cyclonic rotation

  C, ENG-THA

cyclonic rotation

 

คำนาม คำอุตุนิยมวิทยา

(ไซโคลนิก-ค โรเทชั่น)

 

cyclonic rotation หมายถึง การหมุนแบบโซโคลนิค หรือ การหมุนเข้าศูนย์กลาง ซึ่งคือการหมุนของลมเข้าศูนย์กลางเนื่องจากความกดอากาศต่ำทำให้ลมพัดจากต่ำไปยังศูนย์กลางที่อยู่สูงกว่า แต่เพราะโลกหมุนรอบตัวเองจากตะวันตกไปตะวันออกทำให้เกิดสภาวะที่เรียกว่า Coriolis effect ซึ่งทำให้ลมหมุนเป็นวงแบบโซโคลนิคโดยที่จะทวนเข็มนาฬิกาในซีกโลกเหนือและตามเข็มนาฬิกาในขั้วโลกใต้ ลมที่ใกล้กับการหมุนแบบโซโคลนิคเรียกว่าไซโคลน cyclone

 

 

ส่วน anticyclonic rotation คือการหมุนออกจากศูนย์กลางซึ่งจะหมุนตรงกันข้ามกันกับแบบ cyclonic rotation