decapitate, decapitation

  D, ENG-THA

decapitate

 

คำกริยา decapitatesdecapitateddecapitating

(ดี-แคพ-พิ-เทท-ท)

 

decapitate หมายความว่า ตัดศรีษะ หรือ  ตัดหัวคน หรือ ตัดหัวสัตว์

decapitate มาจากคำภาษาลาติน de แปลว่า  ออกไป และ caput แปลว่า หัว

 

(ตัวอย่าง The death of a 10-year-old Kansas boy, who was decapitated on the world’s tallest water slide over the weekend. อธิบายหรือแปลได้ว่า การตายของเด็ก 10 ปีเมืองแคนซัสผู้ซึ่งถูกตัดหัวขาดจากสไลเดอร์ที่สูงที่สุดในโลกในช่วงสุดสัปดาห์ – เป็นอุบัติเหตุในการเล่นสไลเดอร์ทำให้เด็กคนนี้หัวขาด)

 


 

decapitation

 

คำนาม decapitations

((ดี-แคพ-พิ-เท−ชั่น)

 

decapitation หมายถึง การตัดศรีษะ  หรือ การตัดหัว คนหรือสัตว์