื่อนตามไปที่ความเร็วช้า ๆ

 

3 การว่ายน้ำท่าฟรีสไตล์

ตัวอย่าง He she could do the crawl and so many other strokes. อธิบายหรือแปลว่า เขาสามารถทำการว่ายน้ำท่าฟรีสไตล์และท่าอื่น ๆ อีกมากมาย

 


 

crawl back (to someone)

 

คำสำนวน

 

crawl back ( to someone) หมายความว่า กลับไป(หาใครคนใดคนหนึ่ง) โดยเฉพาะเพื่อยอมรับผิดหรือรู้ว่าตัวเองผิด ในภาษาไทยอาจะมีความหมายเหมือนกันคือ คลานกลับไป(หาใครคนใดคนหนึ่ง)

ตัวอย่าง  I wouldn’t crawl back to him for all the tea in China. อธิบายหรือแปลว่า ฉันจะไม่คลานกลับไปหาเขาไม่ว่าอะไรทั้งนั้น