cryogenics

  C, ENG-THA

cryogenics

 

คำนาม

(คราย-โยเจน-นิก-ซ)

 

cryogenics หมายความว่า สาขาทางวิทยาศาสตร์ซึ่งศึกษาเกี่ยวกับการทำให้เกิดสภาวะที่มีอุณหภูมิที่ต่ำมาก ๆ ต่ำกว่า −150 °C และศึกษาผลกระทบของอุณหภูมิต่ำมาก ๆ ต่อสิ่งต่าง ๆ คำนี้มาจากคำว่า cryo หรือ cryos เป็นภาษากรีกซึ่งหมายถึง หนาวเย็นเป็นน้ำแข็ง

 


 

คำคุณศัพท์ cryogenic หมายถึง ที่เกี่ยวกับอุณหภูมิที่ต่ำมาก ๆ

คำวิเศษณ์ cryogenically

 

(ตัวอย่าง UK teenager wins battle to have body cryogenically frozen. อธิบายหรือแปลได้ว่า เด็กวัยรุ่นจากสหราชอาณาจักรอักฤษชนะ(คดี)สำหรับการแช่แข็งร่างกายที่อุณภูมิต่ำมาก ๆ)